Odstraňování systémových chyb a případů zablokování či chybového ukončení v aplikaci Photoshop Elements

Problémy

Mezi příznaky systémových chyb patří:

 • Prázdné nebo blikající dialogové okno
 • Zamrzlý kurzor nebo obrazovka
 • Modrá obrazovka
 • Neočekávané restartování počítače
 • Chybová zpráva

Při řešení těchto problémů postupujte podle očíslovaných úkonů níže. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když úkony provedete v uvedeném pořadí. Informace o všech prováděných akcích a jejich výsledcích (včetně chyb a dalších problémů) si poznamenejte. Pokud se později rozhodnete kontaktovat technickou podporu společnosti Adobe, bude tyto informace moci využít při řešení problému. 

Důležité upozornění: V úlohách prováděných při odstraňování se předpokládá použití výchozího rozhraní systému Windows. Při použití přizpůsobeného rozhraní může docházet k drobným odchylkám (například místo použití možnosti Start > Nastavení > Ovládací panely je třeba použít možnost Start > Ovládací panely). Dále tyto úlohy odpovídají klasickému zobrazení ovládacích panelů.

Chcete-li zobrazit ovládací panely v klasickém zobrazení, klikněte na tlačítko Přepnout do klasického zobrazení (Windows XP) nebo Klasické zobrazení (Windows Vista a Windows 7). Tato tlačítka se nacházejí na navigačním panelu ovládacích panelů na levé straně okna.

V případě problémů s aplikací Photoshop Elements Editor najdete potřebné informace v článcích Odstraňování systémových chyb a případů zablokování | Windows | Software společnosti Adobe a Řešení systémových chyb a zamrznutí | Mac OS 10.x | Software Adobe.

Zálohování souborů

Než začnete postupovat podle těchto kroků, zazálohujte si všechny osobní soubory (například soubory vytvořené v aplikaci Photoshop nebo InDesign). Pokud dojde k systémové chybě, vždy restartujte počítač, aby se aktualizovala paměť. Pokud byste pokračovali bez restartování počítače, problém by se mohl zhoršit. Pokud řešení vašeho problému nenajdete, vyzkoušejte řešení určená pro konkrétní produkty.

Poznámka: U některých z těchto postupů je nutné, abyste vyhledali skryté soubory nebo skryté složky. Některé postupy vyžadují vyhledání souborů podle jejich celých názvů včetně přípon (např. nazev_souboru.ini). Průzkumník Windows ve výchozím nastavení nezobrazuje skryté soubory, složky ani přípony názvů souborů, které rozpozná. Informace o jejich zobrazí najdete v článcích Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon názvů souborů | Windows XP, Vista, Windows 7Přístup ke skrytým souborům uživatelské knihovny | Mac OS 10.7 a novější

Kontrola systémových požadavků

Ověřte, zda systém splňuje minimální požadavky softwaru. Chcete-li získat nejaktuálnější informace o systémových požadavcích, vyhledejte ve znalostní bázi heslo „systémové požadavky“ a název produktu.

Základní informace o systému, jako je rychlost procesoru a velikost nainstalované paměti, zjistíte ve většině aplikací Adobe tak, že vyberete možnost Nápověda > Informace o systému. Pokud vaše aplikace tuto volbu neobsahuje, klikněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Systém.

Základní postupy odstraňování problémů

1. Nainstalujte nejnovější verzi aplikace Photoshop Elements.

Nejnovější verze softwaru Adobe může mít lepší kompatibilitu s operačním systémem a ovladači. Před instalací aktualizace nebo upgradem ověřte, zda systém splňuje příslušné požadavky. Nejnovější aktualizace a upgrady produktů naleznete na stránce Adobe – Ke stažení. Větší škálu potíží než bezplatná aktualizace může vyřešit upgrade. Než provedete zbývající úkony popsané v tomto dokumentu, nainstalujte všechny bezplatné aktualizace. Před zakoupením upgradu proveďte úkony popsané v tomto dokumentu.

2. Nainstalujte nejnovější aktualizace Service Pack operačního systému a další aktualizace.

Viz článek Instalace nejnovějších aktualizací Service Pack systému Windows a dalších aktualizací.

Pokud používáte počítač Macintosh, vyberte možnost Aktualizace softwaru v nabídce Apple.

3. Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace Elements Organizer.

Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace společnosti Adobe, abyste zamezili problémům způsobeným poškozeným souborem předvoleb. 

 1. Přejděte do složky nastavení aplikace Elements Organizer: 

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[Verze]\Organizer\
  • Win Vista/7/8: C:\Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[Verze]\Organizer\
  • Macintosh OS: //Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[Verze]/Organizer/

  Poznámka: Některé složky v uvedených cestách mohou být skryté. Informace o jejich zobrazení najdete v následujících článcích:

 2. Přejmenujte soubor psa.prf na psa.old.

 3. Znovu spusťte aplikaci Elements Organizer.

4. Spusťte aplikaci Elements Organizer, aniž by na pozadí běžely jiné aplikace.

Systémové chyby nebo zablokování systému mohou způsobovat některé položky zaváděné při spuštění systému a služby, které jsou spuštěny současně s aplikací Elements Organizer. (Položky zaváděné při spuštění se automaticky spustí se systémem Windows a služby jsou specializované programy podporující jiné programy.)Chcete-li zjistit, zda není nějaká položka zaváděná při spuštění nebo služba v konfliktu s aplikaci Organizer, deaktivujte před spuštěním aplikace Organizer všechny položky zaváděné při spuštění a vypněte služby, které nejsou nezbytné pro chod systému.

Informace o deaktivaci položek zaváděných při spuštění a vypnutí služeb, které nejsou nezbytné, najdete v článcích Vypnutí položek a služeb zaváděných při spuštění | Windows a Spuštění v bezpečném režimu | Mac OS X.

5. Změňte výchozí systémovou tiskárnu.

Příčinou chyb systému může být nekompatibilní ovladač tiskárny. Chcete-li zjistit, zda není příčinou problému v aplikaci Elements Organizer ovladač aktuální výchozí tiskárny, tak výchozí tiskárnu změňte.

Viz článek Změna výchozí systémové tiskárny.

Po změně výchozí tiskárny se pokuste problém v aplikaci Organizer reprodukovat. Potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Jestliže k problému dochází i nadále, není jeho příčinou ovladač tiskárny. Obnovte předchozí nastavení výchozí tiskárny a přejděte ke kroku 6.
 • Jestliže k problému již nedochází, nainstalujte nebo přeinstalujte nejnovější verzi ovladače pro předchozí výchozí tiskárnu. (Nejnovější ovladač si můžete stáhnout na webu výrobce tiskárny.) Jakmile budete mít nejnovější ovladač nainstalovaný, otevřete ovládací panel Tiskárny a faxy a nastavte příslušnou tiskárnu jako výchozí. Potom se znovu pokuste problém v aplikaci Elements Organizer reprodukovat. Jestliže k problému dojde znovu, nastavte zpět jako výchozí jinou tiskárnu nebo virtuální tiskárnu s podporou jazyka PostScript, kterou jste si vybrali v předchozích krocích. Když pak budete chtít v aplikaci Elements Organizer tisknout na své preferované tiskárně, vyberte si ji v dialogovém okně Tisknout fotografie.

6. Odstraňte problémy se zásuvnými moduly třetích stran.

Ukončete aplikaci Elements Organizer, odeberte ze složky zásuvných modulů (ve výchozím nastavení je to složka C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Plug-Ins) zásuvné moduly třetích stran a potom aplikaci Organizer znovu spusťte. Pokud k problému dochází i nadále, přesuňte zásuvné moduly zpět do složky zásuvných modulů aplikace Elements Organizer a přejděte k pokročilejším postupům odstraňování problémů. Jestliže k problému již nedochází, identifikujte konfliktní zásuvné moduly a zaměřte se na ně.

Postup identifikace konfliktních zásuvných modulů a odstranění příslušných problémů:

 1. Přesuňte jeden zásuvný modul plug-in třetí strany zpět do složky modulů plug-in aplikace Elements Organizer. Znovu spusťte aplikaci Elements Organizer a pokuste se problém reprodukovat.
 2. Jestliže k problému již nedochází, zopakujte předchozí krok. Pokud k problému dojde znovu, obraťte se na vývojáře zásuvného modulu, který jste přesunuli jako poslední, a požádejte jej o aktualizaci.

Pokročilejší postupy odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodařilo vyřešit pomocí kroků uvedených v předchozí části, vyzkoušejte následující pokročilejší postupy.

7. Odstraňte problém se soubory katalogu.

Aplikace Elements Organizer ukládá informace o fotografiích a jiných mediálních souborech do souborů katalogu. Při poškození souboru aktuálního katalogu nebo některého z jeho podpůrných souborů může docházet k určitým chybám nebo zablokování systému.

Pokyny týkající se odstraňování problémů se soubory katalogu najdete v článku Odstraňování problémů s katalogem | Organizer | Elements 6 a novější.

8. Vypněte funkci automatické analýzy.

 1. Vyberte možnost Úpravy (Windows) nebo Elements Organizer (Mac) > Předvolby > Analýza média.

  POZNÁMKA: V aplikaci Photoshop Elements 8 je to možnost Automatická analýza.

 2. Zrušte zaškrtnutí všech políček.
 3. Klikněte na tlačítko OK.

9. Optimalizujte zpracování dočasných souborů systémem Windows.

Systém Windows a aplikace ukládají pracovní data do dočasných souborů (.tmp), které vytvářejí na pevném disku. Nadbytečné nebo zastaralé dočasné soubory mohou ovlivňovat výkonnost systému Windows nebo aplikací.

Podrobnosti naleznete na stránkách:

10. Aktualizujte nebo přeinstalujte software QuickTime.

Spuštění a správnému fungování aplikace Elements Organizer může bránit zastaralá verze softwaru Apple QuickTime nebo poškozený soubor QuickTime.

Chcete-li software QuickTime aktualizovat, nainstalujte aktuální verzi, která je k dispozici na webu společnosti Apple.

Chcete-li nahradit poškozené soubory softwaru QuickTime, odeberte tento software a odstraňte všechny jeho soubory či složky, které v systému zůstaly, a potom software znovu nainstalujte. Nápovědu k odebrání softwaru QuickTime najdete v článku „Odebrání iTunes, QuickTime a dalších softwarových součástí pro Windows XP“ (článek HT1925) na webu podporu společnosti Apple.

11. Vypněte zásuvné moduly FastCore, MMXCore a Multiprocesorová podpora.

Zásuvné moduly FastCore, MMXCore a Multiprocesorová podpora umožňují aplikaci Elements Organizer používat víceprocesorové a pokročilé procesorové technologie, například technologii MMX. Vypnutím těchto zásuvných modulů můžete identifikovat problémy související s procesorem počítače.

Postup vypnutí zásuvných modulů FastCore, MMXCore a Multiprocesorová podpora:

 1. Ukončete aplikaci Photoshop Elements.
 2. V Průzkumníkovi Windows přejděte do složky C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Locales/cs_CZ/Plug-Ins/Extensions. (Pokud jste aplikaci Photoshop Elements nainstalovali jinam než do výchozí složky C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0, přejděte do příslušné složky.)
 3. Změňte přípony názvů souborů zásuvných modulů FastCore, MMXCore a Multiprocesorová podpora (například MMXCore.8BX na MMXCore.old).

Po vypnutí zásuvných modulů spusťte aplikaci Elements 7 Organizer a pokuste se problém reprodukovat. Potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud k problému již nedochází, nechejte tyto zásuvné moduly vypnuté. Aplikace Elements Organizer bude fungovat i bez zásuvných modulů FastCore, MMXCore a Multiprocesorová podpora, ale může dojít ke zpomalení některých funkcí aplikace. Požádejte výrobce počítače, aby vám pomohl identifikovat možné problémy s procesorem počítače.
 • Jestliže k problému dochází i nadále, pak jeho příčinou není procesor počítače. Ukončete aplikaci Organizer a dané zásuvné moduly znovu zapněte, a to tak, že příslušné soubory přejmenujete zase tak, aby jejich přípona byla .8BX).

12. Deaktivujte v počítači služby a položky zaváděné při spuštění a přeinstalujte aplikaci Photoshop Elements.

Příčinou chyb systému může být poškozená nebo neúplná instalace aplikace Photoshop Elements. Odeberte aplikaci, deaktivujte v počítači položky zaváděné při spuštění a služby, které nejsou nezbytné, a potom aplikaci nainstalujte znovu.

Odebrání aplikace Photoshop Elements:

 1. V nabídce Start vyberte možnosti Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
 2. Vyberte položku Adobe Photoshop Elements <version>.
 3. Klikněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
 4. Podle pokynů na obrazovce aplikaci Photoshop Elements odeberte.
 5. Po dokončení činnosti instalačního programu přejděte v Průzkumníkovi Windows do složky C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements (nebo do vlastního umístění instalace).
 6. Odstraňte všechny soubory a složky, které ve složce Photoshop Elements zůstaly.

Chcete-li vypnout položky zavádění při spuštění a služby, které nejsou nezbytné, postupujte podle pokynů uvedených v tomto dokumentu v rámci úlohy 4.

Chcete-li aplikaci Photoshop Elements nainstalovat znovu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud jste si aplikaci Photoshop Elements zakoupili jako software ke stažení, klikněte dvakrát na instalační soubor, který jste si stáhli, a při instalaci aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Pokud jste si aplikaci Photoshop Elements zakoupili jako krabicový produkt, zkopírujte na plochu složku Adobe Photoshop Elements z instalačního disku CD-ROM s touto aplikací. Otevřete složku Adobe Photoshop Elements umístěnou na ploše. Dvakrát klikněte na soubor Setup.exe a podle pokynů na obrazovce aplikaci nainstalujte znovu.

13. Aktualizujte ovladač videokarty.

Řada výrobců videokaret své softwarové ovladače často aktualizuje. Pokud jste ovladač videokarty v nedávné době neaktualizovali, požádejte výrobce videokarty o aktuální ovladač. Můžete si jej také stáhnout z webu výrobce. (Informace o výrobci videokarty jsou uvedeny ve vlastnostech karty ve Správci zařízení.)

14. Aktualizujte ovladač grafické karty.

Řada výrobců grafických karet své softwarové ovladače často aktualizuje. Pokud jste ovladač grafické karty v nedávné době neaktualizovali, požádejte výrobce grafické karty o aktuální ovladač. Můžete si jej také stáhnout z webu výrobce. (Informace o výrobci grafické karty jsou uvedeny ve vlastnostech karty ve Správci zařízení.)

15. Spusťte aplikaci Elements Organizer pod novým uživatelským účtem.

Vytvořte uživatelský účet se stejnými oprávněními, jako má účet, který používáte, když dochází k problému, případně vytvořte místní účet správce. Přihlaste se pomocí nového účtu a pokuste se problém reprodukovat.

Informace o vytvoření uživatelského účtu najdete v článku „Vytvoření nového uživatelského účtu“ na webu nápovědy a podpory pro systém Windows nebo vám je poskytne správce sítě.

Pokud po přihlášení k novému účtu k danému problému již nedochází, je možné, že je původní uživatelský účet poškozený.

Jestliže k problému pod místním účtem správce nedojde, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud jste dříve byli přihlášeni jako standardní uživatel, aktualizujte uživatelská oprávnění k souborům a složkám ve svém počítači. Pokyny vám poskytne společnost Microsoft nebo váš správce systému.
 • Pokud jste dříve byli přihlášeni pomocí uživatelského účtu, který byl součástí síťové domény, kontaktujte oddělení IT nebo správce sítě.

16. Podívejte se do protokolu aplikace Elements Organizer.

Aplikace Elements Organizer generuje protokol akcí, které zpracovává při spuštění. Příčinu neúspěšného spuštění aplikace můžete vyčíst z tohoto protokolu. Soubor protokolu má název Log.txt a je umístěn ve složce nastavení aplikace Elements Organizer: 

 • Windows XP: C:\Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[Verze]\Organizer\
 • Win Vista/7/8: C:\Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[Verze]\Organizer\
 • Macintosh OS: //Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[Verze]/Organizer/

Pokročilé postupy odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodaří vyřešit pomocí kroků uvedených v předchozí části, mohla by v některých případech pomoci oprava systému Windows XP a přeinstalace aplikace Photoshop Elements. Zkuste také přeformátovat pevný disk a přeinstalovat systém Windows XP a aplikaci Photoshop Elements. Nakonec se snažte zjistit, zda nedochází ke konfliktu hardwaru s aplikací Photoshop Elements.

Odmítnutí záruk: Společnost Adobe neposkytuje podporu k hardwaru a tyto informace poskytuje pouze ze své dobré vůle. O další pomoc požádejte výrobce hardwaru nebo autorizovaného prodejce. Pokud se rozhodnete řešit problémy s hardwarem sami, můžete přijít o záruku na počítač.

Poznámka: Než odeberete hardware nebo změníte jeho uspořádání, vypněte a odpojte napájení počítače i všech periferních zařízení.

17. Zkontrolujte kompatibilitu ovladačů ostatních zařízení se systémem Windows XP.

18. Odstraňte potíže s kodeky.

Kodeky, které nejsou kompatibilní s vaším operačním systémem nebo aplikacemi, mohou způsobovat řadu problémů se spouštěním a přehráváním. Potíže s kodeky vyřešíte tak, že odeberete nedávno nainstalované kodeky nebo je po jednom dočasně vypnete a pokaždé se pokusíte problém reprodukovat.

Poznámka: Odebrání kodeku může způsobit nečitelnost některých videosouborů nebo zvukových souborů. Také mohou přestat fungovat některé aplikace. Při odebírání kodeků proto postupujte opatrně. Pokud si nejste jisti, které kodeky máte v systému ponechat, požádejte o další pomoc technickou podporu společnosti Adobe.

Postup dočasného zakázání videokodeku nebo zvukového kodeku naleznete v článku Dočasné vypnutí kodeku (Windows XP).

19. Zkontrolujte, zda nedochází k problémům s písmy.

20. Nastavte velikosti stránkovacího souboru virtuální paměti na výchozí hodnotu.

21. Opravte a defragmentujte pevné disky.

22. Prověřte výskyt virů v systému.

Pomocí aktuálního antivirového softwaru (například Symantec Norton AntiVirus nebo McAfee VirusScan) zkontrolujte, zda systém neobsahuje viry. Přítomnost virů může poškodit software a způsobit chyby systému. Další informace naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

23. Opravte systém Windows XP a přeinstalujte aplikaci Photoshop Elements.

Odeberte aplikaci Photoshop Elements, opravte systém Windows XP a potom nainstalujte aplikaci Photoshop Elements z původního instalačního média. Tento postup proveďte zejména v případě, že jste na systém Windows XP upgradovali ze starší verze systému Windows.

Odebrání aplikace Photoshop Elements:

 1. V nabídce Start vyberte možnosti Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
 2. Vyberte položku Adobe Photoshop Elements.
 3. Klikněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
 4. Podle pokynů na obrazovce aplikaci Photoshop Elements odeberte.
 5. Po dokončení činnosti instalačního programu přejděte v Průzkumníkovi Windows do složky C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0 (nebo do vlastního umístění instalace).
 6. Odstraňte všechny soubory a složky, které ve složce Photoshop Elements 7.0 zůstaly.

Informace o opravě systému Windows XP najdete v článku „Jak provést upgrade na místě (přeinstalaci) systému Windows XP“ (článek 315341) na webu nápovědy a podpory společnosti Microsoft.

Po opravě systému Windows XP a přeinstalaci aplikace Photoshop Elements se pokuste problém reprodukovat. Potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud k problému již nedochází, postupně instalujte jednotlivé další aplikace a po instalaci každé aplikace se vždy pokuste problém reprodukovat. Jestliže se problém po instalaci určité aplikace objeví znovu, je jeho příčinou pravděpodobně naposledy nainstalovaná aplikace.
 • Pokud k problému dochází i v případě, že zůstane nainstalován pouze systém Windows XP a aplikace Photoshop Elements, přejděte ke kroku 24.

24. Zkontrolujte, zda nedochází k problémům s rozhraním SCSI.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online