Aplikaci Animate CC je možné doplňovat o rozšíření HTML. K vytváření rozšíření HTML pro aplikaci Animate CC slouží nástroj Adobe Extension Builder 3. V minulosti bylo možné v aplikaci Animate používat pouze rozšíření SWF. Adobe Extension Builder 3 však umožňuje vytvářet rozšíření HTML pro aplikace Creative Cloud. Nejprve si musíte stáhnout a nainstalovat prostředí Eclipse a nástroj Extension Builder 3.0. Další informace získáte kliknutím na tento odkaz.

Vytvoření rozšíření HTML

Rozšíření HTML vytvoříte následujícím postupem:

 1. Spusťte prostředí Eclipse. 
 2. V průvodci novým projektem vytvořte nový projekt rozšíření aplikace. Zadejte pro projekt příhodný název a klikněte na tlačítko Next (Další).
 3. Na panelu New Adobe Application Extension Project (Nový projekt rozšíření aplikace Adobe) vyberte Adobe Animate. Klikněte na Další.
 4. Ke konfiguraci rozšíření použijte dostupné možnosti:
  1. Bundle ID (ID kompletu) jednoznačně identifikuje rozšíření.
  2. Menu name (Název v nabídce) je zobrazovaný název rozšíření. Tento název se v aplikaci Animate CC zobrazí v nabídce Okno > Rozšíření .
  3. Window Details (Podrobnosti okna) – tyto možnosti slouží k přizpůsobení typu a velikosti okna rozšíření.

   Klikněte na tlačítko Next (Další).
 5. Na dalších obrazovkách můžete dále upravit referenční knihovny svého rozšíření.
  1. CEP Interface Library (Knihovna rozhraní CEP) poskytuje funkce pro interakce s hostitelskou aplikací. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.
  2. Frameworks (Rámce) jsou určeny pro společné knihovny JavaScriptu, jako je jQuery.
  3. Services (Služby) zahrnují sadu nástrojů Adobe pro komunikaci IPC, která umožňuje komunikaci mezi aplikacemi, rozšířeními a externími aplikacemi Adobe. Poskytuje protokol pro zasílání zpráv prostřednictvím nástroje CEP Service Manager, který funguje jako komunikační centrum služby Creative Cloud.

   Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) vytvoříte nový projekt Eclipse.

Ladění rozšíření v aplikaci Animate CC

Rozšíření můžete spustit přímo v prostředí Eclipse:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na projekt a vyberte Run As (Spustit jako) > Adobe Flash Extension (Rozšíření aplikace Adobe Flash). Tím otevřete aplikaci Animate CC.
 2. V aplikaci Animate CC vyberte položku nabídky Okno > Rozšíření . Otevře se panel Rozšíření.

Export rozšíření

Chcete-li svoje rozšíření distribuovat, musíte je exportovat jako balíček ZXP. Balíček ZXP pak bude stažen a spuštěn nástrojem Adobe Extension Manager v aplikacích Creative Cloud:

 1. V prostředí Eclipse přejděte do okna Script Explorer (Prohlížeč skriptu), klikněte pravým tlačítkem na svůj projekt a vyberte příkaz Export (Exportovat) > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension (Rozšíření aplikace). Zobrazí se průvodce exportem.
 2. Musíte mít k dispozici certifikát, abyste mohli balíček rozšíření podepsat. Vyhledejte stávající certifikát nebo klikněte na položku Create (Vytvořit) a vytvořte nový.
 3. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
 4. Po dokončení exportu naleznete balíček ZXP vašeho rozšíření připravený k distribuci ve složce projektu.

Poznámka: K instalaci budete potřebovat přístup k souboru <rozšíření>\.staged-extension\CSXS\manifest.xml, kde provedete aktualizaci tagu host nastavením minimální verze aplikace Animate na 13.0.

Instalace rozšíření do aplikace Animate CC

Rozšíření HTML lze nainstalovat do aplikace Animate CC pomocí nástroje Adobe Extension Manager. Rozšíření HTML mohou usnadnit doplňování funkcí a možností aplikace Animate. K instalaci rozšíření použijte tento odkaz.

Doplňování možností interakce do rozšíření HTML

Rozšíření HTML můžete vytvořit tak, aby spolupracovalo s aplikací Animate – přidáním ovládacích prvků a definováním chování – a získávalo informace o hostitelském prostředí (zahrnuje Animate a operační systém). Toho lze dosáhnout dvěma způsoby:

 1. Pomocí knihovny rozhraní CEP: Knihovna rozhraní CEP obsahuje rozhraní API pro získávání informací o hostitelském prostředí a vyhodnocovací skript, který umožňuje spouštění souborů JSFL. Chcete-li získat více informací o knihovně rozhraní CEP, otevřete v prostředí Eclipse nabídku Help (Nápověda) > Help Contents (Obsah nápovědy) > Adobe Extension Builder > References (Odkazy).
 2. Pomocí jazyka JSFL: Skripty JSFL je možné spouštět pomocí rozhraní API skriptu Eval obsažených v knihovně rozhraní CEP. Další informace o jazyce JSFL získáte kliknutím na tento odkaz.

  Infrastruktura CEP v aplikaci Animate nabízí kromě skriptů JSFL také následující události, které lze používat pouze na panelech HTML:
  • Událost com.adobe.events.flash.documentChanged se spouští při změně aktuálního aktivního dokumentu.
  • Událost com.adobe.events.flash.timelineChanged se spouští, když uživatel provede změnu na časové ose aktuálního aktivního dokumentu.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentSaved se spouští, když uživatel uloží aktuální dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentOpened se spouští, když uživatel otevře nový dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentClosed se spouští, když uživatel zavře aktuální aktivní dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentNew se spouští, když uživatel vytvoří nový dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.layerChanged se spouští, když uživatel vybere jinou vrstvu.
  • Událost com.adobe.events.flash.frameChanged se spouští, když uživatel vybere jiný snímek.
  • Událost com.adobe.events.flash.selectionChanged se spouští, když uživatel vybere jiný objekt na ploše.
  • Událost com.adobe.events.flash.mouseMove se spouští, když uživatel přesune ukazatel myši na ploše.

Příklad

csinterface.addEventListener("com.adobe.events.flash.selectionChanged", CallbackFunction)

Ve fragmentu kódu výše:

 • csinterface: objekt knihovny rozhraní CEP
 • com.adobe.events.flash.selectionChanged: událost, která spouští změnu výběru objektu; je možné použít také kteroukoli událost uvedenou výše
 • CallbackFunction: metoda, která naslouchá spuštěné události

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online