Používání grafického procesoru (GPU) se zásuvným modulem Adobe Camera Raw – časté dotazy a řešení potíží

Určité operace zásuvného modulu Camera Raw lze urychlit pomocí kompatibilního grafického procesoru (bývá označován také jako grafický adaptér, grafická karta nebo GPU).

Systémové požadavky

Poznámka:

Tento dokument se zaměřuje na zásuvný modul Camera Raw. Podrobné informace o používání grafického procesoru v aplikaci Photoshop viz:

Blíží se potřeba GPU k úpravě fotografií

K úpravám fotografií a použití filtru Camera Raw v aplikaci Photoshop a Bridge budou budoucí verze modulu Camera Raw vyžadovat podporu GPU. Zásuvný modul Camera Raw bude i nadále podporovat otevírání a převod fotografií bez podpory GPU, avšak všechny nástroje k úpravě obrázků a metadat budou zakázány.

Pokud váš systém automaticky podporuje omezenou nebo plnou akceleraci, není nutná žádná další akce.

Chcete-li zjistit, jak zobrazit podporu GPU vašeho počítače v modulu Camera Raw, viz Ověření, zda Camera Raw využívá GPU

Jestliže je podpora GPU zakázána, můžete ji povolit následujícím způsobem:

 • Upgradováním ovladače GPU.
 • V případě, že má váš počítač více procesorů GPU, pravděpodobně bude nutné provést konfiguraci grafiky počítače či možností úspory energie, abyste mohli při práci v aplikacích Photoshop, Bridge nebo After Effects používat výkonnější GPU.
 • Výměnou samotného GPU.

Pokud je podpora GPU zakázána, modul Camera Raw bude podporovat pouze omezenou sadu funkcí. Mezi ně patří:

 • Otevírání souborů RAW a dalších podporovaných formátů v aplikaci Photoshop.
 • Otevírání a zobrazování fotografií pouze se zvětšením přizpůsobeným zobrazení.
 • Převod a ukládání obrázků do jiných formátů souborů, například převod souborů RAW do formátů JPEG nebo TIFF. 

Které funkce v modulu Camera Raw používají GPU?

 • Akcelerace GPU probíhá automaticky u kompatibilních systémů pro všechny funkce založené na strojovém učení, jako jsou například funkce Vylepšit detaily, MaskováníRozostření objektivu a není ovládána možností Předvolby Camera Raw.
 • Displej: Optimalizace způsobu, jakým modul Camera Raw odesílá informace na displej. Modul Camera Raw je díky tomu spolehlivější a umožňuje použití funkcí jako například Animovaný zoom (scrubby zoom).

 • Zpracování obrazu při úpravách: V rámci verze zpracování 5 je většina úprav akcelerována pomocí GPU. Akcelerace může například zlepšit rychlost zobrazení výsledků při manipulaci s posuvníkem Texture. Použití GPU také pomáhá modulu Camera Raw udržovat krok s požadavky na zobrazování v rozlišení 4K, 5K a více. Zpracování obrazu s akcelerací pomocí GPU bylo přidáno do vydání ze srpna 2019 (verze 11.4).

 • Otevření a uložení: Při uložení jedné nebo více fotografií modul Camera Raw využívá GPU ke zrychlení převodu fotografií na obrazové soubory. Při otevření nebo zavření dialogového okna Filtr modulu Camera Raw může modul Camera Raw použít GPU k vykreslení obrazu, který se odesílá do aplikace Photoshop. Do verze vydané v dubnu 2022 (verze 14.4) bylo přidáno otevření a uložení s akcelerací pomocí GPU.

 • Modul Camera Raw automaticky vybere vhodnou úroveň akcelerace pomocí GPU pro váš počítač: vypnuto, základní nebo plné. 

Výběrem karty Výkon v Předvolbách Camera Raw zobrazíte a přizpůsobíte způsob, jakým modul Camera Raw používá akceleraci GPU k interaktivním úpravám. Více informací viz Ověření, zda Camera Raw využívá GPU

Nastavení GPU modulu Camera Raw pro další aplikace

Nastavení GPU ve Photoshopu nebo nastavení Použít softwarové vykreslování v předvolbách Bridge neovlivní nastavení výkonu GPU v Camera Raw. To znamená, že nastavení související s GPU v Camera Raw se nemění, když zapnete nebo vypnete nastavení související s GPU ve Photoshopu, Bridge nebo jiných aplikacích. Naopak nastavení související s GPU v Camera Raw neovlivňují další přidružené aplikace.

Jaké faktory mohou omezit výkon akcelerace GPU Camera Raw?

 • Nepoužívání GPU, ovladače GPU a operačního systému, který splňuje doporučené systémové požadavky.

 • Další programy, které používají významné zdroje GPU, CPU a paměti, pokud používáte modul Camera Raw. Monitor aktivity (Mac) a Správce úloh (Windows) vám mohou pomoci identifikovat další programy, které má k dispozici konkurence Camera Raw.

 • U notebooků se výkon může lišit v závislosti na nastavení správy napájení vašeho počítače, například v režimu úspory baterie.

 • Ačkoli akcelerace pomocí GPU primárně závisí na GPU, rychlost CPU hraje při akceleraci a zvyšování výkonu této funkce také určitou roli.
 • Další paměť GPU může zvýšit výkon při ukládání velkých skupin fotografií do souborů. 

Ověření, zda zásuvný modul Camera Raw využívá grafický procesor

Pokud zásuvný modul Camera Raw může využívat grafický procesor, je v předvolbách zásuvného modulu Camera Raw zaškrtnuto políčko Používat grafický procesor. Přístup k předvolbám v Camera Raw:

 1. V systému macOS: 

  • V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw 
  • V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw

  V systému Windows:

  • V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw
  • V programu Bridge vyberte Editace > Předvolby Camera Raw
 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte na kartu Výkon.

  Zobrazit Předvolby modulu Camera Raw
  Zobrazit předvolby výkonu

Panel Výkon zobrazuje název dostupné jednotky GPU a její dostupnou video paměť. Pod názvem GPU se zobrazuje stav akcelerace GPU v Camera Raw. Pokud tyto informace nemůžete zobrazit, je třeba nainstalovat nový ovladač pro GPU, nebo váš systém nesplňuje minimální požadavky.

Přizpůsobení akcelerace GPU

Váš systém může automaticky podporovat omezenou nebo plnou akceleraci. Pokud váš systém automaticky podporuje omezenou akceleraci, bude pravděpodobně možné povolit plnou akceleraci, když vyberete možnost Použít GPU pro zpracování obrazu v možnosti Vlastní .

Zrychlení lze také automaticky vypnout, když tuto funkci váš systém nepodporuje nebo kvůli chybě. Pokud je akcelerace vypnuta a zobrazí se chybová zpráva, může to být tím, že váš hardware GPU, verze ovladače nebo verze operačního systému nesplňují minimální požadavky.

Pokud zjistíte problémy, které Camera Raw automaticky nedetekuje, můžete akceleraci GPU vypnout pomocí možnosti Vlastní.

V oblasti Výkon, má pole Použití grafického procesoru následující možnosti:

Automaticky

Vlastní

 • Auto Camera Raw automaticky určuje úroveň podpory GPU, která má být použita. To se zakládá na konfiguraci hardwaru a operačního systému, a jde o výchozí možnost.
 • Vlastní Výběrem podporované možnosti si můžete přizpůsobit postupy, jakými Camera Raw bude používat vaši GPU.
  • Použít GPU k zobrazení
  • Použít GPU ke zpracování obrazu (Zpracování verze 5 nebo vyšší) 
  • Použít GPU k otevírání a ukládání

Více o těchto úrovních akcelerace GPU viz Které funkce v Camera Raw používají GPU.

 • Vypnuto Camera Raw nebude používat GPU.

Určete svou značku a model GPU

Značka a model vašeho GPU nebo grafického adaptéru se zobrazí v dialogovém okně Předvolby Camera Raw. Přístup:

macOS

 • V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw
 • V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw

Windows

 • V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw
 • V programu Bridge vyberte Editace > Předvolby Camera Raw

Pokud se v dialogovém okně Předvolby Camera Raw nezobrazí typ a model, posuňte se v operačním systému k následující položce:

(macOS) V levém horním rohu obrazovky klikněte na logo Apple a poté vyberte možnost O tomto programu Mac.

(Windows): V nabídce Ovládací panel vyberte Správce zařízení > Zobrazit adaptéry.

Aktualizujte ovladač grafické karty

Pokud zásuvný modul Camera Raw nevyužívá grafický procesor, ačkoli splňuje minimální systémové požadavky, aktualizujte ovladač grafiky.

macOS

Ovladače grafické karty se aktualizují při aktualizacích operačního systému. Nejnovější aktualizace operačního systému vyhledáte pomocí softwaru App Store Updates nebo pomocí Preferencí systému.

Windows

Stáhněte nejnovější ovladač přímo z webu výrobce grafické karty:

Poznámka:

Důležité upozornění: Při použití služby Windows Update se neaktualizuje ovladač grafické karty. Vyhledejte aktualizovaný ovladač přímo na webu výrobce karty.

Dokáže modul Camera Raw využít více grafických karet (GPU)?

 • Zásuvný modul Camera Raw v současné době dokáže využít pouze jeden grafický procesor. Použití dvou grafických karet tedy nezvýší výkon zásuvného modulu Camera Raw.
 • Pokud používáte více grafických karet s konfliktními ovladači, může v zásuvném modulu Camera Raw docházet k problémům s funkcemi, jejichž provádění je urychleno grafickým procesorem.
 • Nejlepšího výsledku dosáhnete zapojením dvou (nebo více) monitorů do jedné grafické karty.
 • Pokud je váš počítač vybaven integrovanou i diskrétní grafickou kartou (používají se běžně v laptopech), budou grafická nastavení a funkce správy napájení vašeho operačního systému určovat, která grafická karta bude dostupná pro modul Camera Raw. Informace najdete v dokumentaci výrobce operačního systému. Pokud používáte systém macOS, postupujte podle této dokumentace Apple.
 • Pokyny k nastavení určité grafické karty jako primární grafické karty systému Windows najdete v dokumentaci k ovladači grafické karty poskytované jejím výrobcem.
 • Pokud je jedna z karet externí kartou, může nebo nemusí se jednat o zařízení, které se používá s modulem Camera Raw. Pokud používáte Windows , postupujte podle dokumentace výrobce vašeho počítače a podle dokumentace výrobce externí grafické karty. Pokud používáte systém macOS, postupujte podle dokumentace Apple: Se systémem Mac používejte externí procesor grafiky.
 • Pokud máte více samostatných grafických karet, ujistěte se, že jde o stejný typ a model. V opačném případě může docházet k chybám a dalším problémům.
 • Chcete-li grafickou kartu vypnout, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a vyberte možnost Zakázat.
Adobe Camera Raw: Místní nabídka s příkazem pro zakázání grafické karty

Odstraňování potíží s GPU v modulu Camera Raw

Možné problémy, na které můžete narazit

 • Celá oblast obrázku v dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw je modrá nebo bílá.
 • Posun posuvníků Develop způsobuje blikání jasu obrázku nebo neočekávané zkreslení barev.
 • Při spuštění zásuvného modulu Camera Raw nebo jeho používání dochází k chybám či zablokování nebo je výkon pomalý.
 • Akcelerace v grafickém procesoru byla deaktivována kvůli chybě zobrazené v poli Použití grafického procesoru na panelu předvoleb zásuvného modulu Camera Raw Výkon.
 • Náhledy nebo miniatury obrázků se v systému Windows zobrazují čtverečkovaně nebo jsou poškozené.
 • Zásuvný modul Camera Raw nepoužívá automaticky očekávanou úroveň akcelerace GPU nebo očekáváte, že možnost Použít GPU k zobrazení nebo Použít GPU ke zpracování obrazu bude povolena, ale je zakázána.
 • Zobrazí se chybové zprávy s následujícím obsahem: 
  • „Jelikož během provozu došlo k chybě, po zbytek relace byla vypnuta akcelerace pomocí GPU.“
  • „Jelikož během provozu došlo k chybě, po zbytek relace bylo zrychlení pomocí grafické karty vráceno na nastavení Omezeno.“
Chybová zpráva zobrazená pod možností Používat grafický procesor

Chyba v provozu
Chybová zpráva v systému macOS

Řešení

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Aktualizujte aplikaci Photoshop a zásuvný modul Camera Raw
 • Aktualizujte ovladač grafické karty
 • Pomocí Vlastního nastavení v předvolbách pro Výkon vypněte funkci Použít grafickou kartu při otevírání a ukládání.
 • Pokud problém přetrvává, vypněte pomocí vlastního nastavení v preferencích Výkonu funkci Použít grafickou kartu pro zpracování obrazu, pokud je tato funkce k dispozici.
 • Pokud problémy přetrvávají, pomocí vlastního nastavení v preferencích Výkonu vypněte funkci Použití grafické karty pro zobrazení, pokud je tato funkce k dispozici.
 • Zakažte nástroje pro akceleraci grafiky třetích stran. Nástroje pro přetaktování a úpravu rozšířených nastavení grafických karet třetích stran (například nástroje Riva Tuner MSI Afterburner) nejsou podporovány..
 • V předvolbách systému Mac OS zakažte na kartě Úspora energie možnost Automatické přepínání grafiky.
 • Vyměňte stávající grafickou kartu za novější a kompatibilní model.
 • Pokud používáte verzi zásuvného modulu Camera Raw 11.3 nebo dřívější, v předvolbách zásuvného modulu Camera Raw vypněte funkci Používat grafický procesor:
  • (macOS) V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw 
  • (Windows) V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw V programu Bridge vyberte Editace > Předvolby Camera Raw
 • (Pokud používáte verzi zásuvného modulu Camera Raw 11.3 nebo dřívější verzi) Vynuťte použití rozhraní Windows DirectX nebo macOS Metal zásuvným modulem Camera Raw. Přejděte k možnosti Předvolby > Camera Raw a ověřte, že grafický procesor je aktuálně nastaven na možnost OpenGL. Uzavřete program Photoshop a vyhledejte soubor Config.txt grafického procesoru zásuvného modulu Camera Raw.
  • (macOS) /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt

V systému macOS X 10.7 a novějším je uživatelská složka knihovny ve výchozím nastavení skryta. Použijte následující pokyny uvedené zde. Ručně odeberte soubor Config.txt grafického procesoru zásuvného modulu Camera Raw.

Řešení problémů s ovladači GPU při používání funkcí využívajících umělou inteligenci, jako je například Rozostření objektivu

(platí pro aplikace Lightroom, Lightroom Classic a Adobe Camera Raw)

Pokud se zobrazí chyba při pokusu o použití funkcí využívajících umělou inteligenci, například Odstranit šum, Rozostření objektivuMaskování, problém vyřešíte podle následujících pokynů:

 

 1. Stáhněte si soubor DisableGPUInference.txt na plochu.

  V systému macOS stáhněte soubor stisknutím klávesy Option a kliknutím na odkaz.
  V systému Windows stáhněte soubor kliknutím na odkaz pravým tlačítkem myši.

 2. Umístěte stažený soubor do jednoho z následujících umístění:

  1. Lightroom: 
   • V systému macOS: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Lightroom
   • V systému Windows: \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Lightroom
  2. Lightroom Classic:
   • V systému macOS: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Lightroom Classic 
   • V systému Windows: \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Lightroom Classic
  3. Adobe Camera Raw:
   • V systému macOS: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw
   • V systému Windows: \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw
  Poznámka:
  • Pokud složku knihovny v systému macOS nenajdete, vyzkoušejte postup uvedený zde.
  • V systému Windows můžete vybrat možnost Start > Spustit > zadejte text %appdata% a přejít do požadované složky.
 3. Ukončete a znovu spusťte aplikaci.

Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem pro zásuvný modul Camera Raw a aplikaci Lightroom

Pokud není akcelerace GPU povolena nebo nefunguje podle očekávání, použijte k odstranění problému následujícího průvodce řešením problémů. Tento průvodce platí pro následující verze produktů Camera Raw, Lightroom a Lightroom Classic v systémech MacOS a Windows:

 • Camera Raw 11.4 a novější
 • Lightroom 3.0 a novější 
 • Lightroom Classic 8.4 a novější 

1. Ověření, zda je nainstalována nejnovější verze zásuvného modulu Camera Raw nebo aplikace Lightroom

Další informace o nejnovějších verzích zásuvného modulu Camera Raw a aplikace Lightroom naleznete v následujících zdrojích:

2. Ověření, zda systém splňuje požadavky pro akceleraci GPU

U aplikací Lightroom Classic 8.4 a novější a Lightroom 3.0 a novější jsou technické požadavky hardwaru a softwaru GPU pro akceleraci GPU úplně stejné jako u zásuvného modulu Camera Raw:

3. Kontrola dialogového okna Předvolby

Otevřete dialogové okno Předvolby zásuvného modulu Camera Raw nebo aplikace Lightroom a zkontrolujte zobrazené informace. Pokud chcete nahlásit problém s akcelerací GPU na uživatelských fórech nebo přímo technické podpoře, shromážděte následující informace:

 • Číslo verze zásuvného modulu Camera Raw nebo aplikace Lightroom
 • Název GPU
 • Číslo verze ovladače GPU, pokud je zobrazeno za názvem GPU
 • Velikost paměti RAM pro GPU
 • Stav možností a výběrů
 • Zpráva o stavu, která může indikovat chybu
Důležité informace z dialogového okna Předvolby v zásuvném modulu Camera Raw. Stejné informace oznamuje dialogové okno Předvolby výkonu v aplikaci Lightroom.
Důležité informace z dialogového okna Předvolby v zásuvném modulu Camera Raw. Stejné informace oznamuje dialogové okno Předvolby výkonu v aplikaci Lightroom.

4. Shromáždění podrobných protokolů

Při hlášení problémů shromážděte protokoly a odešlete je společnosti Adobe.

Pozor:

Před shromážděním souborů protokolu je nutné aplikaci (Bridge, Photoshop nebo Lightroom) ukončit.

Protokoly související s akcelerací GPU pro produkty Camera Raw, Lightroom a Lightroom Classic se zapisují do stejné složky.

Nejlepší způsob, jak shromáždit protokol o chybě:

 1. Ukončete aplikaci.
 2. Spusťte aplikaci znovu.
 3. Proveďte minimální počet kroků, jejichž provedením lze daný problém reprodukovat.
 4. Opět ukončete aplikaci.
 5. Nyní shromážděte soubory protokolu.
 • Umístění protokolu v systému Windows: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs. Zkrácený postup pro přístup k této složce v systému Windows:
  1. Stiskněte klávesu Windows.
  2. Zadejte „Spustit“.
  3. Zadejte cestu %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs.

Například: C:\Users\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Logs

 • Umístění protokolu v systému Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Logs. Zkrácený postup pro přístup k této složce v systému Mac:
  1. V aplikaci Finder otevřete nabídku Otevřít.
  2. Vyberte možnost Otevřít složku.
  3. Zadejte cestu ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw.
  4. Klikněte na tlačítko Otevřít.

Příklad: /Users/tester/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw

Odešlete protokoly pro aplikaci, kterou používáte.
Odešlete protokoly pro aplikaci, kterou používáte.

(Pouze pro systém Windows) Uložení sestavy nástroje DxDiag

Nástroj dxdiag vytvoří sestavu, která může být užitečná pro tým techniků při zkoumání problémů.

 1. Stiskněte klávesu Windows na klávesnici nebo klikněte na tlačítko Windows na hlavním panelu.
 2. Zadejte „dxdiag“ (touto akcí se program vyhledá).
 3. Stiskněte klávesu Enter.
 4. Počkejte, než se zobrazí okno nástroje DxDiag.
 5. Pokud je to povoleno, klikněte na položku Uložit všechny informace.
 6. Uložte soubor DxDiag.txt a odešlete jej při hlášení problémů.

5. Aktualizace ovladačů a operačního systému

Pokud se zobrazují nějaké problémy, poznamenejte si nynější verze operačního systému a ovladače GPU, zkuste provést aktualizaci na nejnovější verze a poté zjistěte, zda problém přetrvává.

Pokud se aktualizací operačního systému nebo ovladače GPU daný problém odstraní, nahlaste svoje zjištění. (Například: „Verze n nefunguje, ale verze n+1 funguje.“)

Viz pokyny pro aktualizaci ovladače grafické karty.

6. Kontrola a odstranění souboru TempDisableGPU3 nebo TempDisableGPU2

Stejným postupem, který jste použili k vyhledání složky Logs, vyhledejte složku CameraRaw nebo GPU.

 • Umístění v systému Windows: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
 • Umístění v systému Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU

Pokud během inicializace GPU dojde k neošetřené závažné chybě, zásuvný modul Camera Raw nebo aplikace Lightroom vytvoří soubor TempDisableGPU3 (nebo v některých případech TempDisableGPU2). Ve složce GPU najděte podsložku aplikace, kterou používáte, a vyhledejte tyto soubory.

Příklad souboru TempDisableGPU3
Příklad souboru TempDisableGPU3

Každá aplikace používaná s akcelerací GPU má svou vlastní složku.
Každá aplikace používaná s akcelerací GPU má svou vlastní složku.

Pokud v době inicializace existuje soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3, zásuvný modul Camera Raw zakáže akceleraci GPU. Tím se zabrání chybovému ukončení při každém spuštění aplikace.

Chcete-li znovu spustit inicializaci, můžete tento soubor odstranit. Pokud je původní poruchový stav přechodný, může akcelerace GPU po odstranění souboru fungovat správně. 

Vlastní předvolby pouze s povolenou možností „Použít GPU k zobrazení“
Vlastní předvolby pouze s povolenou možností „Použít GPU k zobrazení“ pro modul Camera Raw (verze 14.3).

Pokud najdete soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3, proveďte následující kroky:

 1. Ukončete aplikaci.
 2. Odstraňte soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3.
 3. Spusťte aplikaci znovu.
 4. V aplikaci otevřete dialogové okno Předvolby.
 5. Ověřte, zda je nyní k dispozici akcelerace GPU.
 6. Pokud akcelerace GPU není povolena, ukončete aplikaci a zkontrolujte, zda stále existuje soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3. Podle pokynů uvedených výše shromážděte podrobné soubory protokolů.
 7. Shromážděte protokol ze složky CameraRaw/Logs.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.