Příručka uživatele Zrušit

Tvoření novými způsoby s generativní umělou inteligencí služby Adobe Firefly

Generativní umělá inteligence je typ AI, která posiluje kreativitu vytvářením úžasných výsledků z jednoduchých textových zadání. Chceme, abyste si s novou technologií umělé inteligence služby Adobe Firefly v našich aplikacích hráli, experimentovali, snili a vytvářeli mimořádné věci.

Poznámka:

Po omezenou dobu se na předplatitele služeb Creative Cloud, Adobe Firefly, Adobe Express a Adobe Stock limity generativních kreditů nebudou vztahovat. Chcete-li zjistit, kdy začnou limity na kredity platit, podívejte se sem po 1. lednu 2024.

Funkce generativní umělé inteligence využívající aplikaci Firefly jsou nyní k dispozici v našich hlavních kreativních nástrojích a samostatné webové aplikaci Firefly. Začínáme s přidáváním funkcí spojených s obrázky, textovými efekty a vektory, jako jsou Generativní výplň a Generativní rozšíření v aplikaci Adobe Photoshop, funkce Text na obrázek v aplikaci Adobe Firefly, Generativní přebarvení v aplikaci Adobe Illustrator, Textové efekty v aplikaci Adobe Express a mnoho dalšího. Dále plánujeme funkce generativní umělé inteligence využívající aplikaci Firefly rozšířit pro použití s 3D, animacemi a videi.

Jelikož generování obsahu pomocí modelů umělé inteligence klade značné nároky na výpočetní zdroje, aktualizovali jsme naše plány tak, aby zahrnovaly měsíční příděl „generativních kreditů“. Zjistěte více o výši kreditů přidělených pro každý plán.

Generativní kredity

Generativní kredity umožňují použití funkcí generativní umělé inteligence využívajících technologii Firefly v aplikacích, na které máte nárok. Čerpání generativních kreditů závisí na výpočetních nákladech generovaného výstupu a na hodnotě použité generativní funkce umělé inteligence. Zjistěte, kdy se vám kredity obnoví.

Příklady úkonů, při kterých jsou vám generativní kredity odečítány:

  • Výběr možnosti Generovat v části Generativní výplň
  • Výběr možnosti Načíst další nebo Obnovit v části Text na obrázek
Příklad čerpání generativních kreditů při používání funkcí generativní umělé inteligence v aplikaci Adobe Illustrator.
Použití funkce Generativní přebarvení v aplikaci Adobe Illustrator.

Příklad čerpání generativních kreditů při používání funkcí generativní umělé inteligence v aplikaci Adobe Express.
Použití funkce Textové efekty v aplikaci Adobe Express.

Příklad čerpání generativních kreditů při používání generativních funkcí umělé inteligence v aplikaci Adobe Photoshop.
Použití funkce Generativní výplň v aplikaci Adobe Photoshop.

Příklady úkonů, při kterých nejsou generativní kredity odečítány:

  • Použití funkcí generativní umělé inteligence definovaných v tabulce sazeb jako „0“.
  • Výběr možnosti Zobrazit vzorkygalerii Firefly – při otevírání obrázku se totiž nejedná o nově vygenerovaný obsah. Pokud však vyberete možnost Obnovit, dojde k vygenerování nového obsahu, a budou vám proto odečteny generativní kredity.

Tabulka sazeb generativních kreditů:

Produkt Funkce
Využití generativních kreditů
Adobe Photoshop Generativní výplň 1
Generativní rozšíření 1
Adobe Express Generativní výplň 1
Text na obrázek
1
Text na šablonu (beta*) 0 kreditů na omezenou dobu. Další informace zde najdete po 1. lednu 2024.
Textové efekty
Adobe Illustrator Text na vektorovou grafiku (beta*) 1
Generativní přebarvení 1
Adobe Stock Text na obrázek 1
Rozšíření obrázku 1
Webová aplikace Adobe Firefly Text na obrázek – modely Firefly Image 1 a Firefly Image 2
1
Generativní výplň 1
Generativní přebarvení 1
Textové efekty
0 kreditů na omezenou dobu. Další informace zde najdete po 1. lednu 2024.

* Výstupy z betafunkcí mohou být komerčně používány, pokud není v produktu nebo jinde uvedeno jinak. V betaverzi ale nejsou způsobilé k odškodnění.

Sazby spotřeby kreditů platí u standardních obrázků do velikosti 2000 x 2000 pixelů. Chcete-li čerpat výše uvedené sazby, je nutné využívat nejnovější verzi softwaru. Aplikace Adobe Firefly se rychle vyvíjí. Sazebník bude aktualizován při přidání dalších funkcí a služeb. Sazby se mohou lišit. Plány mohou podléhat změnám.

Výběr akce, například Generovat, Načíst další nebo Obnovit může vygenerovat více výsledků. Spotřeba kreditů však není určena počtem vygenerovaných výsledků, ale spíše tím, kolikrát danou akci vyberete. Například výběr možnosti Generovat v části Generativní výplň spotřebuje pouze 1 kredit.

V budoucnu plánujeme poskytovat funkce generativní umělé inteligence pro použití s obrázky ve vyšším rozlišení, animacemi, videi a 3D obsahem. Počet generativních kreditů čerpaných za tyto funkce může být vyšší.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.