Import tabulkových dat do aplikace Dreamweaver

Importování tabulkových dat z dokumentů Microsoft HTML nebo dokumentů Excel do dokumentu Dreamweaver

Tabulková data můžete do dokumentu importovat tak, že nejdříve uložíte soubory (například soubory aplikace Microsoft Excel nebo databázové soubory) jako textové soubory s oddělovači.

Tabulková data a text je možné formátovat a importovat také z HTML dokumentů aplikace Microsoft Word.

Importem obsahu souboru aplikace Microsoft Excel do webové stránky můžete také přidávat text z dokumentů Excelu do dokumentů aplikace Dreamweaver.

  1. Vyberte volbu Soubor > Importovat > Importovat tabulková data nebo Vložit > Tabulkové objekty > Importovat tabulková data.
  2. Vyhledejte požadovaný soubor nebo jeho název zadejte do textového pole.
  3. Vyberte oddělovač, který byl použit při uložení souboru jako textu s oddělovači. Možnosti jsou Tabulátor, Čárka, Středník, Dvojtečka a Jiný.

    Pokud vyberete volbu Jiný, zobrazí se vedle této volby prázdné pole. Zadejte znak použitý jako oddělovač.

  4. Pomocí zbývajících voleb naformátujte nebo definujte tabulku, do které budou data importována, a klepněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online