Řešení potíží s FTP

Metody řešení a odstranění některých nejčastějších problémů s přístupem přes protokol FTP v aplikaci Adobe Dreamweaver.

File Transport Protocol (FTP) je nejčastěji používaná metoda pro přenos souborů přes Internet.Při dodržování následujících postupů v uvedeném pořadí, zjistíte příčinu běžných potíží s FTP a dozvíte se, jak je opravit. 

Než začnete

Než začnete odstraňovat problémy s přístupem přes protokol FTP, ověřte, zda je aktualizován Dreamweaver i operační systém.

Dreamweaver lze aktualizovat pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nebo přímo z Dreamweaveru. V aplikaci Dreamweaveru zvolte Nápověda > Aktualizace a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro použití aplikace Creative Cloud, přečtěte si článek Aktualizace aplikací Creative Cloud.

Nastavení vzdáleného serveru FTP

Dreamweaver může pomocí serveru FTP nahrát a stáhnout informace o webových stránkách. Server FTP lze nastavit v dialogovém okně Nastavení Stránky v kategorii Servery.

Další informace o nastavení serveru FTP najdete v článku Připojení k publikačnímu serveru.

Po nastavení serveru FTP klikněte na tlačítko Testovat a ověřte informace o připojení. Pokud se ani po zadání informací nelze k serveru FTP připojit, přejděte k další části.

Ověření přístupu přes protokol FTP

Brány firewall, směrovače a další síťové komponenty, mohou znemožnit přístup k serverům FTP. Před ověřením informací o připojení, postupujte podle následujících pokynů a ujistěte se, že máte přístup k serveru FTP.

Dočasné vypnutí softwarových bran firewall

Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači a mohou znemožnit přístup softwaru k Internetu. Mnohé softwarové brány firewall zobrazí vývu při pokusu programu připojit se k Internetu.

 1. Budete-li vyzváni, vyberte volbu, která umožní Dreamweaveru přístup k serveru FTP. Na následujícím obrázku je znázorněn příklad dialogového okna:

  Brána firewall systému Windows
  Klikněte na tlačítko Povolit přístup

 2. Pokud se výzva nezobrazí, vypnutím softwarových bran firewall můžete zjistit, zda blokují přístup k serverům FTP. Postup při dočasném vypnutí softwarových bran firewall najdete v jejich dokumentaci. 

  • Jestliže vypnutí softwarové brány firewall problém vyřeší, nakonfigurujte software tak, aby umožňoval aplikaci Dreamweaver přístup k FTP. Postup k přidání aplikace do seznamu povolených, najdete v dokumentaci k softwaru brány firewall.
  • Pokud dokumentaci k dočasnému vypnutí softwarových bran firewall nenajdete, zakažte položky při spuštění a služby. Většina softwarových bran firewall se vypíná tímto postupem.

Ověření, že směrovač nebrání připojení

Směrovače mohou být vybaveny zabudovanými hardwarovými servery bran firewall nebo proxy. Pro zjištění, zda směrovač znemožňuje Dreamweaveru přístup na server FTP, dočasně odeberte směrovač ze sítě. Můžete připojit počítač přímo k DSL nebo kabelovému modemu, a tím směrovač vyřadit. 

Pokud směrovač znemožňuje přístup, projděte si jeho dokumentaci a nastavte port, sloužící k přesměrování z počítače.

Konfigurace nastavení hardwarové brány firewall nebo proxy serveru

Řada firem využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k serveru FTP. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Ve většině domácích sítí se technologie hardwarových bran firewall nebo proxy serverů nepoužívá.  

Zjistěte, zda vaše společnost používá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server:

 1. Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, kontaktujte oddělení IT vaší společnosti.

  Poznámka:

  Dreamweaver se nemůže připojit přes autentizační proxy server. Pokud proxy server vyžaduje uživatelské jméno a heslo, nemůžete se připojit ke vzdálenému serveru FTP. IT oddělení musí nastavit výjimky pro server a Dreamweaver. Dreamweaver může ukládat informace o bráně firewall/proxy serveru jen pro jeden ověřovací server.

 2. Zvolte nabídku Stránka > Správa Stránek. 
 3. Vyberte svou stránku. 
 4. Klikněte na možnost Upravit .

 5. Vyberte kategorii Servery.

 6. Vyberte server, který chcete upravit, a klikněte na Upravit.

 7. Rozbalte Další volby.
 8. Vyberte možnost Použít proxy, jak je definováno v položce Předvolby.

 9. Klikněte na odkaz Předvolby.
 10. V kategorii Stránka, zadejte do textových polí Název hostitele proxy serveru a Portu proxy, poskytnuté informace o bráně firewall nebo proxy serveru.
 11. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko Zavřít.

 12. V dialogovém okně nastavení připojení FTP, klikněte na tlačítko Testovat a otestujte provedené nastavení.

Ověření přihlašovacích údajů a další volby

Přihlašovací údaje jsou nezbytné pro připojení k serveru FTP. Použijte následující informace k ověření svých přihlašovacích údajů a provedení potřebných změn:

Ověření informací o FTP

Připojení k serveru FTP vyžaduje adresu FTP, port, přihlašovací jméno a heslo. Pro některé konfigurace serveru je vyžadován kořenový adresář. Tyto informace jsou obvykle k dispozici od poskytovatele webhostingových služeb; všechny tyto informace ověřte u něho. Využijte následující tipy.

Adresa FTP

Jako adresu FTP použijte standardní webovou adresu nebo IP adresu. Webová adresa je podobná jako eftp.adobe.com. IP adresa vypadá jako sada čtyř čísel, oddělených tečkami, například 192.150.11.87. Poskytovatelé webhostingových služeb obvykle poskytnou název domény pro webové stránky, například www.adobe.com, a podobnou adresu pro FTP server, například ftp.adobe.com. 

Další informace, jež mohou usnadnit připojování:

 • Před webovou adresu nezadávejte ftp://.
 • Pokud jste dostali webovou adresu, zadejte místo ní raději adresu IP. Obraťte se na poskytovatele webhostingových služeb, nebo zjistěte IP adresu, pomocí příkazu ping.

Port

Poskytovatelé webhostingových služeb mohou poskytnout jiný port pro přístup k FTP serveru. Port je číslo, které vytváří kanál mezi vaším počítačem a serverem FTP. Není-li uvedeno žádné číslo portu, je s největší pravděpodobností používán výchozí port (21 pro FTP a 22 pro SFTP). Webová adresa se může objevovat ve formátu eftp.adobe.com:445, kde eftp.adobe.com je webová adresa a 445 označuje port.

Přihlašovací jméno nebo uživatelské jméno

Přihlašovací jméno je uživatelské jméno, sloužící k přihlášení na server FTP. Tyto informace obdržíte od poskytovatele webhostingových služeb a nemohou to být stejné přihlašovací údaje, které používáte pro přístup k informacím o webové stránce.

Uživatelské jméno musí splňovat následující požadavky:

 • Žádné mezery
 • Pouze alfanumerické znaky

Heslo

Heslo je spojeno s přihlašovacím jménem a může se jednat o libovolnou kombinaci znaků bez mezer. Heslo je citlivé na velikost písmen.

Kořenový adresář

Kořenový adresář je místo na serveru, které obsahuje všechny soubory a složky související s webovými stránkami. Pokud máte problémy s nalezením kořenového adresáře, obraťte se na svého poskytovatele hostingu webových stránek.

Položky kořenového adresáře, obvykle používané poskytovateli webhostingových služeb:

 • /
 • /[název_domény] (například, /www.mywebsite.org)
 • /html 
 • /docs
 • /www
 • /public_html

Přihlášení pomocí jiného klienta FTP

Při přihlášení pomocí jiného klienta FTP snáze určíte, zda jsou informace o serveru FTP správné. Použijte jakéhokoliv nainstalovaného klienta FTP, například FileZilla, nebo řešení on-line. Informace týkající se instalace a konfigurace klienta FileZilla nebo jiného softwaru, najdete v dokumentaci k produktu.

 • Pokud jste schopni přihlásit se k serveru FTP pomocí jiného klienta FTP, přejděte k části Výběr/zrušení výběru pasivního režimu.
 • Jestliže se k serveru FTP nemůžete přihlásit, pak jsou informace o připojení s největší pravděpodobností nesprávné. Obraťte se na provozovatele webhostingových služeb a ověřte informace a stav služby. 

Ověření, zda je podporován server SFTP

Dreamweaver se nemůže připojit k některým serverům SFTP. Další informace o tom, jaké servery SFTP pracují s aplikací Dreamweaver, najdete v článku Omezení u serverů hostující webové stránky při použití aplikací Adobe Contribute a Dreamweaver.

Úprava možností připojení

Aplikace Dreamweaver obsahuje několik dalších konfiguračních voleb, které jsou někdy požadovány pro připojení k serveru FTP. Pokud je požadována volba, je tato informace k dispozici od poskytovatele webhostingu. Vyzkoušejte následující konfigurační volby a uvidíte, zda vyřeší problémy s připojením.

Výběr / zrušení výběru pasivního režimu

Pasivní režim může pomoci vyřešit potíže s FTP zapříčiněné branami firewall, které brání serveru FTP v navázání připojení s počítačem. Při použití pasivního režimu, je připojení realizováno naopak z počítače na server. 

 1. Zvolte nabídku Stránka > Správa Stránek.

 2. Vyberte svou stránku a klikněte na Upravit.

 3. Zvolte kategorii Servery a potom vyberte vzdálený server.

 4. Klikněte na možnost Upravit .

 5. Rozbalte Další volby.
 6. Zaškrtněte políčko (nebo zrušte jeho zaškrtnutí) Použít pasivní FTP.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit a poté znovu klikněte na tlačítko Uložit. Otestuje připojení.

Výběr/zrušení výběru optimalizace výkonu FTP

Volba Použít optimalizaci výkonu FTP urychluje přenos souborů. Je-li již tato volba vybrána, zkuste její výběr zrušit a uvidíte, zda se tím vyřeší problémy s připojením FTP. Případně, pokud volba není vybrána, zkuste ji vybrat.

 1. Zvolte nabídku Stránka > Správa Stránek.

 2. Vyberte svou stránku a klikněte na Upravit.

 3. Zvolte kategorii Servery a potom vyberte vzdálený server.

 4. Klikněte na možnost Upravit .

 5. Rozbalte Další volby.
 6. Zaškrtněte políčko (nebo zrušte jeho zaškrtnutí) Použít optimalizaci výkonu FTP.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit a poté znovu klikněte na tlačítko Uložit. Otestuje připojení.

Povolení režimu přenosu IPv6

IPv6 je síťový protokol rozšiřující počet adres, které jsou k dispozici pro vytvoření sítě. Je-li to nutné, tento protokol vyžaduje, aby byly informace v síti přenášeny různým způsobem.

 1. Zvolte nabídku Stránka > Správa Stránek.

 2. Vyberte svou stránku a klikněte na Upravit.

 3. Zvolte kategorii Servery a potom vyberte vzdálený server.

 4. Klikněte na možnost Upravit .

 5. Rozbalte Další volby.
 6. Zaškrtněte políčko (nebo zrušte jeho zaškrtnutí) Použít režim přenosu IPv6.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit a poté znovu klikněte na tlačítko Uložit. Otestuje připojení.

Výběr SFTP

Protokol FTP má navzdory své popularitě četné chyby v zabezpečení. Pomocí zabezpečeného FTP (SFTP) lze plně šifrovat všechny přenosy souborů a zabránit tak neoprávněnému přístupu k datům, souborům, uživatelským jménům a heslům.

Pokud si nejste jisti, zda server používá SFTP, obraťte se na svého poskytovatele webhostingových služeb.

Jestliže server používá SFTP, dodržujte následující postup a vyberte SFTP v aplikaci Dreamweaver.

 1. Zvolte nabídku Stránka > Správa Stránek.
 2. Vyberte svou stránku a klikněte na Upravit.

 3. Zvolte kategorii Servery a potom vyberte vzdálený server.

 4. Klikněte na možnost Upravit .

 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost SFTP.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit a poté znovu klikněte na tlačítko Uložit. Otestuje připojení.

 Pokud jsou ve vašem vzdáleném serveru nakonfigurovány starší protokoly, použijte dokument Řešení potíží k odstranění problémů s připojením k serveru SFTP.

Odstraňování potíží se záznamem FTP

Dreamweaver uchovává záznam o příkazech, odeslaných na server FTP a jeho odpovědích. Odpovědi ze serveru, mohou pomoci při diagnostice potíží s FTP. Pro zobrazení záznamu FTP, zvolte nabídku Okno > Výsledky > Záznam FTP. 

Další informace, týkající se interpretace souborů záznamu FTP, najdete v článku Kontrola záznamu FTP.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online