Příručka uživatele Zrušit

Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Přidávejte, upravujte a odstraňujte knihovny tagů, tagy a atributy a hodnoty atributu v aplikaci Dreamweaver. Nastavení vlastností knihovny tagů.

Knihovna tagů v aplikaci Dreamweaver je kolekce tagů určitého typu společně s informacemi o tom, jak by měla aplikace Dreamweaver tagy formátovat. Knihovny tagů poskytují informace o tazích, které aplikace Dreamweaver používá pro rady při psaní kódu, při kontrole v cílovém prohlížeči, pro Výběr tagu a jiné volby kódování. Když používáte Editor knihovny tagů, můžete přidávat a odstraňovat knihovny tagů, tagy, atributy a hodnoty atributů; nastavovat vlastnosti knihoven tagů, a to včetně formátu (z důvodu jednoduché identifikace v kódu); editovat tagy a atributy.

Otevření a zavření Editoru knihovny tagů

 1. Výběrem možnosti Nástroje > Knihovny tagů otevřete Editor knihovny tagů.

  Objeví se dialogové okno Editor knihovny tagů. (Volby v tomto dialogovém okně se mění v závislosti na vybraném tagu.)

 2. Editor knihovny tagů zavřete jedním z následujících způsobů:
  • Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li zavřít editor bez uložení změn, klepněte na tlačítko Zrušit.

  Poznámka:

  Když klepnete na tlačítko Zrušit, veškeré změny, které jste v Editoru knihovny tagů provedli, budou vypuštěny. Pokud jste odstranili tag nebo knihovnu tagů, dojde k jejich obnovení.

Přidávání knihoven, tagů a atributů

Abyste přidali knihovny tagů, tagy a atributy do knihovny tagů v aplikaci Dreamweaver, můžete použít Editor knihovny tagů.

Přidání knihovny tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte možnost Nová knihovna tagů.

 2. Do pole Název knihovny zadejte název (například Různé tagy) a klikněte na tlačítko OK.

Přidávání tagů do knihovny tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte možnost Nové tagy.

 2. V rozbalovací nabídce Knihovna tagů vyberte knihovnu tagů.
 3. Zadejte název nového tagu. Chcete-li přidat více než jeden tag, oddělte názvy tagů čárkou a mezerou (například: cfgraph, cfgraphdata).
 4. Pokud nové tagy mají odpovídající koncové tagy (</...>), vyberte volbu Mají odpovídající koncové tagy.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přidávání atributů do tagu

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte možnost Nové atributy.

 2. V rozbalovací nabídce Knihovna tagů vyberte knihovnu tagů.
 3. V rozbalovací nabídce Tag vyberte tag.
 4. Zadejte název nového atributu. Abyste přidali více než jeden atribut, oddělte názvy atributů čárkou a mezerou (například: sirka, vyska).
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Úpravy knihoven, tagů a atributů

Abyste nastavili vlastnosti knihovny tagů a upravili tagy a atributy v knihovně, použijte Editor knihovny tagů.

Nastavení vlastností knihovny tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) vyberte knihovnu tagů (ne tag) v seznamu Tagů.

  Poznámka:

  Vlastnosti knihovny tagů se objeví, pouze když je vybraná knihovna tagů. Knihovny tagů jsou v seznamu Tagů zastoupeny složkami nejvyšší úrovně; například složka Tagy HTML zastupuje knihovnu tagů, zatímco složka abbr uvnitř složky Tagy HTML zastupuje tag.

 2. V seznamu Použito v vyberte každý typ dokumentu, který by měl používat knihovnu tagů.

  Typy dokumentů, které zde vyberete, určují, jaké typy dokumentů poskytují rady při psaní kódu pro danou knihovnu tagů. Například pokud volba HTML není vybrána pro danou knihovnu tagů, neobjeví se v HTML souborech rady při psaní kódu.

 3. (Volitelně) Zadejte prefix tagů v poli Prefix tagu.
  Poznámka:

  Prefix se používá k identifikaci tagu v kódu jako součásti konkrétní knihovny tagů. Některé knihovny tagů nepoužívají prefixy.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Úpravy tagu v knihovně tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) rozbalte knihovnu tagů v seznamu Tagy a vyberte tag.

 2. Nastavte libovolné z následujících voleb Formát tagu:

  Rozdělení řádků

  Určuje, kde aplikace Dreamweaver vloží rozdělení řádků tagu.

  Obsah

  Určuje, jak aplikace Dreamweaver vkládá obsah tagu; zda aplikuje pravidla zalomení řádku, formátování a odsazení obsahu.

  Velikost písmen

  Určuje velikost písmen konkrétního tagu. Vyberte si z voleb Výchozí, Malá písmena, Velká písmena nebo Velká a malá písmena. Pokud jste vybrali volbu Velká a malá písmena, objeví se dialogové okno Velká a malá písmena názvu tagu. Zadejte tag s velikostí písmen, kterou by aplikace Dreamweaver měla použít při vkládání (například, ziskatVlastnost) a klikněte na tlačítko OK.

  Nastavit výchozí

  Nastaví výchozí velikost písmen všech tagů. V dialogovém okně Výchozí velikost písmen tagů, které se objeví, vyberte <VELKÁ PÍSMENA> nebo <malá písmena> a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Můžete chtít nastavit výchozí velikost písmen na malou, abyste vyhověli požadavkům standardů XML a XHTML.

Úpravy atributu tagu

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) rozbalte knihovnu tagů v okně tagů, rozbalte tag a vyberte atributu tagu.

 2. V rozbalovací nabídce Velikost písmen atributu vyberte volbu Výchozí, Malá písmena, Velká písmena nebo Velká a malá písmena.

  Pokud jste vybrali volbu Velká a malá písmena, objeví se dialogové okno Velká a malá písmena názvu atributu. Zadejte atribut s velikostí písmen, kterou by aplikace Dreamweaver měla použít při zadávání (například, onClick), a klikněte na tlačítko OK.

  Klepněte na odkaz Nastavit výchozí, abyste nastavili výchozí velikost písmen pro všechny názvy atributů.

 3. V rozbalovací nabídce Typ atributu vyberte typ atributu.

  Pokud jste vybrali volbu Výčtový, zadejte všechny povolené hodnoty atributu do pole Hodnoty. Oddělte hodnoty čárkami, ale bez mezer. Například výčet hodnot atributu showborder tagu cfchart je yes,no.

Odstraňování knihoven, tagů a atributů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) vyberte knihovnu tagů, tag nebo atribut v poli Tagy.

 2. Klepněte na tlačítko minus (-).
 3. Klikněte na tlačítko OK, abyste položku trvale odstranili.

  Položka je odstraněna z okna Tagů.

 4. Klikněte na tlačítko OK, abyste zavřeli Editor knihovny tagů a dokončili odstranění.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online