Řešení potíží k odstranění problémů s připojením k serveru SFTP

Seznamte se s odstraňováním problémů s připojením k serveru SFTP v aplikaci Dreamweaver.

Ať už vás trápí staré protokoly nakonfigurované na serverech SFTP, nebo jiné chybové zprávy, tato náhradní řešení vám pomohou odstranit problémy s připojením SFTP.

 Odstranění problémů se zastaralými protokoly

Pokud jsou na vašem serveru nakonfigurovány zastaralé protokoly OpenSSH, jako náhradní řešení umožňující obnovit připojení použijte povolení starších protokolů RSA/SHA1 v souboru s konfigurací pro aplikaci Dreamweaver. Postupujte podle následujících kroků:

Zobrazení chybové zprávy v aplikaci pro macOS
Chybová zpráva v systému macOS

 1. Zavřete aplikaci Dreamweaver.

 2. Spusťte Finder > Vyvolat přejděte > vyberte možnost Přejít do složky...

 3. Do pole Přejít do vyskakovacího okna složky zadejte:

  /Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/

 4. Vyhledejte soubor Adobe Dreamweaver 2021 Prefs a otevřete jej v libovolném textovém editoru.

 5. Vyhledejte parametr use sftp legacy algorithms from config file a nastavte u něj hodnotu TRUE.

 6. Uložte a zavřete soubor.

Chybová zpráva v aplikacích pro systém Windows
Chybová zpráva v systému Windows

 1. Zavřete aplikaci Dreamweaver.

 2. Ve vyhledávacím poli Windows zadáním příkazu RegEdit spusťte Editor registru.

 3. V levém okně Editoru registru přejděte k následujícímu umístění:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver 2021\Site Preferences

 4. Vyhledejte parametr Use SFTP Legacy Algorithms From Config File a nastavte u něj hodnotu TRUE.

 5. Zavřete nástroj RegEdit.

 Výše uvedené řešení funguje jako náhradní řešení do doby, kdy budou starší implementace upgradovány nebo překonfigurovány za použití kompatibilních typů klíčů. Obraťte se na poskytovatele hostingu nebo správce serveru a požádejte je o upgrade na podporované algoritmy kompatibilní s OpenSSH verze 8.8.

Pokud problém přetrvá, proveďte následující potřebné změny v souboru s konfigurací:

 Aplikace Dreamweaver podporuje doporučený algoritmus RSA/SHA1 dle návrhu OpenSSH. Společnost Adobe nenese odpovědnost za žádné změny, které uživatel provedl s cílem změnit nastavení v souboru s konfigurací SFTP.

 1. Přejděte do následujícího umístění se souborem SFTPError.log a vyhledejte podrobné informace o problémech:

  macOS: /Users/<uživatelské_jméno>/Library/Application\ Support/Adobe/Dreamweaver 2021/<kód_jazykového_prostředí>/Configuration/SFTP/

  Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver 2021\<kód_jazykového_prostředí>\Configuration\SFTP\

 2.  Pokud chyba souvisí s neshodou algoritmů, přidejte do souboru s konfigurací (ve složce SFTP popsané v rámci 1. kroku) serverem podporovaný algoritmus (dle informací v protokolu chyb). Například:

  Chyba

  Řešení

  Nelze komunikovat s portem <IP> <č. portu>:

  nenalezena žádná odpovídající metoda pro výměnu klíčů.

  Nabídka: diffie-hellman-group14-sha1,

  diffie-hellman-group1-sha1

  Přidejte některý z následujících algoritmů do konfiguračního souboru:

  KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

  nebo

  KexAlgorithms +diffie-hellman-group14-sha1

  Podpora hostitele ssh-dss (DSA) a algoritmů veřejného klíče již není standardně k dispozici. Pokud aktuálně používáte hostitele nebo klíče DSA, znovu je povolte přidáním následujícího příkazu do konfigurace SFTP.

  HostkeyAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss

  PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss

Řešení problémů s chybovými zprávami SFTP

Pokud se zobrazí následující chybová zpráva: „Nepodařilo se přečíst obsah XML zdroje: IDD_SSH_KEY_CHANGE_DIALOG“, postupujte následovně: 

 1. Zavřete aplikaci Dreamweaver.

 2. Přejděte do následujícího umístění:

  • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver xxxx/cs_CZ/Configuration
  • Windows: C:\Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver xxxx\cs_CZ\Configuration

   kde xxxx je verze aplikace Dreamweaver. Pokud například používáte aplikaci Dreamweaver 2021 v systému Windows, má umístění složky tuto podobu:

  C:\Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 2021\cs_CZ\Configuration

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor ssh_host a přejmenujte ho. Například ssh_hosts_old.

 4. Spusťte znovu aplikaci Dreamweaver a připojte se k serveru SFTP.

Máte zájem o podobné články popisující řešení problémů?

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?