Synchronizace předvoleb aplikace Animate se službou Creative Cloud

Aplikace Animate je nyní plně integrována do služby Creative Cloud. Umožňuje synchronizovat předvolby nejprve se službou Creative Cloud a poté s dalšími zařízeními (maximálně dvěma). Funkce synchronizace předvoleb umožňuje, kromě uchovávání zálohy ve službě Creative Cloud, předvolby obnovit a opětovně je použít i po přeinstalování aplikace Animate.

Poznámka:

Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci Animate 18.0 a starších verzích. 

Následující sadu předvoleb lze synchronizovat se službou Creative Cloud a v několika zařízeních:

 • Pracovní plocha: Zahrnuje synchronizaci aktivní pracovní plochy a pracovních ploch definovaných uživatelem. Po stažení do jiného zařízení se zachová poloha panelů, která se vhodně upraví podle rozlišení obrazovky.
 • Klávesové zkratky / Vlastní přednastavení: Výchozí a přizpůsobené klávesové zkratky.
 • Vlastnosti dokumentu: Zahrnuje nastavení dokumentu ve vztahu k ploše.
 • Předvolby na úrovni aplikace: Zahrnují možnosti nastavované na následujících kartách panelu Předvolby:
  • Všeobecné
  • Synchronizace nastavení
  • Editor kódu
  • Soubory skriptu
  • Kompilátor
  • Text
  • Kreslení
 • Předvolby přehledu pohyblivých symbolů: Možnosti výstupu pro generátor přehledů pohyblivých symbolů, například Rozměry obrazu, Algoritmus, Formát dat atd.
 • Nastavení mřížky, vodítek a přitahování: Volby mřížky, zarovnání, obrazových bodů, objektů, vodítek a přitahování zadané v nabídce Zobrazit v Animate.

Nebo můžete zvolit, že chcete synchronizovat předvolby na dvou různých platformách (MAC a Windows). Kvůli několika rozdílům v operačních systémech však existují při synchronizaci v různých platformách omezení. Některá nastavení nelze synchronizovat. Například klávesové zkratky, které zahrnují tlačítko Ctrl (MAC), jsou při stahování předvoleb do zařízení se systémem Windows ignorovány.

Synchronizace předvoleb aplikace Animate se službou Creative Cloud

 1. Spusťte aplikaci Animate.
 2. Při prvním spuštění aplikace Animate se zobrazí dialogové okno Adobe Animate. 
  1. Zahájení synchronizace: Kliknutím na tlačítko Synchronizovat nastavení nyní zahájíte synchronizaci předvoleb aplikace Animate se službou Creative Cloud. 
  2. Změna výchozích nastavení synchronizace: Klikněte na možnost Další volby. Zobrazí se část Synchronizovat nastavení na panelu Předvolby. Je-li třeba, zkontrolujte nebo změňte tato nastavení.
  3. Zakázání synchronizace: Kliknutím na tlačítko Zakázat synchronizaci nastavení zakážete synchronizaci předvoleb aplikace Animate se službou Creative Cloud.
 3. Chcete-li provést synchronizaci se službou Creative Cloud, můžete kdykoli kliknout na tlačítko v záhlaví aplikace Animate a pak kliknout na tlačítko Synchronizovat nastavení nyní.
 4. Chcete-li nastavení synchronizace změnit, přejděte do nabídky Upravit > Předvolby > Synchronizovat nastavení. Kliknutím na tlačítko Synchronizovat nastavení nyní lze synchronizovat změněná nastavení se službou Creative Cloud.

Stažení předvoleb ze služby Creative Cloud

Předvolby aplikace Animate lze synchronizovat ve dvou systémech. To znamená, že lze předvolby na počítači změnit, tyto upravené předvolby synchronizovat se službou Creative Cloud a poté je stáhnout do jiného počítače.

Pokud jsou předvolby ve výchozím počítači výchozí nebo nezměněné, můžete pokračovat ve stahování předvoleb ze služby Creative Cloud. Po úspěšném stažení předvoleb do systému se zobrazí dialog Jsou připravena aktualizovaná nastavení, který značí stejnou situaci.

Při změně předvoleb bez synchronizace se službou Creative Cloud ale může dojít ke konfliktu. Další informace o řešení takových konfliktů najdete v části Řešení konfliktů synchronizace.

Například můžete změnit klávesové zkratky na pracovním počítači a synchronizovat je se službou Creative Cloud. Poté můžete tyto předvolby stáhnout a použít na jiném počítači doma.

 1. Spusťte aplikaci Animate.
 2. V aplikaci Animate klikněte na tlačítko .
 3. Klikněte na tlačítko Synchronizovat nastavení nyní.
 4. V dialogu Jsou připravena aktualizovaná nastavení kliknutím na tlačítko Použít přepíšete aktuální předvolby staženou kopií.

Poznámka:

Pokud aplikaci Animate ukončíte před použitím stažených předvoleb, budou tyto předvolby použity automaticky při opětovném spuštění aplikace.

Řešení konfliktů

Při používání několika zařízení lze změnit nastavení synchronizace na kterémkoli z nich. Pokud stejná nastavení změníte na jiném počítači, může však dojít ke konfliktu.

Například můžete provést změny nastavení přehledu pohyblivých symbolů na pracovním počítači (kancelář). Poté tato nastavení změníte na počítači doma. Pokud domácí počítač nesynchronizujete se službou Cloud před změnou nastavení přehledu pohyblivých symbolů, dojde ke konfliktu.

Řešení takového konfliktu:

 1. V aplikaci Animate klikněte na tlačítko .
 2. Zobrazí se následující dialogové okno:

 1. Můžete zvolit, že chcete zachovat místní nastavení nebo stáhnout nastavení ze služby Creative Cloud použitím jedné z následujících voleb: 

Místní synchronizace

Synchronizuje místní nastavení na tomto počítači se službou Creative Cloud a přepíše nastavení ve službě Creative Cloud místní verzí nastavení.

Synchronizace v cloudu

Synchronizuje nastavení ze služby Creative Cloud s místním počítačem, ignoruje změny provedené v místních nastaveních a nahradí je nastaveními staženými ze služby Creative Cloud.

Odstraňování problémů

 • Klávesové zkratky přidané do předvoleb s neplatnými názvy (názvy, které nejsou operačním systémem podporovány) nebudou se službou Creative Cloud synchronizovány.
 • Klávesové zkratky uvedené v různých nabídkách nebudou synchronizovány v systémech na různých platformách. Například příkaz Mapování písem je uveden v různých nabídkách ve verzích aplikace Animate pro systémy Mac a Windows. Pokud je mapování písem přiřazena nová klávesová zkratky v systému MAC a pokud je synchronizováno se službou Creative Cloud, nelze je stáhnout a použít v systému Windows.
 • Nastavení písem nejsou se službou Creative Cloud synchronizovány.
 • Zpracování chyb:
  • Připojení k internetu není k dispozici: Pokud není k dispozici žádné připojení k internetu, aplikace Animate vrátí chybu a nastavení synchronizace nebude možné načíst ani stáhnout ze služby Creative Cloud. Zkontrolujte, zda je systém připojen k funkčnímu internetovému připojení.
  • Server je zaneprázdněn: Pokud je server služby Creative Cloud zaneprázdněn, aplikace Animate vrátí chybu a předvolby nebude možné synchronizovat se službou Creative Cloud.
  • Nedostatek místa na disku: Pokud je v místním systému málo místa na disku, aplikace Animate vrátí chybu a stažení předvoleb ze služby Creative Cloud nebude možné provést.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?