Úprava pravidla CSS z panelu Styly CSS

Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a novějších verzích byl panel CSS Styly nahrazen panelem CSS Designer. Další informace: CSS Designer.

Můžete jednoduše upravovat interní i externí pravidla, která jste aplikovali na dokument.

Když upravíte seznam stylů CSS, který řídí text v dokumentu, automaticky změníte formátování všech textů, které řídí tento seznam stylů CSS. Úpravami externího seznamu stylů ovlivníte všechny dokumenty, které jsou s ním propojeny.

Pro úpravy seznamů stylů můžete určit externí editor.

Úpravy pravidla v panelu Styly CSS (režim Současný)

 1. Panel Styly CSS otevřete tak, že vyberete volbu Okna > Styly CSS.
 2. Klepněte na tlačítko Současný nahoře v panelu Styly CSS.
 3. Pokud vyberete textový element na aktuální stránce, zobrazí se jeho vlastnosti.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepáním na vlastnost v panelu Přehled pro výběr zobrazte dialogové okno Definice pravidla CSS a pak proveďte změny.

  • Vyberte vlastnost v panelu Přehled pro výběr a pak tuto vlastnost upravte níže v panelu Vlastnosti.

  • Vyberte pravidlo v panelu Pravidla a pak upravte vlastnosti tohoto pravidla níže v panelu Vlastnosti.

  Poznámka:

  Chování poklepání pro úpravy CSS můžete stejně jako ostatní chování změnit pomocí předvoleb aplikace Dreamweaver.

Úpravy pravidla v panelu Styly CSS (režim Vše)

 1. Panel Styly CSS otevřete tak, že vyberete volbu Okna > Styly CSS.
 2. Klepněte na tlačítko Vše nahoře v panelu Styly CSS.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepáním na pravidlo v panelu Všechna pravidla zobrazte dialogové okno Definice pravidla CSS a pak proveďte změny.

  • Vyberte pravidlo v panelu Všechna pravidla a pak upravte vlastnosti tohoto pravidla níže v panelu Vlastnosti.

  • Vyberte pravidlo v panelu Všechna pravidla a pak v pravém spodním rohu panelu Styly CSS klepněte na tlačítko Upravit styl.

  Poznámka:

  Chování poklepání pro úpravy CSS můžete stejně jako ostatní chování změnit pomocí předvoleb aplikace Dreamweaver.

Změna názvu selektoru CSS

 1. V panelu Styly CSS (režim Vše) vyberte selektor, který chcete změnit.
 2. Klepněte na selektor ještě jednou, aby se jeho název zvýraznil pro úpravy.
 3. Proveďte změny a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.