Témata

Tisk do souboru v aplikaci Illustrator 10.0.x v systému Mac OS X v10.1 nebo novějším
Tisk do souboru v aplikaci Illustrator CS–CS5

Díky možnosti tisku do souboru můžete provádět následující akce:

  • Vytvářet v aplikaci Adobe Illustrator soubory jazyka PostScript, které můžete odesílat do tiskáren s podporou rastrového zpracování obrazů (RIP) nebo jazyka PostScript
  • Vytvářet pomocí aplikace Adobe Acrobat Distiller soubory Adobe PDF

Vícestránkové soubory PDF můžete v aplikaci Illustrator CS a starší vytvářet provedením následujících akcí:

  1. Nastavte možnosti dlaždicového uspořádání stránek v nastavení dokumentu.
  2. Proveďte tisk do souboru.
  3. Vytvořte výsledný soubor jazyka PostScript v aplikaci Acrobat Distiller

Použitím možnosti pro vytvoření vícestránkového souboru PDF z dlaždicově uspořádaných stránek v dialogovém okně pro uložení souboru PDF můžete vytvořit vícestránkové soubory PDF přímo z aplikace Illustrator CS2–CS5. Do souboru můžete tisknout také výtažky a převodem tohoto souboru v aplikaci Acrobat Distiller vytvořit vícestránkový soubor PDF, ve kterém bude každá stránka představovat jinou tiskovou desku.

Možnosti dlaždicového uspořádání stránek v aplikaci Illustrator nebyly vytvořeny přímo pro tento pracovní postup a výsledky se mohou lišit podle používané verze aplikace Illustrator a operačního systému.

Verze

Illustrator CS5 a starší

Tisk do souboru v aplikaci Illustrator 10.0.x v systému Mac OS X v10.1 nebo novějším

Pokud tisknete do souboru více dlaždicově upořádaných stránek, vytvoří aplikace Illustrator pouze jeden soubor jazyka PostScript, který bude obsahovat pouze jednu dlaždici nebo stránku. Aplikace Illustrator do souboru jazyka PostScript obvykle zahrne poslední dlaždici nebo stránku v aplikaci Illustrator. Pokud do souboru například tisknete šestistránkový dlaždicově uspořádaný dokument aplikace Illustrator, zahrne aplikace Illustrator do souboru jazyka PostScript pouze šestou a poslední dlaždici.

V případě, že do souboru tisknete výtažky, vytvoří aplikace Illustrator jeden soubor jazyka PostScript. Převodem tohoto souboru v aplikaci Acrobat Distiller bude vytvořen vícestránkový soubor PDF. Počet stránek bude záviset na počtu desek, které jste vytiskli.

Tisk do souboru v aplikaci Illustrator CS–CS5

V případě, že do souboru tisknete více výtažků nebo dlaždicově uspořádaných stránek, vytvoří aplikace Illustrator jeden soubor jazyka PostScript. Převodem tohoto souboru v aplikaci Acrobat Distiller bude vytvořen vícestránkový soubor PDF. Počet stránek bude záviset na počtu dlaždic v dokumentu (u souborů, u kterých byly nastaveny možnosti uspořádání stránek do dlaždic) nebo na počtu desek, které tisknete (u souborů, u kterých tisknete výtažky).