Správa profilů Adobe

Pokud máte ke stejné e-mailové adrese přidruženo více plánů Adobe a alespoň jeden je firemní, společnost Adobe pro každý plán vytvoří samostatný profil a každému profilu přidělí vyhrazené úložiště.

Podívejte se na toto video s informacemi o identifikátoru Business ID, podnikovém úložišti a profilech Adobe.

Poznámka: video je v současné době k dispozici pouze v angličtině.

Který profil mám vybrat, firemní nebo osobní?

Abyste mohli snadno pracovat a uspořádat obsah napříč firemními a individuálními plány, budete moci při přihlášení vybrat profil – firemní nebo osobní a poté pokračovat vytvořením a uložením obsahu.Zlepšuje to způsob, jakým vy a vaše firma ukládáte a spravujete kreativní projekty a bezpečně na nich spolupracujete.

Vyberte profil, který chcete použít při přihlášení

Požadovaný firemní profil vyberte v následujících případech:

 • Chcete-li získat přístup k firemnímu plánu Adobe, který vám poskytla nějaká organizace, například Adobe Creative Cloud pro týmy nebo podniky, Adobe Acrobat DC pro týmy nebo podniky nebo Experience Cloud.
 • Chcete -li získat přístup ke svým datovým zdrojům a máte individuální a firemní plán a rozhodli jste se přesunout své datové zdroje do firemního profilu.
 • Pokud se jako správce potřebujete přihlásit do konzole Admin Console.

Požadovaný osobní profil vyberte v následujících případech:

 • Když chcete získat přístup k plánům Adobe pro jednotlivce, které mohly být zakoupeny vámi nebo organizací. Například plán pro digitální fotografii.
 • Pokud chcete získat přístup ke svým datovým zdrojům a máte více firemních plánů od různých organizací.
 • Vaše datové zdroje mohou být ve vašem osobním profilu, pokud byl váš účet nedávno aktualizován na nový model úložiště Adobe a máte více firemních plánů.
 • Pokud chcete využívat výhod bezplatného členství ve službě Creative Cloud. Například písma, která nejsou k dispozici s plány Document Cloud.
 • Chcete-li uplatnit všechny stávající kredity služby Stock, které jste si zakoupili.
 • Pokud chcete získat přístup k produktům, jako je například Framemaker nebo Captivate, které nejsou spravovány pomocí konzole Adobe Admin Console.
 • Když chcete jako smluvní vlastník plánu pro týmy provádět v konzoli Admin Console úkoly související s fakturací.
Poznámka:

Osobní profil není k dispozici, pokud používáte školní nebo firemní účet (Enterprise ID nebo Federated ID).

Co jsou firemní a osobní profily?

Profily zlepšují způsob, jakým vy a vaše firma ukládáte a spravujete soubory uložené v cloudu a bezpečně na nich spolupracujete. Když se přihlásíte ke svému účtu, můžete být v určitých případech vyzváni k výběru profilu (Firemní nebo Osobní), abyste mohli používat svůj plán, pracovat s obsahem v cloudu a spolupracovat s ostatními.


Firemní profily

Pokud od organizace, jako je firma, státní instituce nebo vzdělávací ústav, obdržíte firemní plán Adobe, pak profil Adobe přidružený k tomuto plánu je firemní.

Organizace, která poskytuje firemní plán, může používat nebo kontrolovat obsah uložený ve firemních profilech. K obsahu máte přístup pouze vy a správce plánu. Není přístupný ostatním členům vašeho týmu, pokud ho s nimi nesdílíte.

Mezi příklady firemních plánů patří Adobe Creative Cloud pro týmy nebo podniky, Adobe Acrobat DC pro týmy nebo podniky, Adobe Stock pro týmy a Adobe Experience Cloud.

 

Osobní profily

Pokud si zakoupíte plán Adobe pro jednotlivce nebo se zaregistrujete k bezplatnému členství ve službě Creative Cloud, bude váš profil Adobe osobním profilem. Nad veškerým obsahem ve svém osobním profilu máte výhradní kontrolu.

Mezi plány pro jednotlivce patří plán Creative Cloud pro jednotlivce, bezplatné členství ve službě Creative Cloud nebo Acrobat Pro DC.

Poznámka:

Ke každé e-mailové adrese je přidružen pouze jeden osobní profil

Poznámka:

Pokud chcete zjistit, které plány máte momentálně pod stejnou e-mailovou adresou, podívejte se na svůj účet Adobe na stránce account.adobe.com.

Kdy se profily nastavují?

Profily Adobe jsou nastaveny, pokud máte ke stejné e-mailové adrese přidruženo více plánů Adobe (včetně alespoň jednoho firemního plánu). Je nastaveno více profilů, pokud pro vás platí jeden nebo více z následujících případů:

 • Kromě plánu pro jednotlivce máte i firemní plán. V tomto případě jsou nastaveny dva profily – jeden firemníjeden osobní.
 • Máte více firemních plánů poskytovaných různými organizacemi. V tomto případě je pro každou organizaci nastaven firemní profil a také osobní profil.
 • Máte oprávnění pro správu více než jedné organizace na serveru Adobe Admin Console. Podrobnosti viz Aktualizace přihlášení správců.
 • Vaše organizace používá funkci zvanou Directory Trust. K tomu obvykle dochází, pokud jde o konglomerát nebo skupinu či holdingovou společnost. V tomto případě jsou nastaveny dva firemní profily – jeden pro hlavní organizaci a jeden pro svěřenecké organizace.

Další informace najdete v tématu Úvod do profilů.

Poznámka:

Pokud jste vlastníkem smlouvy a správcem účtu, v případě plánu Creative Cloud pro týmy nebo Adobe Document Cloud pro týmy budete mít jeden osobní profil a jeden firemní profil. Chcete-li provádět úkoly související s fakturací (např úprava způsobu platby nebo zobrazení historie fakturace), budete se muset přihlásit do konzole Admin Console pomocí svého osobního profilu. Zjistěte, jak spravovat účet pro týmy.

Jak lze přepínat mezi profily?

Pokud chcete přepnout profily, odhlaste se a znovu se přihlaste. Po zadání přihlašovacích údajů se zobrazí výběr profilu. Vyberte požadovaný profil.

Odhlaste se z účtu

Lze profil vybírat automaticky?

Když se přihlásíte, Adobe odfiltruje seznam profilů na ty nejvhodnější. V případě, že pro aplikaci nebo službu, kterou se pokoušíte přihlásit k danému profilu, existuje pouze jeden použitelný profil, je tento profil vybrán automaticky.

Pokud ale máte osobní profil a jeden nebo více firemních profilů, použijte nastavení Automatický výběr profilu, čímž při přihlašování vyloučíte svůj osobní profil. Pokud tedy máte pouze jeden firemní profil, nebudete při přihlašování vyzváni k výběru profilu.

Toto nastavení je ve výchozím stavu zapnuté pro uživatele s kombinací osobních a firemních profilů. Pro ostatní uživatele je ve výchozím stavu vypnuté.

Pokud chcete zapnout nebo vypnout automatický výběr profilu, postupujte takto:

 1. Pomocí e-mailu a hesla se přihlaste ke svému účtu Adobe.

 2. Přejít na Účet a zabezpečení > Přihlášení a zabezpečení.

 3. Vypněte možnost Vybrat profil automaticky.

  Výběr výchozího profilu

Jak mohu přesunout datové zdroje mezi profily?

V případě, že potřebujete přesunout obsah z jednoho profilu do druhého, přečtěte si téma Přesouvání obsahu mezi profily.

Poznámka:

Obsah uložený mimo cloudové úložiště Adobe – například na pevném disku, v síťovém úložišti nebo v cloudovém úložišti třetí strany – s profily nesouvisí.

Co když nechci s profily vůbec pracovat?

Společnost Adobe pro vás vytvoří profily, pokud je vaše ověřovací e-mailová adresa použita pro více plánů Adobe. Pokud nechcete nikdy zobrazovat výzvu k výběru profilu, budete muset používat pro každou organizaci, pro kterou jste zaplatili nárok, odlišnou e-mailovou adresu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.