Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření rozšíření HTML

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

Aplikaci Animate je možné doplňovat o rozšíření HTML. K vytváření rozšíření HTML pro aplikaci Animate slouží nástroj Adobe Extension Builder 3. V minulosti bylo možné v aplikaci Animate používat pouze rozšíření SWF. Adobe Extension Builder 3 však umožňuje vytvářet rozšíření HTML pro aplikace Creative Cloud. Abyste mohli začít, musíte stáhnout a nainstalovat Eclipse a Extension Builder 3.0.

Vytvoření rozšíření HTML

Rozšíření HTML vytvoříte následujícím postupem:

 1. Spusťte prostředí Eclipse. 
 2. V průvodci novým projektem vytvořte nový projekt rozšíření aplikace. Zadejte pro projekt příhodný název a klikněte na tlačítko Next (Další).
 3. Na panelu New Adobe Application Extension Project (Nový projekt rozšíření aplikace Adobe) vyberte Adobe Animate. Klikněte na Další.
 4. Ke konfiguraci rozšíření použijte dostupné možnosti:
  1. Bundle ID (ID kompletu) jednoznačně identifikuje rozšíření.
  2. Menu name (Název v nabídce) je zobrazovaný název rozšíření. Tento název se v aplikaci Animate zobrazí v nabídce Okno > Rozšíření.
  3. Window Details (Podrobnosti okna) – tyto možnosti slouží k přizpůsobení typu a velikosti okna rozšíření.

   Klikněte na tlačítko Next (Další).
 5. Na dalších obrazovkách můžete dále upravit referenční knihovny svého rozšíření.
  1. CEP Interface Library (Knihovna rozhraní CEP) poskytuje funkce pro interakce s hostitelskou aplikací. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.
  2. Frameworks (Rámce) jsou určeny pro společné knihovny JavaScriptu, jako je jQuery.
  3. Services (Služby) zahrnují sadu nástrojů Adobe pro komunikaci IPC, která umožňuje komunikaci mezi aplikacemi, rozšířeními a externími aplikacemi Adobe. Poskytuje protokol pro zasílání zpráv prostřednictvím nástroje CEP Service Manager, který funguje jako komunikační centrum služby Creative Cloud.

   Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) vytvoříte nový projekt Eclipse.

Ladění rozšíření v aplikaci Animate 

Rozšíření můžete spustit přímo v prostředí Eclipse:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na projekt a vyberte Run As (Spustit jako) > Adobe Flash Extension (Rozšíření aplikace Adobe Flash). Tím spustíte aplikaci Animate.
 2. V Animate vyberte položku nabídky Okno > Rozšíření. Otevře se panel Rozšíření.

Export rozšíření

Chcete-li svoje rozšíření distribuovat, musíte je exportovat jako balíček ZXP. Balíček ZXP pak bude stažen a spuštěn nástrojem Adobe Extension Manager v aplikacích Creative Cloud:

 1. V prostředí Eclipse přejděte do okna Script Explorer (Prohlížeč skriptu), klikněte pravým tlačítkem na svůj projekt a vyberte příkaz Export (Exportovat) > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension (Rozšíření aplikace). Zobrazí se průvodce exportem.
 2. Musíte mít k dispozici certifikát, abyste mohli balíček rozšíření podepsat. Vyhledejte stávající certifikát nebo klikněte na položku Create (Vytvořit) a vytvořte nový.
 3. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
 4. Po dokončení exportu naleznete balíček ZXP vašeho rozšíření připravený k distribuci ve složce projektu.

Poznámka: K instalaci budete potřebovat přístup k souboru <rozšíření>\.staged-extension\CSXS\manifest.xml, kde provedete aktualizaci tagu host nastavením minimální verze aplikace Animate na 13.0.

Instalace rozšíření do aplikace Animate 

Rozšíření HTML lze nainstalovat do aplikace Animate pomocí nástroje Adobe Extension Manager. Rozšíření HTML mohou usnadnit doplňování funkcí a možností aplikace Animate.

Doplňování možností interakce do rozšíření HTML

Rozšíření HTML můžete vytvořit tak, aby spolupracovalo s aplikací Animate – přidáním ovládacích prvků a definováním chování – a získávalo informace o hostitelském prostředí (zahrnuje Animate a operační systém). Toho lze dosáhnout dvěma způsoby:

 1. Pomocí knihovny rozhraní CEP: Knihovna rozhraní CEP obsahuje rozhraní API pro získávání informací o hostitelském prostředí a vyhodnocovací skript, který umožňuje spouštění souborů JSFL. Chcete-li získat více informací o knihovně rozhraní CEP, otevřete v prostředí Eclipse nabídku Help (Nápověda) > Help Contents (Obsah nápovědy) > Adobe Extension Builder > References (Odkazy).
 2. Pomocí jazyka JSFL: Skripty JSFL je možné spouštět pomocí rozhraní API skriptu Eval obsažených v knihovně rozhraní CEP.

  Infrastruktura CEP v aplikaci Animate nabízí kromě skriptů JSFL také následující události, které lze používat pouze na panelech HTML:
  • Událost com.adobe.events.flash.documentChanged se spouští při změně aktuálního aktivního dokumentu.
  • Událost com.adobe.events.flash.timelineChanged se spouští, když uživatel provede změnu na časové ose aktuálního aktivního dokumentu.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentSaved se spouští, když uživatel uloží aktuální dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentOpened se spouští, když uživatel otevře nový dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentClosed se spouští, když uživatel zavře aktuální aktivní dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.documentNew se spouští, když uživatel vytvoří nový dokument.
  • Událost com.adobe.events.flash.layerChanged se spouští, když uživatel vybere jinou vrstvu.
  • Událost com.adobe.events.flash.frameChanged se spouští, když uživatel vybere jiný snímek.
  • Událost com.adobe.events.flash.selectionChanged se spouští, když uživatel vybere jiný objekt na ploše.
  • Událost com.adobe.events.flash.mouseMove se spouští, když uživatel přesune ukazatel myši na ploše.

Příklad

csinterface.addEventListener(&quot;com.adobe.events.flash.selectionChanged&quot;, CallbackFunction)

Ve fragmentu kódu výše:

 • csinterface: objekt knihovny rozhraní CEP
 • com.adobe.events.flash.selectionChanged: událost, která spouští změnu výběru objektu; je možné použít také kteroukoli událost uvedenou výše
 • CallbackFunction: metoda, která naslouchá spuštěné události

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?