Zvětšení a zmenšení zobrazení

V tomto tématu naleznete informace o tom, jak aplikace Dreamweaver umožňuje v okně dokumentu zvětšit zobrazení, takže můžete kontrolovat přesnost obrazových bodů grafiky, snáze vybírat malé položky, navrhovat stránky s malým textem, navrhovat velké stránky a tak dále.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Aplikace Dreamweaver v okně dokumentu umožňuje zvětšit zobrazení, takže můžete kontrolovat přesnost obrazových bodů grafiky, snáze vybírat malé položky, navrhovat stránky s malým textem, navrhovat velké stránky a tak dále.

Poznámka:

Nástroje pro zvětšování a zmenšování jsou dostupné pouze v zobrazení Návrh.

Zvětšení nebo zmenšení stránky

  1. Klepněte na nástroj Lupa (ikona lupy) v pravém dolním rohu okna dokumentu.
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klepejte na část stránky, kterou chcete zvětšit, dokud nedosáhnete požadovaného zvětšení.

    • Táhněte rámeček kolem části stránky, kterou chcete zvětšit, a uvolněte tlačítko myši.

    • Vyberte přednastavenou úroveň zvětšení z rozbalovací nabídky Zvětšení.

    • Zadejte úroveň zvětšení do textového pole Zvětšení.

    Poznámka:

    Zvětšit zobrazení můžete i bez použití nástroje lupa – stisknutím kláves Ctrl+= (Windows) nebo Apple+= (Macintosh).

  3. Chcete-li stránku zmenšit, vyberte nástroj lupa, stiskněte klávesu Alt a klepněte na stránku.
    Poznámka:

    Zmenšovat můžete i bez použití nástroje lupa stiskem kláves Ctrl+- (Windows) nebo Apple+- (Macintosh).

Úpravy stránky po zvětšení nebo zmenšení

  • Vyberte nástroj Výběr (ikona ukazatele) v pravém dolním rohu okna dokumentu a klepněte na stránku.

Posouvání stránky po zvětšení nebo zmenšení

  1. Vyberte nástroj Ruka (ikona ruky) v pravém dolním rohu okna dokumentu.
  2. Přetáhněte stránku.

Vyplnění okna dokumentu výběrem

  1. Vyberte element na stránce.
  2. Vyberte volbu Zobrazení > Přizpůsobit výběr.

Vyplnění okna dokumentu celou stránkou

Vyberte volbu Zobrazení > Přizpůsobit vše.

Vyplnění okna dokumentu celou šířkou stránky

Vyberte volbu Zobrazení > Přizpůsobit šířku.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.