K nahrávání nebo stahování souborů z publikačního webového serveru využijte připojení FTP, SFTP, WebDav nebo RDS.

Vzdálený server (často také označovaný jako webový server nebo publikační server) je místo, kde publikujete soubory webu, aby si je lidé mohli prohlížet online. Vzdálený server je zjednodušeně řečeno jiný počítač podobný místnímu počítači, který obsahuje kolekci souborů a složek (například server FTP).

Složku webu na vzdáleném serveru nastavíte stejně, jako jste nastavili složku lokálního webu v místním počítači. v aplikaci Dreamweaver se nastavená vzdálená složka nazývá vzdálený web.

Při nastavení vzdálené složky musíte vybrat také metodu připojení, aby aplikace Dreamweaver mohla odesílat soubory na webový server a stahovat je z něj. Jako metoda připojení se nejčastěji používá protokol FTP. Aplikace Dreamweaver ale také podporuje metody lokálního / síťového připojení nebo připojení FTPS, SFTP, WebDav a RDS. Pokud nevíte, kterou metodu připojení máte použít, zeptejte se poskytovatele připojení k Internetu nebo správce serveru.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver také podporuje připojení k serverům podporujícím protokol IPv6. Podporované typy připojení jsou FTP, SFTP, WebDaV a RDS. Další informace naleznete na adrese www.ipv6.org/.

Předpoklady

Než začnete, je nutné mít přístup ke vzdálenému webovému serveru, například serveru hostující společnosti, serveru ve vlastnictví klienta, pro kterého pracujete, nebo intranetového serveru v rámci vaší společnosti.

Přístup k bezplatnému webovému místu také nabízí někteří poskytovatelé internetových služeb v rámci vaší smlouvy pro připojení k internetu.

Pokud nemáte přístup k serveru, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb, svého klienta, správce systému nebo na jednu z mnoha společností, které poskytují balíček pro webový hosting.

Než budete pokračovat, musíte také definovat lokální webové místo. Další informace o definici lokálního webového místa naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu.

Nastavení připojení ke vzdálenému serveru

V závislosti na vašem nastavení se ke vzdálenému serveru (nebo publikačnímu serveru) můžete připojit za použití některé z řady metod. 

Nejběžnější metodou připojení je FTP. Můžete však použít i bezpečnější metody připojení, jako je zabezpečené připojení FTP (SFTP) nebo FTP přes SSL (FTPS)

Pokud jako vzdálený server používáte složku ve vaší síti, můžete vybrat možnost lokálního nebo síťového připojení.

Mezi další podporované metody připojení patří protokol Remote Development Services (RDS)Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV).

Pokud si nejste jisti, jakou metodu připojení máte použít, zeptejte se poskytovatele internetových služeb nebo správce serveru.

Pomocí následujících filtrů přejděte k metodě připojení, kterou chcete používat, nebo jednoduše čtěte dál.

Stanovení metody připojení

Připojení FTP

Toto nastavení použijte, pokud se připojujete k webovému serveru pomocí FTP.

Poznámka: Aplikace Business Catalyst podporuje výhradně protokol SFTP. Pokud používáte aplikaci Business Catalyst, přejděte k části o připojení SFTP na této stránce.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na ikonu Upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:

  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server..
  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.

  Na obrázku naleznete vzorovou obrazovku pro nastavení serveru, na které jsou uvedeny základní možnosti nastavení s vyplněnými textovými poli.

  Nastavení připojení FTP
  Nastavení připojení FTP

 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Můžete vybrat libovolné jméno podle vašich potřeb.

 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost FTP.
 6. Do textového pole Adresa FTP zadejte adresu serveru FTP, na nějž nahráváte soubory pro své webové stránky.

  Adresa FTP je úplný internetový název počítače, například ftp.mindspring.com. Zadejte úplnou adresu bez dalšího textu. Zejména nepřidávejte před adresu název protokolu.

  Pokud neznáte adresu serveru FTP, kontaktuje společnost hostující vaše webové stránky.

  Poznámka:

  Port 21 je výchozí port pro příjem připojení FTP. Můžete změnit výchozí číslo portu jeho úpravou v textovém poli vpravo. Výsledkem po uložení nastavení bude dvojtečka následovaná novým číslem portu ve vaší adrese FTP (např. ftp.mindspring.com:29).

 7. Do textových polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte uživatelské jméno a heslo, pomocí nichž se přihlašujete k serveru FTP.

  Poznámka:

  Adresa serveru FTP, uživatelské jméno a heslo obdržíte od správce systému společnosti, která zajišťuje hostování vašich webových stránek. Nikdo jiný přístup k těmto informacím nemá. Informace zadejte přesně v tom tvaru, v jakém jste je obdrželi od správce systému.

 8. Kliknutím na možnost Testovat otestujte adresu serveru FTP, uživatelské jméno a heslo.
 9. Aplikace Dreamweaver heslo standardně uloží. Pokud chcete, aby aplikace Dreamweaver zobrazila výzvu pro zadání hesla při každém připojení ke vzdálenému serveru, odznačte volbu Uložit.
 10. Do textového pole Kořenový adresář zadejte adresář (složku) na vzdáleném serveru, do nějž ukládáte veřejně dostupné dokumenty.

  Pokud si nejste jisti, co máte zadat jako kořenový adresář, kontaktujte správce serveru nebo nechte toto textové pole prázdné. Na některých serverech je kořenový adresář stejný jako adresář, do kterého se poprvé připojíte pomocí FTP. Chcete-li to zjistit, připojte se k serveru. Pokud se v zobrazení Vzdálený soubor v panelu Soubory zobrazí složka s názvem public_html nebo www nebo uživatelské jméno, je to pravděpodobně adresář, který byste měli zadat v textovém poli Kořenový adresář.

 11. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Dreamweaver používá URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 12. Pokud potřebujete další volby, rozbalte část Více voleb.
 13. Vyberte volbu Použít pasivní FTP, pokud konfigurace vaší brány firewall vyžaduje použití pasivního FTP.

  Pasivní FTP umožňuje lokálnímu softwaru vytvořit připojení FTP, místo aby ho vytvořil vzdálený server. Pokud si nejste jisti, zda používáte pasivní připojení FTP, informujte se u správce systému.

  Další informace o pasivním připojení FTP naleznete v tématu Co je to pasivní připojení FTP?

 14. Pokud používáte server FTP s podporou IPv6, označte volbu Použít režim přenosu IPv6.

  Se zavedením internetového protokolu verze 6 (IPv6) příkazy EPRT a EPSV nahradily příkazy FTP PORT, respektive PASV. Pokud se tedy snažíte připojit na server FTP s podporou IPv6, budete muset pro datová připojení použít příkazy pro rozšířené pasivní (EPSV) a rozšířené aktivní (EPRT) připojení.

  Další informace naleznete na adrese www.ipv6.org/.

 15. Chcete-li určit hostitele nebo port proxy, vyberte možnost Použít proxy.

  Chcete-li zobrazit další informace, klepnutím na odkaz přejděte do dialogového okna Předvolby a poté klepněte na tlačítko Nápověda v kategorii Web v dialogu Předvolby.

 16. Klepnutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server nebo obojí.

Nápovědu k řešení potíží s připojením FTP naleznete v tématu Řešení potíží s připojením FTP v aplikaci Dreamweaver.

Připojení SFTP

Pokud vaše konfigurace serveru / brány firewall vyžaduje použití zabezpečeného přenosu FTP, použijte zabezpečený přenos FTP (SFTP). SFTP používá k zabezpečení připojení ke vzdálenému / testovacímu serveru šifrování a klíče s identitou.

Poznámka:

Tuto volbu lze vybrat pouze tehdy, je-li na serveru spuštěna služba SFTP. Pokud nevíte, zda je na serveru spuštěna služba SFTP, informujte se u správce serveru.

Nově můžete k ověření připojení k serveru SFTP použít klíč s identitou (za použití hesla nebo bez něj).  

Aplikace Dreamweaver podporuje pouze klíčové soubory OpenSSH.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server..
  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.
 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Název může být jakýkoliv.
 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost SFTP.

Scénář 1

Nevlastníte klíč a přejete si navázat spojení se serverem SFTP pouze za použití přihlašovacích údajů, tedy kombinace uživatelského jména a hesla. V takovém případě použijte metodu ověření „Uživatelské jméno a heslo“.  

Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP
Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – uživatelské jméno a heslo

 1. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 2. Ze seznamu Připojit klikněte na možnost SFTP a zadejte platnou adresu a port pro server SFTP.

 3. Jako metodu ověření vyberte možnost Uživatelské jméno a heslo a zadejte odpovídající uživatelské jméno a heslo.

  Pokud chcete spojení ověřit, klikněte na možnost Testovat.

 4. Zadejte platný kořenový adresář.

 5. Zadejte platnou adresu URL webu.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Scénář 2

Vlastníte klíč, který nevyžaduje heslo. Zároveň si přejete navázat spojení se serverem SFTP za použití kombinace uživatelského jména a hesla a souboru s identitou. V takovém případě použijte metodu ověření „Soubor se soukromým klíčem“.

 1. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. 

  Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 2. Ze seznamu Připojit klikněte na možnost SFTP a zadejte platnou adresu a port pro server SFTP.

 3. Jako metodu ověření vyberte možnost Soubor se soukromým klíčem a zadejte následující:

  • Jméno uživatele
  • Platný soubor s identitou
  • Pole Heslo ponechte nevyplněné a vyberte možnost Uložit heslo.
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – soubor s identitou
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – soubor s identitou

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver podporuje pouze klíčové soubory OpenSSH.

  Pokud chcete spojení ověřit, klikněte na možnost Testovat.

 4. Zadejte platný kořenový adresář.

 5. Zadejte platnou adresu URL webu.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Scénář 3

Vlastníte klíč, který vyžaduje heslo. Zároveň si přejete navázat spojení se serverem SFTP za použití kombinace uživatelského jména, souboru s identitou a hesla klíče. V takovém případě použijte metodu ověření „Soubor se soukromým klíčem“.

 1. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 2. Ze seznamu Připojit klikněte na možnost SFTP a zadejte platnou adresu a port pro server SFTP.

 3. Jako metodu ověření vyberte možnost Soubor se soukromým klíčem a zadejte následující:

  • Jméno uživatele
  • Platný soubor s identitou
  • Heslo k souboru s identitou
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – soubor s identitou
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – soubor s identitou

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver podporuje pouze klíčové soubory OpenSSH.

  Pokud chcete spojení ověřit, klikněte na možnost Testovat.

 4. Zadejte platný kořenový adresář.

 5. Zadejte platnou adresu URL webu.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

Port 22 je výchozí port pro příjem připojení SFTP.

Zbývající možnosti nastavte stejně jako v případě připojení FTP. Další informace naleznete v tématu Připojení FTP.

Připojení FTPS

Připojení FTPS (FTP přes SSL) nabízí podporu šifrování i ověřování ve srovnání s připojením SFTP, které nabízí pouze šifrování.

Při používání připojení FTPS pro přenos dat si můžete vybrat šifrování přihlašovacích údajů a také data přenášená na server. Kromě toho lze vybrat ověření přihlašovacích údajů k serveru a připojení. Přihlašovací údaje serveru jsou ověřovány vzhledem k aktuálně nastaveným důvěryhodným certifikátům serveru CA v databázi Dreamweaver. Úřady pro ověřování certifikátů (CA), mezi které patří společnosti jako VeriSign, Thawte apod. vydávají digitálně podepsané certifikáty serveru..

Poznámka:

Tento postup popisuje možnosti specifické pro připojení FTPS. Informace o možnostech standardního připojení FTP naleznete v tématu Připojení FTP.

 1. Vyberte možnost Web > Správa webů.

 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:

  • Kliknutím na tlačítko „+“ (Přidat nový server) přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.

 4. V poli Název serveru zadejte název nového serveru.

 5. V části Připojit pomocí vyberte dle svých požadavků jednu z následujících možností.

  FTP přes SSL/TLS (implicitní šifrování)

  Server ukončí připojení, pokud nedojde k přijetí požadavku na zabezpečení.

  FTP přes SSL/TLS (explicitní šifrování)

  Pokud klient o zabezpečené připojení nepožádá, server může buď pokračovat s nezabezpečenou transakcí nebo připojení zamítnout/omezit.

 6. V poli Ověření zvolte jednu z následujících možností:

  Žádné

  Zobrazí se přihlašovací údaje serveru, podepsané nebo s vlastním podpisem. Pokud přihlašovací údaje serveru přijmete, bude certifikát přidán do úložiště certifikátů, trustedSites.db, v aplikaci Dreamweaver. Při dalším připojení ke stejnému serveru se aplikace Dreamweaver připojí přímo k serveru.

  Poznámka:

  Pokud se přihlašovací údaje serveru s certifikátem s vlastním podpisem změnily, budete vyzváni k přijetí nových přihlašovacích údajů.

  Důvěryhodný

  Uvedený certifikát bude ověřován vzhledem k aktuálně nastaveným důvěryhodným certifikátům serveru CA v databázi Dreamweaver. Seznam důvěryhodných serverů je uložen v souboru cacerts.pem.

  Poznámka:

  Pokud vyberete možnost Důvěryhodný server a připojíte se k serveru s certifikátem s vlastním podpisem, zobrazí se chybová zpráva.

 7. Chcete-li nastavit další možnosti, rozbalte část Další možnosti.

  Použít pasivní FTP

  pokud konfigurace vaší brány firewall vyžaduje použití pasivního FTP. Pasivní FTP umožňuje lokálnímu softwaru vytvořit připojení FTP, místo aby ho vytvořil vzdálený server. Pokud si nejste jisti, zda používáte pasivní připojení FTP, informujte se u správce systému.

  Další informace o pasivním připojení FTP naleznete v tématu Co je to pasivní připojení FTP?

  Šifrovat jen kanál příkazů

  Tuto možnost vyberte v případě, že chcete šifrovat pouze přenášené příkazy. Tuto možnost vyberte, pokud jsou přenášená data již šifrována nebo pokud neobsahují důvěrné informace.

  Šifrovat pouze uživatelské jméno a heslo

  Tuto možnost vyberte v případě, že chcete šifrovat pouze uživatelské jméno a heslo.

  Použít režim přenosu IPv6

  Tuto možnost vyberte, pokud používáte server FTP s podporou protokolu IPv6.

  Se zavedením internetového protokolu verze 6 (IPv6) příkazy EPRT a EPSV nahradily příkazy FTP PORT, respektive PASV. Pokud se tedy snažíte připojit na server FTP s podporou IPv6, budete muset pro datová připojení použít příkazy pro rozšířené pasivní (EPSV) a rozšířené aktivní (EPRT) připojení. Další informace naleznete na adrese www.ipv6.org/.

  Použít optimalizaci výkonu FTP

  (need info from Divya BC)

  Použít alternativní metodu přesunu FTP

  (need info from Divya BC)

 8. Klepnutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.

Nápovědu k řešení potíží s připojením FTP naleznete v tématu Řešení potíží s připojením FTP v aplikaci Dreamweaver.

Lokální nebo síťová připojení

Toto nastavení použijte k připojení k síťové složce nebo pokud ukládáte soubory nebo provozujete testovací server na lokálním počítači.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server..
  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.
 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost Lokální/síťový.
 6. Klepněte na ikonu složky vedle textového pole SLožka serveru, chcete-li procházet a vybrat složku, kde jsou uloženy soubory webového místa.
 7. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Dreamweaver používá URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 8. Klepnutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server nebo obojí.
 9. V kategorii Servery v dialogovém okně Nastavení webu upřesněte, zda server, který jste přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server nebo obojí.

Připojení WebDAV

Toto nastavení použijte, pokud se připojujete k webovému serveru pomocí protokolu WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Tato metoda připojení vyžaduje, abyste měli server podporující tento protokol, například Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 nebo příslušně zkonfigurovanou instalaci webového serveru Apache.

Poznámka:

Pokud vyberete jako metodu připojení WebDAV a používáte aplikaci Dreamweaver v prostředí pro více uživatelů, měli byste také zkontrolovat, že všichni uživatelé mají jako metodu připojení vybranou možnost WebDAV. Pokud někteří uživatelé vyberou WebDAV a další uživatelé zvolí jiné metody připojení (například FTP), funkce zpřístupnění a vyhrazení aplikace Dreamweaver nebude fungovat podle očekávání, protože WebDAV používá vlastní systém zamykání.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server

 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Název může být jakýkoliv.
 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost WebDAV.
 6. V poli URL zadejte celou adresu URL adresáře na serveru WebDAV, ke kterému se chcete připojit.

  Tato adresa URL zahrnuje protokol, port a adresář (pokud nejde o kořenový adresář). Například http://webdav.mojedomena.net/mojemisto.

 7. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

  Tyto informace slouží k ověření totožnosti na serveru a nevztahují se k aplikaci Dreamweaver. Pokud si nejste jisti uživatelským jménem a heslem, kontaktujte správce systému nebo správce webu.

 8. Kliknutím na tlačítko Testovat vyzkoušejte nastavení připojení.
 9. Chcete-li, aby si aplikace Dreamweaver zapamatovala heslo pokaždé, když začnete novou relaci, klikněte na volbu Uložit.
 10. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Dreamweaver používá URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 11. Klepnutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server nebo obojí.
 12. V kategorii Servery v dialogovém okně Nastavení webu upřesněte, zda server, který jste přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server nebo obojí.

Připojení RDS

Toto nastavení použijte, pokud se připojujete k webovému serveru pomocí RDS (Remote Development Services). Při použití této metody připojení se musí vzdálený server nacházet na počítači, kde je spuštěna aplikace Adobe® ColdFusion®.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server

 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost RDS.
 6. Klepněte na tlačítko Nastavení a v dialogovém okně Konfigurovat server RDS zadejte následující informace:
  • Zadejte název hostitelského počítače, kde je instalován webový server.
  • Název hostitele je pravděpodobně adresa IP nebo URL. Pokud si nejste jisti, zeptejte se správce systému.
  • Zadejte číslo portu, ke kterému se připojujete.
  • Jako hostitelský adresář zadejte vzdálenou kořenovou složku. Například c:\inetpub\wwwroot\myHostDir\.
  • Zadejte uživatelské jméno a heslo systému RDS.

  Poznámka:

  Tyto volby se nemusí zobrazit, pokud zadáte uživatelské jméno a heslo v bezpečnostních nastaveních správy ColdFusion.

  • Chcete-li, aby si aplikace Dreamweaver zapamatovala nastavení, klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Klepnutím na tlačítko OK uzavřete dialogové okno Konfigurovat server RDS.
 8. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Dreamweaver používá URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 9. Klepnutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server nebo obojí.

Nastavení rozšířených voleb serveru

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server

 4. Podle potřeby upřesněte Základní možnosti a klikněte na tlačítko Další volby.
 5. Chcete-li automaticky synchronizovat lokální a vzdálené soubory, vyberte volbu Udržovat informace o synchronizaci. (Tato volba je standardně vybraná.)
 6. Chcete-li, aby aplikace Dreamweaver posílala soubor na vzdálený web při uložení souboru, vyberte volbu Při uložení automaticky odesílat soubory.
 7. Chcete-li aktivovat systém zpřístupňování a vyhrazování, vyberte možnost Zapnout vyhrazování souborů.
  Použití rozšířených možností pro připojení serveru
  Použití rozšířených možností pro připojení serveru

 8. Pokud používáte testovací server, vyberte model serveru z rozbalovací nabídky Model serveru. Další informace naleznete v  části Nastavení testovacího serveru.

Připojení nebo odpojení od vzdálené složky

V závislosti na typu připojení se můžete ke vzdálené složce připojit nebo se od ní odpojit:

Připojení FTP, SFTP, FTPS, WebDAV nebo RDS:

Na panelu Soubory:

 • Chcete-li se připojit, klikněte na panelu nástrojů na možnost Připojení ke vzdálenému hostiteli.
 • Chcete-li se odpojit, klikněte na panelu nástrojů na možnost Odpojit.

Lokální nebo síťové připojení:

Ke vzdálené složce se nemusíte výslovně připojovat. Připojeni jste k ní vždy. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat zobrazíte vzdálené soubory.

 1. Na panelu Soubory:
  • Chcete-li se připojit, klikněte na panelu nástrojů na možnost Připojení ke vzdálenému hostiteli.
  • Chcete-li se odpojit, klikněte na panelu nástrojů na možnost Odpojit.

Řešení potíží s nastavením vzdálené složky

Následující informace popisují časté problémy, se kterými se můžete setkat při vytvoření vzdálené složky, a jejich řešení.

 • Implementace FTP v aplikaci Dreamweaver nemusí pracovat správně s některými servery proxy, víceúrovňovými bránami firewall a dalšími formami nepřímého přístupu k serveru. Pokud budete mít problémy s přístupem FTP, požádejte o pomoc správce lokálního systému.
 • Pomocí implementace FTP v aplikaci Dreamweaver se musíte připojit ke kořenové složce vzdáleného systému. Jako kořenovou složku vzdáleného systému zadejte hostitelský adresář. Pokud jste zadali hostitelský adresář pomocí jednoho lomítka (/), možná bude nutné zadat relativní cestu z adresáře, ke kterému se připojujete, a vzdálenou kořenovou složkou. Pokud je například vzdálená kořenová složka adresář vyšší úrovně, budete muset hostitelský adresář zadat pomocí ../../.
 • Místo mezer použijte podtržítka a pokud je to možné, vyhněte se speciálním znakům v názvech souborů a složek. Dvojtečky, lomítka, tečky a apostrofy v souboru nebo názvech složek mohou způsobovat potíže.
 • Pokud se setkáte s problémy s dlouhými názvy souboru, přejmenujte je pomocí kratších názvů. Pokud se setkáte s problémy s dlouhými názvy souboru, přejmenujte je pomocí kratších názvů.
 • Mnoho serverů používá symbolické odkazy (UNIX) nebo zástupce pro spojení složky v jedné části disku s jinou složkou jinde. Takový zástupci obvykle nemají žádný vliv na schopnost připojit příslušnou složku nebo adresář; pokud se ale dokážete připojit k jedné části serveru, ale ne k jiné, může jít o chybu zástupce.
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva, například „nelze odeslat soubor“, ve vzdálené složka může být nedostatek místa. Podrobnější informace hledejte v záznamu FTP.

Poznámka:

Když se setkáte s problémem při přenosu FTP, zkontrolujte záznam FTP výběrem možnosti Okna > Výsledky (systém Windows) nebo Webové místo > Záznam FTP (systém Mac) a klikněte na tag Záznam FTP.

 Další informace o řešení potíží s připojením FTP naleznete v tématu Řešení potíží s připojením FTP v aplikaci Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online