Problém

Při pokusu o oříznutí obrazu v aplikaci Photoshop a zadání hodnot šířky, výšky a rozlišení ve volbách oříznutí se zobrazí chybová zpráva o zaplnění odkládacího disku a není možné obraz oříznout.

Podrobnosti

Pokud ve volbách oříznutí nezadáte žádné hodnoty, bude možné obraz úspěšně oříznout.

Řešení

Proveďte jednu z následujících akcí:

Řešení 1: Před provedením oříznutí zadejte měrné jednotky.

Ve volbách oříznutí šířky a výšky zadejte požadované měrné jednotky. Například zadejte hodnotu 100 obr. bodů pro obrazové body nebo 1 palce pro palce.

Řešení 2: Nastavte výchozí měrné jednotky.

Postup nastavení výchozích měrných jednotek:

1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Jednotky a pravítka (systém Windows) nebo možnost Photoshop > Předvolby > Jednotky a pravítka (systém Mac OS).

2 V dialogu Předvolby vyberte v části jednotek měrné jednotky pro daný typ. Například vyberte obrazové body.

3. Klikněte na tlačítko OK.

Podkladové informace

Chybová zpráva o zaplněném odkládacím disku se zobrazí, pokud je výsledný soubor příliš velký a nelze jej zpracovat pomocí odkládacího disku. Pokud byl soubor vytvořen v obrazových bodech, ale volby oříznutí jsou zadány v palcích (výchozí měrná jednotka), zobrazí se tato chybová zpráva. Pokud například zadáte ve volbách oříznutí hodnoty šířky a výšky v poměru 700 x 800, místo obrazových bodů se výchozími jednotkami stanou palce. K dosažení požadovaného výsledku je nutné zadat hodnotu 700 x 800 obrazových bodů nebo zadat obrazové body jako výchozí měrnou jednotku v předvolbách. Pokud ponecháte hodnotu voleb oříznutí prázdnou, aplikace Photoshop ořízne obraz podle požadavků pomocí stejných měrných jednotek, ve kterých byl obraz vytvořen.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online