Přehled nových funkcí

Je k dispozici aktualizace aplikace InDesign CC

Další informace najdete v tématu Přehled nových funkcí.

Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud

Novinky v aplikaci InDesign CC

Nová funkce Synchronizace nastavení umožňuje jednotlivým uživatelům synchronizovat svoje nastavení pomocí služby Creative Cloud. Pokud používáte dva počítače, například jeden doma a druhý v práci, umožňuje vám funkce Synchronizace nastavení udržovat tato nastavení synchronizovaná na těchto dvou počítačích. Také pokud vyměníte starý počítač za nový a znovu nainstalujete aplikaci InDesign, můžete si aplikaci rychle nastavit pomocí všech svých nastavení jediným stisknutím tlačítka.

Další informace najdete v tématu Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud (článek).

Modernizace uživatelského rozhraní

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

Aplikace InDesign nyní ve výchozím nastavení používá tmavé téma, které odpovídá nedávným změnám v dalších produktech, jako je například Photoshop, Illustrator a Premiere Pro. Toto téma zajišťuje příjemnější vizuální vnímání, obzvláště při práci s bohatými barvami návrhy. Také významně zjednodušuje práci ve více aplikacích současně.

Tmavé a středně světlé uživatelské rozhraní

Světlé a středně tmavé uživatelské rozhraní

Nová témata se sytými barvami pro uživatelské rozhraní: tmavé, středně světlé, světlé a středně tmavé

Jas uživatelského rozhraní snadno nastavíte na oblíbený tón pomocí volby Rozhraní v dialogovém okně Předvolby. Chcete-li, aby tón pracovní plochy odpovídal jasu rozhraní, můžete nastavit volbu Přizpůsobit plochu na možnost Barevné téma. Dáváte-li přednost klasické barvě pracovní plochy aplikace InDesign (CS6 nebo starší), můžete zrušit zaškrtnutí této volby.

Další informace najdete ve videu Prohlídka nového rozhraní.

Vylepšení platformy

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

Podpora vysokých hodnot DPI

Aby bylo možné využívat pokroků v technologiích displejů s vysokým rozlišením, zahrnuje aplikace InDesign nativní podporu pro displeje s vysokým rozlišením. Tato funkce je v současnosti dostupná pro systém Mac OS (například MacBook Pro s displejem Retina). Na těchto zařízeních můžete nyní pracovat v ostřejším a jasnějším prostředí. Text a složité kresby se rovněž zobrazují jasněji, barvy a odstíny nabývají na sytosti.

64bitová podpora v systémech Mac a Windows

Aplikace InDesign, InCopy a InDesign Server jsou nyní 64bitové aplikace, které v systémech Mac a Windows dokážou pracovat s pamětí RAM větší než 3 GB. Všechny funkce aplikace InDesign dokážou fungovat v 64bitovém režimu. Díky podpoře 64bitové architektury je obecné zpracování rychlejší a aplikace má k dispozici více paměti RAM. Urychlují se tím probíhající procesy a usnadňuje práce s několika velkými soubory současně.

Kódy QR

Novinky v aplikaci InDesign CC

V aplikaci InDesign nyní můžete vytvářet a upravovat kvalitní nezávislou grafiku kódů QR. Vytvořený kód QR je přesný grafický objekt, který se v aplikaci InDesign chová stejně jako nativní vektorová kresba. Můžete jednoduše měnit velikost tohoto objektu a vyplňovat jej barvami. Na objekt můžete také používat efekty, průhlednost a tiskové atributy, jako je například přetisk, přímé tiskové barvy a přesahy.

Funkce Vytvoření kódu QR se nachází v nabídce > Objekt a v kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem při vybrání prázdného rámečku.

Dialog Vytvořit QR kód

Po umístění do dokumentu se kód QR chová jako tradiční objekt EPS s tím, že při přejetí myší přes objekt se nad objektem zobrazí popisek obsahující informace o obsahu.

Obrázek s QR kódem

Další informace najdete ve videu Vytváření QR kódů nebo článku Vytváření QR kódů.

Vylepšení nabídky Písmo

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

V nabídce Písmo bylo provedeno několik vylepšení, mezi která patří způsob zobrazování, vyhledávání a vybírání písem. Nyní si můžete také označovat písma jako oblíbená a aplikovat písma na vybraný text při procházení, takže vidíte, jak budou tato písma vypadat v rozvržení.

Významná vylepšení

 • Hledání písem podle libovolné části názvu
 • Zobrazení písem s rodinami v dílčí nabídce
 • Aplikování výběru písma pomocí kláves šipek na vybraný text
 • Správa oblíbených písem

Nový ovládací prvek nabídky Písmo

Nový ovládací prvek pro písma byl přidán do panelu Znak a do ovládacího panelu. Tento ovládací prvek obsahuje čtyři prvky.

Ovládací prvek nabídky Písmo

 1. Tlačítko pro přepínání mezi dvěma dostupnými režimy hledání
 2. Textové pole pro zobrazení názvu vybraného písma nebo pro zadání klíčového slova hledání
 3. Ikona pro vymazání hledání - zobrazí se pouze tehdy, když je do pole hledání zadaný nějaký text
 4. Rozbalovací tlačítko s šipkou pro zobrazení seznamu písem - všechna písma nebo výsledky hledání

Kliknutím na rozbalovací tlačítko bez zadání nějakého řetězce hledání si zobrazíte rozbalovací seznam s nainstalovanými písmy.

Rozbalovací seznam instalovaných písem

Snadné hledání písem

Nyní můžete jednoduše vyhledávat požadovaná písma. Máte k dispozici dva režimy:

 • Prohledat celý název písma: Hledá shodu kdekoli v názvu písma. Při zadávání textu se v místním okně zobrazují odpovídající názvy písem.
 • Vyhledat pouze první slovo: Zobrazí se písma začínající zadaným textem a zbývající část názvu písma se doplní automaticky.
Volby prohledávání

Používání nového hledání

Když vymažete název písma a začnete psát, začnou se v místním okně zobrazovat výsledky hledání. V ovládacím prvku se zobrazí ikona s křížkem, která vám pomůže rychle vymazat výsledky a začít znovu. Výsledky hledání se zobrazují v nestrukturovaném seznamu (bez seskupení písem podle příslušných rodin). Například Ebrima je rodina a ta má dva styly - Normální a Tučné. Pokud vyhledáte Ebrima, zobrazí se Normální i Tučné jako nezávislé položky, které nebudou seskupeny pod Ebrima.

Plochý seznam písem

Procházení a používání písem

Seznamem písem můžete procházet pomocí kláves šipek. Při vybrání se styl písma použije na vybraný text a vytvoří se náhled rozvržení nebo dokumentu. Kliknutím na název písma nebo stisknutím klávesy Enter potvrdíte styl písma a zavřete místní okno Seznam písem.

Správa oblíbených písem

Kliknutím na ikonu Oblíbené (hvězdička) v seznamu písem můžete přidat nebo odebrat písmo ze seznamu oblíbených. Při kliknutí na rozbalovací tlačítko s šipkou se u písem označených jako oblíbená nachází ikona Oblíbené zvýrazněná černou barvou.

Seznam oblíbených písem

Přidáním nebo odebráním písma patřícího do nějaké rodiny přidáte nebo odeberete v seznamu Oblíbené celou rodinu písem.

Rodina písem jako oblíbená

Více informací najdete ve videu Vylepšení nabídky Písmo v Adobe InDesign CC.

Rozšíření formátu EPUB

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

Byl zjednodušen pracovní postup exportu do formátu EPUB: několik vylepšení stávajících funkcí, rozšířené možnosti ovládání při tvorbě obsahu a několik zcela nových funkcí.

Podpora pro články obsahu

Článek obsahu byl přepracován tak, aby všechny stávající, třeba i upravené, články obsahů, byly exportovány jako jakékoli jiné články. Pokud dojde ke zkopírování a vložení částí těchto článků obsahů, zůstanou aktivní hypervazby na stránku PDF a na zdrojový odstavec (v případě exportu do formátu EPUB).
Soubor NCX (navigační), vyžadovaný v balíčku EPUB, nemůže používat stávající obsah a je vytvořen pomocí stylu obsahu tak, jako ve verzi CS6.

 • Pokud si v obsahu nepřejete čísla stránek, můžete je ručně odebrat nebo vytvořit obsah bez čísel stránek.
 • Aby zůstaly odkazy aktivní, je nutné články obsahů vytvořené ve verzi CS6 a starších znovu vytvořit ve verzi InDesign CC.

Podpora pro články rejstříků

V exportovaném souboru ve formátu EPUB jsou nyní podporovány články rejstříků. V exportovaném souboru se zobrazí aktivní hypervazby na položky rejstříku. Tyto položky si zachovají odkazy na obsah na úrovni odstavce.

Export bez CSS

Pokud se při exportování dokumentu nebo knihy z aplikace InDesign do formátu EPUB/HTML rozhodnete nevytvořit CSS, budou ve značkách HTML označeny pouze třídy asociované se styly – nebudou vytvořeny žádné přepisující třídy. Exportovaný soubor je nyní mnohem čistší a připravený pro externí CSS.

Volba CSS v dialogu voleb pro export do formátu EPUB

Vytváření stylů CSS

Volba Vytvořit CSS byla přidána do nabídky Tagování exportu dialogových oken pro úpravy stylu odstavce, znaku a objektu. Chcete-li zahrnout tento styl do CSS, zaškrtněte políčko Vytvořit CSS. Pokud toto políčko nezaškrtnete, nevytvoří se pro tento styl žádná třída CSS. Pokud jste jedné třídě přiřadili dva nebo více stylů, zobrazí aplikace InDesign při exportu chybovou zprávu nebo upozornění.

Volba Vytvořit CSS

Čistší CSS

Při mapování atributů aplikace InDesign do odpovídajících vlastností CSS je často nutné vytvořit tzv. „přepisující třídu“, která upraví chování třídy CSS vytvořené ze stylu. Před touto změnou jim byly přidělovány matoucí názvy. Tyto názvy byly nyní změněny, aby odrážely jejich účel a byly pro uživatele přehlednější s ohledem na použitá potlačení.

Styl objektu pro mapování na tag exportu

Volby stylů objektu nyní obsahují funkci Tagování exportu. Z pohledu mapování stylů do tříd a tagů fungují styly objektů spíš jako styly odstavců a znaků.

Volba Exportovat tagy ve stylu objektu

Volby exportu objektů pro styly objektů

Volby stylu objektu nyní obsahují volby exportu pro alternativní text, tagovaná PDF a dokumenty ve formátu EPUB a HTML. Můžete určit nastavení rastrování a volby vlastního rozvržení. Objekty s aplikovaným stylem jsou zpracovávány na základě voleb exportu.

Více informací viz:

Panel Adobe Exchange

Novinky v aplikaci InDesign CC

Nový panel Adobe Exchange představuje v aplikaci vestavěný způsob prohlížení obsahu, modulů plug-in a skriptů, které si můžete zakoupit nebo bezplatně stáhnout. Pokud vytváříte skripty, šablony, moduly plug-in nebo cokoli jiného, co může rozšiřovat funkčnost aplikací v rámci služby Adobe Creative, můžete je rychle zabalit, odeslat a dát k dispozici širší komunitě uživatelů.

Služba Adobe Exchange dokonce umožňuje soukromé sdílení produktů. Můžete například zabalit několik obrazů, šablon aplikace InDesign a dalších souborů. Každý, s kým tyto produkty budete soukromě sdílet, si může nainstalovat jejich obsah a zobrazovat si vámi prováděné aktualizace. Tento mechanizmus se velice podobá obchodu s aplikacemi.

Můžete se zdarma stát tvůrcem. Začněte zde: https://www.adobeexchange.com/producer

Chcete-li otevřít panel Exchange, zvolte možnost Okna > Rozšíření > Adobe Exchange.

Panel Adobe Exchange

Více informací najdete ve videu Nový panel Exchange .

Další aktualizace

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

Dialogové okno Nový dokument

Dialog Nový dokument nyní obsahuje možnost zobrazení náhledu nového dokumentu. Při vybírání voleb nového dokumentu okamžitě vidíte dopad těchto voleb nebo změny na pozadí.

Dialogové okno Nový dokument

Více informací najdete ve videu Vytvoření nového dokumentu .

Poznámka:

(Pouze čínština, japonština a korejština) Možnost náhledu je zobrazena v dialogovém okně Nová mřížka rozvržení (Nový dokument > dialogové okno Mřížka rozvržení).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?