Čtete tento článek v zařízení iPad? Nainstalujte aplikaci Tutorial Player pro aplikaci Photoshop.

Jste nový uživatel aplikace Photoshop? Nejsou vám jasné některé kroky ve výukových lekcích? Máte problém vměstnat na obrazovku vše potřebné? V tom případě určitě oceníte aplikaci Adobe Tutorial Player pro aplikaci Photoshop. Interaktivní aplikace Tutorial Player pro zařízení iPad sleduje váš postup při provádění jednotlivých kroků výukové lekce v aplikaci Photoshop. Pomůže vám, když si nebudete vědět rady, a umožňuje také ovládání aplikace Photoshop ze zařízení iPad.

 

Nastavení vzájemné komunikace mezi aplikací Tutorial Player a Photoshop

Tutorial Player pro aplikaci Photoshop: Nastavení vzdáleného připojení

1. Otevřete aplikaci Photoshop CC.

2. Na pruhu nabídek zvolte možnost Úpravy > Vzdálená připojení. Toto dialogové okno bylo v nejnovější aktualizaci aplikace Photoshop CC mírně upraveno, takže zobrazené okno nemusí přesně odpovídat snímku obrazovky.

3. Zaškrtněte políčko Povolit vzdálená připojení. 

4. Zadejte název serveru (například MyPSServer) a heslo.

Poznámka:

Pokud je zobrazena adresa IPv4, poznamenejte si ji. V závislosti na nastavení bezdrátové sítě může být potřeba v dalších krocích.

5. Klikněte na tlačítko OK.

6. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Poznámka:

Aby bylo možné aplikaci Photoshop ovládat ze zařízení iPad, musí se obě zařízení nacházet ve stejné bezdrátové síti. .

Instalace aplikace Tutorial Player pro zařízení iPad

 1. Nainstalujte aplikaci Adobe Tutorial Player z obchodu App Store.
 2. Spusťte aplikaci Tutorial Player.
 3. Klepněte na ikonu PS v pravém horním rohu.
Tutorial Player: Klepněte na ikonu PS.
 1. Pokud je zobrazen požadovaný server aplikace Photoshop, vyberte jej a zadejte heslo. Pokračujte krokem 7.
Tutorial Player: Okno připojení
 1. Pokud není požadovaný server aplikace Photoshop zobrazen, vytvořte nové připojení kliknutím na tlačítko New (Nové).
 2. Zadejte název serveru nebo adresu IP (podle dialogového okna Vzdálená připojení).
Tutorial Player: Přihlaste se k serveru.
 1. Zadejte heslo.
 2. Klepněte na tlačítko Connect (Připojit).

Používání interaktivních výukových lekcí pro aplikaci Photoshop prostřednictvím aplikace Tutorial Player

Po připojení aplikace Tutorial Player k aplikaci Photoshop si vyberte výukovou lekci. Po zahájení výukové lekce můžete samostatně provádět jednotlivé kroky (aplikace Tutorial Player po dokončení každého kroku vždy automaticky přejde na další). Případně můžete klepnout na tlačítko Show Me (Ukázat) a krok se automaticky provede v aplikaci Photoshop.

Tutorial Player: Klepněte na tlačítko Show Me.

Časté dotazy

 • Mohu aplikaci Tutorial Player používat v zařízení iPhone?
  Ne. Aplikace Tutorial Player je dostupná pouze pro zařízení iPad.
 • Je aplikace Tutorial Player k dispozici v zařízeních se systémem Android?
  V současné době ne.
 • S jakou verzí aplikace Photoshop je aplikace Adobe Tutorial Player kompatibilní?
  Aplikace Adobe Tutorial Player funguje s aplikací Photoshop CS5.1, CS6 a CC.
 • Nedaří se mi propojit aplikaci Tutorial Player s aplikací Photoshop podle uvedeného postupu. V čem může být problém?
  • Zkontrolujte, že je zařízení iPad připojeno k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi. Pokud je k internetu připojeno přes mobilní síť (například 3G, 4G a podobně), nelze aplikaci Tutorial Player propojit s aplikací Photoshop.
  • Ověřte, že se zařízení iPad nachází ve stejné bezdrátové síti jako počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop. Některé veřejné sítě neumožňují vzájemné propojení zařízení. Pokud se tedy připojujete k internetu například v hotelu nebo kavárně, nemusí být možné vytvořit propojení mezi aplikací Tutorial Player a aplikací Photoshop. Propojení také nemusí fungovat, pokud je počítač chráněn bránou firewall.
  • Přesvědčte se, že je dialogové okno Vzdálená připojení aplikace Photoshop zavřené.
  • Stránka Řešení problémů s připojením doprovodných aplikací sice není přímo určena pro aplikaci Tutorial Player, ale jsou na ní popsána řešení podobných potíží s připojením, která by vám mohla pomoci.
 • Název služby zadaný v dialogovém okně Vzdálená připojení aplikace Photoshop se nezobrazuje v seznamu dostupných připojení v aplikaci Tutorial Player. Jak mám postupovat?
  V některých případech se název služby automaticky nezobrazí v aplikaci Tutorial Player. K navázání připojení je potřeba v aplikaci Tutorial Player ručně zadat adresu IP. Postupujte podle kroků 5–8 v části Instalace aplikace Tutorial Player pro zařízení iPad výše.
 • Připojení stále nelze navázat.
  Pokud stále nemůžete navázat připojení, přidejte příspěvek do fóra aplikace Tutorial Player a pokusíme se vám pomoci. Uveďte co nejvíce podrobností, například používaný operační systém, typ sítě Wi-Fi (veřejná, soukromá nebo domácí) a podobně.
 • Kdo stojí za aplikací Tutorial Player?
  Aplikace Tutorial Player byla vytvořena na základě podnětů spolupracovníků z týmů Adobe Research, UC Berkeley, Tokijské univerzity, University of Washington a Microsoft Research. Dva související projekty, které se zabývají generováním výukových lekcí na základě názorné ukázky a vytvářením adaptivních maker pro úpravu fotografií, vznikly na univerzitě UC Berkeley. Další podobný projekt zaměřený na interaktivní výuková videa byl realizován ve spolupráci s výzkumnými pracovníky z týmu University of Washington a Microsoft Research.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online