Přihlaste se ke svému firemnímu nebo školnímu účtu

Tento článek vám pomůže vybrat správné účty a profily pro požadované aplikace a prostředky. Možnosti přihlášení závisejí na tom, jak vaše organizace přiřadila aplikace a služby.

„Nemohu najít své prostředky. Co se stalo?“

„Nemohu najít přiřazené aplikace, systém píše, že je mám vyzkoušet/koupit.“

„Nemohu se přihlásit ke svému firemnímu nebo školnímu účtu.“

„Uvázla jsem v osobním účtu a nevidím možnost vybírat účty nebo profily.

Poznámka:

Adobe vytváří samostatné profily pro každý plán a každému profilu přiřazuje vyhrazené úložiště. Zjistěte, jak spravovat profily Adobe a jak vybrat vhodný profil Adobe.

Výběr vhodného účtu

Uvidíte nástroj pro výběr účtu:

Obrázek ukazuje obrazovku Adobe pro výběr účtu s dialogem, kde lze zvolit „Osobní účet“ nebo „Firemní nebo školní účet“.

Pokud vidíte nástroj pro výběr účtu přímo po zadání e-mailu, musíte vybrat:

 • Firemní nebo školní účet, pokud potřebujete používat aplikace Adobe přiřazené vlastnící organizací, která vytvořila a spravuje e-mail.
 • Osobní účet, pokud potřebujete aplikace nebo prostředky Adobe přiřazené jinou organizací nebo obchodními plány, které jste sami zakoupili.

Výběr vhodného profilu

Uvidíte nástroj pro výběr profilu, pokud máte ke své osobní nebo spravované e-mailové adrese přiřazeno více plánů Adobe.

Obrázek ukazuje obrazovku Adobe Vyberte profil pro přihlášení, s dialogem pro výběr z různých profilů.

Vyberte vhodný profil Adobe, v závislosti na aplikacích a službách organizace, které chcete používat:

Například Jan je zaměstnancem softwarové společnosti (vlastnická organizace) a pracuje na volné noze pro malou firmu (firma 1). Následující scénáře vám pomohou vybrat správný účet a profil:

 • Softwarová společnost vytvořila Janovi spravovanou e-mailovou adresu a přidělila mu plán všech aplikací Creative Cloud. Aby mohl Jan tento plán používat, musí zvolit firemní nebo školní účet > přihlásit se pomocí jednotného přihlášení (SSO) nebo hesla.
 • Jan si koupil plán Adobe Photoshop pro jednu aplikaci pro osobní potřeby s použitím stejné e-mailové adresy. Aby mohl použít osobní plán, musí Jan zvolit Osobní účet > heslo > Osobní profil > přihlášení. 
 • Jan také sdílel tento spravovaný e-mail s malou firmou s názvem Firma 1.
  Firma 1 mu přidělila plán Adobe Document Cloud. Aby si Jan vybral plán Firma 1, musí zvolit Osobní účet > heslo nebo SSO > profil Firma 1 > přihlášení.

Problémy s přihlášením mohou souviset s přihlašováním k nesprávnému účtu nebo profilu Adobe. Odhlaste se a využijte předchozí příklad, kde zvolte vhodný účet a profil pro přihlášení a najděte požadované aplikace a prostředky. Další podrobnosti viz Jaký profil si mám vybrat, firemní nebo osobní?

Přihlaste se do své aplikace Adobe pomocí správného účtu a profilu.

Pokud vám jedna nebo více organizací či firem přidělilo plány Adobe, postupujte podle postupu podle svých přihlašovacích údajů a počtu organizací, které je používají:

Podmínka

Proces

Organizace přidělila licence k aplikacím Adobe na vaši osobní e-mailovou adresu.

Pokud vám vaše organizace přidělila aplikace Adobe ve vaší osobní e-mailové adrese (příklad: jannovak@priklad.cz):

 

Zadejte svou osobní e-mailovou adresu, zvolte možnost Pokračovat a zadejte heslo. Poté vyberte vhodný profil podle plánu aplikací organizace, který chcete používat.

Vaše vlastnická organizace přidělila licence k aplikacím Adobe na spravovanou e-mailovou adresu.

Pokud vám přidělila aplikace Adobe pouze vaše vlastnická organizace na spravované e-mailové adrese (příklad: jannovak@priklad.cz):

 

Zadejte e‑mailovou adresu a zvolte firemní nebo školní účet. Poté se přihlaste pomocí hesla nebo jednotného přihlášení.

Poznámka:

Pokud jste si nevytvořili osobní účet ve spravované e-mailové adrese, budete přihlášeni po zadání přihlašovacích údajů.

Několik organizací vám přidělilo licence k aplikacím Adobe na vaši spravovanou e-mailovou adresu.

Pokud vaše vlastnická organizace a další firmy používají vaši spravovanou e-mailovou adresu k přiřazení plánů aplikací Adobe,

 

Zadejte své spravované přihlašovací údaje a poté zvolte:

 • Osobní účet: Pokud chcete používat aplikace přiřazené jakékoli organizaci kromě vlastnické organizace. Poté zvolte vhodný profil pro přihlášení pomocí hesla nebo jednotného způsobu přihlášení. 
 • Firemní nebo školní účet: Pokud chcete používat aplikace přiřazené vlastnickou organizací, přihlaste se pomocí hesla nebo jednotného přihlášení.

Nyní se přihlaste do služby Adobe Creative Cloud nebo jiné aplikace Adobe s příslušným účtem a profilem. Získáte přístup ke svým aplikacím a službám.

Běžné pojmy

Vaše organizace může přiřadit produkty Adobe ke spravovanému nebo osobnímu účtu. Podívejte se na definice, které vám objasní tyto pojmy:

Pokud máte ke stejné e-mailové adrese přidruženo více plánů Adobe a alespoň jeden je firemní, společnost Adobe pro každý plán vytvoří samostatný profil a každému profilu přidělí vyhrazené úložiště.

Detaily naleznete v části Co jsou firemní a osobní profily.

Proces ověření údajů, než vám Adobe umožní přístup k vašim aplikacím Adobe.

Ověřujete se pomocí hesla, dvoufázového ověření nebo jednotného přihlášení na základě nastavení zabezpečení ve vaší organizaci.

E-mailová adresa vytvořená a spravovaná vaší vlastnickou organizací. Organizace e-mailovou adresu vytvoří v nárokované doméně a sdílí ji se svými uživateli.

Jiné firmy, které jsou nebo nejsou součástí vaší vlastnické organizace, vám však mohou přidělovat aplikace pomocí vaší spravované e-mailové adresy.

Účet Adobe, který jste si sami vytvořili na osobní e-mailové adrese nebo e-mailové adrese ve vlastnictví vaší společností.

Váš osobní účet může obsahovat váš osobní plán i plány přiřazené jinými firmami (kromě vaší vlastnické organizace).

Po ověření pomocí vaší e-mailové adresy se zobrazí nástroj pro výběr profilu. Nástroj pro výběr profilu uvidíte v následujících situacích:

 • Po zadání své osobní e-mailové adresy a hesla
 • Po zadání oficiální e-mailové adresy a po volbě Osobní účet v nástroji pro výběr účtu
 • Po zadání oficiální e-mailové adresy a po volbě Firemní nebo školní účet v nástroji pro výběr účtu

Další podrobnosti viz Jaký profil si mám vybrat, firemní nebo osobní?

Pokud máte osobní plán nebo vám jiné firmy přidělily plány Adobe na vaši spravovanou e-mailovou adresu, zobrazí se nástroj pro výběr účtu. Nástroj pro výběr účtu umožňuje přihlásit se před ověřením ke správnému účtu.

Volbou Firemní nebo školní účet můžete používat aplikace Adobe přiřazené organizací, která danou e-mailovou adresu vytvořila. Jinak zvolte možnost Osobní účet.

Také známý jako spravovaný účet Účet vytvořený a spravovaný vaší vlastnickou organizací Organizace vytvoří podobné účty v nárokované doméně.

Organizace, která vytvoří účet Adobe v nárokované doméně. Vaše vlastnická organizace vlastní a spravuje vaši spravovanou e-mailovou adresu, ale jiným organizacím nebo firmám může být povoleno přidělovat vám pomocí vaší spravované e-mailové adresy jednotlivé plány.

E-mailová adresa, kterou jste vytvořili ve veřejné doméně, kterou si nenárokuje žádná organizace. Vaše přidružené firmy si mohou vytvořit účet Business ID pomocí této e-mailové adresy. Například jannovak@gmail.com.

Časté dotazy

Jedním z důvodů nedostupnosti nástroje pro výběr profilu je, že jste nastavili svůj výchozí profil. Možnost Vybrat můj profil automaticky můžete zakázat ve svém účtu Adobe > Účet a zabezpečení > Přihlášení a zabezpečení. Poté se odhlaste a zvolte vhodný profil pro přihlášení.

Pokud se zobrazí upozornění na nesprávné heslo nebo jste své heslo zapomněli, můžete své heslo obnovit podle těchto pokynů.

 1. Na obrazovce Zadejte heslo klikněte na tlačítko Obnovení hesla.

 2. Na zadanou e-mailovou adresu vám zašleme e-mail s pokyny k obnovení hesla. Pokud e-mail ve schránce nevidíte, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.

  Pokud ani nadále neobdržíte e-mail, obraťte se na svého správce IT.

Je možné, že jste se přihlásili pod jiným účtem nebo profilem. Pokud máte stejnou e-mailovou adresu přidruženou k Adobe ID a Enterprise ID nebo Federated ID, vytvoří se dva odlišné účty. Soubory a datové zdroje uložené v jednom účtu nejsou z druhého přístupné. Své datové zdroje ale můžete přenášet ručně.

Při hledání svých datových zdrojů se zkuste přihlásit pod jiným účtem.

 • Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Enterprise ID s e-mailovou adresou, která je propojena také k účtu Adobe ID, odhlaste se a přihlaste se k účtu Adobe ID.
 • S vaším účtem může být propojena jiná e-mailová adresa. Odhlaste se a přihlaste se za použití jiné e-mailové adresy.

Vaše Enterprise ID představuje e-mail použitý při registraci vaší organizace nebo školy. Přejděte na obrazovku Přihlásit a zkuste se přihlásit pomocí své oficiální e-mailové adresy.

Můžete také zkusit obnovit heslo nebo se pokusit problém odstranit za použití některé z následujících metod.

Pokud se zobrazí chybová zpráva Zkontrolujte svou e-mailovou adresu, obraťte se na svého správce IT.

Rady k vyřešení chyby s e-mailem

 • Zkuste jiný prohlížeč.
 • V prohlížeči povolte používání souborů cookie a vymažte soubory cookie a mezipaměť prohlížeče. Postup najdete v dokumentaci k prohlížeči.
 • Pokud nevidíte očekávaný e-mail od společnosti Adobe, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.
 • Znovu zadejte e-mail a heslo. Ujistěte se, že máte vypnuté klávesy Caps Lock a Num Lock.

Je možné, že s firemním e-mailem již máte přidružené Adobe ID. Možná jste se zaregistrovali pomocí Adobe ID se stejnou e-mailovou adresou, jaká je spojena s vaším Enterprise ID nebo Federated ID. V takovém případě systém otevře obrazovku pro výběr účtu a požádá vás o vybrání účtu, ke kterému se chcete přihlásit. 

Tyto dva účty jsou sice propojeny se stejnou e-mailovou adresou, jedná se však o různé účty. Žádná data se nesdílí ani nepřenáší automaticky.

Možnost Neodhlašovat nepoužívejte v případě, že používáte veřejné nebo sdílené zařízení. Ve výchozím nastavení je možnost Neodhlašovat aktivní a uživatelé Adobe ID nebo Enterprise ID nebudou opakovaně vyzváni k přihlášení. Toto nastavení se ale nevztahuje na uživatele Federated ID (využívající jednotné přihlašování), u kterých se dodržuje nastavení jejich organizace. Uživatelská relace obvykle končí v okamžiku, kdy zavřete všechna okna prohlížeče nebo se odhlásíte z webu Adobe.

Pokud jste uživatelem Enterprise ID a možnost Neodhlašovat je aktivní, relace trvá až dva týdny (i když zavřete okno prohlížeče) nebo dokud se ručně neodhlásíte.

Zapojte se do konverzace

Pokud chcete spolupracovat, položit dotazy a chatovat s ostatními uživateli Adobe, správci a experty, použijte naši komunitu pro podniky a týmy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?