O vytváření přesahů tiskových barev

Když dokument tištěný ofsetem používá na jedné stránce více než jednu tiskovou barvu, každá tisková barva musí být vytištěna v soutisku (perfektně zarovnaná) s ostatními barvami, se kterými sousedí, aby mezi různými barvami nevznikla mezera. Je ale nemožné zajistit přesný soutisk pro každý objekt na každém listu papíru, který prochází tiskařským strojem, proto může dojít k nepřesnému soutisku tiskových barev. Nepřesný soutisk způsobuje nežádoucí mezery mezi tiskovými barvami.

Nepřesný soutisk můžete kompenzovat mírným rozšířením jednoho objektu tak, aby překrýval objekt jiné barvy. Tyto procesy se nazývají přesahy. Při umístění jedné tiskové barvy nad jinou se standardně vyseknou neboli odstraní všechny spodní tiskové barvy, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání barev; ale vytvoření přesahů vyžaduje, aby se barvy přetiskovaly neboli tiskly přes sebe, aby mohlo dojít k jejich alespoň částečnému překrytí.

Nepřesný soutisk bez přesahu (vlevo) a s přesahem (vpravo)
Nepřesný soutisk bez přesahu (vlevo) a s přesahem (vpravo)

Většina přesahů využívá rozšíření světlého objektu do tmavého objektu. Protože viditelný okraj objektu nebo textu určuje tmavší ze dvou sousedících barev, mírné rozšíření světlejší barvy do tmavší barvy zachová vizuální okraj.

Metody vytváření přesahů

Přesahy v dokumentu můžete vytvořit pomocí libovolné kombinace metod, zahrnujících následující:

 • Použijte výtažkové barvy, které nevyžadují přesahy.

 • Přetiskujte černou.

 • Ručně přetiskněte tahy nebo výplně.

 • Použijte vestavěné přesahy aplikace InDesign CS4 nebo Adobe In-RIP Trapping.

 • Vytvořte přesahy v importovaných grafikách pomocí funkcí pro vytváření přesahu v ilustračních programech, ve kterých byly grafiky vytvořeny. Pokyny najdete v dokumentaci k těmto aplikacím.

  Zvolte řešení přesahů, které doplňuje pracovní postup barevného výstupu, který používáte, například PostScriptnebo PDF.

Potřebu vytváření přesahů můžete eliminovat tím, že ve využití barev vyloučíte možnost chybného soutisku. Chybnému soutisku můžete předejít tím, že použijete sousedící výtažkové barvy, které obsahují společné tiskové barvy. Pokud například určíte tmavě fialový tah s jasně červenou výplní, budou oba tyto prvky obsahovat podstatný podíl purpurové. Společná purpurová tahu a výplně se bude tisknout jako jedna oblast, takže pokud se vyskytne chybný soutisk s ostatními tiskovými barvami, purpurový tiskový výtažek zajistí, že případná mezera bude jen stěží viditelná.

O automatickém vytváření přesahů

InDesign dokáže vytvořit přesahy v barevných dokumentech pomocí vestavěného modulu pro přesahy a může také využít modul pro přesahy Adobe In-RIP Trapping, který je dostupný na výstupních zařízeních s Adobe PostScriptem, která podporují Adobe In-RIP Trapping.

Oba moduly pro přesahy počítají potřebné úpravy okrajů textu i grafik. Tyto moduly aplikují techniky vytváření přesahů pro různé části jednoho objektu, i když text nebo objekt aplikace InDesign překrývá několik různých barev pozadí. Nastavení přesahů se provádějí automaticky a pomocí definice přednastavení přesahů můžete řešit požadavky pro určité rozsahy stránek. Efekty přesahů můžete vidět pouze na výtažcích barev vytvořených pomocí modulu pro přesahy; výsledky nelze v aplikaci InDesign zobrazit na obrazovce.

Modul pro přesahy detekuje kontrast barevných okrajů a pak vytvoří přesahy na základě neutrálních denzit (světlosti nebo tmavosti) sousedících barev, ve většině případů rozšířením světlejší barvy do sousedící tmavší barvy. Nastavení přesahů, která určíte v panelu Přednastavení přesahů, mění výsledky modulu pro přesahy.

Požadavky automatického vytváření přesahů

Chcete-li vytvořit přesahy v dokumentech pomocí vestavěné funkce aplikace InDesign, potřebujete PPD, který podporuje separace.

Chcete-li vytvořit přesahy v dokumentech pomocí modulu Adobe In-RIP Trapping, potřebujete následující software a hardware:

 • Výstupní zařízení s Adobe PostScriptem Level 2 nebo novějším, které používá RIP podporující Adobe In-RIP Trapping. Chcete-li zjistit, zda postscriptové výstupní zařízení podporuje Adobe In-RIP Trapping, kontaktujte jeho výrobce nebo svého poskytovatele předtiskových služeb.

 • Soubor PPD (soubor popisu postscriptové tiskárny) pro tiskárnu, která podporuje Adobe In-RIP Trapping. Tento PPD musíte vybrat, když tiskárnu instalujete.

Rozdíly mezi vestavěnou funkcí pro přesahy a modulem Adobe In-RIP Trapping

Pracovní postup se složenými barvami

S vestavěnou funkcí pro přesahy můžete vytvořit výtažky dokumentu pomocí separací v aplikaci InDesign nebo in-RIP separací. Chcete-li použít Adobe In-RIP Trapping, musíte použít separace In-RIP.

Šířky přesahů

Vestavěná funkce pro přesahy omezuje šířku přesahů na 4 body bez ohledu na to, jakou šířku přesahů zadáte. Pro větší šířky přesahů použijte Adobe In-RIP Trapping.

Vektorové grafiky EPS

Vestavěná funkce pro přesahy neumí vytvořit přesahy pro vektorové grafiky EPS; modul Adobe In-RIP Trapping vytváří přesahy pro všechny importované grafiky.

Vytváření přesahů pro importované bitmapové obrazy

Vestavěná funkce pro přesahy umí vytvořit přesahy mezi bitmapovými obrazy, jako jsou fotografie, a textem a grafikami. Bitmapové obrazy musí být uloženy v čistě bitmapovém formátu, který podporuje požadavky na barvy v komerčním tisku. Pro komerční tiskové úlohy jsou nejvhodnější formáty PSD (Photoshop) a TIFF; před použitím jiných formátů se poraďte se svým poskytovatelem prepress služeb.

Pokud používáte server OPI (Open Prepress Interface), zkontrolujte, že vytváří obrazy pro určení polohy (FPO) s použitím formátu TIFF nebo PSD. Pokud jsou tyto obrazy ve formátu TIFF nebo PSD, může pro ně být možné použít vestavěnou funkci pro přesahy, když při výstupu nevyberete některou z voleb Vynechat pro OPI. (Volby Vynechat pro OPI jsou v sekci Další volby tiskového dialogového okna, když je vybraná PostScriptová tiskárna.)

Poznámka:

Chování a přesnost vytvoření přesahů v pracovním postupu OPI závisí na mnoha faktorech, například na metodě převzorkování dolů, kterou používá server OPI pro generování obrazů pro určení polohy (FPO). Chcete-li získat co nejlepší výsledky, poraďte se s dodavatelem OPI o integraci řešení Adobe pro vytváření přesahů s jejich OPI serverem.

Vytváření přesahů pro importované vektorové grafiky

Jak modul Adobe In-RIP Trapping, tak vestavěná funkce pro přesahy mohou vytvářet přesahy pro text a grafiky vytvořené nástroji v aplikaci InDesign a umístěné vektorové soubory PDF. Vestavěná funkce pro přesahy ale neumí vytvářet přesahy pro umístěné vektorové grafiky EPS.

Text, cesty a rámečky, které vytvoříte v aplikaci InDesign, nebudou mít správné přesahy, pokud překrývají rámeček s umístěnou grafikou, kterou vestavěná funkce pro přesahy neumí zpracovat, například vektorovou grafikou EPS. (Ale s modulem Adobe In-RIP Trapping se přesahy pro tyto objekty vytvoří správně.) Vestavěnou funkci pro přesahy můžete použít pro dokumenty obsahující vektorové grafiky EPS, pokud upravíte rámeček grafiky. Pokud umístěná grafika EPS není obdélníková, zkuste změnit tvar jejího rámečku tak, aby byl blíž k samotné grafice a dál od ostatních objektů. Chcete-li například přizpůsobit rámeček grafiky těsněji kolem grafiky, můžete zvolit Objekt > Ořezová cesta.

Text a grafika v aplikaci InDesign, které se překrývají
Text a grafiky aplikace InDesign překrývající umístěné grafiky EPS (vlevo) nebudou mít správné přesahy; lepších výsledků dosáhnete úpravou tvaru rámečku tak, aby se nedotýkal jiných objektů (vpravo).

Vytváření přesahů pro text

Jak Adobe In-RIP Trapping, tak vestavěná funkce pro přesahy umí vytvářet přesahy znaků textu do jiného textu a grafik. (Vestavěná funkce pro přesahy vyžaduje, aby text a grafiky byly vytvořeny v aplikaci InDesign, a nebyly obsaženy v importovaných grafikách.) Pro textový znak překrývající různé barvy pozadí se vytvoří přesné přesahy pro všechny barvy.

Adobe In-RIP Trapping umí vytvořit přesahy pro všechny typy písem. Naopak vestavěná funkce pro přesahy funguje nejlépe s písmy Type 1, OpenType a Multiple Master; použití písem TrueType může způsobit vytvoření nejednotných přesahů. Pokud v dokumentu musíte použít písma TrueType a chcete použít vestavěnou funkci pro přesahy, zvažte převedení veškerého textu v písmu TrueType na obrysy tím, že text vyberete a zvolíte Text > Vytvořit obrysy. Text se převede na objekty aplikace InDesign, pro které se přesahy vytvářejí spolehlivě. Po převodu textu na obrysy nelze text již upravovat.

Jak z vytváření přesahů získat co nejvíc

Ať používáte Adobe In-RIP Trapping nebo vestavěnou funkci pro přesahy, můžete ušetřit čas, když nebudete zpracovávat stránky, které nevyžadují přesahy, například stránky obsahující pouze černý text. Pokud chcete vytvářet přesahy pouze v rozsahu stránek, které to vyžadují, můžete použít přednastavení přesahů.

Rychlost vytvoření přesahů pomocí vestavěné funkce závisí na rychlosti vašeho počítače. Pokud vytváříte přesahy na každé stránce dlouhého dokumentu, použijte nejrychlejší počítač, který máte k dispozici. Vestavěná funkce pro přesahy také značně využívá pevný disk počítače, proto je při vytváření přesahů výhodou rychlý disk a datová sběrnice.

Chcete-li maximalizovat čas, po který bude počítač schopen vykonávat jiné úlohy, je vhodné použít modul Adobe In-RIP Trapping, který všechny přesahy vytváří v RIP místo v počítači.

Vyhrazení místa na disku pro vestavěnou funkci pro přesahy

Chcete-li vytvořit přesahy okrajů pro každou barvu, která vyžaduje přesahy, funkce vytváření přesahů vytvoří velké množství cest, které se použijí pouze ve výstupním zařízení (tyto cesty se neukládají do dokumentu). Zatímco modul Adobe In-RIP Trapping zpracovává a ukládá tyto přidané cesty v RIPu, vestavěná funkce pro přesahy využívá pro dočasné uložení těchto cest přesahů váš pevný disk. Před použitím vestavěné funkce pro přesahy uvolněte na disku pokud možno co nejvíce místa.

Velikost místa na disku, které budete potřebovat, závisí na mnoha faktorech, proto není možné přesně předpovědět, kolik bude určitá úloha vytváření přesahů vyžadovat. Požadavky na místo na disku se ale s největší pravděpodobností zvýší, když se zvětší jedna nebo více z následujících vlastností dokumentu:

 • Počet stránek, na kterých se budou vytvářet přesahy.

 • Počet překrývajících se barevných objektů.

 • Počet obrazů, pro které je třeba vytvořit přesahy.

 • Rozsah textu, pro který je třeba vytvořit přesahy.

 • Rozlišení konečného výstupu.

  Pokud přerušíte zpracování úlohy, která používá vestavěnou funkci pro přesahy, nebo se vyčerpá volné místo na disku, mohou data přesahů zůstat na vašem disku. V případě potřeby můžete ukončit aplikaci a pak najít a odstranit dočasná data ve složce C:\Temp (Windows). V Mac OS restartujte svůj počítač.

Vytvoření přesahů v dokumentu nebo v knize

Neměňte výchozí nastavení přesahů, pokud jste to nekonzultovali s poskytovatelem prepress služeb a pokud nerozumíte tomu, jak fungují volby vytváření přesahů v kontextu určitého dokumentu a tiskových podmínek.

Když vytváříte přesahy ve více dokumentech v knize, můžete uvnitř jednotlivých dokumentů knihy různým rozsahům stránek přiřadit různá vlastní přednastavení přesahů. Nemůžete určit volby vytváření přesahů pro celou knihu najednou. Můžete ale vyřešit konflikty přednastavení v dokumentu.

 1. Pokud je třeba, vytvořte přednastavení přesahů s vlastními nastaveními pro určitý dokument a podmínky tisku.
 2. Přiřaďte přednastavení přesahů k rozsahu stránek.
 3. Zvolte Soubor > Tisknout, abyste otevřeli tiskové dialogové okno.
 4. Ze seznamu vlevo vyberte Výstup.
 5. Podle toho, zda vytváříte výtažky v hostitelském počítači nebo in-RIP separace, zvolte v poli Barva buď Výtažky nebo In-RIP výtažky.
 6. V nabídce Přesahy zvolte jednu z následujících voleb:
  • Zabudované v aplikaci, chcete-li použít vestavěnou funkci pro přesahy v aplikaci InDesign.

  • Adobe In-RIP. Tato volba funguje pouze v případě, že cílové výstupní zařízení podporuje Adobe In-RIP Trapping.

 7. Pokud vám poskytovatel předtiskových služeb doporučí změnit nastavení tiskových barev, klikněte na Správce tiskových barev. Vyberte tiskovou barvu, nastavte volby určené poskytovatelem předtiskových služeb a pak klikněte na OK:
 8. Pokračujte nastavením dalších tiskových voleb, a pak kliknutím na Tisknout dokument vytiskněte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online