Problémy s mezerami u interpunkčních znamének

Problém

Když uložíte soubor aplikace Illustrator ve formátu SVG a poté soubor znovu otevřete, v japonštině jsou před interpunkčními znaménky, jako je tečka či čárka, zobrazeny nadbytečné mezery. Na níže uvedeném obrázku můžete vidět rozdíly mezi původním textem a textem s problémy s mezerami.

Problémy s mezerami

A. Původní text B. Text s problémy s mezerami 

Řešení

Chcete-li problém s mezerami napravit, postupujte následujícím způsobem:

  1. Vyberte položku Soubor Uložit jako.

  2. V dialogovém okně Uložit jako zvolte možnost SVG v rozevíracím seznamu Uložit jako typ a klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se dialogové okno Volby uložení.

  3. Vyberte možnost Zachovat možnosti úprav v Illustratoru.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

Vybraný soubor aplikace Illustrator se uloží ve formátu SVG s větší velikostí souboru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?