Přihlášení se k aplikacím a na webu Adobe pomocí firemního nebo školního e-mailu

Zjistěte, jak se přihlásit k účtu Adobe pomocí školní nebo firemní e-mailové adresy. Přečtěte si řešení problémů souvisejících s přihlášením.

Poznámka:

Aby bylo možné zpřístupnit podnikové úložiště a další funkce na podnikové úrovni, všechna stávající Adobe ID převádíme na Business ID. Všichni noví firemní zákazníci budou pro své členy týmu používat Business ID.

Jakmile bude pro vaši organizaci přechod naplánován, budeme vás o tom informovat. Další informace najdete v části Úvod k Business ID a nové funkce úložiště. Dokud vaše organizace nepřejde na systém nových identifikátorů, budete pro přístup do organizace nadále používat Adobe ID. Podpora Adobe ID pak bude vyhrazena pouze pro jednotlivé zákazníky.

Pro připojení k produktu a službám Adobe potřebujete identifikátor Business ID, Enterprise ID nebo Federated ID vydaný vaší školou nebo firmou. Vytvářet, spravovat a mazat Enterprise ID a Federated ID mohou výhradně správci IT ve vaší organizaci.

Přihlaste se ke svému firemnímu nebo školnímu účtu


Zadejte e‑mailovou adresu firmy nebo školy a klikněte na tlačítko Pokračovat.

Přihlásit

Pokud vaše organizace nebo škola používá jednotné přihlašování, budete přesměrováni na přihlašovací stránku vaší organizace.

 
Zadejte heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

Heslo

Poznámka:

Nelze vymazat text, který je zobrazen v poli E-mailová adresa? Do políčka klikněte a začněte psát.

Zvolte firemní nebo osobní profil

(Pokud vaše organizace používá úložiště Adobe pro firmy.)

Pokud máte ke stejné e-mailové adrese přidruženo více plánů Adobe a alespoň jeden je firemní, společnost Adobe pro každý plán vytvoří samostatný profil a každému profilu přidělí vyhrazené úložiště. V tomto případě se po zadání přihlašovacích údajů může otevřít stránka Výběr profilu. Pokračujte výběrem profilu. Vaše osobní datové zdroje a plány produktů (například plán Creative Cloud pro digitální fotografii) jsou propojeny s vaším osobním profilem. Plány přístupné prostřednictvím firmy jsou spojeny s firemními profily. Žádná data se nesdílí ani nepřenáší automaticky.

Další informace najdete v tématu Správa profilů Adobe.


Přihlaste se zadáním své e‑mailové adresy a hesla.

 

 

Přihlásit


Pokud chcete přejít na obrazovku pro zadání hesla (Enterprise ID) nebo stránku vaší organizace pro jednotné přihlašování (Federated ID), vyberte možnost Firemní nebo školní účet.

Výběr profilu

Vyberte si mezi osobním a firemním nebo školním účtem

(Pokud vaše organizace nepřešla na Business ID a stále používá účty Adobe ID.)

Pokud máte se stejnou e‑mailovou adresou spojen jak osobní (Adobe ID), tak firemní nebo školní účet (Enterprise ID nebo Federated ID), otevře se okno pro výběr účtu. Zobrazí se výzva k výběru účtu, který chcete použít. Tyto dva účty jsou sice propojeny se stejnou e-mailovou adresou, ale jedná se o různé účty. Žádná data se nesdílí ani nepřenáší automaticky.


Zadejte e‑mailovou adresu firmy nebo školy a klikněte na tlačítko Pokračovat. Otevře se obrazovka pro výběr účtu.

Přihlásit


Pokud chcete přejít na obrazovku pro zadání hesla (Enterprise ID) nebo stránku vaší organizace pro jednotné přihlašování (Federated ID), vyberte možnost Firemní nebo školní účet.

Výběr účtu

Časté dotazy

Vytvářet a spravovat Federated ID, Enterprise ID nebo Business ID mohou výhradně správci IT. S žádostí o získání školního nebo firemního kontaktu se obraťte na správce IT ve vaší organizaci.

Pokud se zobrazí upozornění na nesouhlasící hesla nebo jste své heslo zapomněli, můžete své heslo obnovit podle těchto pokynů.

 1. Na obrazovce Zadejte heslo klikněte na tlačítko Obnovení hesla.

 2. Na zadanou e-mailovou adresu vám zašleme e-mail s pokyny k obnovení hesla. Pokud e-mail ve schránce nevidíte, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.

  Pokud ani nadále neobdržíte e-mail, obraťte se na svého správce IT.

Vaše Business ID nebo Enterprise ID představuje e-mail použitý při registraci vaší organizace nebo školy. Přejděte na obrazovku Přihlásit a zkuste se přihlásit pomocí e-mailové adresy firmy nebo školy.

Můžete také zkusit obnovit heslo nebo se pokusit problém odstranit za použití některé z následujících metod.

Pokud se zobrazí chybová zpráva Zkontrolujte svou e-mailovou adresu, obraťte se na svého správce IT.

Rady k vyřešení chyby s e-mailem

 • Zkuste jiný prohlížeč.
 • V prohlížeči povolte používání souborů cookie a vymažte soubory cookie a mezipaměť prohlížeče. Postup najdete v dokumentaci k prohlížeči.
 • Pokud nevidíte očekávaný e-mail od společnosti Adobe, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.
 • Znovu zadejte e-mail a heslo. Ujistěte se, že máte vypnuté klávesy Caps Lock a Num Lock.

Možnost Neodhlašovat nepoužívejte v případě, že používáte veřejné nebo sdílené zařízení. Ve výchozím nastavení je možnost Neodhlašovat aktivní a uživatelé Adobe ID nebo Enterprise ID nebudou opakovaně vyzváni k přihlášení. Toto nastavení se ale nevztahuje na uživatele Federated ID (využívající jednotné přihlašování), u kterých se dodržuje nastavení jejich organizace. Uživatelská relace obvykle končí v okamžiku, kdy zavřete všechna okna prohlížeče nebo se odhlásíte z webu Adobe.

Pokud jste uživatelem Enterprise ID a možnost Neodhlašovat je aktivní, relace trvá až dva týdny (i když zavřete okno prohlížeče) nebo dokud se ručně neodhlásíte.

Je možné, že s firemním e-mailem již máte přidružené Adobe ID. Možná jste se zaregistrovali pomocí Adobe ID se stejnou e-mailovou adresou, jaká je spojena s vaším Enterprise ID nebo Federated ID. V takovém případě systém otevře obrazovku pro výběr účtu a požádá vás o vybrání účtu, ke kterému se chcete přihlásit. 

Profily Adobe jsou nastaveny, pokud máte ke stejné e-mailové adrese přidruženo více plánů Adobe (včetně alespoň jednoho firemního plánu). Po zadání přihlašovacích údajů se tedy může otevřít stránka Výběr profilu.

Tyto účty nebo profily jsou sice propojeny se stejnou e-mailovou adresou, ale jedná se o různé účty. Žádná data se nesdílí ani nepřenáší automaticky.

Je možné, že jste se přihlásili pod jiným účtem. Pokud máte stejnou e-mailovou adresu přidruženou k Adobe ID a Enterprise ID nebo Federated ID, vytvoří se dva odlišné účty. Pokud je s vaším účtem propojeno více profilů, je možné, že jste vybrali jiný profil.

Soubory a datové zdroje uložené v jednom účtu nejsou z druhého přístupné. Své datové zdroje ale můžete přenášet ručně.

Při hledání svých datových zdrojů se zkuste přihlásit pod jiným účtem nebo profilem.

 • Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Enterprise ID s e-mailovou adresou, která je propojena také k účtu Adobe ID, odhlaste se a přihlaste se k účtu Adobe ID.
 • S vaším účtem může být propojena jiná e-mailová adresa. Odhlaste se a přihlaste se za použití jiné e-mailové adresy.
 • Pokud jste přihlášeni pomocí profilu, odhlaste se a znovu přihlaste pomocí jiného profilu. Následně se pokuste přesunout datové zdroje mezi profily.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.