Aplikace Creative Cloud pro počítače zobrazuje u nenainstalovaných aplikací stav „Aktuální“

Problém: U nenainstalovaných počítačových aplikací Adobe Creative Cloud je zobrazen stav „Aktuální“.

Počítačová aplikace Adobe Creative Cloud může zobrazovat stav „Aktuální“ u aplikací, které ve skutečnosti nejsou nainstalovány. Tato situace nastane, pokud nebyla aplikace společnosti Adobe odebrána pomocí standardního odinstalačního programu. Zkuste problém vyřešit podle níže uvedených řešení.

Řešení 1: Spusťte odinstalační program.

Spusťte odinstalační program aplikace společnosti Adobe, u které je zobrazen stav „Aktuální“.

  • Mac OS: Spusťte odinstalační program aplikace ve složce Applications/Utilities/Adobe Installers.
  • Windows: Pomocí ovládacího panelu Programy a funkce odeberte program, u kterého je uveden stav „Aktuální“.

Řešení 2: Odeberte soubor OPM.db a znovu se přihlaste.

Odeberte soubor OPM.db a znovu se přihlaste k počítačové aplikaci Creative Cloud pomocí účtu Adobe ID propojeného s předplatným služby Creative Cloud.

Řešení 3: Nainstalujte nejnovější verzi počítačové aplikace Adobe Creative Cloud.

  1. Přejděte na stránku stažení počítačové aplikace Creative Cloud.
  2. Klikněte na možnost Stáhnout.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Řešení 4: Odeberte všechny části softwaru Creative Cloud.

Pokyny k odebrání všech částí softwaru Adobe Creative Cloud najdete v řešení 1. Po odebrání všech aplikací společnosti Adobe použijte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner, který zajistí úplné odstranění. Podrobné informace najdete v článku Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?