Poznámka:

Typekit se nyní nazývá Adobe Fonts a je součástí služby Creative Cloud a dalších předplatných. Další informace.

Úložiště je základní součástí cloudové nabídky, která zajistí, že budete mít vždy přístup ke svému obsahu a souvisejícím službám. S jeho pomocí můžete spravovat své datové zdroje Creative Clouddatové zdroje Document Cloud. Datové zdroje Creative Cloud přináší možnost spolupráce a sdílení mezi uživateli. Služba Creative Cloud navíc zjednodušuje synchronizaci obsahu se stolním počítačem. Veškerý vámi vytvořený nebo odeslaný obsah je vázán na váš uživatelský účet.

Důvody migrace obsahu mohou být následující:

 • Přechod z účtu Adobe ID na účet s Enterprise ID nebo Federated ID. Další informace naleznete v článku Správa typů identity.
 • Vaše organizace přechází z plánu pro týmy na podnikový plán. Vaše aplikace je proto nutné přiřadit k novému podnikovému účtu.

Migrace datových zdrojů

Pokud máte se stávajícím účtem Adobe ID propojeny datové zdroje, můžete je migrovat z aktuálního účtu ne nový firemní účet (Enterprise ID). Migraci lze provést automaticky nebo ručně. Tento dokument popisuje postup ruční migrace obsahu.

Migrace souborů

Soubory uložené online zůstávají přidružené k původnímu účtu. Chcete-li tyto soubory migrovat z účtu Adobe ID na firemní účet (Enterprise ID), stáhněte je ze stávajícího účtu Adobe ID. Pak je nahrajte na firemní účet.

Nejjednodušší způsob, jak migrovat soubory, je prostřednictvím složky souborů služby Creative Cloud (Creative Cloud Files) ve vašem počítači.

Poznámka:

Komentáře a verze přidružené k souborům nezůstanou zachovány.

Chcete-li soubory synchronizovat pomocí počítačové aplikace Creative Cloud, postupujte následujícím způsobem:

 1. Stáhněte si soubory.

 2. Přepněte na nový účet nebo vyberte jiné umístění úložiště.

  Chcete-li přepnout na nový účet, otevřete aplikaci Creative Cloud. V nabídce Profil klikněte na příkaz Odhlášení. V dialogovém okně pro potvrzení klikněte znovu na tlačítko Odhlášení.

  Nyní se přihlaste k novému účtu.

  Aplikace Creative Cloud

  Chcete-li vybrat jiné umístění úložiště, klikněte v pravém horním rohu okna aplikace Creative Cloud na ikonu se třemi tečkami pod sebou a vyberte možnost Předvolby > Creative Cloud > Soubory. Změňte umístění v poli Umístění složky.

  folder-location

  Poznámka:

  Zkontrolujte, že se vám v počítači zobrazují skryté soubory a složky.

  Složka Creative Cloud Files přidružená k vašemu účtu Adobe ID bude přejmenována na (Vaše původní Adobe ID) Creative Cloud Files. A všechny vaše dříve synchronizované soubory budou k dispozici v právě přejmenované složce. Složka Creative Cloud Files je nyní přidružená k vašemu účtu Enterprise ID.

  Vyhledání složky Creative Cloud Files
 3. Zkopírujte obsah ze složky Creative Cloud Files přidružené k předchozímu účtu Adobe ID do složky Creative Cloud Files přidružené k novému účtu.

  Uživatelskou složku najdete v následujícím umístění:

  Windows: C:\Users\<Uživatelské_jméno>\
  Mac: Mac HD/Users/<Uživatelské_jméno>/

  Počítačová aplikace Creative Cloud zahájí operaci synchronizace migrovaných souborů.

Migrace knihoven

Knihovny uložené online zůstávají přidružené k účtu. Chcete-li knihovny migrovat na jiný účet, tak je s tímto jiným účtem nasdílejte. Potom sdílení na příslušném účtu akceptujte.

 1. Přihlaste se ke zdrojovému účtu, ze kterého chcete knihovny migrovat.

 2. Vyberte možnost Knihovny > Vše.

 3. Klikněte na šipku rozevírací nabídky u příslušné knihovny a vyberte příkaz Odeslat odkaz.

  menu
 4. V dialogovém okně Odeslat odkaz vytvořte kliknutím na přepínač veřejný odkaz. Potom tento odkaz zkopírujte.

  send-link
 5. Po přihlášení pomocí cílového účtu (což je váš nový firemní účet) přejděte na cíl veřejného odkazu.

  Na cíl veřejného odkazu můžete přejít buď v jiném prohlížeči či počítači, nebo se můžete odhlásit z účtu v aktuálním prohlížeči a přihlásit se k cílovému účtu.

 6. Na cílovém účtu klikněte na tlačítko Uložit.

  Přenos knihoven

Pro každou knihovnu, kterou chcete migrovat, opakujte kroky 3 až 6 výše uvedeného postupu.

Migrace dalších nastavení

Chcete-li synchronizovat nastavení, přihlaste se pomocí svého účtu Adobe ID k aplikaci, proveďte synchronizaci nastavení a odhlaste se. Potom se přihlaste pomocí účtu Enterprise ID nebo Federated ID. Nejnovější nastavení provedená v počítači lze pak synchronizovat do služby Creative Cloud pomocí vašeho účtu Enterprise ID nebo Federated ID.

Kopírování ani přesouvání mobilních výtvorů z jednoho cloudu do jiného není podporováno.

Datové zdroje služby Creative Cloud Marketdata v knihovnách návrhů jsou také specifické pro příslušný účet. Tyto datové zdroje si můžete znovu stáhnout a vytvořit  knihovny návrhů z nich.

Pokud potřebujete pomoci s migrací dat aplikace Adobe Color z účtu Adobe ID na účet Enterprise ID nebo Federated ID, je třeba, aby o to váš správce požádal podporu společnosti Adobe.

Adobe Fonts

Písma, která jste aktivovali v počítači, jsou k dispozici pouze v případě, že jste přihlášení k počítačové aplikaci Creative Cloud. Když se přihlásíte pomocí účtu Enterprise ID, písma aktivovaná pomocí účtu Adobe ID k dispozici nebudou. 

Můžete aktivovat písma v počítači. Některé aplikace, například InDesign a Illustrator, vás k aktivaci písem vyzvou také v případě, že v dokumentu narazí na chybějící písma.

Služba Behance

Ve službě Behance existují zároveň dva účty – jeden je přidružený k vašemu účtu Adobe ID a druhý k vašemu účtu Enterprise ID. Přímá migrace dat ze služby Behance není možná. Pro službu Behance můžete použít následující alternativní řešení:

 1. Pomocí svého účtu Enterprise ID nebo Federated ID si vytvořte účet ve službě Behance.

 2. Přihlaste se ke svému existujícímu účtu pomocí Adobe ID.

 3. Jako spoluvlastníka projektů v rámci existujícího účtu nastavte svůj nový účet.

 4. Pokud chcete, přihlaste se ke svému novému účtu a zrušte jako spoluvlastníka svůj starý účet. Tímto postupem dojde k migraci obsahu, nikoli však komentářů a sledujících přidružených k vašemu starému účtu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online