Příručka uživatele Zrušit

Skriptování

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Zjistěte, jak automatizovat běžné úlohy pomocí panelu Skripty a Popis pro skript v aplikaci InDesign.

Skriptování v aplikaci InDesign

Skriptování je skvělý nástroj umožňující provádět řadu různých úloh. Skript může být buď docela jednoduchý, jako běžná automatizovaná úloha, nebo složitý jako zcela nová funkce. Můžete si vytvářet své vlastní skripty a můžete spouštět skripty vytvořené jinými lidmi. Další informace o skriptování najdete v příručce pro skriptování, v požadavcích na skriptování a v dalších zdrojích pro vývojáře

Příručka Scripting Guide obsahuje úvod do skriptování a výukové lekce. Najdete zde také mnoho užitečných skriptů, které můžete spustit, například skript, který nakreslí vodítka kolem vybraného objektu. Některé z těchto skriptů se standardně zobrazují na panelu Skripty.

Panel Skripty a panel Popis pro skript – přehled

InDesign obsahuje dva panely pro skriptování: panel Skripty a panel Popis pro skript.

Panel Skripty je místo, kde spouštíte skripty, aniž byste opustili InDesign. V panelu Skripty se zobrazují skripty, které jsou umístěné ve složce Scripts ve složce aplikace InDesign a ve vaší složce Preferences. Pokud vytvoříte nebo dostanete skript, můžete ho umístit do složky Scripts Panel, aby se zobrazil v panelu Skripty.

Mac OS

Users/[jméno uživatele]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[verze]/[jazyk]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[jméno uživatele]\Application Data\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista a Windows 7

Users\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Poznámka:

Složku panelu Skripty rychle najdete kliknutím pravého tlačítka myši (Windows) nebo tlačítka Ctrl (Mac OS) na skript v panelu Skripty a volbou možnosti Najít v Průzkumníku (Windows) nebo Najít ve Finderu (Mac OS).

Skript pak můžete spustit dvojitým kliknutím v panelu Skripty, nebo můžete skripty spouštět pomocí funkce Rychle aplikovat.

Panel Popis pro skript vám umožní určit popis pro položku stránky, například textový rámeček nebo tvar. Určení popisů pro položku stránky je užitečné zejména při psaní skriptů, ve kterých potřebujete identifikovat objekt.

Poznámka:

Podrobné informace o přidávání, spouštění a upravování skriptů najdete v Příručce skriptování na webu společnosti Adobe http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Otevření panelu Skripty

 1. Zvolte Okna > Pomůcky > Skripty.

Otevření panelu Popis pro skript

 1. Zvolte Okna > Pomůcky > Popis pro skript.

Ukázkové skripty

AddGuides

Přidá vodítka kolem vybraného objektu nebo objektů.

AddPoints

Přidá body k cestám vybraného objektu nebo objektů.

AdjustLayout

Posune objekty o určené vzdálenosti na levých/pravých stránkách.

AlignToPage

Zarovná objekty do určených pozic na stránce.

AnimationEncyclopedia

Automaticky vytvoří tlačítka s různými vlastnostmi animace.

BreakFrame

Odstraní z článku vybraný textový rámeček a jeho obsah.

CornerEffects

Překreslí cestu vybrané položky nebo položek s různými efekty rohů. Efekty rohů lze aplikovat na vybrané body cesty.

CreateCharacterStyles

Podle vybraného textu nadefinuje úplný znakový styl.

CropMarks

Přidá značky oříznutí nebo soutiskové značky kolem vybraného objektu nebo objektů.

ExportAllStories

Vyexportuje všechny články v dokumentu do série textových souborů.

FindChangeByList

Načte textový soubor s oddělením tabulátory a provede sérii obecných operací hledání a změny textu.

ImageCatalog

Umístí grafiku v určené složce do rozvržení „stránky miniatur“.

MakeGrid

Vytvoří mřížku rozdělením nebo zdvojením vybraného objektu nebo objektů.

Neon

Na vybraný objekt nebo objekty aplikuje efekt „prolnutí“.

PathEffects

Změní polohu bodů cesty na vybraném objektu nebo objektech, aby bylo možné vytvořit kreativní efekt.

PlaceMultipagePDF

Umístí všechny stránky PDF.

SelectObjects

Vybere na aktivní dvojstránce objekty podle jejich typu.

SortParagraphs

Seřadí abecedně odstavce ve výběru.

SplitStory

Rozdělí textové rámečky ve vybraném článku na samostatné, nesvázané textové rámečky.

TabUtilities

Aplikuje zarážky tabulátoru a odsazení na vybraný text.

Další informace o instalaci a používání těchto ukázkových skriptů najdete v tématu www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_cz (PDF).

Skripty komunity

Aplikace InDesign nabízí i další skripty, které byly vytvořeny komunitou InDesign. 

 • Unicode Injector od Krise Coppieterse – umožňuje pomocí klávesových zkratek snadno do textu v aplikaci InDesign vložit jeden nebo více znaků Unicode. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Insert Typographer Quote od Stefana Raketeho – umožňuje pomocí klávesových zkratek přidávat definované typografické uvozovky před vybraný text a za něj. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Layer Cloner od Paola Agostinetta – umožňuje zkopírovat jednu vrstvu s jejími prvky z jednoho dokumentu do druhého. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Get x-Height od Rolanda Dregera – určení výšky x bloku textu. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Připnutí okrajů k textovému rámečku od Ariela Waldena – skript k úpravě okrajů dokumentu v celém textu tak, aby odpovídaly vybranému textovému rámečku. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Přerušení vlákna textu od Ariela Waldena – skript pro aplikaci InDesign k snadnému přerušení vlákna mezi textovými rámečky. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • InCopy Note Alert od Krise Coppieterse – startovací skript pro aplikaci Adobe® InDesign® a Adobe InCopy®, který upozorní na přítomnost poznámek. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Copy Paste Coordinates od Krise Coppieterse – skript pro zkopírování souřadnic do položek na stránce. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Chain Grep od Gregora Fellenze – zřetězení dotazů InDesign GREP na nové skripty. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Clear Overrides od Gregora Fellenze – zrušení lokálních změn stylu z textu, tabulek nebo objektů aplikace InDesign. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Invert Selection od Luise Felipe Corullóna – skript pro invertování výběru v dokumentu aplikace InDesign. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Layer Cloner od Paola Agostinetta – skript, který umožňuje zkopírovat vrstvu a její prvky z jednoho dokumentu do druhého. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • End Notes to End of Book Notes od Petera Kahrela – konverze poznámek na konci dokumentu na poznámky na konci knihy. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Renumbering Endnote References od Petera Kahrela: Skript vytváří poznámky na konci, jejichž reference se při přidání nebo odstranění poznámek na konci automaticky neaktualizují. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Size Thing to Page od Olava Kverna – změní velikost aktuálního výběru, například obrázku, na velikost stránky. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Size Page to Thing od Olava Kverna – změní velikost stránky na velikost aktuálního výběru, například obrázku. Další informace najdete v příslušných pokynech.

Společnost Adobe spravuje úložiště open-source skriptů od komunity na GitHubu. Další informace o úložišti skriptů komunity aplikace InDesign najdete v souboru ReadMe. Tento soubor ReadMe obsahuje podrobnosti o přispění skriptem a odkazy na jejich autory. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.