Funkce, názvy a umístění souborů předvoleb | Photoshop CS5

O předvolbách

V souboru předvoleb aplikace Adobe Photoshop je uloženo mnoho nastavení aplikace, včetně obecných možností zobrazení, možností pro ukládání souborů, možností výkonu, kurzorů, průhlednosti, textu a možností pro zásuvné moduly a odkládací disky. Většina těchto voleb se nastavuje v dialogovém okně Předvolby. Nastavení předvoleb se ukládají pokaždé, když ukončíte aplikaci.

Neočekávané chování aplikace může být způsobeno poškozenými předvolbami. Pokud máte podezření, že jsou předvolby poškozené, obnovte je na jejich výchozí nastavení.

Chcete-li znovu vytvořit soubory předvoleb pro aplikaci Photoshop, podržte při spuštění aplikace klávesy Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Command+Option+Shift (Mac OS). Ve zprávě „Odstranit soubor nastavení aplikace Adobe Photoshop?“ potom klikněte na tlačítko Ano.

Důležité informace: Pokud znovu vytvoříte předvolby odstraněním souboru nastavení aplikace Adobe Photoshop CS5, ujistěte se, zda jste odstranili pouze daný soubor. Pokud odstraníte celou složku nastavení, odstraníte také neuložené akce a přednastavení.

Přeinstalací aplikace Photoshop neodeberete soubor předvoleb. Před novou instalací aplikace Photoshop znovu vytvořte předvolby. 

Mac OS

Důležité upozornění: Počínaje systémem Mac OS X 10.7 společnosti Apple je ve výchozím nastavení skryta složka uživatelské knihovny. Pokud potřebujete přístup k souborům ve skryté složce knihovny z důvodu řešení potíží s aplikací společnosti Adobe, postupujte podle pokynů v článku Přístup ke skrytým souborům uživatelské knihovny.

Předvolba aplikace Photoshop Název souboru Cesta
Obecné nastavení Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Akce Actions panel.psp Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Předvolby modulu Camera Raw Adobe Camera Raw 6.x Prefs Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences
Nastavení barev (správa barev) Color Settings.csf  Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Vlastní nastavení barev (správa barev) Userdefined.csf Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Vlastní nastavení kontrolního náhledu (správa barev) Userdefined.psf Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Nástroje pro úpravy a malování Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/

 
Cesty Adobe Photoshop CS5 Paths Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences
Uložit pro web Adobe Save for Web 12.0 Prefs Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences
Filtry a efekty Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs, Adobe VanishingPoint CS5 Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[Název efektu nebo filtru]/Photoshop
 
Profily objektivu (vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu) Userdefined.lcs Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Pracovní plochy

[Uživatelem definovaný název]

Upravené pracovní plochy 

Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces

Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces (Modified)
Nastavení zásuvných modulů třetích stran (například umístění složky zásuvných modulů) (Různé) Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences (složka)
Uložené přednastavení [Uživatelem definovaný název] Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[Název funkce]

Windows XP

Předvolba aplikace Photoshop Název souboru Cesta
Obecné nastavení Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Akce Actions panel.psp Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Klíč registru systému Windows 

Soubory XMP uložené pomocí dialogu modulu Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings
Nastavení barev (správa barev) Color Settings.csf Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Vlastní nastavení barev (správa barev) Userdefined.csf Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Vlastní nastavení kontrolního náhledu (správa barev) Userdefined.psf Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Nástroje pro úpravy a malování Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Cesty Předvolby jsou uloženy jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Uložit pro web Adobe Save for Web 12.0 Prefs Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Save For Web/12.0
Filtry a efekty Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Plugins/[Název efektu nebo filtru]/Photoshop
 
Profily objektivu (vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu) Userdefined.lcs Documents and Settings/[Uživatelské jméno]Application Data/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Pracovní plochy [Uživatelem definovaný název]

Upravené pracovní plochy
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Nastavení zásuvných modulů třetích stran (například umístění složky zásuvných modulů) Nastavení je uloženo jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Uložené přednastavení [Uživatelem definovaný název] Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe Photoshop CS5/Presets/[Název funkce]

Windows 7 a Vista

Předvolba aplikace Photoshop Název souboru Cesta
Obecné nastavení
  • Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp (32bitová verze)
  • Adobe Photoshop X64 CS5 Prefs.psp (64bitová verze)
Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Akce Actions panel.psp Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Klíč registru systému Windows 

Soubory XMP uložené pomocí dialogu modulu Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Adobe/CameraRaw/Settings
Nastavení barev (správa barev) Color Settings.csf Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Vlastní nastavení barev (správa barev) Userdefined.csf Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Settings
Vlastní nastavení kontrolního náhledu (správa barev) Userdefined.psf Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Proofing
Nástroje pro úpravy a malování Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Cesty Předvolby jsou uloženy jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows. (Klíč registru systému Windows) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Uložit pro web Adobe Save for Web 12.0 Prefs Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Save For Web/12.0
Filtry a efekty Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/[Název efektu nebo filtru]/Photoshop
 
Profily objektivu (vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu) Userdefined.lcs Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Pracovní plochy [Uživatelem definovaný název]

Upravené pracovní plochy
Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Nastavení zásuvných modulů třetích stran (například umístění složky zásuvných modulů) Nastavení je uloženo jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Uložené přednastavení [Uživatelem definovaný název] Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[Název funkce]

 

 

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.