Adobe Color | Nejčastější dotazy

  Změny pro knihovny barev Pantone

Odpovídající barvy Pantone již nejsou podporovány ve službě Adobe Color. Knihovny barev Pantone, které jsou aktuálně předinstalované v aplikacích Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign, budou k 31. srpnu 2022 vyřazeny z provozu (s výjimkou knihovny PANTONE+ CMYK Coated, PANTONE+ CMYK Uncoated a PANTONE+ Metallic Coated). Pantone podporuje své nejaktuálnější knihovny barev výhradně ve formě plug-inu Pantone Connect, který je k dispozici zde. Společnosti Adobe a Pantone spolupracují na tom, aby vás podpořili v oblasti barev a další informace a výukové programy budou brzy k dispozici. 

Adobe Color poskytuje přístup k výkonným harmonizačním nástrojům k vytváření krásných barevných motivů, které lze využívat v produktech Adobe. Na své cestě za krásami barev ze všeho nejdřív prozkoumejte motivy v komunitě uživatelů služby Color. Nechte se inspirovat ostatními tvůrci ve spravovaných galeriích trendů ze služeb Behance a Adobe Stock. Můžete importovat fotky a jiné obrázky a vytvářet ze svých kreseb soudržné barevné palety. Uložené barevné motivy se automaticky synchronizují s aplikacemi Creative Cloud a jsou okamžitě k dispozici na panelu Knihovny vašich aplikací pro stolní počítače i mobilních aplikací. Nástroje pro práci s barvami lze používat na stolním počítači, na mobilu a po instalaci aplikace Adobe Capture i na zařízeních se systémy Android a iOS.

Při vytváření barevného motivu postupujte takto:

 1. Otevřete kartu Vytvořit.

 2. Vyberte z nabídky pravidlo barevné harmonie. 

 3. Barvy ze vzorníku můžete měnit přetahováním značek na barevném kole.

 4. Z rozevírací nabídky vyberte některou ze stávajících knihoven, do které chcete barevný motiv uložit, nebo vytvořte novou knihovnu.

 5. Pojmenujte barevný motiv a zvolte pro něj značky.

 6. Chcete‑li barevný motiv sdílet s komunitou, přepněte nastavení Publikovat do služby Color.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit. Barevný motiv bude k dispozici ve vybrané knihovně.

Barevné kolo je navrženo tak, aby pomáhalo intuitivním způsobem vybrat paletu barev pomocí přednastavení vycházejících z pravidel teorie barev. Pomocí kola můžete také vytvořit paletu vlastních barev, pro kterou neplatí žádná pravidla. Pravidla volby barev jsou aplikována podle vybrané základní barvy.

Další informace o práci s pravidly barevné harmonie. 

Základní barva (ústřední vzorník v barevném motivu) je hlavní barva určující pozici ostatních barev vzorníku v barevném motivu s ohledem na použité pravidlo barevné harmonie.

Základní barvu nastavíte zadáním hexadecimálního kódu, pomocí posuvníků barevného režimu nebo přetažením voliče základní barvy na barevném kole. Když se základní barva změní, ostatní voliče barev se všechny současně také pohynou a přitom si zachovají svá strategická umístění v kole v souladu se zvoleným pravidlem barevné harmonie. 

 1. Na kartě Vytvořit vyberte možnost Získat z obrázku.

 2. Přetáhněte soubor nebo klikněte na možnost Vybrat soubor a nahrajte soubor z počítače.

 3. Vyberte barevné ladění, které chcete při získávání barvy použít. Barvy lze také vybrat ručně přetažením značek na obrázku.

 4. Abyste mohli data uložit, vyberte z rozevírací nabídky některou ze stávajících knihoven, nebo vytvořte novou knihovnu. 

 5. Pojmenujte barevný motiv a zvolte pro něj značky.

 6. Chcete‑li barevný motiv sdílet s komunitou, přepněte nastavení Publikovat do služby Color.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit. Barevný motiv bude k dispozici ve vybrané knihovně.

Barevné ladění určuje, jak jsou při extrahování harmonizovaného motivu z obrázku vybírány odstíny. Vybrané ladění určuje následující dvě proměnné:

 • množství barvy obsažené v jednotlivých odstínech (sytost),
 • množství černé barvy obsažené v jednotlivých odstínech (světlost).

Zářivé má vysokou sytost a vysokou světlost.

Tmavé má nízkou sytost a nízkou světlost.

Syté má vysokou sytost a nízkou světlost.

Tlumené má nízkou sytost a vysokou světlost.

Veřejné barevné motivy lze sdílet pomocí adres URL motivu ve službě Adobe Color. Chcete‑li sdílet soukromý barevný motiv, přejděte na webu na stránku Creative Cloud knihovny a vyberte knihovnu s daným motivem. Pozvěte do knihovny jako spolupracovníka osobu, se kterou chcete motiv sdílet. Barevné motivy lze sdílet také z mobilní aplikace Creative Cloud.

Své barevné motivy můžete upravovat na kartě Moje motivy. Vyberte knihovnu a motiv a klikněte na Upravit. Motiv se otevře v pracovním postupu vytváření, kde můžete provést úpravy. Až budete spokojeni, uložte změny kliknutím na Aktualizovat.

Chcete‑li některý ze svých barevných motivů na kartě Moje motivy odstranit, rozbalte knihovnu a klikněte na ikonu odstranění . Barevný motiv lze také odstranit na jeho samostatné stránce výběrem možnosti Odstranit z nabídky.

Poznámka: Odstranění barevného motivu se týká pouze jeho kopie ve vaší knihovně. Pokud chcete zrušit i jeho publikování, přečtěte si odpověď na dotaz Jak zruším publikování barevného motivu?

Pokud chcete sdílet barevný motiv s komunitou, aktivujte před uložením motivu během vytváření možnost Publikovat do služby Color.

Když se rozhodnete některý motiv publikovat, vytvoří se jeho veřejná kopie. Ta se zpřístupní na stránce Prozkoumat, ve výsledcích vyhledávání a je také indexována vyhledávači. Kromě toho ji lze kopírovat a ukládat do kolekcí jiných uživatelů. Pokud motiv odstraníte ze svých knihoven, musíte také zvlášť zrušit jeho publikování. Zrušením publikování veřejného motivu se neodstraní jeho kopie ve vaší knihovně. 

Chcete‑li zrušit publikování veřejného motivu, přejděte na stránku Prozkoumat a vyberte z rozevíracího seznamu filtrování možnost Moje publikované motivy. Najděte motiv, jehož publikování chcete zrušit, a kliknutím na ikonu odstranění trvale odstraňte jeho veřejnou kopii. Soukromá kopie ve vaší knihovně zůstane.

Poznámka:

Poznámka: Zrušení publikování barevného motivu se týká pouze jeho veřejné kopie v komunitě Adobe Color. Pokud chcete motiv odstranit i ze své knihovny, přečtěte si odpověď na dotaz Jak odstraním barevný motiv?.

Všechny vaše barevné motivy se automaticky ukládají do sekce Knihovny. V rozevírací nabídce Uložit do můžete během vytváření vybrat jinou knihovnu, případně vytvořit novou.

V aplikacích pro stolní počítače jsou barevné motivy dostupné na panelu Knihovny. Barevné motivy najdete (spolu s dalšími nástroji ke zkoumání a vytváření) také na panelu Barevné motivy Adobe. Další informace o panelu Barevné motivy Adobe v různých aplikacích pro stolní počítače získáte ve výukových lekcích uvedených v tabulce o podpoře aplikací u předchozí otázky. 

V aplikacích pro mobilní zařízení najdete barevné motivy na panelu Barva pod poslední kartou s názvem aktuální složky knihovny. Jinou knihovnu můžete zvolit po klepnutí na možnost Změnit knihovnu.

Vyberte v rozevírací nabídce Uložit do v pracovním postupu Vytvořit jinou knihovnu, případně vytvořte novou. 

Barevné motivy lze stahovat ve formátech ASE, LESS, CSS, SASS a XML.  

V sekci Galerie stáhnete soubor ASE barevného motivu kliknutím na ikonu stahování () na miniatuře motivu. Barevné motivy si můžete stáhnout v různých formátech. Přejděte na stránku daného motivu, vyberte možnost Stáhnout a zvolte formát z rozevíracího seznamu.

Na panelu Vzorky barev v aplikaci Illustrator vyberte pomocí rozevírací nabídky možnost Otevřít knihovnu vzorků barev > Jiná knihovna, přejděte ke svému souboru ASE a vyberte jej. Kliknutím na jednotlivé vzorky barev je přidáte do panelu vzorků a nastavíte aktivní barvu. Další informace o práci se vzorky barev v aplikaci Illustrator najdete zde.

Na panelu Vzorky barev v aplikaci Photoshop vyberte z rozevírací nabídky možnost Načíst vzorky barev. Přejděte k souboru ASE a vyberte jej. Kliknutím na jednotlivé vzorky barev nastavíte aktivní barvu. Další informace o práci se vzorky barev v aplikaci Photoshop najdete zde.

Na panelu Vzorky barev v aplikaci InDesign vyberte z rozevírací nabídky možnost Načíst vzorky barev. Přejděte k souboru ASE a vyberte jej. Barvy Pantone se načtou do své vlastní složky pojmenované jako soubor vzorku. Kliknutím na jednotlivé vzorky barev nastavíte aktivní barvu. Další informace o práci se vzorky barev v aplikaci InDesign najdete zde.

Vyberte kartu Moje motivy a potom knihovnu s barevnými motivy, které chcete zobrazit. 

Vyberte kartu Prozkoumat a prohlédněte si naši spravovanou kolekci barevných motivů z komunity a služeb Behance a Adobe Stock, nebo své požadavky dále upřesněte zadáním názvu, značek, barev nebo hexadecimálních kódů.

Adobe Color má tři zdroje barevných motivů: obrázky ve službě Adobe Stock, projekty ve službě Behance a komunitu Adobe Color. Když uložíte motiv z veřejného motivu, jeho kopie se uloží do vaší knihovny. Když uložíte motiv ze služby Adobe Stock nebo Behance, do knihovny se uloží jen jeho kopie bez obrázku.

Pokud chcete obrázek ze služby Adobe Stock také licencovat, klepněte na jeho stránce na ikonu služby Adobe Stock a přejděte na její web.

Chcete‑li si prohlédnout další projekty od umělce, který je autorem určitého motivu, otevřete kliknutím stránku s motivem a klepnutím na jméno umělce si zobrazte jeho profil na Behance. 

Barevné motivy, které vás inspirují, můžete ocenit kliknutím na ikonu srdce .

Poznámka:

Ocenit můžete pouze motivy ze služby Adobe Color. U motivů ze služeb Behance a Adobe Stock tuto možnost nemáte. 

Barevné můžete do své knihovny přidat kliknutím na ikonu Přidání do knihovny v zobrazeních Galerie nebo výběrem možnosti Přidání do knihovny na stránce motivu. Knihovnu, do které ukládáte, lze změnit v rozevírací nabídce Knihovna v horní části stránky.

Galerie trendů jsou kolekce ručně vybírané kurátory služeb Behance a Adobe Stock. Tyto galerie odrážejí současné trendy a inspirativní obsah od těch nejlepších z těchto komunit. 

Tmavý režim pomáhá zviditelnit barvy na tmavém pozadí. Zapnout ho lze kliknutím na ikonu měsíce na horním panelu nabídek. Tmavý režim můžete vypnout kliknutím na ikonu slunce v horní nabídce.

Barva Pantone

Svoje barevné motivy Pantone najdete na panelu Knihovny. V aplikaci Photoshop klikněte dvakrát na vzorek v motivu, který chcete přidat ke svým aktivním barvám. V aplikaci Illustrator nebo InDesign klikněte pravým tlačítkem na motiv a vyberte možnost Přidat motiv na panel Vzorky barev.

Další informace o práci se vzorky barev v aplikaci Illustrator najdete zde.

Další informace o práci se vzorky barev v aplikaci InDesign najdete zde.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.