Zjistěte, jak se přihlásit k účtu Adobe pomocí školní či pracovní e-mailové adresy. Vyhledejte řešení pro problémy související s přihlášením.

Pro připojení k produktu a službám Adobe potřebujete Enterprise ID nebo Federated ID vydané vaší školou nebo společností. Pouze správci IT vaší organizace mohou vytvářet, spravovat a mazat Enterprise ID a Federated ID.

Přihlaste se k účtu vaší společnosti nebo školy.


Zadejte svou oficiální e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Pokračovat.

Přihlášení

Pokud vaše organizace nebo škola používá funkci jednotného přihlášení, budete přesměrováni na přihlašovací stránku vaší organizace.

 
Zadejte heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

Heslo

Poznámka:

Nemůžete odstranit text v poli E-mailová adresa? Klikněte do pole a začněte psát.

Vyberte si mezi osobním a oficiálním účtem

Pokud máte ke stejné e-mailové adrese přiřazen osobní i oficiální účet, zobrazí se obrazovka pro výběr účtu. Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete použít. Tyto dva účty sice používají stejnou e-mailovou adresu, ale jsou odlišné. Žádná data z těchto účtů nejsou automaticky sdílena ani přenášena.


Zadejte svou oficiální e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Pokračovat. Budete přesměrování na obrazovku pro výběr účtu.
 

Přihlášení


Chcete-li přejít na obrazovku pro zadání hesla (Enterprise ID) nebo se přihlásit pomocí funkce jednotného přihlášení ve vaší organizaci (Federated ID), vyberte možnost Účet společnosti nebo školy.

Výběr účtu

Časté dotazy

Účty Federated ID a Enterprise ID mohou vytvářet a spravovat pouze správci IT. Chcete-li získat příslušný typ ID, kontaktujte správce IT vaší organizace.

Poznámka:

Následující platí pouze pro Enterprise ID. Pokud máte Federated ID a nemůžete se přihlásit, kontaktujte svého správce IT.

Pokud se zobrazuje upozornění na nesprávné heslo nebo jste heslo zapomněli, postupujte podle následujících kroků a vaše heslo resetujte.

  1. Na obrazovce Zadejte své heslo klikněte na možnost Obnovit heslo.

  2. Na zadanou adresu obdržíte e-mail s pokyny k resetování vašeho hesla. Pokud tento e-mail ve své schránce nevidíte, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.

    Pokud jste e-mail ještě nedostali, obraťte se na svého správce IT.

Vaše Enterprise ID je e-mailová adresa, která byla použita při registraci vaší organizace nebo školy. Přejděte na přihlašovací obrazovku a zkuste se přihlásit pomocí své oficiální e-mailové adresy.

Můžete také zkusit resetovat heslo nebo použít tipy uvedené níže.

Pokud se zobrazí chybová zpráva se žádostí, abyste si zkontrolovali e-mailovou adresu, obraťte se na svého správce IT.

Tipy pro odstranění chyby týkající se e-mailové adresy

  • Zkuste použít jiný prohlížeč.
  • V prohlížeči povolte soubory cookie a vymažte jejich historii a mezipaměť. Pokyny naleznete v dokumentaci ke svému prohlížeči.
  • Pokud se vám e-mail od společnosti Adobe nezobrazuje, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.
  • Znovu zadejte e-mail a heslo. Ujistěte se, že jsou možnosti Caps Lock a Num Lock vypnuté.

Pokud používáte veřejné nebo sdílené zařízení, zakažte možnost Zachovat přihlášení. Ve výchozím nastavení je možnost Zachovat přihlášení povolena, a uživatelé účtů Adobe ID nebo Enterprise ID nejsou vyzíváni, aby se přihlašovali vícekrát. Toto nastavení se však nevztahuje na uživatele Federated ID (SSO) a jejich nastavení organizace jsou respektována. Uživatelská relace je obvykle ukončena, jakmile zavřete všechna okna prohlížeče nebo se odhlásíte z webových stránek Adobe.

U účtů Enterprise ID, je-li možnost Zachovat přihlášení povolena, relace i v případě zavření okna prohlížeče trvá až dva týdny, dokud se ručně neodhlásíte.

Je možné, že máte k pracovnímu e-mailu již přidružený účet Adobe ID. Pravděpodobně jste se zaregistrovali pomocí účtu Adobe ID, pro který používáte stejnou e-mailovou adresu jako pro účet Enterprise ID nebo Federated ID. V takovém případě systém zobrazí obrazovku pro výběr účtu a vyzve k výběru účtu, ke kterému se chcete přihlásit. 

Tyto dva účty sice používají stejnou e-mailovou adresu, ale jsou odlišné. Žádná data z těchto účtů nejsou automaticky sdílena ani přenášena.

Je možné, že jste se přihlásili pomocí jiného účtu. E-mailová adresa přiřazená k účtu Adobe ID a Enterprise ID nebo Federated ID má za následek dva odlišné účty. Soubory a média uložená na jednom účtu nejsou přístupná z druhého účtu. Můžete však ručně převést svá média.

Abyste našli svá média, pokuste se přihlásit k jinému účtu.

  • Pokud jste přihlášeni k vašemu účtu Enterprise ID pomocí e-mailové adresy, která je přiřazena také k účtu Adobe ID, odhlaste se a přihlaste se znovu k účtu Adobe ID.
  • K vašemu účtu by mohla být přiřazena další e-mailová adresa. Odhlaste se a znovu přihlaste pomocí jiné e-mailové adresy.