Popis kódů QR

Kódy QR jsou strojově čitelné vytištěné reprezentace dat pro využití v různých oborech. V současnosti se běžně používají ve spotřebitelské reklamě. Spotřebitel se smartphonem si může nainstalovat aplikaci obsahující skener kódů QR, která dokáže přečíst a dekódovat informace o adrese URL a přesměrovat prohlížeč telefonu na webové stránky příslušné společnosti.

Po naskenování kódů QR mohou uživatelé přijmout text, přidat informace o kontaktu do svého zařízení, otevřít hypertextový odkaz na webovou stránku nebo vytvořit e-mailovou či textovou zprávu.

Správa kódů QR v aplikaci InDesign

V aplikaci InDesign nyní můžete vytvářet a upravovat kvalitní nezávislou grafiku kódů QR. Vytvořený kód QR je přesný grafický objekt, který se v aplikaci InDesign chová stejně jako nativní vektorová kresba. Můžete jednoduše měnit velikost tohoto objektu a vyplňovat jej barvami. Na objekt můžete také používat efekty, průhlednost a tiskové atributy, jako je například přetisk, přímé tiskové barvy a přesahy. Grafiku kódu můžete zkopírovat a vložit jako objekt vektorové grafiky do standardních grafických editorů, jako je například Adobe Illustrator.

Vytvoření kódu QR

 1. Vyberte příkaz nabídky Objekt > Vytvořit kód QR. Zobrazí se dialog Vytvoření kódu QR.

  Dialogové okno Vytvořit kód QR

  Dialog Vytvoření/úpravy kódu QR obsahuje dvě záložky – Obsah a Barva.

 2. Na kartě Obsah zvolte v rozbalovacím seznamu Typ některý z následujících datových typů:

  • Hypertextový odkaz na web
  • Prostý text
  • Textová zpráva
  • E-mail
  • Vizitka

  Podle zvoleného typu se zobrazí jedno nebo více polí pro zadání obsahu, pro který chcete vytvořit kód QR.

 3. Na kartě Barva se nachází seznam vzorků barev. Chcete-li na kód QR použít určitou barvu, přejděte na kartu Barva a vyberte barvu. Ve výchozím nastavení je vytvořený QR kód černý s průhledným pozadím.

 4. Klikněte na OK.

 5. Pokud jste před vytvořením kódu QR vybrali rámeček, umístí se kód přímo do vybraného rámečku a nahradí jeho obsah.

  Pokud jste nevybrali rámeček, načte se kód QR do umísťovacího kurzoru a můžete jej umístit jako tradiční objekt EPS:

  • Kliknutím do dokumentu umístíte objekt v jeho původní/výchozí velikosti 30 X 30 (cm jednotek).
  • Kliknutím do existujícího rámečku umístíte kód do tohoto rámečku s výchozí velikostí. (Kliknete-li do rámečku se stisknutou klávesou Alt, dojde k nahrazení stávajícího obsahu.)
  • Kliknutím a přetažením nakreslíte nový rámeček s pevným poměrem stran a uvolněním myši vložíte do tohoto rámečku kód.

Po umístění do dokumentu se kód QR chová jako tradiční objekt EPS s tím, že při přejetí myší přes objekt se nad objektem zobrazí popisek obsahující informace o obsahu ve formě vloženého kódu.

Umístění vytvořeného kódu QR

Úpravy obsahu a barvy kódu QR

 1. Vyberte objekt kódu QR nebo rámeček: dvakrát klikněte dovnitř rámečku.

 2. Vyberte příkaz nabídky Objekt > Upravit kód QR. Můžete také kliknout pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vybrat možnost Upravit kód QR.

 3. Zobrazí se dialog Upravit kód QR s informacemi o existujícím obsahu a barvě.

 4. Na kartě Obsah podle potřeby změňte typ dat a obsah.

 5. Chcete-li pro kód QR vybrat jinou barvu, klikněte na kartu Barva a vyberte požadovanou barvu.

 6. Klikněte na OK.

Změny atributu rámečku kódu QR

Výchozí pozadí rámečku kódu QR je průhledné. Pomocí tradičních ovládacích prvků můžete ale změnit atributy Výplň a Tah rámečku, například Barva, Styl čáry nebo Tloušťka.

Změna atributů rámečku kódu QR

Transformace objektu kódu QR

Pomocí nástroje Výběr můžete přesunout, změnit velikost nebo otočit umístěný objekt kódu QR. Když přetáhnete ohraničení rámečku, změní se pouze velikost rámečku. Při přetahování můžete využít tyto funkce:

 • Pokud stisknete klávesu Shift, zůstane zachovaný poměr stran rámečku.
 • Pokud stisknete klávesu Ctrl (v systému Windows) nebo Command (v systému Mac), dojde ke změně měřítka obsahu i rámečku při zachování poměru stran.
 • Pokud stisknete klávesu Shift plus Alt (v systému Windows) nebo Option (v systému Mac), dojde ke změně měřítka rámečku od jeho středu bez zachování poměru stran. Chcete-li zachovat poměr stran, stiskněte klávesu Shift.
Změna objektu kódu QR

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online