Příručka uživatele Zrušit

Přetisk

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

O přetisku

Pokud jste nezměnili průhlednost své kresby v panelu Průhlednost, budou výplně a tahy v kresbě neprůsvitné, protože barva v popředí odstraní neboli vysekne plochu v pozadí. Vyseknutí můžete zabránit s použitím volby Přetisk v panelu Atributy. Po nastavení voleb přetisku můžete zobrazit náhled efektů přetisku na obrazovce.

Tři překrývající se kruhy bez přetisku (vlevo) a s přetiskem (vpravo)

InDesign také nabízí simulaci přetisku, která je užitečná pro napodobení efektů přetisku přímých a výtažkových tiskových barev na tiskovém zařízení se složenými barvami.

Černá tisková barva aplikovaná na text nebo na vlastní objekty aplikace InDesign se standardně přetiskuje, aby se zabránilo chybám při soutisku malých znaků černého textu, který je umístěný přes barevné oblasti, nebo barevných ploch ohraničených černými linkami. Nastavení černé tiskové barvy můžete měnit pomocí předvoleb Vzhled černé.

Pracovní postup příslušného návrhu bude možná vyžadovat nastavení přetisku pro určité barvy. Můžete například chtít tisknout text ve vaší publikaci v určité barvě. Zvažte následující možnosti:

 • Vytvořte objektový styl, který používá přímou tiskovou barvu jako výplň nebo tah s odpovídající přetiskem výplně nebo tahu.

 • Vytvořte samostatnou vrstvu pro objekty, které obsahují přímou barvu a přiřaďte je k černé.

 • Vytvořte složený soubor PDF a změňte nastavení přetisku v PDF.

 • Přiřaďte nastavení přetisku ve vašem RIPu.

 • Použijte nastavení přetisku na obrázek nebo objekt a přidejte do knihovny, nebo upravte umístěný soubor v jeho původní aplikaci.

Určení, kdy použít ruční přetisk

Automatické vytváření přesahů (trapping) v aplikaci InDesign — buď zabudovanou funkcí nebo modulem Adobe In-RIP Trapping – téměř vylučuje potřebu ručního nastavení přetisku. Ruční přetisk ale může být efektivním řešením v mimořádných případech, když není možné použít automatické vytváření přesahů.

Chcete-li rozhodnout, zda použít přetisk, použijte následující pravidla:

 • Poraďte se s poskytovatelem služeb, abyste zjistili, zda výstupní zařízení podporuje ruční nastavení přetisku.

 • Přetiskujte, když kresba neobsahuje společné tiskové barvy a vy chcete vytvořit přesahy (trapping) nebo efekty překrývání barev. Když se míchají přetiskované výtažkové barvy nebo vlastní barvy, které nesdílejí společné tiskové barvy, barva přetiskované barvy se přidá k barvě pozadí. Například když vytisknete výplň se 100 % purpurovou přes výplň se 100 % azurovou, překrývající se výplně budou fialové, ne purpurové.

 • Když používáte tah k vytvoření přesahu dvou výtažkových barev, nepřetiskujte ho. Místo toho určete barvu tahu CMYK, která použije vyšší hodnotu z odpovídajících tiskových barev v každé z původních barev.

 • Domluvte se s poskytovatelem předtiskových služeb na tom, kdy a jak budete používat ruční přetisk, protože to může mít významný vliv na volby přesahů nastavené v dialogovém okně Tisknout. Přetisk podporuje většina zařízení s PostScriptem Level 2 a s PostScriptem 3.

Přetisk položek stránky

Přetisknout lze tahy štětcem nebo výplně, pravidla odstavce a pravidla nad poznámkami. Lze také simulovat přetisk přímých barev.

Přetisk tahu nebo výplně

Tahy a výplně libovolných vybraných cest můžete přetiskovat pomocí panelu Atributy. Pro přetiskované tahy nebo výplně se nemusí vytvářet přesahy, protože přetisk překryje případné mezery mezi sousedícími barvami. Tah můžete také přetiskovat, chcete-li simulovat přesahy (pomocí přetisku barvy, kterou ručně vypočítáte jako správnou kombinaci dvou sousedních barev).

Při aplikování ručního přetisku si pamatujte následující pravidla:

 • Pokud použijete volbu Přetisk pro stoprocentně černé tahy nebo výplně, černá tisková barva nemusí být dostatečně neprůhledná, aby zabránila prosvítání barev v pozadí. Pro odstranění problému s prosvítáním použijte čtyřbarevnou (sytou) černou barvu místo 100 % černé. O přesných procentech barev, které se mají přidat k černé, se poraďte se svým poskytovatelem služeb.

 • Když používáte tahy, abyste vytvořili přesahy objektů (ale ne znaků textu), upravte zarovnání tahů tak, aby tahy byly vně cesty nebo objektu a ne zarovnané dovnitř nebo na střed cesty.

 • Když používáte tah pro vytvoření přesahů dvou přímých barev nebo přímé a výtažkové barvy, obvykle aplikujete na tah světlejší barvu a budete ho přetiskovat.

  Použijte panel Náhled výtažků, chcete-li zobrazit náhled přetisku barev.

 1. Pomocí nástroje pro výběr  nebo nástroje pro přímý výběr  vyberte jednu nebo více cest, případně pomocí textového nástroje vyberte textové znaky. Chcete-li přetisknout tah cesty, která je vložená uvnitř rámečku, musíte nejdříve vybrat vnořenou (vnitřní) cestu pomocí nástroje pro přímý výběr.
  Přetiskování výplní a tahů

  A. Azurová (spodní vrstva) B. Purpurová (prostřední vrstva) C. Žlutá (horní vrstva) 

 2. Vyberte Okna > Výstup > Atributy.
 3. V panelu Atributy proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li přetisknout výplň vybraných objektů nebo přetisknout text, který nemá vytažené obrysy, vyberte Přetisk výplně.

  • Chcete-li přetisknout tah vybraných objektů, vyberte Přetisk tahu.

  • Chcete-li přetisknout barvu aplikovanou na mezery v přerušované, tečkované nebo pruhované čáře, vyberte Přetisk mezer.

Přetisk linky odstavce

 1. Zkontrolujte, že existuje políčko vzorníku pro barvu, kterou chcete přetiskovat.
 2. Kliknutím textovým nástrojem umístěte textový kurzor do odstavce.
 3. V panelu Odstavec zvolte Linky odstavce z nabídky panelu.
 4. V rozbalovací nabídce nahoře v dialogovém okně zvolte linku odstavce, kterou chcete přetisknout.
 5. Vyberte jednu z následujících voleb, pak klikněte na OK.
  • Chcete-li přetisknout tah linky, vyberte Přetisk tahu.

  • Chcete-li přetisknout barvu aplikovanou na mezery v přerušované, tečkované nebo pruhované čáře, vyberte Přetisk mezer.

Poznámka:

Volby Přetisk tahu a Přetisk mezer v dialogovém okně Linky odstavce mohu být uloženy jako součást stylu odstavce.

Přetisk linek nad poznámkami pod čarou

InDesign může automaticky vkládat linku oddělující poznámky pod čarou od těla dokumentu. Můžete zvolit, aby se tato linka přetiskovala.

 1. Zkontrolujte, že existuje políčko vzorníku pro barvu, kterou chcete přetiskovat.
 2. Zvolte Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.
 3. V dialogovém okně Volby poznámek pod čarou klikněte na záložku Rozvržení.
 4. Vyberte Přetisk tahu a klikněte na OK.

Simulace přetisku přímých tiskových barev

Simulace přetisku je užitečná pro simulování efektů přetisku přímých barev s různými hodnotami neutrální denzity (například červené a modré). Když tisknete do složeného výstupního zařízení s použitím simulace přetisku, můžete vidět, zda je výsledná barva ta, kterou chcete přetisknout nebo vykrojit.

 1. V oblasti Výstup v dialogovém okně Tisknout zvolte volbu složeného tisku z nabídky Barvy.
  Poznámka:

  Přetisk nemůžete simulovat, když je vybraná volba Pro složené nechat nezměněné.

 2. Vyberte Simulovat přetisk.

Změna nastavení přetisku černé

Chcete-li v aplikaci InDesign vyseknout černé objekty, musíte zabránit přetisku vzorku černé. Na rozdíl od většiny vzorků barev, které se standardně vysekávají, vzorek černé se standardně přetiskuje, včetně všech černých tahů, výplní a znaků textu. Stoprocentní výtažková černá se v panelu Vzorník zobrazuje jako [Černá]. Černé objekty můžete vysekávat buď odznačením výchozího nastavení přetisku v Předvolbách nebo duplikováním výchozího vzorku černé a aplikováním duplikovaného vzorku na barevné objekty, které chcete vysekávat. Pokud v dialogovém okně Předvolby toto nastavení přetisku vypnete, všechny výskyty barvy Černá odstraní překryté tiskové barvy.

Poznámka:

Při tisku v tiskařské firmě může být levnější a snadnější výtažkovou černou přetiskovat.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Vzhled černé (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Vzhled černé (Mac OS).
 2. Zapněte nebo vypněte volbu Přetiskovat barvu [Černá] při 100 %.
Poznámka:

Přetiskovat barvu [Černá] při 100% neovlivní odstíny barvy [Černá], nepojmenované černé barvy ani objekty, které vypadají černé díky svému nastavení průhlednosti nebo stylu. Tato volba ovlivní pouze objekty nebo text, vybarvený vzorkem [Černá].

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.