Automatizované publikování pomocí jazyků XML a IDML a skriptování

Software Adobe® InDesign se vyznačuje flexibilními volbami jazyka XML, značkovacím jazykem IDML (InDesign® Markup Language) a širokou podporou skriptování, pomocí nichž lze vytvářet výkonné automatizované pracovní postupy pro publikování obsahu v rámci různých systémů i výstupních médií. V aplikaci InDesign naleznete podrobné informace o podpoře jazyků XML a IDML i skriptování. Tyto informace vám pomohou vytvořit kvalitní základy vlastních řešení, která budou splňovat vaše jedinečné požadavky na publikování.

Pokud zvažujete automatizaci aplikace InDesign, doporučujeme vám seznámit se i s aplikací Adobe InDesign Server – kvalitní, flexibilní a škálovatelnou verzí aplikace InDesign. Protože aplikace InDesign Server sdílí stejný základ kódu s aplikaci InDesign, nabídne vám všechny funkce jako verze pro stolní počítače. Navíc se ale vyznačuje řadou serverových funkcí.

Zdroje informací k jazyku IDML

Jazyk IDML je otevřený formát souborů vycházející z jazyka XML, pomocí něhož mohou vývojáři a systémoví integrátoři třetích stran programově vytvářet, upravovat a rozebírat dokumenty aplikace InDesign mimo kontext samotné aplikace InDesign. Jazyk IDML pracuje se standardními nástroji jazyka XML pro úpravy, takže lze jednoduše vytvářet automatizované pracovní postupy. V aplikaci InDesign navíc podporuje i podprocesy, takže je práce s formátem souborů jazyka IDML ještě rychlejší.

Vývojáři mohou pomocí jazyka IDML:

 • dynamicky generovat a upravovat dokumenty,
 • rozebírat a znovu používat části dokumentů,
 • transformovat elementy dokumentu na základě transformací XSLT,
 • hledat a upravovat data v dokumentech aplikace InDesign pomocí jazyků XPath a XQuery.
 • Pomocí softwaru Adobe Flash® Builder® a běhového prostředí Adobe AIR® můžete vytvářet vlastní aplikace a rozhraní před pracovními postupy IDML.

Nově vytvořené a navržené pracovní postupy dokumentů

Jazyk IDML vychází z formátu INX (InDesign Interchange), který byl zaveden do aplikace InDesign CS2 s cílem umožnit uživatelům ukládat dokumenty pro použití v předchozí verzi. Formát INX však byl špatně čitelný i zpracovatelný, protože byl navržen tak, aby jej používala pouze aplikace InDesign. Uživatelé, kteří zkusili s formátem INX pracovat, zažívali u nástrojů jazyka XML potíže s čitelností, stabilitou, rozšiřitelností a kompatibilitou.

Jazyk IDML představuje řešení těchto potíží. Umožňuje totiž vývojářům měnit, sestavovat a přestavovat reprezentace jazyka XML dokumentů aplikace InDesign. Tímto způsobem lze soubory aplikace InDesign vytvářet a lze s nimi pracovat i mimo kontext samotné aplikace InDesign. Následně jsou soubory převedeny zpět do aplikace InDesign za účelem převedení do koncového výstupního formátu.

Výhody

Jazyk IDML nabízí jednodušší a flexibilnější způsob vytváření a implementace řady různých řešení publikování. Výhody jazyka IDML:

 • Úplnost – Objekty, atributy a předvolby lze pomocí jazyka IDML reprezentovat v rámci úplné řady možností přepínání mezi aplikacemi.
 • Čitelnost – Formát jazyka IDML dokáže číst nebo zapisovat prakticky každý program nebo nástroj, který dokáže číst nebo zapisovat jazyk XML.
 • Stabilita – Jazyk IDML nabízí vývojářům větší viditelnost chyb a větší flexibilitu při zpracování těchto chyb.
 • Zpětná kompatibilita – Uživatelé mohou soubor jazyka IDML vytvořený v jedné verzi otevřít v některé z následujících verzí.

Příklady ukázkového použití

Protože je jazyk IDML formátem jazyka XML, jsou možnosti jeho použití opravdu široké. Mezi běžná použití patří:

 • Úpravy s přepínáním mezi aplikacemi – Pomocí jazyka IDML lze řešení převádět z formátu binárního souboru aplikace InDesign do jazyka IDML a zase zpět. Dokument aplikace InDesign můžete například exportovat do jazyka IDML za účelem použití předlohy mimo aplikaci InDesign. Poté můžete předlohu v jazyku IDML upravit pomocí nástrojů jazyka XML a importovat zpět do formátu souboru aplikace InDesign.
 • Dynamické vytváření dokumentů – Dokumenty jazyka IDML můžete vytvořit pomocí nástrojů jazyka XML na základě informací z databáze nebo informačního kanálu a následně je otevřít v softwaru InDesign nebo Adobe InCopy® a dále zpracovat.
 • Partneři jazyka IDML

  Sabern je softwarová společnost se sídlem v Nizozemsku, která se specializuje na vývoj softwaru a aplikací pro publikování databází, publikování dokumentů, správu obsahu a řešení webového tisku. Společnost Sabern poskytuje služby v oblasti vývoje uživatelských aplikací. Má rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním automatizovaných řešení publikování pro vládní organizace a podniky působící v odvětví tisku, letectví, financí, velkoobchodu, přepravy a telekomunikačních služeb.

  Pomocí webového prohlížeče a produktu DesignDB společnosti Sabern mohou zákazníci vytvářet dokumenty a soubory PDF s vysokým rozlišením z předdefinovaných šablon vytvořených v aplikaci InDesign. I uživatelé, kteří nemají zkušenosti s návrhem dokumentů, mohou pomocí softwaru Design DB rychle a snadno vytvořit vysoce profesionální marketingové materiály a publikace. Ve srovnání s tradičními pracovními postupy dochází k výraznému zvýšení rychlosti a efektivity.

  „Software DesignDB plně využívá výhod nového formátu IDML od společnosti Adobe. Protože je formát IDML vlastně jazyk XML s určitými elementy umožňujícími přístup k funkcím formátování aplikace InDesign, můžeme nyní k práci s formátem IDML mimo aplikaci InDesign používat standardní software a nástroje pro úpravy jazyka XML. Tento formát poskytuje našim vývojářům takovou flexibilitu, že jsme schopni uvést na trh nejnovější generaci automatizovaných řešení publikování dříve než kdykoli předtím.“
  — Karen Lelieveld, Sabern

  Společnost censhare AG vyvinula systém publikování censhare, který je založen na řešení správy datových zdrojů médií a slouží k produkci, správě a publikaci obsahu pro více různých kanálů médií. Systém obsahuje nástroje pro správu webového obsahu a nástroje pro spolupráci. 

  Systém překladových pamětí TMS (Translation Memory System) společnosti censhare nabízí zákazníkům, kteří potřebují obsah publikovat v různých jazycích, možnost extrahovat a znovu používat konkrétní elementy libovolného překladu. Systém TMS používá k efektivnějšímu extrahování a práci s obsahem jazyk IDML, který umožňuje rozdělení textu na jednotlivé segmenty a odstavce na základě vět, současně ale zachová všechny styly. Jazyk IDML také představuje způsob, jímž je řešení společnosti censhare hlouběji integrováno do sady Microsoft Office. Řešení společnosti censhare automaticky vytvoří styl tabulek aplikace Excel nebo dokumentů aplikace Word. Poté lze řešení přímo umístit a upravit v rámci rozvržení aplikace InDesign.

  „Jazyk IDML je kompletní a otevřený formát standardních rozvržení pro profesionální publikování. Nyní můžeme rozvržení vytvářet a dekódovat pomocí běžných nástrojů jazyka XML. Protože společnost censhare pracuje převážně s jazykem XML, dosáhli jsme skvělé integrace.“
  – Mathias Wurth, censhare AG

  Zdroje informací k jazyku XML

  Modul pravidel XML

  Zjistěte, jakým způsobem používají vývojáři modul pro zpracování pravidel jazyka XML k automatickému vytvoření rozložení stránek v aplikaci InDesign.

  Dokument „Adobe InDesign and XML: A Technical Reference“ (Technické reference k aplikaci Adobe InDesign a jazyku XML)

  Získejte podrobné technické informace týkající se funkcí jazyka XML v aplikaci InDesign, jako je například tagování jazyka XML, import a export v jazyku XML, ověřování definice typu dokumentu (DTD) a modul zpracování pravidel jazyka XML.

  Zobrazit nebo stáhnout (PDF, 2,8 MB) soubor

  Real World InDesign: Tvorba zástupných prvků

  Nechte aplikaci InDesign CS2 v importovaném souboru XML u odpovídajících elementů zopakovat uspořádání zástupných elementů a statického textu (výňatek z aplikace „Real World Adobe InDesign CS2“).

  Cox Newspapers

  Objevte, jakým způsobem dokázal významný vydavatel novin pomocí aplikací InDesign a InCopy zefektivnit publikování pro různá média a vylepšit svou značku.

  Zobrazit nebo stáhnout (PDF, 700 kB) soubor

  Real World InDesign: Transformace formátu XML

  Transformujte formát XML do formátu HTML nebo jakéhokoli jiného textového formátu, včetně běžného textu, formátů PDF a PostScript®, jiných typů jazyka XML nebo tagovaného textu aplikace InDesign (výňatek z aplikace „Real World Adobe InDesign CS2“).

  Kapitola o XML v příručce uživatele InDesign CS4

  V kapitole o jazyku XML, vyňaté z příručky uživatele aplikace InDesign CS4, naleznete odpovědi na základní otázky týkající se podpory jazyka XML v aplikaci InDesign

  BusinessWeek

  Přečtěte si, jakým způsobem dokázal časopis BusinessWeek na základě aplikací InDesign, InCopy a softwaru SoftCare K4 Publishing System sloučit oddělené pracovní postupy pro tisk a web do jediného efektivního procesu.

  Zdroje informací pro vytváření skriptů

  Pomocí podpory skriptování v aplikaci InDesign můžete automatizovat některé pracné produkční úlohy, kam patří například umísťování a nahrazování obrazů, oprava textových chyb nebo příprava souborů k tisku. Podpora skriptování rovněž hraje ústřední roli v pracovních postupech vycházejících z jazyků XML a IDML. Následují některé zdroje vhodné pro začínající i zkušené tvůrce skriptů.

  Zdroje pro skriptování v aplikaci InDesign CS5

  Úvod do skriptování od společnosti Adobe

  Seznamte se s tímto informativním úvodem. Získáte informace o tom, proč, jak a kdy máte v aplikacích sady Adobe Creative Suite® 6 používat skriptování.

  Zobrazit nebo stáhnout (PDF, 851 kB) soubor

  Výuková lekce skriptování v aplikaci Adobe InDesign CS5

  S touto podrobnou výukovou lekcí zvládnete základy skriptování v aplikaci InDesign CS6.

  Zobrazit nebo stáhnout výukovou lekci (PDF, 936 kB) soubor

  Stáhnout skripty výukového kurzu skriptování v aplikaci InDesign (ZIP, 11 kB)

  Tito podrobní průvodci vám poskytnou obsáhlé informace o vytváření vlastních skriptů pro aplikaci InDesign pomocí jazyků AppleScript, JavaScript a VBScript.

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem AppleScript (PDF, 2.0 MB)

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem JavaScript (PDF, 1.4 MB)

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem VBScript (PDF, 2.0 MB)

  Stáhnout skripty průvodce skriptováním v aplikaci InDesign (ZIP, 832 kB)

  Stáhnout ukázky skriptů aplikace InDesign (ZIP, 138 kB)

  Příručka k nástrojům jazyka JavaScript v sadě Adobe Creative Suite

  Tento dokument vám poskytne informace týkající se funkcí, nástrojů a objektů jazyka JavaScript, které jsou společné pro všechny aplikace sady Adobe Creative Suite s podporou jazyka JavaScript.

  Zobrazit nebo stáhnout (PDF, 4,4 MB) soubor

  Uživatelské fórum skriptování v aplikaci InDesign

  Sdílejte s podobně smýšlejícími profesionály otázky a odpovědi související s návrhy a sazbou, vyměňujte si skripty, nápady na skriptování a informace o jazyku XML.

  Adobe Exchange

  V centru zdrojů Adobe Resource Center můžete stahovat bezplatné skripty nebo odesílat skripty, které jste vytvořili sami. Navíc můžete sdílet předlohy, zásuvné moduly, akce a další podpůrné soubory, které do vašich rozvržení přidají nové prvky.

  Zdroje pro skriptování v aplikaci InDesign CS4

  Úvod do skriptování od společnosti Adobe

  Seznamte se s tímto informativním úvodem. Získáte informace o tom, proč, jak a kdy máte v aplikacích sady Adobe Creative Suite® 4 používat skriptování.

  Zobrazit nebo stáhnout (PDF, 851 kB) soubor

  Výuková lekce skriptování v aplikaci Adobe InDesign CS4

  S touto podrobnou výukovou lekcí zvládnete základy skriptování v aplikaci InDesign CS4.

  Zobrazit nebo stáhnout výukovou lekci (PDF, 1,1 MB) soubor
  Stáhnout skripty výukového kurzu skriptování v aplikaci InDesign (ZIP, 10 kB)

  Podrobní průvodci skriptováním v aplikaci InDesign CS4

  Tito podrobní průvodci vám poskytnou obsáhlé informace o vytváření vlastních skriptů pro aplikaci InDesign CS4 pomocí skriptovacích jazyků AppleScript, JavaScript a VBScript.

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem AppleScript (PDF, 3.2 MB)

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem JavaScript (PDF, 3,2 MB)

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem VBScript (PDF, 3,2 MB)

  Příručka k nástrojům jazyka JavaScript v sadě Adobe Creative Suite

  Tento dokument vám poskytne informace týkající se funkcí, nástrojů a objektů jazyka JavaScript, které jsou společné pro všechny aplikace sady Adobe Creative Suite 4 s podporou jazyka JavaScript.

  Zobrazit nebo stáhnout (PDF, 4,25 MB) soubor

  Uživatelské fórum skriptování v aplikaci InDesign

  Sdílejte s podobně smýšlejícími profesionály otázky a odpovědi související s návrhy a sazbou, vyměňujte si skripty, nápady na skriptování a informace o jazyku XML.

  InDesign Exchange

  V centru zdrojů Adobe Resource Center můžete stahovat bezplatné skripty nebo odesílat skripty, které jste vytvořili sami. Navíc můžete sdílet předlohy, zásuvné moduly, akce a další podpůrné soubory, které do vašich rozvržení přidají nové prvky.

  Zdroje pro skriptování v aplikaci InDesign CS3

  Úvod do skriptování od společnosti Adobe

  Seznamte se s tímto informativním úvodem. Získáte informace o tom, proč, jak a kdy máte v aplikacích sady Creative Suite 3 používat skriptování.

  Zobrazit nebo stáhnout (PDF, 674 kB) soubor

  Podrobní průvodci skriptováním v aplikaci InDesign CS3

  Tito podrobní průvodci vám poskytnou obsáhlé informace o vytváření vlastních skriptů pro aplikaci InDesign CS3 pomocí skriptovacích jazyků AppleScript, JavaScript a VBScript. (Než začnete, přečtěte si soubor ReadMe o skriptování v aplikaci Adobe InDesign CS3 .)

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem AppleScript (PDF, 3,4 MB)

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem JavaScript (PDF, 3,2 MB)

  Zobrazit nebo stáhnout průvodce jazykem VBScript (PDF, 3,2 MB)

  Stáhnout podpůrné skripty průvodce skriptováním (ZIP, 465 kB)

  Výuková lekce transformace v aplikaci InDesign CS3

  V aplikaci InDesign CS3 došlo k výrazné změně v oblasti používání skriptování k přesunutí, změně velikosti, otáčení nebo zkosení objektů. Tato krátká výuková lekce a související skripty vám předvedou postup práce s novou architekturou transformace a umožní vám dosáhnout požadovaných výsledků.

  Zobrazit nebo stáhnout výukovou lekci transformace v aplikaci InDesign CS3 – AppleScript(PDF, 322 kB)

  Zobrazit nebo stáhnout výukovou lekci transformace v aplikaci InDesign CS3 – JavaScript (PDF, 323 kB)

  Zobrazit nebo stáhnout výukovou lekci transformace v aplikaci InDesign CS3 – VBScript (PDF, 333 kB)

  Stáhnout skripty výukové lekce transformace v aplikaci InDesign CS3 (ZIP, 45 kB)

  Vytvoření pracovních postupů aplikace InDesign CS3 v nástroji Automator

  Získejte informace o tom, jakým způsobem lze v aplikaci InDesign vytvořit a použít akce nástroje Automator od společnosti Apple.

  Zobrazit výukovou lekci nástroje Automator s aplikací InDesign (PDF, 4,6 MB)
  Stáhnout akce výukové lekce o použití nástroje Automator s aplikací InDesign. (ZIP, 267 kB)

  Uživatelské fórum skriptování v aplikaci InDesign

  Sdílejte s podobně smýšlejícími profesionály otázky a odpovědi související s návrhy a sazbou, vyměňujte si skripty, nápady na skriptování a informace o jazyku XML.

  Výměna skriptů aplikace InDesign

  V centru zdrojů Adobe Resource Center můžete stahovat bezplatné skripty nebo odesílat skripty, které jste vytvořili sami. Navíc můžete sdílet předlohy, zásuvné moduly, akce a další podpůrné soubory, které do vašich rozvržení přidají nové prvky.

  Zdroje informací k technologii XMP

  Inteligentní média s využitím technologie XMP

  Technologie XMP (Extensible Metadata Platform) od společnosti Adobe představuje technologii popisování, pomocí níž lze vkládat data týkající se souboru (takzvaná „metadata“) do samotného souboru. Další informace o tom, jak technologii XMP využívají partneři a standardy, najdete na webu XMP.

  Technologie XMP pro vývojáře

  Sada XMP Toolkit umožňuje integraci funkce metadat do vašeho produktu nebo řešení. Podporuje systémy Mac OS, Windows® i Unix® a dodává se spolu se vzorky, dokumentací, zdrojovým kódem a soubory projektů. Sada XMP Toolkit je dostupná v rámci licence BSD.