Pro připojení k produktu Adobe a službám povoleným vaší společností nebo školou potřebujete Enterprise ID. Enterprise ID vytváří, vlastní a spravuje společnost. Administrátoři společnosti vytváří Enterprise ID a vydávají ho uživateli. Administrátoři řídí přístup k produktům a službám a mohou centrálně spravovat uživatelské účty. Administrátoři mohou také mazat Enterprise ID a trvale blokovat přístup k souvisejícím produktům, službám a datům.

Koncoví uživatelé se nemohou zaregistrovat a vytvářet Enterprise ID nebo registrovat další produkty a služby od společnosti Adobe pomocí Enterprise ID. Po vytvoření Enterprise ID je uživateli zaslána pozvánka e-mailem. Koncový uživatel je povinen pozvánku přijmout a aktivovat své Enterprise ID.

Pozor:

Účty Enterprise ID vytváří, vlastní a spravuje vaše organizace. Pokud účet Enterprise ID nemáte, obraťte se na svého správce IT.

Jaké typy ID jsou společností Adobe podporovány?

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e‑mailovou adresu. Jedná se o následující identifikátory:

 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace spravuje Enterprise ID.
 • Adobe ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat.

Přihlášení pomocí účtu Enterprise ID

Chcete-li se přihlásit pomocí účtu Enterprise ID, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na přihlašovací obrazovce klikněte nebo klepněte na položku Přihlásit se pomocí Enterprise ID.

  Přihlašovací obrazovka
 2. Zadejte e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu Enterprise ID a příslušné heslo a klikněte nebo klepněte na položku Přihlásit se pomocí účtu Enterprise ID.

  Zadání e-mailové adresy a hesla

  Ve výchozím nastavení je možnost Zachovat přihlášení povolena.

  • V případě uživatelů s účty Federated ID není možnost brána v úvahu. Jejich relace skončí při zavření okna prohlížeče nebo při ručním odhlášení.
  • V případě uživatelů s účtem Enterprise ID nebo Adobe ID společnost Adobe doporučuje při používání veřejných nebo sdílených zařízení zakázat možnost Zachovat přihlášení . Je-li možnost Zachovat přihlášení povolena, relace i v případě zavření okna prohlížeče trvá až dva týdny, dokud se ručně neodhlásíte. Pokud možnost Zachovat přihlášení zakážete, relace skončí při zavření okna prohlížeče nebo při ručním odhlášení.

Které potíže s přihlášením se vyskytly?

Postup resetování hesla

Pokud jste zapomněli heslo nebo se zobrazila chybová zpráva, že Enterprise ID a heslo se neshodují, pomocí následujících kroků heslo obnovte.

 1. Na stránce Přihlášení pomocí Enterprise ID zadejte svoji e-mailovou adresu a klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo.

  Odkaz Zapomněli jste heslo?

  Poznámka:

  Nemůžete odstranit text v poli E-mailová adresa? Klikněte na pole a začněte psát.

 2. Na zadanou adresu obdržíte e-mail s pokyny k resetování hesla. Pokud e-mail ve své schránce nevidíte, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.

  Vyhledání e-mailu od společnosti Adobe s pokyny k resetování hesla

 Neobdrželi jste e-mail? Můžete o resetování svého hesla požádat svého správce.

 Nemůžete si na své Enterprise ID vzpomenout? Přečtěte si informace uvedené v části Postup obnovení e-mailu použitého pro účet Enterprise ID.

Postup obnovení e-mailu použitého pro účet Enterprise ID

Enterprise ID představuje e-mail použití při registraci vaší společnosti nebo školy.Přejděte na přihlašovací stránku a zkuste se přihlásit pomocí své oficiální e-mailové adresy.

Můžete také zkusit resetovat si heslo.

Pokud se zobrazí chyba Zadanou e-mailovou adresu nebylo možné propojit s účtem v databázi, kontaktujte svého správce.

Stále se nemůžete přihlásit?

 Zkuste použít jiný prohlížeč.
 

 V prohlížeči povolte soubory cookie a vymažte jejich historii a mezipaměť. Pokyny naleznete v dokumentaci ke svému prohlížeči.
 

 Pokud e-mail od společnosti Adobe nedostanete, podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.
 

 Zadejte e-mail a heslo znovu. Zkontrolujte, zda máte vypnuté funkce Caps Lock a Num Lock. 

Stále potřebujete pomoc?

Požádejte svého správce o resetování hesla.

Chci se vybrat typ účtu, pomocí kterého se přihlašuji

Je možné, že máte k pracovnímu e-mailu již přidružený účet Adobe ID. Pravděpodobně jste se zaregistrovali pomocí účtu Adobe ID, pro který používáte stejnou e-mailovou adresu jako pro účet Enterprise ID. Pokud máte e-mailovou adresu přidruženou k účtu Adobe ID i Enterprise ID, můžete si vybrat, pod kterým účtem se chcete přihlásit.

Na přihlašovací obrazovce zadejte svoji e-mailovou adresu. Jestliže je vaše e-mailová adresa přidružená k účtu Adobe ID i Enterprise ID, zobrazí se obrazovka pro výběr účtu.

Výběr typu účtu

Poznámka:

Účet půjde vybrat pouze v případě, že je v prohlížeči povolen JavaScript. Jestliže je JavaScript zakázán, použijte odkazy Přihlásit se pomocí účtu Adobe ID nebo Přihlásit se pomocí účtu Enterprise ID na přihlašovací obrazovce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online