Skriptování v aplikaci InDesign

Skriptování je skvělý nástroj umožňující provádět řadu různých úloh. Skript může být buď docela jednoduchý, jako běžná automatizovaná úloha, nebo složitý jako zcela nová funkce. Můžete si vytvářet své vlastní skripty a můžete spouštět skripty vytvořené jinými lidmi. Další informace o skriptování najdete v Příručce skriptování, v požadavcích na skriptování a v dalších zdrojích pro vývojáře na stránce http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Příručka Scripting Guide obsahuje úvod do skriptování a výukové lekce. Najdete zde také mnoho užitečných skriptů, které můžete spustit, například skript, který nakreslí vodítka kolem vybraného objektu. Některé z těchto skriptů se standardně zobrazují v panelu Skripty.

Panel Skripty a panel Popis pro skript – přehled

InDesign obsahuje dva panely pro skriptování: panel Skripty a panel Popis pro skript.

Panel Skripty je místo, kde spouštíte skripty, aniž byste opustili InDesign. V panelu Skripty se zobrazují skripty, které jsou umístěné ve složce Scripts ve složce aplikace InDesign a ve vaší složce Preferences. Pokud vytvoříte nebo dostanete skript, můžete ho umístit do složky Scripts Panel, aby se zobrazil v panelu Skripty.

Mac OS

Users/[jméno uživatele]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[verze]/[jazyk]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[jméno uživatele]\Application Data\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista a Windows 7

Users\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Poznámka:

Složku panelu Skripty rychle najdete kliknutím pravého tlačítka myši (Windows) nebo tlačítka Ctrl (Mac OS) na skript v panelu Skripty a volbou možnosti Najít v Průzkumníku (Windows) nebo Najít ve Finderu (Mac OS).

Skript pak můžete spustit dvojitým kliknutím v panelu Skripty, nebo můžete skripty spouštět pomocí funkce Rychle aplikovat.

Panel Popis pro skript vám umožní určit popis pro položku stránky, například textový rámeček nebo tvar. Určení popisů pro položku stránky je užitečné zejména při psaní skriptů, ve kterých potřebujete identifikovat objekt.

Poznámka:

Podrobné informace o přidávání, spouštění a upravování skriptů najdete v Příručce skriptování na webu společnosti Adobe http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Otevření panelu Skripty

  1. Zvolte Okna > Pomůcky > Skripty.

Otevření panelu Popis pro skript

  1. Zvolte Okna > Pomůcky > Popis pro skript.

Spouštění ukázkových skriptů

V aplikaci InDesign můžete spustit tyto skripty:

AddGuides

Přidá vodítka kolem vybraného objektu nebo objektů.

AddPoints

Přidá body k cestám vybraného objektu nebo objektů.

AdjustLayout

Posune objekty o určené vzdálenosti na levých/pravých stránkách.

AlignToPage

Zarovná objekty do určených pozic na stránce.

AnimationEncyclopedia

Automaticky vytvoří tlačítka s různými vlastnostmi animace.

BreakFrame

Odstraní z článku vybraný textový rámeček a jeho obsah.

CornerEffects

Překreslí cestu vybrané položky nebo položek s různými efekty rohů. Efekty rohů lze aplikovat na vybrané body cesty.

CreateCharacterStyles

Podle vybraného textu nadefinuje úplný znakový styl.

CropMarks

Přidá značky oříznutí nebo soutiskové značky kolem vybraného objektu nebo objektů.

ExportAllStories

Vyexportuje všechny články v dokumentu do série textových souborů.

FindChangeByList

Načte textový soubor s oddělením tabulátory a provede sérii obecných operací hledání a změny textu.

ImageCatalog

Umístí grafiku v určené složce do rozvržení „stránky miniatur“.

MakeGrid

Vytvoří mřížku rozdělením nebo zdvojením vybraného objektu nebo objektů.

Neon

Na vybraný objekt nebo objekty aplikuje efekt „prolnutí“.

PathEffects

Změní polohu bodů cesty na vybraném objektu nebo objektech, aby bylo možné vytvořit kreativní efekt.

PlaceMultipagePDF

Umístí všechny stránky PDF.

SelectObjects

Vybere na aktivní dvojstránce objekty podle jejich typu.

SortParagraphs

Seřadí abecedně odstavce ve výběru.

SplitStory

Rozdělí textové rámečky ve vybraném článku na samostatné, nesvázané textové rámečky.

TabUtilities

Aplikuje na vybraný text zarážky tabulátoru a odsazení.

Další informace o instalování a používání těchto ukázkových skriptů najdete na www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_cz (PDF).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online