Formátování kódu

Předvolby formátování kódu lze upravit pro každý vytvořený nebo upravovaný soubor.

Ruční formátování kódu

 1. Otevřete podporovaný soubor.

 2. Vyberte možnost Upravit > Kód > Použít formátování zdroje.

  Případně vyberte možnost Použít formátování zdroje z nabídky Společný panel nástrojů > Formátovat zdrojový kód.

Ruční formátování vybraného kódu v souboru

 1. Otevřete kód.

 2. Vyberte kód.

 3. Vyberte možnost Upravit > Kód > Použít formátování zdroje na výběr.

  Případně vyberte možnost Použít formátování zdroje na výběr z nabídky Společný panel nástrojů > Formátovat zdrojový kód.

  Poznámka:

  Pokud vyberete kód uzavřený v tagu a použijete formátování zdroje na výběr, formátování se projeví po celé délce až k nadřazenému tagu.

Úprava výchozích pravidel formátování kódu

Formátování kódu CSS, JS a PHP můžete přizpůsobit přidáním pravidel formátování do souboru .jsbeautifyrc v kořenovém adresáři vašeho webu.

Při přidávání souboru .jsbeautifyrc postupujte následovně:

Poznámka:
 • Následující pokyny jsou platné pouze pro dokumenty CSS, JS a PHP.
 • Tagy HTML v dokumentu PHP se formátují podle předvoleb z knihovny tagů.  Kód uvnitř bloků PHP můžete naformátovat podle následující pokynů.
 1. Vytvořte nový soubor v kořenovém adresáři webu s názvem souboru .jsbeautifyrc

 2. Zkopírujte následující výchozí pravidla formátování pro kód CSS, JS a PHP v souboru .jsbeautifyrc a soubor uložte.

  { 
   
    "js": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": true, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "operator_position": "after-newline" 
   
    }, 
   
    "css": { 
   
      "preserve_newlines": false, 
   
      "selector_separator_newline" : false, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "newline_between_rules": false, 
   
      "space_around_selector_separator": true 
   
    }, 
   
    "php": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "brace_style": "collapse", 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "space_in_paren":true 
   
    } 
   
  }
 3. Výchozí pravidla upravte podle pokynů pro výchozí pravidla formátování kódu z následující tabulky a změny uložte.

Poznámka:

Pokud budete chtít přizpůsobit formátování kódu pro soubory PHP, CSS a JS na ostatních webech Dreamweaver, bude nutné vložit upravený soubor .jsbeautifyrc do kořenového adresáře každého z těchto webů.

Pravidla formátování kódu CSS, JS a PHP:

CSS Pravidla Výchozí hodnoty v aplikaci Dreamweaver Popis
  preserve_newlines false Nastavení zachování prázdných řádků.
selector_separator_newline false

Nastavení vložení nového řádku mezi selektory oddělené čárkou.

Např. „.div, .P“

end_with_newline false Nastavení ukončení souboru prázdným řádkem.
newline_between_rules false Nastavení vložení nového řádku za každé pravidlo CSS.
space_around_selector_separator true

Nastavení mezer okolo oddělovače selektorů: „>“, „+“, „~“

Například „a>b“ se po použití formátování zdroje změní na „a > b“.

JS Pravidla Výchozí hodnoty v aplikaci Dreamweaver Popis
  „eol“ „\n“ Znak sloužící k označení konce řádku.
preserve_newlines true Nastavení zachování prázdných řádků.
max_preserve_newlines 3

U každé hodnoty max_preserve_newlines: N 

bude po použití formátování zachováno „N-1“ prázdných řádků vždy, když se v souboru nachází více než „N-1“ prázdných řádků.

Mějte na paměti, že „max_preserve_newlines“ lze použít pouze v případě, že je pro „preserve_newlines“ nastavena hodnota „true“.

space_after_anon_function true

Nastavení přidání mezery před závorky anonymní funkce.

Například „function()“ se po použití formátování zdroje změní na „function ()“.

keep_array_indentation false Povolení nebo zachování nového řádku uvnitř pole.
space_before_conditional true

Nastavení přidání mezery před podmíněný příkaz.

Například „if(true)“ se po použití formátování zdroje změní na „if (true)“.

break_chained_methods false

Povolení nebo zachování nového řádku mezi propojenými funkcemi.

Například:

`foobar().baz()`

unescape_strings false

Zda mají být vytisknutelné znaky v řetězci se zápisem \xNN uváděny bez „escape“ znaku.

Například:

Po použití formátování zdroje se „\x65\x78\x61\x6d\x70\x6c\x65“ změní na anglické slovo „example“.

wrap_line_length 0 Řádky budou po dosažení uvedeného počtu znaků při nejbližší příležitosti zalomeny.
end_with_newline true

Nastavení přidání nového řádku na konci souboru.

comma_first false Při zalomení řádku u čárky tento příznak zaručí, že prvním znakem na řádku bude čárka.
operator_position after-newline

Pokud je podmíněný výraz rozdělen na několik řádků, tento příznak umožní definovat pozici operátorů na řádcích.

Příznak můžete upravit pomocí následujících hodnot:

 • before-newline
 • after-newline
 • preserve-newline
Poznámka:

Pravidla formátování kódu PHP jsou shodná s pravidly formátování JS (popsané v předcházející tabulce). Nová jsou jen dvě následující pravidla:

PHP Pravidla Výchozí hodnoty v aplikaci Dreamweaver Popis
  brace_style collapse

Umožňuje ovládat umístění závorek:

Například:

function f() {

// kód

}

nebo 

function f()

{

// Kód

}

Přiřadit můžete následující hodnoty:

 • „collapse“ – vložení složených závorek na stejný řádek s řídicím výrazem
 • „expand“ – vložení složených závorek na samostatný řádek (styl Allman / ANSI)
 • „end-expand“ – vložení konečných složených závorek na samostatný řádek
 • „none“ – pokus o zachování polohy závorek
 • libovolný předchozí parametr + „preserve-inline“ – pokus o zachování inline bloků složených závorek
space_in_paren true

Nastavení přidání mezer uvnitř závorek.

Například:

include('header.php')

se stane

po použití formátování „include( 'header.php' )“

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.