Řešení chyb aktivace aplikací Creative Cloud 2018

Přečtěte si, jak opravit nejběžnější chyby aktivace aplikace Creative Cloud 2018 a starších verzí.

Poznámka:

V případě aplikací služby Creative Cloud 2019 si přečtěte článek Chyby licencování | Creative Cloud 2019.

Kód chyby Chybová zpráva nebo problém Řešení
Není k dispozici. „Povolený počet aktivací pro produkt
[název produktu] je vyčerpán. Toto sériové číslo již bylo aktivováno na dvou počítačích.“
 
NEBO
 
„Překročili jste maximální počet aktivací“
Přečtěte si více informací o chybě „Povolený počet aktivací je vyčerpán“ nebo „Přihlášení se nezdařilo“.
Není k dispozici. „Nemohu se přihlásit ke službě Creative Cloud nebo spustit aplikaci Creative Cloud."

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu, a zkuste to znovu.

Pokud se zobrazí chybová zpráva, vyhledejte příslušnou chybu a její doporučené řešení v této tabulce.

Není k dispozici. „Pokouším se spustit aplikaci Creative Cloud, ale stále se zobrazuje výzva k zadání sériového čísla. Myslel/a jsem, že pro službu Creative Cloud sériové číslo nepotřebuji.” Aplikace Creative Cloud sériové číslo nevyžaduje. Viz článek Odstraňování problémů v případě, kdy aplikace služby Creative Cloud požadují sériové číslo.
Není k dispozici.

„Produkt [název produktu] nelze aktivovat. Aby bylo možné tento produkt používat, je nutné provést jeho aktivaci.”

NEBO

„Připojte se k internetu a zkuste to znovu.”

NEBO

„Došlo k chybě, protože počítač není připojen k internetu nebo nemá správně nastaven čas. Je vyžadováno připojení k internetu. Připojte se k internetu nebo upravte nastavení času a zkuste to znovu.“

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu a datum a čas v počítači jsou správné.

Pokud se tím problém nevyřeší, informace o obnovení souboru hostitele najdete v článku Řešení chyb připojení.

Není k dispozici.

„Neplatné sériové číslo“

NEBO

„Zadané sériové číslo bylo zrušeno“

NEBO

„Zadané sériové číslo je neplatné“

Pokud se vám při pokusu o instalaci sady Creative Suite 6 zobrazí tato chybová zpráva, znamená to, že sériové číslo, které používáte, není platné a bylo společností Adobe zablokováno. Společnost Adobe blokuje sériová čísla, která nebyla vydána společností Adobe nebo byla vydána neautorizovaným prodejcem či padělaným softwarem za účelem podvodného použití. To, že bylo sériové číslo zablokováno, poznáte pouze při pokusu o instalaci nebo přeinstalaci softwaru. Další informace najdete na stránce Adobe Genuine Software (Originální software Adobe).
12001
12002
12004
12004
12005
„ERROR_INTERNET_<...>”

Nebylo zjištěno připojení k internetu. Možné důvody:

  • Vypršely časové limity připojení kvůli nastavení brány firewall.
  • Nepodařilo se přeložit název hostitele kvůli nastavení proxy serveru.

Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo serveru proxy a zkuste to znovu. Další informace najdete v článku Řešení chyb připojení.

194:01 „Pokus o deaktivaci zařízení bez aktivace” Snažíte se deaktivovat aplikaci, kterou jste ještě neaktivovali. Viz článek Aktivace a deaktivace aplikací Creative Cloud.
194:110 „Aktivace se nezdařila” Během posledních 72 hodin jste již zahájili proces „Deaktivovat vše“. Další pokus můžete provést znovu po 72 hodinách.
194:112 „Chyba synchronizace času klienta” Čas ve vašem počítači není správně nastaven. Nastavte ve svém počítači správně datum a čas.
208:1
208:2
208:3
„Error_NetworkFailure”

Nebylo zjištěno připojení k internetu. Možné důvody:

  • Vypršely časové limity připojení kvůli nastavení brány firewall.
  • Nepodařilo se přeložit název hostitele kvůli nastavení proxy serveru.

Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo serveru proxy a zkuste to znovu. Další informace najdete v článku Řešení chyb připojení.

213:5
213:10
Není k dispozici. Tyto chyby se zobrazují, protože složka SLStore je pouze pro čtení. Viz článek Chyba konfigurace ve službě Adobe Creative Cloud.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.