Služba Adobe Color pomáhá vybrat harmonické a působivé barevné kombinace pro vaše návrhy. Služba Adobe Color je integrovaná přímo v aplikaci Illustrator a umožňuje vytvářet a ukládat barevné motivy a získávat k nim přístup. Můžete také prozkoumat množství veřejných barevných motivů dostupných ve službě Adobe Color a několika způsoby je filtrovat: Nejoblíbenější, Nejpoužívanější, Náhodné, motivy, které jste zveřejnili, nebo motivy, které jste ocenili v minulosti. Když vás nějaký motiv zaujme, můžete jej upravit a uložit jako svůj motiv nebo ho můžete přidat do svých vzorníků v aplikaci Illustrator.

Kromě aplikace Illustrator je panel Motivy Adobe Color momentálně dostupný v dalších třech počítačových aplikacích sady Creative Cloud: Adobe Photoshop, Adobe InDesign a Adobe After Effects. Motivy uložené v knihovnách Creative Cloud z těchto počítačových aplikací, mobilních aplikací (například Capture) nebo pomocí webu Adobe Color lze jednoduše zpřístupnit v aplikaci Illustrator.

Kromě toho je panel Motivy Adobe Color vaší bránou ke skupinám barev nebo motivů vytvořených online komunitou návrhářů. Pomocí panelu Motivy Adobe Color můžete vytvářet nebo upravovat tisíce motivů a používat je ve svých projektech. Panel lze také použít ke sdílení motivů s touto komunitou.

Přístup k panelu Motivy Adobe Color

 • V aplikaci Illustrator vyberte příkaz Okno > Motivy Color.

Procházení barevných motivů

 1. Klikněte na kartu Prozkoumat na panelu Motivy Adobe Color. Ve výchozím nastavení zobrazuje karta Prozkoumat nejoblíbenější veřejné barevné motivy.

 2. Barevné motivy můžete filtrovat některým z následujících způsobů:

  • Vyberte kategorii a časový rámec.
  • Pokud hledáte konkrétní motiv, použijte panel vyhledávání.
  final_3_explore-tab-options
  Procházení barevných motivů

Práce s barevným motivem

Jakmile naleznete motiv, který se vám líbí: klikněte na ikonu a na panelu Motivy Adobe Color vyberte z rozbalovací nabídky barevného motivu požadovanou volbu:

Screen Shot 2017-04-11 at 11.39.56 AM
Volby dostupné pro barevné motivy na kartě Prozkoumat

Upravit tento motiv

Otevře vybraný barevný motiv na kartě Vytvořit panelu Motivy Adobe Color. Barvy obsažené v motivu můžete podle potřeby upravit a pracovat s nimi a poté je uložit do Creative Cloud knihoven.

Poznámka: Kliknutím na název barevného motivu jej můžete upravit.

final_2_edit-color-themes

Přidat do oblíbených

Uloží vybraný barevný motiv do kategorie My Appreciations.

Přidat do vzorníku

Uloží vybraný barevný motiv do panelu Vzorník.

Zobrazit online

Zobrazení barevného motivu a souvisejících informací v prohlížeči, například kdo barevný motiv vytvořil, datum sdílení tohoto barevného motivu, hodnocení a recenze, atd. Z prohlížeče můžete tento motiv také ocenit, uložit, sdílet nebo upravit.

final_view-online
Zobrazit barevný motiv online

Vytvoření a uložení barevného motivu

review_final_color-themes-panel
Vytvořit barevné motivy

A. Nastavit aktivní barvu B. Nastavit vybranou barvu z aktivní barvy C. Nastavit posuvník D. Zadat název pro barevný motiv E. Upravit barvu v dostupných barevných systémech F. Zvolit barvu G. Zvolit barevné pravidlo H. Přidat barevný motiv do panelu Vzorník I. Barevné kolo J. Uložit barevný motiv 
 1. Klikněte na kartu Vytvořit na panelu Motivy Adobe Color.

 2. Kliknutím na ikonu  vyberte barevné pravidlo, na kterém má být motiv založen: Analogové, Monochromatické, Triáda, Doplňkové, Složené, Stupně šedi nebo Vlastní. Podrobné informace naleznete v části Pravidla barev.

 3. Nyní si vyberte základní barvu kliknutím na trojúhelníček, který odpovídá barvě v motivu, který upravujete. Na základě vybraného barevného pravidla se kolem základní barvy automaticky vystaví barevný motiv.

  Poznámka:

  Při výběru barvy můžete barvu upravit buď pomocí barevného kola nebo změnou její hodnoty v jednom z následujících barevných systémů nacházejících se na kartě Posuvníky: CMYK, RGB, LAB, HSB nebo HEX. Další informace naleznete v části O barvě.

  final_3_sliders
  Upravit barvu v dostupných barevných systémech

 4. (Volitelné) Při vytváření barevného motivu můžete vybrat jednu z následujících voleb:

  • Kliknutím na ikonu Nastavit vybranou barvu z aktivní barvy () přidáte do barevného motivu aktivní barvu z pracovní plochy aplikace Illustrator.
  • Kliknutím na ikonu Kliknutím nastavit aktivní barvu () nastavíte aktivní barvu pracovní plochy aplikace Illustrator ze svého barevného motivu.
  • Kliknutím na ikonu Přidat do vzorníku () přidáte barevný motiv do panelu Vzorník.
 5. Ve spodní části panelu zadejte název nového barevného motivu. Klikněte na tlačítko Uložit.

 6. Vyberte knihovnu Creative Cloud, do které chcete motiv uložit.

 7. Klikněte na Uložit.

Poznámka:

Podle toho, jestli jste přihlášeni pomocí Adobe ID nebo podnikových přihlašovacích údajů mohou být k uložení motivů dostupné různé sady knihoven. Vyberte možnost Nápověda > Správa účtu a zkontrolujte použité přihlašovací údaje. Pokud se po zvolení této možnosti ocitnete na ověřovací obrazovce své organizace, jste přihlášeni pomocí podnikových přihlašovacích údajů.

S Adobe ID a podnikovým ID může být spojeno stejné ID e-mailu.

Barevná pravidla

Analogové

Využívá barvy, které spolu na barevném kole sousedí. Analogové barvy se spolu navzájem obvykle dobře míchají, působí harmonicky a na pohled příjemně.

Využívá barvy, které spolu na barevném kole sousedí. Analogové barvy se spolu navzájem obvykle dobře míchají, působí harmonicky a na pohled příjemně.
Využívá barvy, které spolu na barevném kole sousedí. Analogové barvy se spolu navzájem obvykle dobře míchají, působí harmonicky a na pohled příjemně.
Využívá barvy, které spolu na barevném kole sousedí. Analogové barvy se spolu navzájem obvykle dobře míchají, působí harmonicky a na pohled příjemně.

analogouscolor-themes-1024x874
Příklad: Analogové barevné pravidlo

Monochromatické

Využívá variace sytosti a jasu jedné barvy. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici pět barev ve stejném odstínu (například: H:182), ale s rozdílnými hodnotami sytosti a jasu. Monochromatické barvy se k sobě dobře hodí a působí uklidňujícím dojmem.

monochromatic-color-themes-1024x874
Příklad: Monochromatické barevné pravidlo

Triáda

Využívá barvy pravidelně rozložené kolem tří bodů ve stejné vzdálenosti na barevném kole. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici dvě barvy ve stejném odstínu, ale s rozdílnými hodnotami sytosti a jasu z prvního bodu na barevném kole (například: HSB: 182, 90, 45 & HSB: 182, 100, 75), dvě z druhého bodu na barevném kole (HSB: 51, 90, 55 & HSB: 51, 95, 45) a jednu barvu ze třetího bodu (HSB: 321, 90, 79). Triadické barvy mají tendenci vytvářet kontrasty – ačkoli ne tak výrazné jako barvy doplňkové – a současně při společném použití stále působit harmonicky.

triadcolor-themes-1024x874
Příklad: Barevné pravidlo triády

Doplňkové

Využívá barvy, které jsou na barevném kole naproti sobě. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici dvě barvy ve stejném odstínu jako základní barva (například: HSB: 182, 100, 45 & HSB: 182, 90, 100), samotnou základní barvu (HSB: 182, 100, 75) a dvě barvy ve stejném odstínu z protějšího bodu na barevném kole (HSB: 23, 100, 45 & HSB: 23, 100, 75). Doplňkové barvy poskytují vysoký kontrast a při společném použití mají tendenci vynikat.

complementary-color-themes-1024x874
Příklad: Doplňkové barevné pravidlo

Složené

Využívá směs doplňkových a analogových barev. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici dvě barvy ve stejném odstínu, které sousedí se základní barvou (například: HSB: 214, 90, 95 & HSB: 214, 60, 35), samotnou základní barvu (HSB: 182, 100, 75) a dvě barvy opačné k základní barvě (doplňkové), ale sousedící navzájem (HSB: 15, 75, 78 & HSB: 6, 90, 95). Složené barevné motivy vytvářejí stejný silný vizuální kontrast jako doplňkové barevné motivy, ale působí dojmem menšího tlaku.

compound-color-themes-1024x874
Příklad: Složené barevné pravidlo

Stupně šedi

Využívá pět barev – z nichž všechny sdílejí stejný odstín (například: H: 182) a sytost (S: 100), ale mají rozdílné hodnoty jasu.

shadescolor-themes-1024x874
Barevné pravidlo stupňů šedi

Vlastní

Umožňuje ručně vybrat barvy na barevném kole na paletě, aniž by se to řídilo nějakými pravidly.

Umožňuje ručně vybrat barvy na barevném kole na paletě, aniž by se to řídilo nějakými pravidly.

custom-color-themes-update-1024x874
Vlastní barevné pravidlo

Přístup k motivům uloženým v knihovnách

 1. Na panelu Motivy Adobe Color klikněte na kartu Moje motivy.

 2. Vyberte knihovnu Creative Cloud, ze které chcete barevný motiv otevřít.

 3. V případě potřeby vyberte parametr/příkaz pro třídění motivů uvedených na seznamu: Podle data, Podle názvu nebo Podle množství; vzestupně nebo sestupně.

  my-themes_color-themes-panel
  Přístup k motivům

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online