Aktualizováno ve vydání aplikace Adobe Bridge CC z října 2017

Aplikace Bridge umožňuje snadno odeslat obrazy JPEG a RAW do služby Adobe Stock pomocí panelu Publikovat. Začněte tím, že nastavíte svůj profil jako přispěvatel na portálu Adobe Stock Contributor (https://contributor.stock.adobe.com/cz). Máte také možnost provést synchronizaci svého aktuálního přispěvatelského účtu Fotolia pomocí portálu Contributor. Další podrobnosti naleznete v informacích pro přispěvatele účtu Fotolia.

Poznámka:

Používáte-li tuto funkci v aplikaci Bridge poprvé, můžete kliknout na tlačítko Nastavení, které je v portálu Adobe Stock Contributor v panelu Publikovat, abyste se dostali do portálu.

Po dokončení registrace je vaše Adobe ID připraveno pro vaše příspěvky. Nyní máte možnost odeslat své fotografie do služby Adobe Stock z aplikace Bridge – zvolte služby publikování Adobe Stock Contributor v panelu Publikovat a přetáhněte výběr fotografií z panelu Obsah na panel Publikovat. Poté můžete přejít do portálu Adobe Stock Contributor, opatřit nahrané obrazy tagy a odeslat je do služby Adobe Stock na moderaci. Portál Adobe Stock Contributor automaticky vyextrahuje klíčová slova a vedlejší klíčová slova aplikace Bridge související s vašimi obrazy a zobrazí je jako tagovaná klíčová slova. Další podrobnosti najdete v nápovědě k nástroji Stock Contributor.

Poznámka:

Přihlaste se pomocí svého Adobe ID používaného k registraci. ID úrovně Enterprise a Federated nejsou podporována.

Poznámka:

Chcete-li nový panel Publikovat zobrazit v jakémkoli pracovním prostoru Adobe Bridge, zvolte příkaz Okno > Panel Publikovat. Podrobnosti naleznete v části Pracovní prostor Adobe Bridge.

Vytvoření připojení mezi aplikací Adobe Bridge a službou Adobe Stock

 1. Aby bylo možné připojení mezi aplikací Adobe Bridge a službou Adobe Stock vytvořit, nastavte ve službě Adobe Stock profil Přispěvatel.  

  • V panelu Publikovat klikněte na Adobe Stock Contributor > Nastavení.
   Poznámka: Aplikace Bridge spustí aplikaci Creative Cloud pro počítače, pokud ještě nejste přihlášení. Je třeba se přihlásit pomocí vašeho Adobe ID, abyste mohli pokračovat. ID úrovně Enterprise a Federated nejsou podporována.
  • Jste přesměrováni na přihlašovací webovou stránku portálu Adobe Stock Contributor (https://contributor.stock.adobe.com/cz).
  • Při vytváření profilu postupujte podle pokynů.
  Nastavení profilu Přispěvatel ve službě Adobe Stock
 2. Jakmile bude vaše registrace úspěšně dokončena, vaše Adobe ID bude připraveno pro příspěvky. Nyní budete moci nahrávat a odesílat své fotografie do služby publikování Adobe Stock Contributor, a pak přetáhnout své obrazy z panelu Obsah do oblasti pro přetažení Adobe Stock Contributor na panelu Publikovat.

  Aplikace Adobe Bridge je připojena ke službě Adobe Stock

  Poznámka:

  Po navázání připojení mezi aplikací Adobe Bridge a službou Adobe Stock vás odhlášení z aplikace Creative Cloud pro počítače neodhlásí od portálu Adobe Stock Contributor.

Nahrání obrazů do služby Adobe Stock

Pro odeslání fotografií do služby Adobe Stock postupujte takto:

 1. Klikněte na Adobe Stock Contributor na panelu Publikovat.

  Publish to stock
 2. V panelu Obsah si vyberte obraz, který chcete odeslat do služby Adobe Stock. Přetáhněte vybraný obraz do oblasti pro přetažení obrazů služby Adobe Stock na panelu Publikovat.  

  Poznámka:

  Můžete přetáhnout výběr několika fotografií najednou do oblasti pro přetažení Adobe Stock na panelu Publikovat.

  Poznámka:

  Výběr obrazů, které chcete odeslat do služby Adobe Stock, musí splňovat Technické požadavky pro odesílání obrazů do služby Adobe Stock. Pokud váš výběr obsahuje obrazy, které tyto specifikace souboru nesplňují, zobrazí aplikace Bridge chyby v dialogu Nelze odeslat všechny položky.

 3. Pokud výběr obsahuje obrazy RAW, aplikace Bridge zobrazí dialogové okno pro potvrzení převodu obrazů ve formátu RAW do formátu JPEG za účelem odeslání do služby Adobe Stock.  

  Dialogové okno aplikace Bridge pro potvrzení převodu obrazů RAW do formátu JPEG pro odeslání

  2. Po potvrzení aplikace Bridge převede obraz ve formátu RAW na formát JPEG pomocí modulu Adobe Camera Raw.

  Poznámka:

  Aplikace Bridge převádí do formátu JPEG pouze ty obrazy formátu RAW, které jsou podporovány modulem Adobe Camera Raw. Chcete-li zjistit, zda modul Adobe Camera Raw podporuje váš model fotoaparátu, viz článek Fotoaparáty podporované modulem Camera Raw.

 4. Na panelu Publikovat se objeví lišta průběhu, která zobrazuje stav odesílání. Převedené obrazy jsou automaticky přidány do fronty pro odeslání. Během odesílání/převodu můžete pokračovat ve své práci v aplikaci Bridge.

  Lišta průběhu převodu a odesílání na panelu Publikovat
  Postup převodu
  Upload progress
  Průběh odesílání

  Poznámka:

  Můžete přetáhnout jiný výběr obrazů do oblasti pro přetažení Adobe Stock na panelu Publikovat, i když právě probíhá aktuální odesílání.

  Zrušit probíhající odesílání či převod

  • Chcete-li zrušit probíhající odesílání či převod, klikněte na možnost Zrušit odesílání v levém horním rohu panelu Publikovat.
  • Aplikace Bridge zobrazí potvrzovací dialog. Potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
  • Na panelu Publikovat se zobrazují hlášení o zrušení odesílání či převodu. Zobrazuje také počet obrazů, které byly úspěšně odeslány ještě před zrušením.
  • Pokud výběr obsahuje jakýkoli soubor, který do nástroje Adobe Stock odeslat nelze, zobrazí se varování. Klikněte na Pokračovat pro pokračování odesílání podporovaných souborů, nebo na Zrušit pro zrušení odesílání.  
 5. Po úspěšném dokončení odesílání zobrazí aplikace Bridge následující dialog.

  Dialog s hlášením o úspěšně odeslaných obrazech

  V tomto dialogovém okně je možné kliknout na možnost Přejít ke službě Adobe Stock nebo na panelu Publikovat na odkaz Přejít ke službě Adobe Stock a pokračovat do portálu Adobe Stock Contributor.

  Další podrobnosti najdete na stránce Adobe Stock | Odesílání obsahu.

 6. Přejděte na web https://contributor.stock.adobe.com/cz a dokončete odeslání.

  Na stránce Nahrané v portálu Adobe Stock Contributor se zobrazí nahrané obrazy JPEG (včetně obrazů JPEG převedených z formátu RAW).

  Vyberte nahrané obrazy a přidejte titul, kategorii a klíčová slova. V části Klíčová slova se automaticky zobrazí klíčová slova a vedlejší klíčová slova aplikace Bridge přiřazená vašim obrazům. Tato klíčová slova můžete zkontrolovat a upravit.

 7. Když vyplníte všechna požadovaná pole titulu, klíčových slov a kategorie, kliknutím na tlačítko Uložit a Odeslat předáte své fotografie ke kontrole společnosti Adobe.

Specifikace souboru a požadavky na odesílání do služby Adobe Stock

Podporované formáty souboru pro fotografie

 • Fotografie je nutné odeslat ve formátu JPEG.
 • Minimální rozlišení fotografie jsou 4 megapixely.
 • Maximální rozlišení fotografie je 65 megapixelů.
 • Soubory nesmí být větší než 30 MB.

Podrobnější informace najdete v následujících článcích:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online