Doplněk je část softwaru, kterou lze přidat do aplikace Adobe, aby se zlepšily její schopnosti. Doplňky můžete přidat do aplikací Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro, Prelude a Captivate. Aplikace Bridge a Fireworks nejsou v produktu CS6 nebo novějším podporovány.

Nástroj Extension Manager CC 7.0.x a 7.1.x je možné používat ve spojení s produktem Dreamweaver CC, Flash Professional CC, Photoshop CC, InDesign CC, InCopy CC, Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Prelude CC a Captivate CC.

Nástroj Extension Manager CC 7.2 a novější lze používat ve spojení s produktem Dreamweaver CC a 2014, Flash CC a 2014, Photoshop CC a 2014, InDesign CC a 2014, InCopy CC a 2014, Illustrator CC a 2014, Adobe Premiere Pro CC a 2014, Prelude CC a 2014 a Captivate CC.

Poznámka:

Aplikace Extension Manager CC již nepodporuje doplňky MXP. Pokud chcete u aplikací Adobe nainstalovat doplněk MXP, je třeba jej nejprve převést na doplněk ZXP. Pro převod doplňků MXP na formát ZXP můžete použít aplikaci Extension Manager CS6. Aplikaci Extension Manager CS6 si můžete stáhnout na adrese http://www.adobe.com/exchange/em_download/.

O aplikaci Extension Manager

Aplikace Extension Manager nabízí snadný a pohodlný způsob, jak nainstalovat nebo odstranit doplňky v aplikacích Adobe a jak najít informace o doplňcích, které máte nainstalovány. Také poskytuje pohodlný způsob navigace na stránkách Adobe Exchange. Pomocí něj můžete hledat další doplňky, získávat o nich informace a hodnotit ty doplňky, které jste použili.

Jestliže jste aplikaci Extension Manager CC doposud nenainstalovali, klikněte v aplikaci na položku Nápověda > Správa doplňků a stáhněte a nainstalujte tak aplikaci Extension Manager automaticky.

Poznámka:

Aplikace Extension Manager zobrazuje pouze doplňky, které byly nainstalovány pomocí ní nebo pomocí jejích příkazů z příkazového řádku. Doplňky, které byly nainstalovány s použitím instalátoru od jiného výrobce nebo lokální změny provedené v souborech konfigurace se v programu Extension Manager neobjeví.

Stránka Adobe Exchange na adrese www.adobe.com/go/exchange_cz je úložiště mnoha typů doplňků. Pokud zde najdete nekomerční doplněk, který vás zajímá, můžete si ho stáhnout a nainstalovat do aplikace pomocí klienta Creative Cloud pro stolní počítače.

Stažení doplňků

Na webu Adobe Exchange můžete získat více informací o doplňku, přidat hodnocení k doplňku, který používáte, nebo najít další doplňky.

  1. Na stránky Adobe Exchange se dostanete příkazem Soubor > Získat další doplňky v programu Extension Manager nebo zadáním adresy www.adobe.com/go/exchange_cz ve webovém prohlížeči.

  2. Kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhnete panel Adobe Exchange.

  3. Kliknutím na tlačítko Další informace získáte podrobnosti o vyhledávání a instalaci dalších doplňků pomocí panelu Adobe Exchange.

Instalování doplňků

Při instalaci doplňků se ujistěte, že vaše verze aplikace Extension Manager odpovídá verzi rozšiřovaných produktů. K instalaci doplňků například k aplikaci Dreamweaver CC použijte aplikaci Extension Manager CC. Chcete-li spravovat doplňky v dřívějších verzích produktů, použijte verzi aplikace Extension Manager s nimi nainstalovanou.

  1. Poklepejte na soubor doplňku v Průzkumníku Windows® (Windows) nebo ve Finderu (Mac OS).
  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  3. Otevře-li se okno s upozorněním na nepodepsaný doplněk, klepněte na vhodné tlačítko. Varování před instalací se nezobrazí u všech nepodepsaných doplňků.

Po úspěšné instalaci doplňku se ve spodní části pracovní plochy aplikace Extension Manager zobrazí jeho popis.

Poznámka:

  • U některých typů doplňků budou změny uplatněny pouze po zavření a restartu aplikace.

  • Pokud doplněk změní některý konfigurační soubor (např. menus.xml), aplikace Extension Manager před nainstalováním doplňku vytvoří jeho zálohu (menus.xbk). Dojde-li náhodou k tomu, že některý doplněk poškodí konfigurační soubor, můžete jej obnovit ze záložního souboru.

Poznámka:

Společnost Adobe doporučuje konfigurační soubory ručně neměnit. Jejich nesprávná změna může způsobit chyby podstatných částí produktu a zabránit instalaci dalších doplňků. Konfigurační soubory měňte pouze pomocí aplikace Extension Manager.

Informace o podepsaných doplňcích

Digitální podpis slouží k určení vydavatele doplňku a obsahuje snadno ověřitelné šifrované informace jedinečné pro každého autora podpisu. Digitální podpis představuje záruku, že daný doplňek patří určitému vydavateli.

Digitální podpisy jsou ověřovány pomocí digitálního certifikátu, který se elektronickou formou spojí s pověřovacími údaji vydavatele. Digitální certifikát vydaný pověřenou stranou k vydávání certifikátů zajišťuje, že vydavatel je s daným doplňkem svázán. Toto spojení je stejné, jako když fotografie na vašem řidičském průkazu pojí vaši totožnost s uvedenými osobními údaji. Doplňky podepsané společností Adobe využívaní certifikát vydaný společností VeriSign. K podepsání doplňků vytvořených vývojáři mimo společnost Adobe může být využito jiných důvěryhodných certifikátů.

Informace o podpisu doplňku naleznete na adrese www.adobe.com/go/learn_em_signextension_cz.

Další témata

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online