Služba Creative Cloud vás odhlašuje nebo vás opakovaně žádá o přihlášení | 2019 a novější verze

Tady najdete, co dělat, pokud se nemůžete přihlásit k aplikacím služby Creative Cloud, pokud jste ze služby Creative Cloud nečekaně odhlášeni nebo pokud se k ní musíte přihlašovat několikrát.

Poznámka:

Aplikace Creative Cloud pro počítače je nezbytná pro práci s aplikacemi společnosti Adobe, takže pokud máte kvůli jejímu poškození problémy s instalací aplikací, je třeba ji odinstalovat a pak nainstalovat znovu. Tím by se měl příslušný problém odstranit.

 1. Odinstalujte aplikaci Creative Cloud pro počítače pomocí odinstalačního programu aplikace Creative Cloud pro počítače.

Aplikace společnosti Adobe musí ukládat informace o licencích do počítače a načítat je z něj. Někdy se může stát, že aplikace nemůže tyto informace uložit nebo načíst kvůli problémům s úložištěm licencí v počítači.
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle těchto kroků.

macOS

 1. Vyberte možnost Aplikace > Utility > Klíčenka.

 2. V levém horním rohu vyberte v části Svazky klíčů možnost Přihlášení.

 3. Odeberte následující položky. Chcete-li je odebrat, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odstranit.  
  • Informace o profilech uživatelů Adobe
  • Informace o operačním systému uživatelů Adobe
  Klíčenka

 4. Znovu spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače.

Windows

 1. Otevřete správce Služby (stiskněte klávesu Start a zadejte heslo Služby).

 2. V seznamu v okně Služby klikněte pravým tlačítkem na položku Správce přihlašovacích údajů.

 3. Vyberte možnost Restartovat.

  Restartovat

 4. Znovu spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače.

Pokud používáte program Internet Explorer v systému Windows, může se jednat o problém se sítí. Můžete je vyřešit nastavením automatického zjišťování v nastavení místní sítě (LAN).

 1. Ukončete počítačovou aplikaci Creative Cloud.

 2. V prohlížeči Internet Explorer vyberte možnost Nastavení a potom položku Možnosti internetu.

 3. Na panelu Připojení vyberte tlačítko Nastavení místní sítě.

  Nastavení místní sítě

 4. Zaškrtněte políčko Automaticky zjišťovat nastavení a zrušte zaškrtnutí políček Používat skript pro automatickou konfiguraciPoužít pro síť LAN server proxy. Vyberte možnost OK.

 5. Restartujte počítač, a potom opakujte kroky 1 až 4. Ujistěte se, že změny v nastavení sítě LAN zůstaly zachovány.

 6. Spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače a přihlaste se ke svému účtu Adobe.

Aplikace Creative Cloud pro počítače spravuje údaje z vašeho účtu pomocí služby WMI (Windows Management Instrumentation). Pokud tato služba není spuštěna, vaše přihlašovací údaje se po uplynutí určité doby stanou neplatnými. Ujistěte se, že je spuštěna služba winmgmt. Jedině tak bude přihlašování k aplikaci pro počítače fungovat nepřetržitě. 

Další informace o postupu spuštění služby WMI najdete v následující dokumentaci od společnosti Microsoft: Spuštění a zastavení služby WMI

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.