Příručka uživatele Zrušit

Nastavení dokumentů pro tisk

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Abyste mohli optimálně rozhodovat o tisku, měli byste pochopit základní principy tisku, včetně toho, jak rozlišení tiskárny nebo kalibrace a rozlišení vašeho monitoru může ovlivnit vzhled vytištěné kresby. Tiskové dialogové okno aplikace Illustrator je navrženo tak, aby vám pomohlo zvládnout tiskový pracovní postup. Každá sada voleb v dialogovém okně je uspořádána tak, aby vás vedla tiskovým procesem.

Složený tisk je jednostránková verze kresby odpovídající tomu, co vidíte v okně ilustrace – jinými slovy, je to běžná tisková úloha. Složené tisky jsou také užitečné pro kontrolu celkového vzhledu stránky, ověření rozlišení obrazu a identifikování problémů, které by mohly nastat na osvitových jednotkách (například PostScriptové chyby).

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Z nabídky Tiskárna vyberte tiskárnu. Chcete-li tisknout do souboru místo do tiskárny, vyberte Soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
 3. Vyberte některou z následujících možnosti kreslicího plátna:
  • Chcete-li vytisknout všechno na jediné stránce, vyberte možnost Ignorovat kreslicí plátna.

  • Chcete-li vytisknout jednotlivá kreslicí plátna zvlášť, zrušte zaškrtnutí políčka Ignorovat kreslicí plátna a určete, zda chcete vytisknout všechna kreslicí plátna (Vše) nebo určitý rozsah, například 1–3.

 4. Vyberte Výstup na levé straně tiskového dialogového okna a nastavte Režim na Složené.
 5. Nastavte další volby tisku.
 6. Klikněte na položku Tisknout.
  Poznámka:

  Pokud dokument používá vrstvy, můžete určit, které z nich se budou tisknout. Zvolte Soubor > Tisknout a vyberte volbu z nabídky Tisknout vrstvy: Viditelné a tištěné vrstvy, Viditelné vrstvy nebo Všechny vrstvy. Video o vytváření ořezových oblastí pro tisk najdete na www.adobe.com/go/vid0213_cz.

Nastavení kresby na netištěnou

S panelem Vrstvy můžete snadno vytisknout různé verze kresby. Můžete například zvolit pouze tisk textových objektů v dokumentu, abyste zkontrolovali text. Můžete také ke kresbě přidat netištěné prvky, abyste si zaznamenali důležité informace.

 • Chcete-li zabránit tomu, aby se kresba zobrazovala v okně dokumentu, tiskla a exportovala, skryjte odpovídající položky v panelu Vrstvy.
 • Chcete-li zabránit tomu, aby se kresba tiskla, ale ne tomu, aby se zobrazovala na kreslicí ploše nebo aby se exportovala, klikněte na název vrstvy v panelu Vrstvy. V dialogovém okně Volby vrstvy odznačte volbu Tisknout a klikněte na OK. Název vrstvy se v panelu Vrstvy změní na kurzívu.
 • Chcete-li vytvořit kresbu, která se netiskne ani neexportuje, i když je na kreslicí ploše viditelná, vyberte volbu Předloha v dialogovém okně Volby vrstvy.
Poznámka:

Můžete také v dokumentu určit více kreslicích pláten a pak v tiskovém dialogovém okně vybrat jednu oblast pro tisk. Vytiskne se pouze kresba na kreslicím plátně. Video o oříznutí kreslicích pláten najdete na www.adobe.com/go/LRvid4016_ai_cz.

Každá kategorie voleb v tiskovém dialogovém okně – od voleb Všeobecné po Přehled – je uspořádána tak, aby vás vedla procesem tisku dokumentu. Chcete-li zobrazit určitou sadu voleb, vyberte název sady na levé straně dialogového okna. Mnohé z těchto voleb jsou přednastavené startovacím profilem, který jste zvolili, když jste dokument vytvářeli.

Všeobecné

Nastavte velikost stránky a orientaci, zadejte počet tištěných stran, měřítko kresby, zadejte volby skládání a vyberte, které vrstvy chcete tisknout.

Značky a spadávky

Vyberte tiskové značky a vytvořte spadávky.

Výstup

Vytvořte barevné výtažky.

Grafiky

Nastavte volby tisku pro cesty, písma, PostScriptové soubory, přechody, mřížky a prolnutí.

Správa barev

Vyberte pro tisk barevný profil a záměr reprodukce.

Další volby

Nastavte sloučení průhledností (nebo možnost rastrování) vektorové kresby v průběhu tisku.

Přehled

Zobrazte a uložte souhrn tiskových nastavení.

Změna polohy kresby na stránce

Náhled obrazu v tiskovém dialogovém okně zobrazuje, kde bude kresba na stránce vytištěna.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte kresbu v obrazu náhledu v levém dolním rohu dialogového okna.

  • Klikněte na čtverec nebo šipku v ikoně Umístění, abyste určili počáteční bod pro zarovnání kresby vzhledem ke stránce. Zadejte hodnoty Počátek X a Počátek Y, abyste přesně nastavili polohu kresby.

   Tip: Chcete-li přesunout tištěnou plochu přímo na kreslicím plátně, táhněte v okně ilustrace nástrojem Skládání tisku. Při tažení se nástroj Skládání tisku chová tak, jako byste posouvali tištěnou plochu z jejího levého dolního rohu. Tištěnou oblast můžete na kreslicím plátně posunout kamkoliv, ale jakákoliv část kresby, která bude přesahovat přes hranice tištěné plochy, se nevytiskne.

Při vytváření dokumentu s více kreslicími plátny můžete tisk tohoto dokumentu provést několika způsoby. Můžete ignorovat kreslicí plátna a vytisknout všechno na jedné stránce (pokud kreslicí plátna přesahují hranice stránky, může být vyžadováno dlaždicové zobrazení). Nebo můžete vytisknout každé kreslicí plátno jako samostatnou stránku. Pokud tisknete kreslicí plátna jako samostatné stránky, můžete vytisknout všechna kreslicí plátna nebo jejich rozsah.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytisknout všechna kreslicí plátna jako samostatné stránky, vyberte možnost Vše. Všechny stránky jsou zobrazeny v oblasti náhledu v levém dolním rohu dialogového okna Tisk.

  • Chcete-li vytisknout podmnožinu kreslicích pláten jako samostatné stránky, vyberte možnost Rozsah a určete kreslicí plátna, která se mají vytisknout.

  • Chcete-li vytisknout kresbu na všech kreslicích plátnech společně na jedné stránce, zaškrtněte možnost Ignorovat kreslicí plátna. Pokud kresba přesáhuje hranice stránky, můžete změnit její měřítko nebo ji rozdělit na dlaždice.

 3. Podle potřeby určete ostatní volby tisku a klikněte na tlačítko Tisknout.

Automatické otočení kreslicích pláten pro tisk

V aplikaci Illustrator lze všechna kreslicí plátna v dokumentu automaticky otočit tak, aby se tiskla na vybranou velikost média. Chcete-li nastavit automatické otočení pro dokumenty aplikace Illustrator, zaškrtněte v dialogovém okně Tisk  políčko  Automaticky otočit. U dokumentu vytvořeného v aplikaci Illustrator je standardně povoleno automatické otočení.

Představme si například dokument ve velikosti jak na šířku (šířka je větší než výška), tak na výšku (výška je větší než šířka). Zvolíte-li v dialogovém okně Tisk  médium na výšku,  pak budou při tisku všechna kreslicí plátna orientovaná na šířku automaticky otočena na výšku.

Poznámka:

Je-li vybrána volba Automaticky otočit, nelze orientaci stránky změnit.

Dlaždicové rozdělení kresby na více stránek

Tisknete-li kresbu z jediného kreslicího plátna (nebo ignorovaných kreslicích pláten), která se nevejde na jednu stránku, můžete tuto kresbu dlaždicově rozdělit na více stránek. Obsahuje-li dokument více kreseb

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Vyberte volbu pro dlaždice:
  Poznámka:

  Obsahuje-li dokument více kreslicích pláten, zapněte nejdříve volbu Ignorovat kreslicí plátna nebo v poli Rozsah zadejte 1 stránku a zapněte volbu Na celou stránku.

  Celé stránky

  Rozdělí kreslicí plátno pro výstup na celé stránky velikosti média.

  Zobrazitelné plochy

  Rozdělí kreslicí plochu na stránky na základě toho, co může vybrané zařízení vykreslit. Tato volba je užitečná pro výstup kresby, která je větší než může zařízení zpracovat, protože umožňuje sestavit dlaždicové části na původní větší kresbu.

 3. (Volitelně) Pokud jste vybrali možnost Celé stránky, nastavte volbu Přesah a určete velikost přesahu mezi stránkami.

Změna měřítka dokumentu pro tisk

Chcete-li, aby se dokument nadměrné velikosti vešel na menší papír, než jsou skutečné rozměry kresby, můžete použít tiskové dialogové okno ke změně šířky a výšky dokumentu, buď symetricky, nebo asymetricky. Asymetrická změna velikosti je například užitečná, když tisknete film pro použití ve flexografické tiskárně: pokud víte, ve kterém směru bude deska upevněná na tiskovém válci, může změna měřítka kompenzovat běžně se vyskytující natažení desky o 2 % až 3 %. Změna měřítka nemá vliv na velikost stránek v dokumentu, mění jen měřítko, se kterým se dokument tiskne.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změně měřítka zabránit, zvolte Neměnit měřítko.

  • Chcete-li změnit měřítko dokumentu automaticky, aby se vešel na stránku, vyberte Na celou stránku. Změna měřítka v procentech je určena zobrazitelnou plochou definovanou ve vybraném souboru PPD.

  • Chcete-li aktivovat textová pole Šířka a Výška, vyberte možnost Vlastní. Zadejte pro šířku nebo výšku hodnoty v procentech od 1 do 1000. Odznačte tlačítko Zachovat proporce, chcete-li změnit poměr šířky a výšky dokumentu.

Změna rozlišení tiskárny a hustoty rastru

Adobe Illustrator tiskne nejrychleji a nejlépe při použití výchozího rozlišení tiskárny a hustoty rastru. V některých případech ale můžete chtít změnit rozlišení tisku a hustotu rastru – pokud například nakreslíte velmi dlouhou zakřivenou cestu, která se nevytiskne kvůli chybě limit-check, pokud je tisk pomalý, nebo když se v přechodech a mřížkách po vytištění objeví pruhy.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Ve volbě Tiskárna vyberte PostScriptovou tiskárnu, soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
 3. Vyberte Výstup na levé straně tiskového dialogového okna.
 4. Pro Rozlišení tiskárny vyberte kombinaci hustoty rastru (lpi) a rozlišení tiskárny (dpi).

Rozlišení tiskárny se měří v počtu vytvářených bodů tiskové barvy na palec (dpi). Většina stolních laserových tiskáren má rozlišení 600 dpi a osvitové jednotky mají rozlišení 1200 dpi nebo větší. Inkoustové tiskárny vytvářejí mikroskopický postřik tiskovou barvou, ne skutečné body; ale většina inkoustových tiskáren má rozlišení odpovídající 300 až 720 dpi.

Při tisku na stolní laserové tiskárně, ale zejména na osvitové jednotce, musíte vzít v úvahu také hustotu rastru. Hustota rastru je počet polotónových buněk na palec, použitých při tisku obrazů v odstínech šedi nebo barevných výtažků. Hustota rastru, nazývaná také řádkový rastr, se měří v řádcích na palec (lines per inch, lpi) a udává počet řádků polotónových buněk v polotónovém rastru na palec.

Vysoká hustota řádkového rastru (například 150 lpi) rozmístí body použité k vytvoření obrazu těsně k sobě a vytvoří na tiskovém stroji jemnou reprodukci obrazu; nízká hustota rastru (60 lpi až 85 lpi) rozmístí body dále od sebe a vytvoří hrubší obraz. Řádkový rastr určuje také velikost bodů. Řádkový rastr s vysokou hustotou používá malé body; rastr s nízkou hustotou používá velké body. Nejdůležitějším faktorem při volbě hustoty řádkového rastru je typ tiskařského stroje, který se použije pro tisk. Informujte se ve své tiskařské firmě, jak jemný řádkový rastr je k dispozici na jejich zařízení, a podle toho upravte svou volbu.

Soubory PPD pro osvitové jednotky s vysokým rozlišením nabízejí široký výběr možných hustot řádkového rastru, odpovídajících různým rozlišením osvitové jednotky. Soubory PPD pro tiskárny s nízkým rozlišením mají většinou jen málo voleb pro řádkové rastry a používají hrubší rastry mezi 53 lpi a 85 lpi. Hrubší rastry ale dávají na tiskárnách s nízkým rozlišením optimální výsledky. Použití jemnějšího rastru, například 100 lpi, ve skutečnosti sníží kvalitu obrazu, když pro konečný výstup použijete tiskárnu s nízkým rozlišením. To je proto, že zvýšením lpi při daném rozlišení se sníží počet barev, které lze reprodukovat.

Poznámka:

Některé osvitové jednotky a stolní laserové tiskárny používají jiné techniky rastrování, než je polotónový rastr. Pokud tisknete obraz na tiskárně nepoužívající polotóny, konzultujte doporučené rozlišení s osvitovým studiem nebo se podívejte do dokumentace tiskárny.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?