Přidávejte, upravujte a odstraňujte knihovny tagů, tagy a atributy a hodnoty atributu v aplikaci Dreamweaver. Nastavení vlastností knihovny tagů.

Knihovna tagů v aplikaci Dreamweaver je kolekce tagů určitého typu společně s informacemi o tom, jak by měla aplikace Dreamweaver tagy formátovat. Knihovny tagů poskytují informace o tazích, které aplikace Dreamweaver používá pro rady při psaní kódu, při kontrole v cílovém prohlížeči, pro Výběr tagu a jiné volby kódování. Když používáte Editor knihovny tagů, můžete přidávat a odstraňovat knihovny tagů, tagy, atributy a hodnoty atributů; nastavovat vlastnosti knihoven tagů, a to včetně formátu (z důvodu jednoduché identifikace v kódu); editovat tagy a atributy.

Otevření a zavření Editoru knihovny tagů

 1. Výběrem možnosti Nástroje > Knihovny tagů otevřete Editor knihovny tagů.

  Objeví se dialogové okno Editor knihovny tagů. (Volby v tomto dialogovém okně se mění v závislosti na vybraném tagu.)

 2. Editor knihovny tagů zavřete jedním z následujících způsobů:
  • Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li zavřít editor bez uložení změn, klepněte na tlačítko Zrušit.

  Poznámka:

  Když klepnete na tlačítko Zrušit, veškeré změny, které jste v Editoru knihovny tagů provedli, budou vypuštěny. Pokud jste odstranili tag nebo knihovnu tagů, dojde k jejich obnovení.

Přidávání knihoven, tagů a atributů

Abyste přidali knihovny tagů, tagy a atributy do knihovny tagů v aplikaci Dreamweaver, můžete použít Editor knihovny tagů.

Přidání knihovny tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte možnost Nová knihovna tagů.

 2. Do pole Název knihovny zadejte název (například Různé tagy) a klikněte na tlačítko OK.

Přidávání tagů do knihovny tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte možnost Nové tagy.

 2. V rozbalovací nabídce Knihovna tagů vyberte knihovnu tagů.
 3. Zadejte název nového tagu. Chcete-li přidat více než jeden tag, oddělte názvy tagů čárkou a mezerou (například: cfgraph, cfgraphdata).
 4. Pokud nové tagy mají odpovídající koncové tagy (</...>), vyberte volbu Mají odpovídající koncové tagy.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přidávání atributů do tagu

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte možnost Nové atributy.

 2. V rozbalovací nabídce Knihovna tagů vyberte knihovnu tagů.
 3. V rozbalovací nabídce Tag vyberte tag.
 4. Zadejte název nového atributu. Abyste přidali více než jeden atribut, oddělte názvy atributů čárkou a mezerou (například: sirka, vyska).
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Úpravy knihoven, tagů a atributů

Abyste nastavili vlastnosti knihovny tagů a upravili tagy a atributy v knihovně, použijte Editor knihovny tagů.

Nastavení vlastností knihovny tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) vyberte knihovnu tagů (ne tag) v seznamu Tagů.

  Poznámka:

  Vlastnosti knihovny tagů se objeví, pouze když je vybraná knihovna tagů. Knihovny tagů jsou v seznamu Tagů zastoupeny složkami nejvyšší úrovně; například složka Tagy HTML zastupuje knihovnu tagů, zatímco složka abbr uvnitř složky Tagy HTML zastupuje tag.

 2. V seznamu Použito v vyberte každý typ dokumentu, který by měl používat knihovnu tagů.

  Typy dokumentů, které zde vyberete, určují, jaké typy dokumentů poskytují rady při psaní kódu pro danou knihovnu tagů. Například pokud volba HTML není vybrána pro danou knihovnu tagů, neobjeví se v HTML souborech rady při psaní kódu.

 3. (Volitelně) Zadejte prefix tagů v poli Prefix tagu.

  Poznámka:

  Prefix se používá k identifikaci tagu v kódu jako součásti konkrétní knihovny tagů. Některé knihovny tagů nepoužívají prefixy.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Úpravy tagu v knihovně tagů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) rozbalte knihovnu tagů v seznamu Tagy a vyberte tag.

 2. Nastavte libovolné z následujících voleb Formát tagu:

  Rozdělení řádků

  Určuje, kde aplikace Dreamweaver vloží rozdělení řádků tagu.

  Obsah

  Určuje, jak aplikace Dreamweaver vkládá obsah tagu; zda aplikuje pravidla zalomení řádku, formátování a odsazení obsahu.

  Velikost písmen

  Určuje velikost písmen konkrétního tagu. Vyberte si z voleb Výchozí, Malá písmena, Velká písmena nebo Velká a malá písmena. Pokud jste vybrali volbu Velká a malá písmena, objeví se dialogové okno Velká a malá písmena názvu tagu. Zadejte tag s velikostí písmen, kterou by aplikace Dreamweaver měla použít při vkládání (například, ziskatVlastnost) a klikněte na tlačítko OK.

  Nastavit výchozí

  Nastaví výchozí velikost písmen všech tagů. V dialogovém okně Výchozí velikost písmen tagů, které se objeví, vyberte <VELKÁ PÍSMENA> nebo <malá písmena> a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Můžete chtít nastavit výchozí velikost písmen na malou, abyste vyhověli požadavkům standardů XML a XHTML.

Úpravy atributu tagu

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) rozbalte knihovnu tagů v okně tagů, rozbalte tag a vyberte atributu tagu.

 2. V rozbalovací nabídce Velikost písmen atributu vyberte volbu Výchozí, Malá písmena, Velká písmena nebo Velká a malá písmena.

  Pokud jste vybrali volbu Velká a malá písmena, objeví se dialogové okno Velká a malá písmena názvu atributu. Zadejte atribut s velikostí písmen, kterou by aplikace Dreamweaver měla použít při zadávání (například, onClick), a klikněte na tlačítko OK.

  Klepněte na odkaz Nastavit výchozí, abyste nastavili výchozí velikost písmen pro všechny názvy atributů.

 3. V rozbalovací nabídce Typ atributu vyberte typ atributu.

  Pokud jste vybrali volbu Výčtový, zadejte všechny povolené hodnoty atributu do pole Hodnoty. Oddělte hodnoty čárkami, ale bez mezer. Například výčet hodnot atributu showborder tagu cfchart je yes,no.

Odstraňování knihoven, tagů a atributů

 1. V Editoru knihovny tagů (Nástroje > Knihovna tagů) vyberte knihovnu tagů, tag nebo atribut v poli Tagy.

 2. Klepněte na tlačítko minus (-).
 3. Klikněte na tlačítko OK, abyste položku trvale odstranili.

  Položka je odstraněna z okna Tagů.

 4. Klikněte na tlačítko OK, abyste zavřeli Editor knihovny tagů a dokončili odstranění.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online