Pro připojení k produktu Adobe a službám povoleným vaší společností nebo školou potřebujete Enterprise ID. Enterprise ID vytváří, vlastní a spravuje společnost. Administrátoři společnosti vytváří Enterprise ID a vydávají ho uživateli. Administrátoři řídí přístup k produktům a službám a mohou centrálně spravovat uživatelské účty. Administrátoři mohou také mazat Enterprise ID a trvale blokovat přístup k souvisejícím produktům, službám a datům.

Koncoví uživatelé se nemohou zaregistrovat a vytvářet Enterprise ID nebo registrovat další produkty a služby od společnosti Adobe pomocí Enterprise ID. Po vytvoření Enterprise ID je uživateli zaslána pozvánka e-mailem. Koncový uživatel je povinen pozvánku přijmout a aktivovat své Enterprise ID.

Pozor:

Účty Enterprise ID vytváří, vlastní a spravuje vaše organizace. Pokud účet Enterprise ID nemáte, obraťte se na svého správce IT.

Jaké typy ID jsou společností Adobe podporovány?

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e‑mailovou adresu. Jedná se o následující identifikátory:

 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace spravuje Enterprise ID.
 • Adobe ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat.

Federated ID

Účet Federated ID vytváří a vlastní organizace. Pomocí federace je propojen s podnikovým adresářem. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování pomocí zprostředkovatele identity SAML2.

Společnost Adobe doporučuje používat účty Federated ID v následujících případech:

 • Pokud chcete přidávat uživatele podle podnikového adresáře.
 • Pokud chcete spravovat ověřování uživatelů.
 • Pokud potřebujete mít důslednou kontrolu nad aplikacemi a službami, které má mít uživatel k dispozici.
 • Pokud chcete uživatelům umožnit použít při registraci účtu Adobe ID stejnou e-mailovou adresu.
 • Pokud potřebujete zajistit kompatibilitu veškerých nastavení uživatelů s licencí K-12 se zákony na ochranu osobních údajů studentů a jinými relevantními zákony.

Enterprise ID

Účet Enterprise ID vytváří, vlastní a spravuje organizace. Společnost Adobe účet Enterprise ID hostí a provádí ověřování, ale spravuje jej organizace. Koncoví uživatelé si nemohou účet Enterprise ID zaregistrovat ani vytvořit a rovněž si pomocí něj nemohou zaregistrovat další produkty a služby od společnosti Adobe.

Správci vytváří Enterprise ID a vydávají ho uživateli. Správci mohou odepřít přístup k produktům a službám převzetím účtu nebo smazáním Enterprise ID za účelem trvalého zablokování přístupu k přidruženým datům.

Společnost Adobe doporučuje používat účty Enterprise ID v následujících případech:

 • Pokud potřebujete mít důslednou kontrolu nad aplikacemi a službami, které má mít uživatel k dispozici.
 • Pokud potřebujete nouzový přístup k souborům a datům přidruženým k ID.
 • Pokud chcete mít možnost úplně zablokovat nebo odstranit uživatelský účet.
 • Pokud potřebujete zajistit kompatibilitu veškerých nastavení uživatelů s licencí K-12 se zákony na ochranu osobních údajů studentů a jinými relevantními zákony.

Adobe ID

Účet Adobe ID vytváří, vlastní a spravuje koncový uživatel. Společnost Adobe provádí ověřovací proces a koncový uživatel spravuje identitu. Uživatelé si zachovají plnou kontrolu nad soubory a daty přiřazenými k jejich ID. Uživatelé si mohou zakoupit dodatečné produkty a služby od společnosti Adobe. Správci mohou pozvat uživatele do organizace a také je z ní odebrat. Uživatelům ale nemůže být odepřen přístup k jejich účtům Adobe ID. Účty nemohou být spravovány ani odstraněny správcem. Účty Adobe ID lze používat, aniž by bylo nutné dopředu cokoli nastavovat.

Společnost Adobe doporučuje používat účty Adobe ID v následujících případech:

 • Pokud chcete uživatelům umožnit vytvářet, vlastnit a spravovat jejich identity.
 • Pokud chcete uživatelům umožnit kupovat si nebo registrovat další produkty a služby společnosti Adobe.
 • Pokud chcete, aby uživatelé používali další služby společnosti Adobe, ve kterých nejsou účty Enterprise ID nebo Federated ID v současnosti podporovány.
 • Pokud uživatelé již mají účty Adobe ID a mají k nim přidružena data, například soubory, písma nebo nastavení. 
 • V institucích vyššího vzdělávání, aby si mohli studující z řad dospělých ponechat stejné Adobe ID a příslušný obsah i po dostudování.
 • Pokud spolupracujete s dodavateli či podnikateli na volné noze, kteří nepoužívají e-mailové adresy v doménách, které spravujete.

Přihlášení pomocí účtu Enterprise ID

Chcete-li se přihlásit pomocí účtu Enterprise ID, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na přihlašovací obrazovce klikněte nebo klepněte na položku Přihlásit se pomocí Enterprise ID.

  Přihlašovací obrazovka
 2. Zadejte e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu Enterprise ID a příslušné heslo a klikněte nebo klepněte na položku Přihlásit se pomocí účtu Enterprise ID.

  Zadání e-mailové adresy a hesla

Které potíže s přihlášením se vyskytly?

Postup resetování hesla

Pokud jste zapomněli heslo nebo se vám zobrazila chybová zpráva informující o neshodě Enterprise ID a hesla, můžete si heslo podle následujících kroků resetovat.

 1. Na stránce Přihlášení pomocí Enterprise ID zadejte svoji e-mailovou adresu a klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo.

  Odkaz Zapomněli jste heslo?

  Poznámka:

  Nemůžete odstranit text v poli „E-mailová adresa“? Klikněte na pole a začněte psát.

 2. Na zadanou adresu obdržíte e-mail s pokyny k resetování hesla. Pokud e-mail ve své schránce nevidíte, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.

  Vyhledání e-mailu od společnosti Adobe s pokyny k resetování hesla

 Neobdrželi jste e-mail? Můžete o resetování svého hesla požádat svého správce.

 Nemůžete si na své Enterprise ID vzpomenout? Přečtěte si informace uvedené v části Postup obnovení e-mailu použitého pro účet Enterprise ID.

Postup obnovení e-mailu použitého pro účet Enterprise ID

Enterprise ID představuje e-mail použití při registraci vaší společnosti nebo školy.Přejděte na přihlašovací stránku a zkuste se přihlásit pomocí své oficiální e-mailové adresy.

Můžete také zkusit resetovat si heslo. Pokud se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že se daná e-mailová adresa neshoduje s účtem v databázi, obraťte se na správce.

Stále se nemůžete přihlásit?

 Zkuste použít jiný prohlížeč.
 

 V prohlížeči povolte soubory cookie a vymažte jejich historii a mezipaměť. Pokyny naleznete v dokumentaci ke svému prohlížeči.
 

 Pokud e-mail od společnosti Adobe nedostanete, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.
 

 Zadejte e-mail a heslo znovu. Zkontrolujte, zda máte vypnuté funkce Caps Lock a Num Lock. 

Stále potřebujete pomoc?

Požádejte svého správce o resetování hesla.

Chci se vybrat typ účtu, pomocí kterého se přihlašuji

Je možné, že máte k pracovnímu e-mailu již přidružený účet Adobe ID. Pravděpodobně jste se zaregistrovali pomocí účtu Adobe ID, pro který používáte stejnou e-mailovou adresu jako pro účet Enterprise ID. Pokud máte e-mailovou adresu přidruženou k účtu Adobe ID i Enterprise ID, můžete si vybrat, pod kterým účtem se chcete přihlásit.

Na přihlašovací obrazovce zadejte svoji e-mailovou adresu. Jestliže je vaše e-mailová adresa přidružená k účtu Adobe ID i Enterprise ID, zobrazí se obrazovka pro výběr účtu.

Výběr typu účtu

Poznámka:

Účet půjde vybrat pouze v případě, že je v prohlížeči povolen JavaScript. Jestliže je JavaScript zakázán, použijte odkazy Přihlásit se pomocí účtu Adobe ID nebo Přihlásit se pomocí účtu Enterprise ID na přihlašovací obrazovce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online