Po kliknutí na červený indikátor nezobrazena žádná nová upozornění

Vedle ikony počítačové aplikace Creative Cloud se zobrazí červený indikátor oznamující, že jsou k dispozici nová upozornění. Pokud však přejdete na kartu domovské stránky, žádná upozornění se nezobrazí.

Řešení

K této situaci dojde pouze při prvním kliknutí na červený indikátor, díky kterému přejdete ke kartě domovské stránky s novými upozorněními. Poté se červený indikátor zobrazí, pouze pokud jsou k dispozici nová upozornění.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?