Souhrn funkcí | Bridge CC 2017 a dřívější verze

Bridge CC 2017 a dřívější verze

Poznámka:

Verze aplikace Bridge CC z října 2017 je již k dispozici! Viz článek Přehled nových funkcí.

Verze aplikace Bridge CC z roku 2017

Publikování obrázků ve formátu RAW do služby Adobe Stock

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC 

Přetáhněte výběr obrazů na nový panel Publikovat.

V předchozí verzi aplikace Adobe Bridge CC 2015 6.3.1 byla představena nová funkce, která umožňuje pomocí panelu Publikovat jednoduše odesílat fotografie ve formátu JPEG do služby Adobe Stock. V této verzi aplikace Bridge CC 2017 byla tato funkce rozšířena o možnost odesílat z aplikace Bridge do služby Adobe Stock obrázky ve formátu RAW.

Když nyní přetáhnete obrázek ve formátu RAW z panelu Obsah do panelu Publikovat, aplikace Bridge zobrazí dialogové okno pro potvrzení převodu obrázku ve formátu RAW do formátu JPEG za účelem odeslání. Po potvrzení aplikace Bridge převede obrázek ve formátu RAW na formát JPEG pomocí modulu Adobe Camera Raw. Odeslaný obrázek ve formátu JPEG (převedený z obrázku ve formátu RAW) se zobrazí v portálu Adobe Stock Contributor na stránce Nahrané. 

Poznámka:

Aplikace Bridge převádí do formátu JPEG pouze ty obrázky formátu RAW, které jsou podporovány modulem Adobe Camera Raw. Chcete-li zjistit, zda modul Adobe Camera Raw podporuje váš model fotoaparátu, viz článek Fotoaparáty podporované modulem Camera Raw.

Více informací naleznete v části Publikování obrázků ve službě Adobe Stock.

Vyhledávání ve službě Adobe Stock

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Kromě možnosti hledat položky v aplikaci Bridge nebo na vašem počítači můžete také v poli Rychlé vyhledávání (v pravé části pruhu aplikace) hledat vysoce kvalitní ilustrace, vektorové grafiky a fotografie ve službě Adobe Stock. Při hledání se výsledky zobrazují ve výchozím webovém prohlížeči na webu Adobe Stock. 

Pomocí rozevíracího seznamu v poli Rychlé vyhledávání můžete přepínat mezi prohledáváním Adobe Stock a prohledáváním nápovědy Windows (Win)/Spotlight (Mac).

Více informací o službě Adobe Stock najdete na webu Informace a podpora pro službu Adobe Stock.

Opravy chyb a vylepšení

Vylepšeno v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Byly opraveny následující hlavní chyby hlášené zákazníky, které souvisejí s rozpoznáním zařízení.

 • V systému Mac OS 10.11 aplikace Bridge CC 2017 nyní rozpozná následující typy zařízení:
  • Zařízení (např. fotoaparáty či zařízení se systémem Android) připojená v režimu PTP (Picture Transfer Protocol) nebo MTP (Media Transfer Protocol)
  • Zařízení iDevice, např. iPad či iPhone
 • Aplikace Bridge CC 2017 nyní rozpozná paměťové karty větší než 64 GB.

V této verzi byly odstraněny následující chyby:

 • Aplikace Bridge padá v systému Mac OS X 10.11.6 při procházení složek a médií při použití dvou monitorů. Aplikace Bridge CC 2017 již při této konfiguraci nepadá.
 • Chybějí rozměry u souborů BMP a GIF v panelu Metadata. Aplikace Bridge CC 2017 nyní v panelu Metadata zobrazuje rozměry pro tyto typy souborů.

Verze aplikace Bridge CC z roku 2015

Vydání 6.3.1

Publikování obrázků ve službě Adobe Stock

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Přetáhněte výběr obrazů na nový panel Publikovat.

Aplikace Bridge CC vám nyní umožňuje snadno publikovat fotografie ve službě Adobe Stock. Začněte tím, že nastavíte svůj profil jako přispěvatel portálu Adobe Stock Contributor (https://contributor.stock.adobe.com/cz). Po dokončení registrace je vaše Adobe ID připraveno pro vaše příspěvky.

Nyní stačí jednoduše přetáhnout výběr fotografií z panelu Obsah na nový panel Publikovat v aplikaci Bridge, abyste odeslali své fotografie přímo službě Adobe Stock.

Můžete přejít do portálu Adobe Stock Contributor, opatřit nahrané obrázky tagy a odeslat je do služby Adobe Stock na moderaci.

Více informací naleznete v části Publikování obrázků ve službě Adobe Stock.

Vydání 6.3

Podpora HiDPI a předvolby škálování uživatelského rozhraní pro Windows

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Nativní podpora pro displeje monitorů HiDPI je nyní dostupná nejen pro displej Retina společnosti Apple, ale také pro systém Windows. Při práci na monitoru HiDPI Windows nastaveném na rozlišení DPI 150 % nebo vyšším se nastaví velikost uživatelského rozhraní automaticky na 200 %, takže můžete i nadále vidět prvky UI ostře a jasně, fonty s čitelnou velikostí a ostré ikony napříč širokou škálou nastavení DPI displeje.

Nová předvolba Škálování uživatelského rozhraní vám umožňuje vybrat si velikost ─ Auto, 100 % nebo 200 %.  

Více informací naleznete v části HiDPI a podpora displeje Retina.

Dřívější verze aplikace Bridge CC

Vydání 6.2

Vymazání vyrovnávací paměti

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Aplikace Adobe Bridge nyní optimalizuje vyrovnávací paměť automatickým vyčištěním zastaralých položek v době, kdy je aplikace nečinná. Ve výchozím nastavení je interval čištění nastaven na 30 dní. To znamená, že jakákoli položka vyrovnávací paměti starší než 30 dnů je považována za neplatnou a Bridge ji vymaže. Interval čištění můžete konfigurovat a nastavit jakoukoliv hodnotu mezi 1 dnem a 180 dny.

Více informací najdete na stránce Čištění vyrovnávací paměti.

Komprimace vyrovnávací paměti při ukončení aplikace

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Komprimovat vyrovnávací paměť a ukončit je nová možnost v předvolbách vyrovnávací paměti, která umožňuje nastavit automatické čištění vyrovnávací paměti při ukončení aplikace Bridge, pokud velikost databáze vyrovnávací paměti překročí 100 MB.

Centrální vyrovnávací paměť Bridge ukládá kvůli zlepšení výkonnosti při procházení a hledání souborů miniaturu, náhled a metadata v databázi. Větší vyrovnávací paměť však zabírá více místa na pevném disku. Tato nová možnost pomáhá spravovat velikost vyrovnávací paměti pro dosažení optimálního výkonu.

Více informací najdete na stránce Komprimace vyrovnávací paměti při ukončení aplikace.

 

Import souborů ze zařízení v systému Mac

Vylepšeno v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Při importu souborů ze zařízení v systému Mac OS 10.11.x nedokázala starší vydání aplikace Bridge CC rozpoznat následující typy zařízení:

 • Mobilní zařízení se systémem iOS
 • Mobilní zařízení se systémem Android a digitální fotoaparáty připojené v režimu PTP (Picture Transfer Protocol) nebo MTP (Media Transfer Protocol)

Tato verze aplikace Bridge CC nabízí alternativní způsob importu médií z těchto zařízení. Kliknutím na nabídku Soubor > Import ze zařízení spustíte aplikaci Apple Image Capture, která přenese soubory z těchto zařízení do aplikace Bridge.

Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro systém Mac.

Více informací najdete na stránce Import ze zařízení v systému Mac OS 10.11.x.

Generování miniatur

Vylepšeno v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Generování nebo extrahování miniatur, náhledů a metadat bylo v této verzi aplikace Bridge CC optimalizováno a tato funkce nyní lépe reaguje při procházení rozsáhlými sadami položek.  

Když nyní vyberete složku, provede se extrakce miniatur, náhledů a metadat prioritně pouze pro položky zobrazené na obrazovce. Miniatury zbývajících souborů se vygenerují buď na vyžádání (při posunutí nahoru nebo dolů) nebo když je aplikace nečinná.

Toto vylepšení umožňuje:

 • Pracovat s rozsáhlými složkami bez problémů s výkonem, jako jsou prodlevy a stavy bez reakce.
 • Používat plně aktualizovaný panel Filtr ještě před dokončením generování všech miniatur nebo náhledů.
 • Hledat soubory ještě před dokončením generování všech miniatur nebo náhledů.

Funkce, které nejsou dostupné v aplikaci Bridge CC verze 6.2

Není dostupné v aplikaci Adobe Bridge CC

Následující funkce již nejsou dostupné ve verzi Bridge CC.

 • Adobe Output Module
 • Panel Exportovat
 • Kompaktní režim
 • Miniatury a náhledy 3D formátů souborů
 • Synchronizované okno

Adobe Output Module

Nástroj Output Module je nyní dostupný jako nezávislý modul, který lze nainstalovat po instalaci aplikace Adobe Bridge. Podrobné pokyny najdete v článku Instalace nástroje Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC.

Možnost vytvářet stránky miniatur, soubory PDF a webové galerie je také k dispozici v aplikaci Adobe Photoshop a Adobe Lightroom, které spadají pod váš odběr Creative Cloud.

Panel Exportovat

Všechny funkce panelu Export, např. export obrázků do online služeb, jako je Flickr.com nebo Facebook.com, jsou dostupné z aplikace Adobe Lightroom. Další informace naleznete v článku Export fotografií pomocí aplikace Adobe Lightroom.

Kompaktní režim

Kompaktní režim již v tomto vydání aplikace Bridge není dostupný. Nicméně, pokud zmenšíte velikost okna aplikace, dojde k přeuspořádání panelů připomínajícímu dřívější kompaktní režim. Opětovným maximalizováním okna aplikace však nedojde k navrácení panelů do předchozího stavu.

Miniatury 3D formátu souborů

Toto vydání aplikace Bridge nevytváří miniatury ani náhledy pro 3D formáty souborů.

Synchronizované okno není v tomto vydání aplikace Bridge k dispozici.

I nadále je možné používat příkaz Nové okno (Soubor > Nové okno) a otevřít tak další instanci okna Bridge.

Synchronizované okno

Synchronizované okno není v tomto vydání aplikace Bridge k dispozici.

I nadále je možné používat příkaz Nové okno (Soubor > Nové okno) a otevřít tak další instanci okna Bridge.

Vydání 6.1.1

Instalace

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Používání instalačního programu

Aplikace Adobe Bridge nyní používá nezávislý instalátor a není již tedy nainstalována společně s jinými aplikacemi. Chcete-li nainstalovat aplikaci Adobe Bridge, musíte si ji stáhnout a nainstalovat odděleně. Toto oddělení od ostatních aplikací společnosti Adobe umožňuje nezávislou distribuci aplikace Adobe Bridge, jejíž nasazování již nebude závislé na jiných aplikacích.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci z Centra stahování.

 1. Přihlaste se do služby Creative Cloud na adrese http://creative.adobe.com
 2. V horním pruhu klikněte na Centrum stahování.
 3. Klikněte na odkaz Stáhnout vedle ikony Bridge.
 4. Na stránce aplikace Bridge klikněte na odkaz Stáhnout.

Používání aplikace Creative Cloud pro počítače

Aplikaci Adobe Bridge CC můžete také nainstalovat pomocí aplikace Creative Cloud pro počítače. Podrobnosti naleznete v článku Stažení a instalace aplikací.

Podpora HiDPI

Novinky v této verzi aplikace Adobe Bridge CC

Aby bylo možné využívat pokroků v technologiích displejů s vysokým rozlišením, zahrnuje aplikace Adobe Bridge nativní podporu pro displeje s vysokým rozlišením. Tato funkce je dostupná pro systém Mac OS X (například MacBook Pro s displejem Retina). Na zařízeních s displeji s vysokým rozlišením můžete pracovat s ostřejším a jasnějším uživatelským rozhraním. Miniatury na panelech jsou také mnohem lépe viditelné. Text a složité kresby se také zobrazují jasněji a barvy a barevné odstíny se zobrazují živěji než dříve.

Funkce, které nejsou dostupné v aplikaci Bridge CC

Není dostupné v aplikaci Adobe Bridge CC

Následující funkce již nejsou dostupné v tomto vydání aplikace Adobe Bridge.

 • Adobe Output Module
 • Panel Exportovat
 • Kompaktní režim
 • Miniatury a náhledy 3D formátu souborů
 • Synchronizované okno

Adobe Output Module

Nástroj Adobe Output Module je nyní dostupný jako nezávislý modul, který lze nainstalovat po instalaci aplikace Adobe Bridge. Podrobné pokyny najdete v článku Instalace nástroje Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC.

Možnost vytvářet stránky miniatur, soubory PDF a webové galerie je také k dispozici v aplikaci Adobe Photoshop a Adobe Lightroom, které spadají pod váš odběr Creative Cloud.

Panel Exportovat

Všechny funkce panelu Export, např. export obrázků do online služeb, jako je Flickr.com nebo Facebook.com, jsou dostupné z aplikace Adobe Lightroom. Další informace naleznete v článku Export fotografií pomocí aplikace Adobe Lightroom.

Kompaktní režim

Kompaktní režim již v tomto vydání aplikace Adobe Bridge není dostupný. Nicméně, pokud zmenšíte velikost okna aplikace, dojde k přeuspořádání panelů připomínajícímu dřívější kompaktní režim. Opětovným maximalizováním okna aplikace však nedojde k navrácení panelů do předchozího stavu.

Miniatury 3D formátu souborů

Toto vydání aplikace Adobe Bridge nevytváří miniatury ani náhledy pro 3D formáty souborů.

Synchronizované okno

Synchronizované okno není v tomto vydání aplikace Adobe Bridge k dispozici.

I nadále je možné používat příkaz Nové okno (Soubor > Nové okno) a otevřít tak další instanci okna Bridge.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?