Příručka uživatele Zrušit

Skriptování

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Zjistěte, jak automatizovat běžné úkoly pomocí skriptů.

Skriptování je skvělý nástroj umožňující provádět řadu různých úloh. Skript může být buď docela jednoduchý jako běžná automatizovaná úloha, nebo složitý jako zcela nová funkce. Můžete vytvářet vlastní skripty a spouštět skripty vytvořené jinými lidmi. Další informace o skriptování najdete v příručce pro skriptování, v požadavcích na skriptování a v dalších zdrojích pro vývojáře.

Tvorba zásuvných modulů pomocí skriptování UXP

Vývojáři nyní mohou vytvářet moduly pomocí skriptování UXP, a vytvářet tak rozsáhlá uživatelská rozhraní a interaktivnější komponenty pro uživatele. Začněte tvorbou svého prvního modulu.

Panel Skripty a panel Popis pro skript – přehled

InDesign obsahuje dva panely pro skriptování: panel Skriptypanel Popis pro skript.

Panel Skripty je místo, kde spouštíte skripty, aniž byste opustili InDesign. V panelu Skripty se zobrazují skripty, které jsou umístěné ve složce Skripty v rámci složky aplikace InDesign a ve vaší složce Předvolby.

Zvolte možnost Okna > Pomůcky > Skripty a otevřete panel SkriptyPokud vytvoříte nebo dostanete skript, můžete ho umístit do složky panelu Skripty, aby se zobrazil v panelu Skripty.

macOS

Users/[jméno uživatele]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[verze]/[jazyk]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[jméno uživatele]\Application Data\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista a Windows 7

Users\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Poznámka:

Složku panelu Skripty rychle najdete kliknutím pravého tlačítka myši (Windows) nebo tlačítka Ctrl (macOS) na skript v panelu Skripty a volbou možnosti Najít v Průzkumníku (Windows) nebo Najít ve Finderu (macOS).

Panel Popis pro skript vám umožní určit popis pro položku stránky, například textový rámeček nebo tvar. Určení popisů pro položku stránky je užitečné zejména při psaní skriptů, ve kterých potřebujete identifikovat objekt. Zvolte možnost Okna Pomůcky > Popis pro skript a otevřete panel Popis pro skript.

Podrobné informace o přidávání, spouštění a upravování skriptů najdete v Příručce pro skriptování.

Ukázkové skripty

Skript můžete spustit dvojitým kliknutím v panelu Skripty nebo můžete skripty spouštět pomocí funkce Rychle aplikovat.

AddGuides

Přidá vodítka kolem vybraného objektu nebo objektů.

AddPoints

Přidá body k cestám vybraného objektu nebo objektů.

Přidání kódu QR

Kód QR lze umístit do umisťovacího kurzoru nebo přímo jako položku stránky.

AdjustPageItems

Přesune obsah sudých/lichých stránek o zadané hodnoty; pokusí se dostat objekty zpět do správné polohy po změně okraje vzorové stránky nebo vložení stránky.

AlignToPage

Zarovná objekty do určených pozic na stránce.

AnimationEncyclopedia

Automaticky vytvoří tlačítka s různými vlastnostmi animace.

BreakFrame

Odstraní z článku vybraný textový rámeček a jeho obsah.

CornerEffects

Překreslí cestu vybrané položky nebo položek s různými efekty rohů. Efekty rohů lze aplikovat na vybrané body cesty.

CreateCharacterStyles

Podle vybraného textu nadefinuje úplný znakový styl.

CropMarks

Přidá značky oříznutí nebo soutiskové značky kolem vybraného objektu nebo objektů.

ExportAllStories

Vyexportuje všechny články v dokumentu do série textových souborů.

FindChangeByList

Načte textový soubor s oddělením tabulátory a provede sérii obecných operací hledání a změny textu.

ImageCatalog

Umístí grafiku v určené složce do rozvržení „stránky miniatur“.

MakeGrid

Vytvoří mřížku rozdělením nebo zdvojením vybraného objektu nebo objektů.

Neon

Na vybraný objekt nebo objekty aplikuje efekt „prolnutí“.

PathEffects

Změní polohu bodů cesty na vybraném objektu nebo objektech, aby bylo možné vytvořit kreativní efekt.

PlaceMultipagePDF

Umístí všechny stránky PDF.

SelectObjects

Vybere na aktivní dvojstránce objekty podle jejich typu.

SortParagraphs

Seřadí abecedně odstavce ve výběru.

SplitStory

Rozdělí textové rámečky ve vybraném článku na samostatné, nesvázané textové rámečky.

TabUtilities

Aplikuje na vybraný text zarážky tabulátoru a odsazení.

Další informace o instalaci a používání těchto ukázkových skriptů najdete v tématu Automatizace.

Skripty komunity

Aplikace InDesign nabízí i další skripty, které byly vytvořeny komunitou InDesign. 

 • Unicode Injector od Krise Coppieterse – umožňuje pomocí klávesových zkratek snadno do textu v aplikaci InDesign vložit jeden nebo více znaků Unicode. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Insert Typographer Quote od Stefana Raketeho – umožňuje pomocí klávesových zkratek přidávat definované typografické uvozovky před vybraný text a za něj. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Layer Cloner od Paola Agostinetta – umožňuje zkopírovat jednu vrstvu s jejími prvky z jednoho dokumentu do druhého. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Get x-Height od Rolanda Dregera – určení výšky x bloku textu. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Připnutí okrajů k textovému rámečku od Ariela Waldena – skript k úpravě okrajů dokumentu v celém textu tak, aby odpovídaly vybranému textovému rámečku. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Přerušení vlákna textu od Ariela Waldena – skript pro aplikaci InDesign k snadnému přerušení vlákna mezi textovými rámečky. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • InCopy Note Alert od Krise Coppieterse – startovací skript pro aplikaci Adobe® InDesign® a Adobe InCopy®, který upozorní na přítomnost poznámek. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Copy Paste Coordinates od Krise Coppieterse – skript pro zkopírování souřadnic do položek na stránce. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Chain Grep od Gregora Fellenze – zřetězení dotazů InDesign GREP na nové skripty. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Clear Overrides od Gregora Fellenze – zrušení lokálních změn stylu z textu, tabulek nebo objektů aplikace InDesign. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Invert Selection od Luise Felipe Corullóna – skript pro invertování výběru v dokumentu aplikace InDesign. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Layer Cloner od Paola Agostinetta – skript, který umožňuje zkopírovat vrstvu a její prvky z jednoho dokumentu do druhého. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • End Notes to End of Book Notes od Petera Kahrela – konverze poznámek na konci dokumentu na poznámky na konci knihy. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Renumbering Endnote References od Petera Kahrela: Skript vytváří poznámky na konci, jejichž reference se při přidání nebo odstranění poznámek na konci automaticky neaktualizují. Další informace najdete v příslušných pokynech
 • Size Thing to Page od Olava Kverna – změní velikost aktuálního výběru, například obrázku, na velikost stránky. Další informace najdete v příslušných pokynech.
 • Size Page to Thing od Olava Kverna – změní velikost stránky na velikost aktuálního výběru, například obrázku. Další informace najdete v příslušných pokynech.

Společnost Adobe spravuje úložiště open-source skriptů od komunity na GitHubu. Další informace o úložišti skriptů komunity aplikace InDesign najdete v souboru ReadMe. Tento soubor ReadMe obsahuje podrobnosti o přispění skriptem a odkazy na jejich autory. 

Další podobné

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?