Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a novějších verzích byl panel CSS Styly nahrazen panelem CSS Designer. Další informace: CSS Designer.

Předvolby, které řídí formátování kódu CSS, můžete nastavovat vždy, když tvoříte nebo upravujete pravidlo CSS pomocí rozhraní aplikace Dreamweaver. Můžete například nastavit předvolby, které umístí všechny vlastnosti CSS na samostatné řádky, umístí prázdný řádek mezi pravidla CSS a podobně.

Když nastavíte předvolby formátování kódu CSS, vybrané předvolby se automaticky aplikují na všechna nová pravidla CSS, která vytvoříte. Tyto předvolby můžete ale také ručně aplikovat na jednotlivé dokumenty. To může být užitečné v případě, že máte starší dokumenty HTML nebo CSS, které vyžadují formátování.

Poznámka:

Předvolby formátování kódu CSS se aplikují pouze na pravidla CSS v externích nebo vložených seznamech stylů (ne na inline styly).

Nastavení předvoleb formátování kódu CSS

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby.
 2. V dialogovém okně Předvolby vyberte kategorii Formátování kódu.
 3. Vedle pole Rozšířené formátování klepněte na tlačítko CSS.
 4. V dialogovém okně Volby zdrojového formátu CSS vyberte volby, které chcete aplikovat na svůj zdrojový kód CSS. V okně náhledu níže se objevuje náhled CSS, jak by kód vypadal podle vybraných voleb.

  Odsadit vlastnosti pomocí

  Nastavuje hodnotu odsazení pro vlastnosti v pravidlu. Můžete určit tabulátory nebo mezery.

  Každá vlastnost na samostatném řádku

  Umístí každou vlastnost v pravidle na samostatný řádek.

  Otevírací závorka na samostatném řádku

  Umístí otevírací závorku pravidla na jiný řádek než selektor.

  Pouze když je více než 1 vlastnost

  Pravidlo s pouze jednou vlastností umístí na stejný řádek jako selektor.

  Všechny selektory pravidla na stejném řádku

  Umístí všechny selektory pravidla na stejný řádek.

  Prázdný řádek mezi pravidly

  Vloží prázdný řádek mezi všechna pravidla.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Formátování kódu CSS také dědí předvolbu Typ zalomení řádků, kterou nastavujete v kategorii Formátování kódu v dialogovém okně Předvolby.

Ruční formátování kódu CSS v seznamu stylů CSS

 1. Otevřete seznam stylů CSS.
 2. Vyberte volbu Příkazy > Aplikovat formátování zdroje.

  Volby formátování, které jste nastavili v předvolbách formátování kódu CSS, se aplikují na celý dokument. Nemůžete měnit formátování jednotlivých výběrů.

Ruční formátování kódu vloženého CSS

 1. Otevřete stránku HTML, která obsahuje CSS vložené v sekci head dokumentu.
 2. Vyberte libovolnou část kódu CSS.
 3. Vyberte volbu Příkazy > Aplikovat formátování zdroje na výběr.

  Volby formátování, které jste nastavili v předvolbách formátování kódu CSS, se použijí na všechna pravidla CSS pouze v sekci head dokumentu.

  Poznámka:

  Chcete-li celý dokument formátovat podle vámi určených předvoleb formátování kódu, vyberte volbu Příkazy > Aplikovat formátování zdroje.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online