Naučte se pomocí Inspektoru vlastností textu používat formátování HTML nebo CSS v aplikaci Dreamweaver.

Pomocí inspektoru Vlastnosti textu můžete použít formátování HTML nebo CSS (Cascading Style Sheet, kaskádové styly). Použijete-li formátování HTML, aplikace Dreamweaver přidá vlastnosti do kódu HTML v těle stránky. Použijete-li formátování CSS, aplikace Dreamweaver zapíše vlastnosti do hlavičky dokumentu nebo do samostatného souboru.

Poznámka:

Při vytváření řádkových stylů CSS přidá aplikace Dreamweaver kód atributu stylu přímo do těla stránky.

O formátování textu (srovnání CSS a HTML)

Formátování textu v aplikaci Dreamweaver je podobné jako v běžném textovém editoru. Můžete nastavovat výchozí styly formátování (Odstavec, Nadpis 1, Nadpis 2 a tak dále) bloku textu, změnit písmo, velikost, barvu a zarovnání vybraného textu nebo použít různé styly textu, například tučné písmo, kurzívu, kód (neproporcionální) a podtržení.

Aplikace Dreamweaver obsahuje dva inspektory Vlastnosti integrované do jednoho: inspektor Vlastnosti CSS a inspektor Vlastnosti HTML. Používáte-li inspektor Vlastnosti CSS, aplikace Dreamweaver naformátuje text pomocí Kaskádových stylů (CSS). Styly CSS umožňují vývojářům a webovým návrhářům větší kontrolu nad návrhem webové stránky a přitom nabízejí vylepšené funkce usnadnění přístupu a menší velikost souborů. Inspektor Vlastnosti CSS umožňuje otevírat existující styly a vytvářet nové.

Pomocí CSS lze ovládat styl webové stránky, aniž by došlo k porušení její struktury. Oddělením elementů vizuálního návrhu (písma, barvy, okraje a tak dále) od struktury webové stránky dávají CSS webovým návrhářům vizuální i typografickou kontrolu a zachovávají přitom celistvost obsahu. Definování typografického návrhu a rozvržení stránky z jednoho bloku kódu – aniž by bylo nutné používat obrazové mapy, tagy font, tabulky a vymezovací obrazy GIF – nabízí rychlejší stahování, jednodušší údržbu webového místa a centrum, ze kterého lze řídit atributy návrhu pro více webových stránek.

Styly vytvořené pomocí kódu CSS můžete ukládat přímo do dokumentu. Chcete-li získat větší flexibilitu, můžete je uložit do externího souboru. Pokud připojíte externí seznam stylů k několika webovým stránkám, budou se na všech těchto stránkách automaticky projevovat změny seznamu stylů. Chcete-li získat přístup ke všem pravidlům CSS na stránce, použijte panel Styly CSS (Okna > Styly CSS). Chcete-li zobrazit pravidla, která se použijí na aktuální výběr, použijte panel Styly CSS (v aktuálním režimu) nebo rozbalovací nabídku Odkazované pravidlo v inspektoru Vlastnosti CSS.

Pokud chcete, můžete pro formátování textu webových stránek používat tagy značek HTML. Chcete-li použít tagy HTML místo stylů CSS, naformátujte text pomocí inspektoru Vlastnosti HTML.

Poznámka:

Na jedné stránce je možné kombinovat formátování CSS a HTML 3.2. Formátování se použije hierarchicky: Formátování HTML 3.2 nahradí formátování podle externích seznamů stylů CSS a CSS vložené v dokumentu nahradí externí CSS.

Úpravy pravidel CSS v Inspektoru vlastností

 1. Pokud ještě nemáte otevřený Inspektor vlastností (Okno > Vlastnosti), otevřete jej a v levém horním rohu panelu vyberte možnost CSS.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Umístěte textový kurzor nad blok textu, který byl naformátován pravidlem, které chcete upravit. Pravidlo se zobrazí v rozbalovací nabídce Odkazované pravidlo.
  • Vyberte pravidlo z rozbalovací nabídky Odkazované pravidlo.
  • Klepněte na možnost Upravit pravidlo.
  Vyberte pravidlo z nabídky Odkazované pravidlo.
  Vyberte pravidlo z rozbalovací nabídky Odkazované pravidlo.

 3. Proveďte změny pravidla pomocí různých voleb v inspektoru Vlastnosti CSS.

  Odkazované pravidlo

  Pravidlo, které upravujete v inspektoru Vlastnosti CSS. Pokud jste na text použili existující styl, pravidlo ovlivňující formát textu se zobrazí po klepnutí na text na stránce. K vytváření nových pravidel CSS či nových řádkových stylů nebo používání existujících tříd na vybraný text můžete také použít rozbalovací nabídku Odkazované pravidlo. Vytváříte-li nové pravidlo, bude potřeba, abyste vyplnili dialogové okno Nové pravidlo CSS. Více informací získáte klepnutím na odkazy na konci tohoto tématu.

  Upravit pravidlo

  Otevře dialogové okno Definice pravidla CSS pro odkazované pravidlo. Pokud vyberete volbu Nové pravidlo CSS z rozbalovací nabídky Odkazované pravidlo a klepnete na tlačítko Upravit pravidlo, aplikace Dreamweaver místo toho otevře okno Definice nového pravidla CSS.

  CSS Designer

  Otevře panel CSS Designer a zobrazí vlastnosti odkazovaného pravidla v Aktuálním zobrazení.

  Písmo

  Změní písmo odkazovaného pravidla.

  Velikost

  Nastaví velikost písma odkazovaného pravidla.

  Barva textu

  Nastaví vybranou barvu jako barvu písma odkazovaného pravidla. Klepnutím na pole barvy nebo zadáním hexadecimální hodnoty (například #BB5153) do textového pole vyberete bezpečnou webovou barvu.

  Úpravy pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  Úpravy pravidel CSS pomocí možnosti Upravit pravidlo

  Tučné

  Přidá vlastnost tučného písma do odkazovaného pravidla.

  Kurzíva

  Přidá vlastnost kurzívy do odkazovaného pravidla.

  Zarovnat doleva, na střed a doprava

  Zarovná odkazované pravidlo doleva, na střed nebo doprava.

  Poznámka:

  Ve vlastnostech Písmo, Velikost, Barva textu, Tučné, Kurzíva a Zarovnání se zobrazují vlastnosti pravidla, které se použije na aktuální výběr v okně dokumentu. Při změně těchto vlastností bude ovlivněno odkazované pravidlo.

Úprava barvy textu pomocí Inspektoru vlastností

Pokud jste na text nepoužili žádné konkrétní pravidlo, můžete jeho barvu upravit přímo v Inspektoru vlastností. V následujícím příkladu si povšimněte barvy textu před úpravou. V poli vedle nástroje Color Picker se zobrazuje bílá barva, která odpovídá barvě textu v místě, kde se nachází kurzor.

Úprava barvy textu
Úprava barvy textu v aplikaci Dreamweaver

Chcete-li upravit barvu textu, vyberte jej. Klepněte na nástroj Color Picker a vyberte si barvu dle svého výběru. Viz následující obrázek, kde Inspektor vlastností zobrazuje novou barvu.

Úprava barvy textu v aplikaci Dreamweaver
Změna barvy textu pomocí nástroje Color Picker

Nastavení formátování HTML v inspektoru Vlastnosti

 1. Otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti), pokud již není otevřený, a klepněte na tlačítko HTML.
 2. Vyberte text, který chcete formátovat.

 3. Nastavte možnosti, které chcete pro vybraný text použít:
  Nastavení vlastností formátování HTML textu v aplikaci Dreamweaver CC
  Nastavení vlastností formátování HTML textu

  Formát

  Nastavuje styl odstavců vybraného textu. Odstavec použije výchozí formát pro tag <p>, Nadpis 1 přidá tag H1 a tak dále.

  Identifikátor

  Přiřadí k výběru identifikátor. Rozbalovací nabídka Identifikátor (pokud je k dispozici) obsahuje seznam všech nepoužitých deklarovaných identifikátorů.

  Třída

  Zobrazí styl třídy, který je nyní aplikovaný na vybraný text. Pokud na výběr nebyly aplikovány žádné styly, v rozbalovací nabídce se zobrazí text Bez stylu CSS. Pokud na výběr bylo aplikováno více stylů, nabídka bude prázdná.

  Pomocí nabídky Styl proveďte libovolné z následujících úkonů:

  • Vyberte styl, který chcete aplikovat na výběr.

  • Chcete-li odstranit aktuálně vybraný styl, vyberte volbu None (žádný).

  • Pomocí volby Přejmenovat přejmenujte styl.

  • Chcete-li otevřít dialogové okno, které vám ke stránce umožní připojit externí seznam stylů, vyberte volbu Připojit seznam stylů.

  Tučné

  Použije na vybraný text tag <b> nebo <strong> podle předvolby stylu nastavené v kategorii Všeobecné v dialogovém okně Předvolby.

  Kurzíva

  Použije na vybraný text tag <i> nebo <em> podle předvolby stylu nastavené v kategorii Všeobecné v dialogovém okně Předvolby.

  Neuspořádaný seznam

  Vytvoří z vybraného textu seznam s odrážkami. Pokud není vybrán žádný text, vytvoří se nový seznam s odrážkami.

  Uspořádaný seznam

  Vytvoří z vybraného textu číslovaný seznam. Pokud není vybrán žádný text, vytvoří se nový číslovaný seznam.

  Vlastnost Blockquote a její odstranění

  Přidáním nebo odstraněním tagu blockquote vybraný text odsadíte nebo jeho odsazení zrušíte. Odsazením se v seznamu vytvoří vnořený seznam; odstraněním odsazení se zruší vnoření tohoto seznamu.

  Odkaz

  Vytvoří hypertextový odkaz na vybraný text. Klepněte na ikonu složky a přejděte na soubor ve webovém místě, zadejte adresu URL, přetáhněte ikonu Ukázat na soubor na soubor v panelu Soubory nebo do rámečku přetáhněte soubor z panelu Soubory.

  Titul

  Určuje textový popisek hypertextového odkazu.

  Cíl

  Určuje rámec nebo okno, do kterého se navázaný dokument načte:

  • _blank načte navázaný soubor do nového nepojmenovaného okna prohlížeče.

  • _parent načte navázaný soubor do rodičovské sady rámců nebo okna rámce, který obsahuje odkaz. Pokud rámec, který obsahuje odkaz, není vnořený, navázaný soubor se načte do celého okna prohlížeče.

  • _self načte navázaný soubor do stejného rámce nebo okna jako odkaz. Tento cíl je předpokládaný, a proto ho obvykle nemusíte určovat.

  • _top načte navázaný soubor do celého okna prohlížeče a odstraní tak všechny rámce.

Přejmenování třídy pomocí inspektoru Vlastnosti HTML

Aplikace Dreamweaver zobrazuje všechny třídy dostupné pro stránku v nabídce Třída v inspektoru Vlastnosti HTML. Styly v tomto seznamu můžete přejmenovat výběrem volby Přejmenovat na konci seznamu stylů tříd.

 1. V panelu Inspektor vlastností vyberte rozevírací seznam Třída.

 2. V zobrazeném seznamu vyberte možnost Přejmenovat, kterou naleznete na konci seznamu.

 3. V rozbalovací nabídce Přejmenovat styl vyberte styl, který chcete přejmenovat.

  Přejmenování třídy HTML v&nbsp;aplikaci Dreamweaver
  Přejmenování třídy HTML

 4. Zadejte nový název do textového pole Nový název a klepněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online