Chyby JavaScriptu v aplikaci Dreamweaver

Vyřešte běžné problémy s JavaScriptem v aplikaci Dreamweaver.

Pochopení chyb JavaScriptu

Společnost Adobe používá soubory JavaScriptu k implementaci mnoha funkcí aplikace Dreamweaver. Díky rozsáhlému využití JavaScriptu je aplikace Dreamweaver snadno rozšiřitelná. Vývojáři mohou nativní funkce aplikace Dreamweaver změnit. Nicméně chyby, které aplikace Dreamweaver generuje, pokud narazí na problém při vykonávání činnosti, jsou obvykle chyby JavaScriptu.

Tyto chyby JavaScriptu vzniklé při navrhování, jako například „Při provádění příkazu onLoad v souboru tempURL_afterSave.htm došlo k chybě JavaScriptu“, obvykle znemožní provedení některých funkcí aplikace Dreamweaver.

Někdy tyto interní chyby JavaScriptu doprovází i chybová zpráva překladače:

„Následující překladače nebyly načteny kvůli chybám: ASP.htm: má informace o konfiguraci, které jsou neplatné. ASP.NET.htm: má informace o konfiguraci, které jsou neplatné. ColdFusion.htm: má informace o konfiguraci, které jsou neplatné. PHP_MySQL.htm: má informace o konfiguraci, které jsou neplatné. JSP.htm: má informace o konfiguraci, které jsou neplatné. XSLT.htm: má informace o konfiguraci, které jsou neplatné.“

Poznámka:

Chyby JavaScriptu, které se objevují v aplikaci Dreamweaver, se liší od chyb JavaScriptu vzniklých při běhu programu, na něž narazíte při prohlížení stránky v internetovém prohlížeči. Chyby JavaScriptu v internetovém prohlížeči značí problém s vloženým nebo připojeným JavaScriptem na stránce HTML. Tyto typy běhových chyb JavaScriptu překračují rámec tohoto článku. Pokyny pro řešení potíží s ručně kódovaným JavaScriptem najdete v souborech nápovědy k aplikaci Dreamweaver nebo v materiálech k JavaScriptu od jiných výrobců.

Příčiny chyb JavaScriptu

K častým příčinám chyb JavaScriptu v aplikaci Dreamweaver patří konfliktní rozšíření aplikace Dreamweaver, konflikt s kódem na stránce nebo špatná instalace aplikace Dreamweaver. Tyto otázky mohou usnadnit lokalizaci problému:

 • Dochází k chybě při používání určité funkce?
  Vidíte například stejnou chybovou zprávu pokaždé, když se pokusíte vytvořit webové fotoalbum? Tato chyba může být známkou konfliktního řešení nebo špatné instalace aplikace Dreamweaver.
 • Objevuje se chyba na určité stránce nebo na všech stránkách?
  Pokud se chyba neobjevuje u všech stránek, může se jednat o konflikt s kódem na určité stránce.
 • Vyskytuje se chyba na všech webech nebo jen na jediném?
  Chcete-li tento problém řádně otestovat, je důležité otestovat jiný web, který nepoužívá stejné soubory. Pokud se chyba vyskytuje jen na jediném webu, může se jednat o problém specifický pro soubory a kód v rámci daného webu.
 • Přetrvává problém i po restartování aplikace Dreamweaver?
  Jestliže se po opětovném spuštění aplikace Dreamweaver problém již neobjeví, mohl se původně nesprávně načíst soubor JavaScriptu.
 • Používáte-li serverové chování, dochází k problému u všech databází a tabulek?
  V opačném případě může být problém se soubory připojení databáze nebo s tabulkami samotné databáze.

Metody pro odstraňování potíží

Po zodpovězení výše uvedených otázek zkuste pomocí níže uvedených metod pro odstraňování potíží vyřešit případné problémy s JavaScriptem v aplikaci Dreamweaver.

Nainstalování nejnovějších aktualizací aplikace Dreamweaver.

Aktualizace poskytují opravy pro řadu problémů s aplikacemi Adobe. Stáhněte si aktualizace ze stránky aktualizací aplikace Dreamweaver. Další informace se dozvíte v článku Aktualizace aplikací Creative Cloud.

Ověření, zda je v kódu uveden nějaký objekt, na který odkazuje JavaScript.

Máte-li například chování aplikované na obraz, pak musí mít tento obraz název v kódu. Stejně tak, pokud chování odkazuje i na další obraz, pak tento obraz musí mít také jméno. Všechny názvy objektů musí být jedinečné a musí splňovat další kritéria.

Odstranění souborů FileCache.dat z konfigurační složky uživatele aplikace Dreamweaver.

 1. Vyhledejte konfigurační složku uživatele aplikace Dreamweaver:

  • Mac OS: [jméno uživatele]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [verze]/[jazyk]/Configuration
  • Windows 7 nebo Windows Vista: C:/Users/[jméno uživatele]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [verze]/[jazyk]/Configuration
  • Windows XP: C:/Documents and Settings/[jméno uživatele]/Application Data/Adobe/Dreamweaver [verze]/[jazyk]/Configuration
  Poznámka:

  Složky Application Data a AppData jsou standardně skryty. Nápovědu najdete v článcích Zobrazení skrytých souborů a složek (Windows) nebo Získání přístupu ke skrytým souborům (Mac OS).

 2. Odstraňte tyto soubory:

  • Windows: WinFileCache-7A9586CB.dat
  • Mac OS: MacFileCache-BFE7CE2E.dat

  Řetězec znaků za „FileCache-“ se může lišit v závislosti na používaném systému.

 3. Pokud dojde k chybě JavaScriptu vztahující se k „dwscripts“ nebo pokud se zobrazí chyba „interpretační programy nebyly načteny“, odstraňte také tento soubor:

  • Soubor FileCache.dat

  Umístění souboru FileCache.dat závisí na používané verzi operačního systému a na verzi aplikace Dreamweaver.

Vytvoření nové stránky.

Konfliktní kód nebo chování aplikace Dreamweaver mohou být na stránce. Zkuste vytvořit stránku od nuly s minimem chování a dalších designových prvků, abyste zjistili, zda lze chybu reprodukovat. Vlastní kód nebo upravený kód aplikace Dreamweaver může někdy způsobit problémy.

Opětovné vytvoření mezipaměti webu a zjištění, zda problém přetrvává.

Tento postup je užitečný zejména pro chyby JavaScriptu související se šablonami, položkami knihovny a nahráváním souborů. Tento postup je možný pouze v případě, že je web definován pro použití mezipaměti webu:

 1. Zvolením nabídky Okno > Soubory v aplikaci Dreamweaver otevřete panel Web.
 2. Ve skupině panelů Soubory klikněte v pravém horním rohu na nabídku Možnosti a zvolte položku Web > Znovu vytvořit mezipaměť webu.

U chyb specifických pro web zkuste odstranit soubor mezipaměti webu .dws.

Pokud se JavaScript vyskytuje pouze v jedné definici webu, odstraňte soubor mezipaměti webu pro daný web. Chcete-li mezipaměť odstranit, zvolte nabídku Web > Upřesnit > Znovu vytvořit mezipaměť webu.

Uživatelé systému Mac OS: Změna speciálních znaků v cestách.

Zkontrolujte, zda se v názvu pevného disku, v cestě ke konfigurační složce aplikace Dreamweaver nebo v cestě k souborům webu nevyskytují nějaké speciální znaky. Příklady speciálních znaků, jež mohou způsobovat konflikty:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + | / \ ' ;

Ověření, že rozšíření jsou kompatibilní s používanou verzí aplikace Dreamweaver.

Rozšíření nainstalované v aplikaci Dreamweaver může způsobovat konflikt. Rozšíření mohlo být například určeno pro starší verzi aplikace Dreamweaver. Na stránkách výrobce rozšíření zkontrolujte, zda je kompatibilní s vaší verzí aplikace Dreamweaver.

Řada chyb jazyka JavaScript je spojena s rozšířeními od jiných výrobců. Zkuste prohledat komunitu věnovanou aplikaci Dreamweaver a najít řešení. Hledejte pomocí několika klíčových slov z chybové zprávy JavaScriptu (hledejte například text názvu souboru JS).

Vypnutí rozšíření.

Chcete-li konflikt rozšíření otestovat ručně, zakažte všechna rozšíření, která jste v aplikaci Dreamweaver nainstalovali.Pokud se zakázáním rozšíření problém vyřeší, povolujte je jedno po druhém, dokud nebudete schopni lokalizovat problematické rozšíření. Jestliže identifikujete problematické rozšíření, informujte jeho autora.

Dreamweaver (2015 a novější verze):

 1. Přejděte na stránku Doplňky Adobe Add-ons, kde uvidíte své doplňky.
 2. Kliknutím na tlačítko Odstranit vpravo od názvu rozšíření je zakážete.

Dreamweaver (2014 a předchozí verze):

 1. Zvolte nabídku Příkaz > Spravovat rozšíření.
 2. V aplikaci Extension Manager vyberte ze seznamu produktů svou verzi aplikace Dreamweaver.
 3. V seznamu nainstalovaných rozšíření nastavte možnost Zapnuto/Vypnuto u všech rozšíření aplikace Dreamweaver na možnost Vypnuto.

Odinstalování rozšíření.

Pokud chyba JavaScriptu přetrvává i po zakázání všech rozšíření, odinstalujte rozšíření v aplikaci Extension Manager. Jestliže objevíte problematické rozšíření, informujte jeho autora.

 1. Vyberte jednotlivá rozšíření v aplikaci Extension Manager.
 2. Klikněte na položku Soubor > Odebrat rozšíření.

Opětovné vytvoření konfigurační složky uživatele aplikace Dreamweaver.

Mac OS

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. Najděte konfigurační složku aplikace Dreamweaver:
  • Konfigurační složka je v systému Mac OS X 10.7 a novějších verzích skrytá. Chcete-li ji zobrazit, otevřete aplikaci Finder a stiskněte klávesy Cmd+Shift+G.
  • Do dialogového okna zadejte /Library/Application Support a klikněte na tlačítko Go (Jít).
  • V okně Application Support (Podpora aplikací) přejděte do umístění /Adobe/Dreamweaver [verze]/[jazyk]/Configuration.
Poznámka:

U starších verzí systému Mac OS přejděte v aplikaci Finder do následující složky: /[uživatel]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [CS4 nebo CS5]/[jazyk]/Configuration.

3. Přejmenujte složku na Configuration Old.

4.   Znovu spusťte aplikaci Dreamweaver a zjistěte, zda problém přetrvává.

Windows 8, 7, Vista

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. Najděte konfigurační složku aplikace Dreamweaver:
  • Konfigurační složka je ve Windows standardně skrytá. Pokud k ní chcete získat přístup, přečtěte si článek Zobrazení skrytých souborů a složek.
  • Najděte konfigurační složku na této cestě: C:/Users/[jméno uživatele]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [verze]/[jazyk]/Configuration
 3. Přejmenujte složku na Configuration Old.
 4. Znovu spusťte aplikaci Dreamweaver a zjistěte, zda problém přetrvává.

Spuštění aplikace Dreamweaver v režimu výběrového spuštění nebo v nouzovém režimu.

Restartujte počítač v nouzovém režimu a potom spusťte aplikaci Dreamweaver a zjistěte, zda problém přetrvává.

Pokud se problém odstraní při spuštění v nouzovém režimu, zkuste systém restartovat znovu bez nouzového režimu. Je-li problém při běžném spuštění vyřešen, byl pravděpodobně způsoben příčinou, kterou vyřešil nouzový režim.

Další nápověda

Jestliže chyby JavaScriptu přetrvávají i potom, co jste postupovali podle výše uvedených pokynů, přečtěte si následující dokument nápovědy, kde najdete další navrhované způsoby odstraňování potíží. Odinstalování a opětovné nainstalování aplikace Dreamweaver s vypnutým antivirovým programem je důležitý test, který je třeba provést:

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.