Zásuvné moduly Stránka miniatur II a Prezentace PDF v aplikacích Photoshop CS6 a Photoshop jsou kompatibilní s 64bitovým prostředím, aby zajistily optimální výkon v moderních systémech.

Poznámka:

Některé postupy v tomto článku jsou použitelné pro aplikaci Adobe Bridge. Aplikace Adobe Bridge není standardně instalována s aplikací Photoshop. Chcete-li si stáhnout aplikaci Bridge, přihlaste se do služby Creative Cloud svým Adobe ID a přejděte do části Aplikace.

Vytvoření stránky miniatur

 1. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:
  • (Photoshop) Klikněte na položku Soubor > Automaticky > Stránka miniatur II.
  • (Bridge) Vyberte složku obrazů nebo určité obrazové soubory. Z nabídky Bridge zvolte položky Nástroje > Photoshop > Stránka miniatur II. Pokud nevyberete určité obrazy, stránka miniatur bude obsahovat všechny obrazy aktuálně zobrazené v nástroji Adobe Bridge. Po otevření dialogového okna Stránka miniatur II můžete vybrat jiné obrazy.
 2. Výběrem volby z nabídky Použít v dialogovém okně Stránka miniatur II určete obrázky, které chcete zahrnout.

  Poznámka: Pokud vyberete nabídku Bridge, budou použity všechny obrazy, které se nyní nachází v nabídce Bridge, pokud nevyberete obrazy před volbou příkazu Stránky miniatur II. Obrazy v podsložkách nejsou obsaženy.

 3. V oblasti Dokument určete rozměry a data barev pro stránku miniatur. Vyberte Flatten All Layers (Sloučit všechny vrstvy), chcete‑li vytvořit stránku miniatur se všemi obrazy a texty v jedné vrstvě. Odznačte Flatten All Layers (Sloučit všechny vrstvy), chcete‑li vytvořit stránku miniatur, ve které je každý obraz v samostatné vrstvě a každý popisek je v samostatné textové vrstvě.
 4. V oblasti Thumbnails (Miniatury) nastavte volby uspořádání miniaturních náhledů.
  • Pro nabídku Umístit zvolte, zda se mají miniatury uspořádat nejprve po řádcích (zleva doprava a pak shora dolů) nebo nejprve po sloupcích (shora dolů a pak zleva doprava).
  • Zadejte požadovaný počet sloupců a řádků na stránku miniatur.
  • Chcete-li, aby aplikace Photoshop automaticky nastavila mezery mezi miniaturami na stránce, vyberte volbu Použít automatické mezery. Když tuto volbu odznačíte, můžete zadat požadovanou šířku svislých a vodorovných mezer kolem miniatur.
  • Po výběru možnosti Otočit pro lepší přizpůsobení se obrázky bez ohledu na orientaci natočí tak, aby byly na stránce miniatur rozmístěny co nejefektivněji.
 5. Vyberte volbu Titulky z názvů souborů, chcete-li označit každou miniaturu popiskem vytvořeným z názvu zdrojového souboru. V nabídce vyberte písmo a velikost písma pro popisek.
 6. Klikněte na tlačítko OK.

Výukové video: Vytvoření stránky miniatur

Výukové video: Vytvoření stránky miniatur
Tato výuková lekce vysvětluje, jak v aplikaci Adobe Bridge vytvořit stránku miniatur a tu potom importovat do Photoshopu.
Chris Orwig

Vytvoření PDF prezentace

Pomocí příkazu Prezentace PDF můžete z mnoha snímků vytvořit vícestránkový dokument nebo prezentaci.

 1. Klikněte na položku Soubor > Automaticky > Prezentace PDF.
 2. V dialogovém okně Prezentace PDF klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubory, které chcete do prezentace PDF přidat. Výběrem možnosti Přidat otevřené soubory přidejte soubory, které jsou již v aplikaci Photoshop otevřeny.

 3. Poznámka: Přetažením souborů nahoru nebo dolů můžete změnit jejich uspořádání v prezentaci. Chcete-li, aby se soubor objevil vícekrát, vyberte jej a klepněte na možnost Duplikovat.

 4. Nastavte volby výstupu a prezentace. Pak klepněte na tlačítko Uložit.
 5. Poznámka: PDF prezentace se ukládají jako obecné soubory PDF, nikoli jako soubory Photoshop PDF, a při opětovném otevření v aplikaci Photoshop budou muset být rastrovány.

Video | Jeden tip pro prezentace

Video | Jeden tip pro prezentace
Scott Kelby

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online