Instalování zásuvných modulů

Zásuvné moduly aplikace InDesign jsou softwarové programy, vyvinuté společností Adobe a dalšími vývojáři softwaru, pracujícími ve spolupráci s firmou Adobe, které přidávají do softwaru Adobe další funkce. S programem se dodává množství zásuvných modulů pro import, export, automatizaci a speciální efekty, které se automaticky instalují do složky Plug-Ins. Ve skutečnosti většinu funkcí, které vidíte v aplikaci InDesign, poskytují zásuvné moduly.

Po nainstalování se zásuvné moduly objeví jako položky v nabídkách, dialogových oknech nebo v panelech.

  1. Pokud je dodáván instalátor, použijte ho pro instalaci zásuvného modulu. Jinak přetáhněte kopii modulu do složky Plug-Ins ve složce aplikace InDesign.
  2. Postupujte podle dodávaných pokynů pro instalaci zásuvného modulu.

Poznámka:

Můžete použít kterýkoliv komerční zásuvný modul navržený pro InDesign. Technická podpora Adobe vám může pomoci identifikovat problémy vztahující se k zásuvným modulům. Pokud se ale zjistí, že problém je přímo způsoben zásuvným modulem vytvořeným jinou společností, budete muset kontaktovat tuto společnost se žádostí o další podporu.

Pro konfiguraci zásuvných modulů lze použít Správce rozšíření

Pro kontrolu a přizpůsobení sady nainstalovaných zásuvných modulů můžete použít Správce rozšíření. Můžete například získat podrobné informace o instalovaných zásuvných modulech, vytvořit vlastní sady zásuvných modulů pro různé úkoly nebo pracovní skupiny a vyloučit zásuvné moduly při hledání chyb. Zásuvné moduly lze také zakázat.

  1. Vyberte příkaz Nápověda > Správa rozšíření (Windows) nebo InDesign > Správa rozšíření (Mac OS).

Další informace o používání Správce rozšíření získáte po kliknutí na příkaz Nápověda v aplikaci Správce rozšíření.

Integrace s doplňky služby Creative Cloud prostřednictvím nabídky Procházet doplňky

Na webu Doplňky Adobe můžete vyhledávat a stahovat moduly plug-in, rozšíření a další materiály pro aplikaci Adobe InDesign a další produkty.

  • Chcete-li do aplikace InDesign přidávat doplňky a moduly plug-in, vyberte příkaz nabídky Okna > Procházet doplňky. Tyto doplňky mohou být bezplatné nebo placené. Všechny moduly plug-in nainstalované nebo získané tímto postupem ze služby Creative Cloud pro aplikaci InDesign budou synchronizovány s aplikací InDesign. Přejdete na stránku procházení doplňky.
  • Tyto doplňky budou později zobrazené na panelu Okna > Rozšíření, ve složce pro stažení nebo v umístění uvedeném v popisu umístění doplňku. Chcete-li zobrazit svoje stažené doplňky, přejděte na webovou stránku prohlížení doplňků a na levém panelu této webové stránky uvidíte volbu Zobrazit moje doplňky. Je zde také uvedeno, které produkty a verze tyto doplňky podporují.

Pokud je zapnutá synchronizace souborů, provede se synchronizace prohlížených doplňků do účtu ve službě Creative Cloud.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online