Příručka uživatele Zrušit

Připojení k publikačnímu serveru

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

K nahrávání nebo stahování souborů z publikačního webového serveru využijte připojení FTP, SFTP, WebDav nebo RDS.

Vzdálený server (často také označovaný jako „webový server“ nebo „publikační server“) je místo, kde publikujete soubory webu, aby si je lidé mohli prohlížet online. Vzdálený server je zjednodušeně řečeno jiný počítač podobný místnímu počítači, který obsahuje kolekci souborů a složek (například server FTP).

Složku webu na vzdáleném serveru nastavíte stejně, jako jste nastavili složku lokálního webu v místním počítači. V aplikaci Dreamweaver se nastavená vzdálená složka nazývá „vzdálený web“.

Při nastavení vzdálené složky musíte vybrat také metodu připojení, aby aplikace Dreamweaver mohla odesílat soubory na webový server a stahovat je z něj. Jako metoda připojení se nejčastěji používá protokol FTP. Aplikace Dreamweaver ale také podporuje metody lokálního/síťového připojení nebo připojení FTPS, SFTP, WebDav a RDS. Pokud nevíte, kterou metodu připojení máte použít, zeptejte se poskytovatele připojení k internetu nebo správce serveru.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver také podporuje připojení k serverům podporujícím protokol IPv6. Podporované typy připojení jsou FTP, SFTP, WebDaV a RDS. Další informace naleznete zde: www.ipv6.org/.

Předpoklady

Než začnete, je nutné mít přístup ke vzdálenému webovému serveru, například serveru hostující společnosti, serveru ve vlastnictví klienta, pro kterého pracujete, nebo intranetového serveru v rámci vaší společnosti.

Pokud nemáte přístup k serveru, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb, svého klienta, správce systému nebo na jednu z mnoha společností, které poskytují balíček pro webový hosting.

Než budete pokračovat, musíte také definovat lokální webové místo. Další informace o definici lokálního webu naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu.

Nastavení připojení ke vzdálenému serveru

V závislosti na vašem nastavení se ke vzdálenému serveru (nebo publikačnímu serveru) můžete připojit za použití některé z řady metod. 

Nejběžnější metodou připojení je FTP. Můžete však použít i bezpečnější metody připojení, jako je zabezpečené připojení FTP (SFTP) nebo FTP přes SSL (FTPS)

Pokud jako vzdálený server používáte složku ve vaší síti, můžete vybrat možnost lokálního nebo síťového připojení.

Mezi další podporované metody připojení patří protokol Remote Development Services (RDS)Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV).

Pokud si nejste jisti, jakou metodu připojení máte použít, zeptejte se poskytovatele internetových služeb nebo správce serveru.

Pomocí následujících filtrů přejděte k metodě připojení, kterou chcete používat, nebo jednoduše čtěte dál.

Stanovení metody připojení

Připojení FTP

Toto nastavení použijte, pokud se připojujete k webovému serveru pomocí FTP.

Poznámka: Aplikace Business Catalyst podporuje výhradně protokol SFTP. Pokud používáte aplikaci Business Catalyst, přejděte k části o připojení SFTP na této stránce.

 1. Vyberte možnost Webové místo > Správa webových míst.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na ikonu Upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:

  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.
  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.

  Na obrázku naleznete vzorovou obrazovku pro nastavení serveru, na které jsou uvedeny základní možnosti nastavení s vyplněnými textovými poli.

  Nastavení připojení FTP
  Nastavení připojení FTP

 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Můžete vybrat libovolné jméno podle vašich potřeb.

 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost FTP.
 6. Do textového pole Adresa FTP zadejte adresu serveru FTP, na nějž nahráváte soubory pro své webové stránky.

  Adresa FTP je úplný internetový název počítače, například ftp.mindspring.com. Zadejte úplnou adresu bez dalšího textu. Zejména nepřidávejte před adresu název protokolu.

  Pokud neznáte adresu serveru FTP, kontaktuje společnost hostující vaše webové stránky.

  Poznámka:

  Port 21 je výchozí port pro příjem připojení FTP. Můžete změnit výchozí číslo portu jeho úpravou v textovém poli vpravo. Výsledkem po uložení nastavení bude dvojtečka následovaná novým číslem portu ve vaší adrese FTP (např. ftp.mindspring.com:29).

 7. Do textových polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte uživatelské jméno a heslo, pomocí nichž se přihlašujete k serveru FTP.
  Poznámka:

  Adresu serveru FTP, uživatelské jméno a heslo obdržíte od správce systému společnosti, která zajišťuje hostování vašich webových stránek. Nikdo jiný přístup k těmto informacím nemá. Informace zadejte přesně v tom tvaru, v jakém jste je obdrželi od správce systému.

 8. Kliknutím na možnost Testovat otestujte adresu serveru FTP, uživatelské jméno a heslo.
 9. Aplikace Dreamweaver heslo standardně uloží. Pokud chcete, aby aplikace Dreamweaver zobrazila výzvu pro zadání hesla při každém připojení ke vzdálenému serveru, odznačte volbu Uložit.
 10. Do textového pole Kořenový adresář zadejte adresář (složku) na vzdáleném serveru, do nějž ukládáte veřejně dostupné dokumenty.

  Pokud si nejste jisti, co máte zadat jako kořenový adresář, kontaktujte správce serveru nebo nechte toto textové pole prázdné. Na některých serverech je kořenový adresář stejný jako adresář, do kterého se poprvé připojíte pomocí FTP. Chcete-li to zjistit, připojte se k serveru. Pokud se v zobrazení Vzdálený soubor v panelu Soubory zobrazí složka s názvem public_html nebo www nebo uživatelské jméno, je to pravděpodobně adresář, který byste měli zadat v textovém poli Kořenový adresář.

 11. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Aplikace Dreamweaver používá adresu URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 12. Pokud potřebujete další volby, rozbalte část Více voleb.
 13. Vyberte možnost Použít pasivní FTP, pokud konfigurace vaší brány firewall vyžaduje použití pasivního FTP.

  Pasivní FTP umožňuje lokálnímu softwaru vytvořit připojení FTP, místo aby ho vytvořil vzdálený server. Pokud si nejste jisti, zda používáte pasivní připojení FTP, informujte se u správce systému.

  Další informace o pasivním připojení FTP naleznete v tématu Co je to pasivní připojení FTP?

 14. Pokud používáte server FTP s podporou IPv6, označte volbu Použít režim přenosu IPv6.

  Se zavedením internetového protokolu verze 6 (IPv6) příkazy EPRT a EPSV nahradily příkazy FTP PORT, respektive PASV. Pokud se tedy snažíte připojit na server FTP s podporou IPv6, budete muset pro datová připojení použít příkazy pro rozšířené pasivní (EPSV) a rozšířené aktivní (EPRT) připojení.

  Další informace naleznete zde: www.ipv6.org/.

 15. Chcete-li určit hostitele nebo port proxy, vyberte možnost Použít proxy.

  Chcete-li zobrazit další informace, kliknutím na odkaz přejděte do dialogového okna Předvolby a poté klikněte na tlačítko Nápověda v kategorii Web v dialogu Předvolby.

 16. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.

Nápovědu k řešení potíží s připojením FTP naleznete v tématu Řešení potíží s připojením FTP v aplikaci Dreamweaver.

Připojení SFTP

Pokud vaše konfigurace serveru / brány firewall vyžaduje použití zabezpečeného přenosu FTP, použijte zabezpečený přenos FTP (SFTP). SFTP používá k zabezpečení připojení ke vzdálenému/testovacímu serveru šifrování a klíče s identitou.

Poznámka:

Tuto volbu lze vybrat pouze tehdy, je-li na serveru spuštěna služba SFTP. Pokud nevíte, zda je na serveru spuštěna služba SFTP, informujte se u správce serveru.

Nově můžete k ověření připojení k serveru SFTP použít klíč s identitou (za použití hesla nebo bez něj).  

Aplikace Dreamweaver podporuje pouze klíčové soubory OpenSSH.

 1. Vyberte možnost Webové místo > Správa webových míst.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.
  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.
 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Název může být jakýkoliv.
 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost SFTP.

Scénář 1

Nevlastníte klíč a přejete si navázat spojení se serverem SFTP pouze za použití přihlašovacích údajů, tedy kombinace uživatelského jména a hesla. V tomto případě použijte metodu ověření „Uživatelské jméno a heslo“.  

Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP
Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – uživatelské jméno a heslo

 1. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 2. Ze seznamu Připojit klikněte na možnost SFTP a zadejte platnou adresu a port pro server SFTP.

 3. Jako metodu ověření vyberte možnost Uživatelské jméno a heslo a zadejte odpovídající uživatelské jméno a heslo.

  Pokud chcete spojení ověřit, klikněte na možnost Testovat.

 4. Zadejte platný kořenový adresář.

 5. Zadejte platnou adresu URL webu.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Scénář 2

Vlastníte klíč, který nevyžaduje heslo. Zároveň si přejete navázat spojení se serverem SFTP za použití kombinace uživatelského jména a hesla a identifikačního souboru. V takovém případě použijte metodu ověření „Soubor se soukromým klíčem“.

 1. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. 

  Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 2. Ze seznamu Připojit klikněte na možnost SFTP a zadejte platnou adresu a port pro server SFTP.

 3. Jako metodu ověření vyberte možnost Soubor se soukromým klíčem a zadejte následující:

  • Jméno uživatele
  • Platný soubor s identitou
  • Pole Heslo ponechte nevyplněné a vyberte možnost Uložit heslo.
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – identifikační soubor
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – identifikační soubor

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver podporuje pouze klíčové soubory OpenSSH.

  Pokud chcete spojení ověřit, klikněte na možnost Testovat.

 4. Zadejte platný kořenový adresář.

 5. Zadejte platnou adresu URL webu.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Scénář 3

Vlastníte klíč, který vyžaduje heslo. Zároveň si přejete navázat spojení se serverem SFTP za použití kombinace uživatelského jména, identifikačního souboru a hesla klíče. V takovém případě použijte metodu ověření „Soubor se soukromým klíčem“.

 1. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 2. Ze seznamu Připojit klikněte na možnost SFTP a zadejte platnou adresu a port pro server SFTP.

 3. Jako metodu ověření vyberte možnost Soubor se soukromým klíčem a zadejte následující:

  • Jméno uživatele
  • Platný soubor s identitou
  • Heslo k souboru s identitou
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – identifikační soubor
  Nastavení webu prostřednictvím připojení SFTP – identifikační soubor

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver podporuje pouze klíčové soubory OpenSSH.

  Pokud chcete spojení ověřit, klikněte na možnost Testovat.

 4. Zadejte platný kořenový adresář.

 5. Zadejte platnou adresu URL webu.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

Port 22 je výchozí port pro příjem připojení SFTP.

Zbývající možnosti nastavte stejně jako v případě připojení FTP. Další informace naleznete v tématu Připojení FTP.

 Pokud jsou ve vašem vzdáleném serveru nakonfigurovány starší protokoly, použijte dokument Řešení potíží k odstranění problémů s připojením k serveru SFTP.

Připojení FTPS

Připojení FTPS (FTP přes SSL) nabízí podporu šifrování i ověřování ve srovnání s připojením SFTP, které nabízí pouze šifrování.

Při používání připojení FTPS pro přenos dat si můžete vybrat šifrování přihlašovacích údajů a také data přenášená na server. Kromě toho lze vybrat ověření přihlašovacích údajů k serveru a připojení. Přihlašovací údaje serveru jsou ověřovány vzhledem k aktuálně nastaveným důvěryhodným certifikátům serveru CA v databázi Dreamweaver. Úřady pro ověřování certifikátů (CA), mezi které patří společnosti jako VeriSign, Thawte apod. vydávají digitálně podepsané certifikáty serveru.

Poznámka:

Tento postup popisuje možnosti specifické pro připojení FTPS. Informace o možnostech standardního připojení FTP naleznete v tématu Připojení FTP.

 1. Vyberte možnost Webové místo > Správa webových míst.

 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:

  • Klikněte na tlačítko „+“ (Přidat nový server) a přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.

 4. V poli Název serveru zadejte název nového serveru.

 5. V části Připojit pomocí vyberte dle svých požadavků jednu z následujících možností.

  FTP přes SSL/TLS (implicitní šifrování)

  Server ukončí připojení, pokud nedojde k přijetí požadavku na zabezpečení.

  FTP přes SSL/TLS (explicitní šifrování)

  Pokud klient o zabezpečené připojení nepožádá, server může buď pokračovat s nezabezpečenou transakcí nebo připojení zamítnout/omezit.

 6. V poli Ověření zvolte jednu z následujících možností:

  Žádné:

  Zobrazí se přihlašovací údaje serveru, podepsané nebo s vlastním podpisem. Pokud přihlašovací údaje serveru přijmete, bude certifikát přidán do úložiště certifikátů, trustedSites.db, v aplikaci Dreamweaver. Při dalším připojení ke stejnému serveru se aplikace Dreamweaver připojí přímo k serveru.

  Poznámka:

  Pokud se přihlašovací údaje serveru s certifikátem s vlastním podpisem změnily, budete vyzváni k přijetí nových přihlašovacích údajů.

  Důvěryhodný server:

  Uvedený certifikát bude ověřován vzhledem k aktuálně nastaveným důvěryhodným certifikátům serveru CA v databázi Dreamweaver. Seznam důvěryhodných serverů je uložen v souboru cacerts.pem.

  Poznámka:

  Pokud vyberete možnost Důvěryhodný server a připojíte se k serveru s certifikátem s vlastním podpisem, zobrazí se chybová zpráva.

 7. Chcete-li nastavit další volby, rozbalte část Více voleb.

  Použít pasivní FTP,

  pokud konfigurace vaší brány firewall vyžaduje použití pasivního FTP. Pasivní FTP umožňuje lokálnímu softwaru vytvořit připojení FTP, místo aby ho vytvořil vzdálený server. Pokud si nejste jisti, zda používáte pasivní připojení FTP, informujte se u správce systému.

  Další informace o pasivním připojení FTP naleznete v tématu Co je to pasivní připojení FTP?

  Šifrovat jen kanál příkazů:

  Tuto možnost vyberte v případě, že chcete šifrovat pouze přenášené příkazy. Tuto možnost vyberte, pokud jsou přenášená data již šifrována nebo pokud neobsahují důvěrné informace.

  Šifrovat pouze uživatelské jméno a heslo:

  Tuto možnost vyberte v případě, že chcete šifrovat pouze uživatelské jméno a heslo.

  Použít režim přenosu IPv6:

  Tuto možnost vyberte, pokud používáte server FTP s podporou protokolu IPv6.

  Se zavedením internetového protokolu verze 6 (IPv6) příkazy EPRT a EPSV nahradily příkazy FTP PORT, respektive PASV. Pokud se tedy snažíte připojit na server FTP s podporou IPv6, budete muset pro datová připojení použít příkazy pro rozšířené pasivní (EPSV) a rozšířené aktivní (EPRT) připojení. Další informace naleznete zde: www.ipv6.org/.

 8. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.

Nápovědu k řešení potíží s připojením FTP naleznete v tématu Řešení potíží s připojením FTP v aplikaci Dreamweaver.

Lokální nebo síťová připojení

Toto nastavení použijte k připojení k síťové složce nebo pokud ukládáte soubory nebo provozujete testovací server na lokálním počítači.

 1. Vyberte možnost Webové místo > Správa webových míst.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.
  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server.
 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost Lokální/síťový.
 6. Klikněte na ikonu složky vedle textového pole Složka serveru, chcete-li procházet a vybrat složku, kde jsou uloženy soubory webového místa.
 7. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Aplikace Dreamweaver používá adresu URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 8. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.
 9. V kategorii Servery v dialogovém okně Nastavení webu upřesněte, zda server, který jste přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.

Připojení WebDAV

Toto nastavení použijte, pokud se připojujete k webovému serveru pomocí protokolu WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Tato metoda připojení vyžaduje, abyste měli server podporující tento protokol, například Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 nebo příslušně zkonfigurovanou instalaci webového serveru Apache.

Poznámka:

Pokud vyberete jako metodu připojení WebDAV a používáte aplikaci Dreamweaver v prostředí pro více uživatelů, měli byste také zkontrolovat, že všichni uživatelé mají jako metodu připojení vybranou možnost WebDAV. Pokud někteří uživatelé vyberou WebDAV a další uživatelé zvolí jiné metody připojení (například FTP), funkce zpřístupnění a vyhrazení aplikace Dreamweaver nebude fungovat podle očekávání, protože WebDAV používá vlastní systém zamykání.

 1. Vyberte možnost Webové místo > Správa webových míst.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server

 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Název může být jakýkoliv.
 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost WebDAV.
 6. V poli URL zadejte celou adresu URL adresáře na serveru WebDAV, ke kterému se chcete připojit.

  Tato adresa URL zahrnuje protokol, port a adresář (pokud nejde o kořenový adresář). Například http://webdav.mojedomena.net/mojemisto.

 7. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

  Tyto informace slouží k ověření totožnosti na serveru a nevztahují se k aplikaci Dreamweaver. Pokud si nejste jisti uživatelským jménem a heslem, kontaktujte správce systému nebo správce webu.

 8. Kliknutím na tlačítko Testovat vyzkoušejte nastavení připojení.
 9. Chcete-li, aby si aplikace Dreamweaver zapamatovala heslo pokaždé, když začnete novou relaci, klikněte na volbu Uložit.
 10. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Aplikace Dreamweaver používá adresu URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 11. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.
 12. V kategorii Servery v dialogovém okně Nastavení webu upřesněte, zda server, který jste přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.

Připojení RDS

Toto nastavení použijte, pokud se připojujete k webovému serveru pomocí RDS (Remote Development Services). Při použití této metody připojení se musí vzdálený server nacházet na počítači, kde je spuštěna aplikace Adobe® ColdFusion®.

 1. Vyberte možnost Webové místo > Správa webových míst.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server

 4. V textovém poli Název serveru zadejte název nového serveru. Tento název používá aplikace Dreamweaver interně pro identifikaci serveru, takže můžete vybrat libovolný název, který se vám líbí.

 5. V rozbalovací nabídce Připojit pomocí vyberte možnost RDS.
 6. Klikněte na tlačítko Nastavení a v dialogovém okně Konfigurovat server RDS zadejte následující informace:
  • Zadejte název hostitelského počítače, kde je instalován webový server.
  • Název hostitele je pravděpodobně adresa IP nebo URL. Pokud si nejste jisti, zeptejte se správce systému.
  • Zadejte číslo portu, ke kterému se připojujete.
  • Jako hostitelský adresář zadejte vzdálenou kořenovou složku. Například c:\inetpub\wwwroot\myHostDir\.
  • Zadejte uživatelské jméno a heslo systému RDS.
  Poznámka:

  Tyto volby se nemusí zobrazit, pokud zadáte uživatelské jméno a heslo v bezpečnostních nastaveních správy ColdFusion.

  • Chcete-li, aby si aplikace Dreamweaver zapamatovala nastavení, klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialogové okno Konfigurovat server RDS.
 8. V textovém poli URL webu zadejte URL vašeho webu (například http://mujweb.cz). Aplikace Dreamweaver používá adresu URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

  Podrobnější vysvětlení této možnosti naleznete v části Kategorie Další nastavení.

 9. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete základní obrazovku. Poté v kategorii Servery upřesněte, zda server, který jste právě přidali nebo upravili, je vzdálený server, testovací server, nebo obojí.

Nastavení rozšířených voleb serveru

 1. Vyberte možnost Webové místo > Správa webových míst.
 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na možnost Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:
  • Klikněte na tlačítko Přidat nový server a přidejte nový server.

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server

 4. Upřesněte Základní možnosti, je-li třeba, a poté klikněte na tlačítko Další volby.
 5. Chcete-li automaticky synchronizovat lokální a vzdálené soubory, vyberte volbu Udržovat informace o synchronizaci. (Tato volba je standardně vybraná.)
 6. Chcete-li, aby aplikace Dreamweaver posílala soubor na vzdálený web při uložení souboru, vyberte volbu Při uložení automaticky odesílat soubory.
 7. Chcete-li aktivovat systém zpřístupňování a vyhrazování, vyberte možnost Zapnout vyhrazování souborů.
  Použití rozšířených možností pro připojení serveru
  Použití rozšířených možností pro připojení serveru

 8. Pokud používáte testovací server, vyberte model serveru z rozbalovací nabídky Model serveru. Další informace naleznete v části Nastavení testovacího serveru.

Připojení nebo odpojení od vzdálené složky

V závislosti na typu připojení se můžete ke vzdálené složce připojit nebo se od ní odpojit:

Připojení FTP, SFTP, FTPS, WebDAV nebo RDS:

Na panelu Soubory:

 • Chcete-li se připojit, klikněte v panelu nástrojů na volbu Připojení ke vzdálenému hostiteli.
 • Chcete-li se odpojit, klikněte v panelu nástrojů na volbu Odpojit.

Lokální nebo síťové připojení:

Ke vzdálené složce se nemusíte výslovně připojovat. Připojeni jste k ní vždy. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat zobrazíte vzdálené soubory.

 1. Na panelu Soubory:
  • Chcete-li se připojit, klikněte v panelu nástrojů na volbu Připojení ke vzdálenému hostiteli.
  • Chcete-li se odpojit, klikněte v panelu nástrojů na volbu Odpojit.

Řešení potíží s nastavením vzdálené složky

Následující informace popisují časté problémy, se kterými se můžete setkat při vytvoření vzdálené složky, a jejich řešení.

 • Implementace FTP v aplikaci Dreamweaver nemusí pracovat správně s některými servery proxy, víceúrovňovými bránami firewall a dalšími formami nepřímého přístupu k serveru. Pokud budete mít problémy s přístupem FTP, požádejte o pomoc správce lokálního systému.
 • Pomocí implementace FTP v aplikaci Dreamweaver se musíte připojit ke kořenové složce vzdáleného systému. Jako kořenovou složku vzdáleného systému zadejte hostitelský adresář. Pokud jste zadali hostitelský adresář pomocí jednoho lomítka (/), možná bude nutné zadat relativní cestu z adresáře, ke kterému se připojujete, a vzdálenou kořenovou složkou. Pokud je například vzdálená kořenová složka adresář vyšší úrovně, budete muset hostitelský adresář zadat pomocí ../../.
 • Místo mezer použijte podtržítka a pokud je to možné, vyhněte se speciálním znakům v názvech souborů a složek. Dvojtečky, lomítka, tečky a apostrofy v souboru nebo názvech složek mohou způsobovat potíže.
 • Pokud se setkáte s problémy s dlouhými názvy souboru, přejmenujte je pomocí kratších názvů. Pokud se setkáte s problémy s dlouhými názvy souboru, přejmenujte je pomocí kratších názvů.
 • Mnoho serverů používá symbolické odkazy (UNIX) nebo zástupce pro spojení složky v jedné části disku s jinou složkou jinde. Takový zástupci obvykle nemají žádný vliv na schopnost připojit příslušnou složku nebo adresář; pokud se ale dokážete připojit k jedné části serveru, ale ne k jiné, může jít o chybu zástupce.
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva, například „nelze odeslat soubor“, ve vzdálené složka může být nedostatek místa. Podrobnější informace hledejte v záznamu FTP.
Poznámka:

Když se setkáte s problémem při přenosu FTP, zkontrolujte záznam FTP volbou možnosti Okna > Výsledky (Windows) nebo Webové místo > Záznam FTP (Macintosh) a pak klikněte na tag Záznam FTP.

Další informace o řešení potíží s připojením FTP naleznete v tématu Řešení potíží s připojením FTP v aplikaci Dreamweaver.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?