Odstraňování potíží se zásuvnými moduly aplikace Photoshop

Jak identifikovat a řešit problémy se zásuvnými moduly v aplikaci Photoshop.

Přehled problémů způsobených poškozenými nebo nekompatibilními zásuvnými moduly

Pokud u vás dochází k některému z následujících problémů, může být příčinou poškozený nebo nekompatibilní zásuvný modul:

 • Nevysvětlitelné zablokování nebo chyby při spouštění nebo používání aplikace Photoshop
 • Prázdná dialogová okna filtrů
 • Chyba: Nelze načíst modul [název_zásuvného_modulu], protože nespolupracuje s touto verzí aplikace Photoshop
 • Chybějící formáty souborů v dialogových oknech Uložit nebo Uložit jako
 • Problémy s vykreslováním obrazů po spuštění zásuvného modulu
 • Zpomalení výkonu při spouštění nebo používání aplikace Photoshop
 • Nesprávné zobrazování příkazů zásuvného modulu v nabídkách aplikace Photoshop
 • Vykreslování videa se zastaví
 • Chyby při instalaci zásuvných modulů třetích stran

K potížím se zásuvným modulem může docházet kvůli některému z následujících důvodů:

 • Zásuvný modul byl určen pro jinou verzi aplikace Photoshop a není kompatibilní s aktuální verzí
 • Zásuvný modul byl nainstalován neúplně nebo nesprávně
 • Bylo nainstalováno více verzí stejného zásuvného modulu
 • Zásuvný modul byl poškozen

Nápověda k instalaci zásuvných modulů jiných výrobců

Pokud chcete zkontrolovat, jestli máte v počítači nainstalovaný zásuvný modul, proveďte některou z následujících akcí:

 • Proveďte kontrolu pomocí počítačové aplikace Creative Cloud z nabídky Stock & Marketplace > Správa zásuvných modulů. Další informace najdete v tématu Tržiště pluginů pro aplikaci Photoshop.
 • Spusťte aplikaci Photoshop, přejděte do nabídky Okna > Rozšíření (zastaralé) a vyhledejte nainstalované zásuvné moduly. 

Zde je několik všeobecných zásad, které je vhodné u zásuvných modulů jiných výrobců dodržovat, aby nedocházelo k potížím:

 • Nikdy ručně nepřetahujte zásuvné moduly z předchozích verzí složky zásuvných modulů aplikace Photoshop do aktuální verze složky zásuvných modulů aplikace Photoshop.

 • Vždy si najděte na stránkách výrobce zásuvného modulu jeho nejnovější verzi. Stažením aktualizované verze se problémy se zásuvnými moduly často vyřeší.
 • K instalaci (nebo přeinstalaci) zásuvných modulů použijte vždy instalační program jejich výrobce.

Chcete-li získat pomoc s instalací nebo odinstalací zásuvných modulů třetích stran, obraťte se na dodavatele daného zásuvného modulu.

Poznámka:

Zásuvné moduly jiných výrobců používající vlastní instalační mechanismus v minulosti automaticky nepřecházely ani se nesynchronizovaly mezi hlavními verzemi aplikace Photoshop.

Abychom minimalizovali potřebu opětovné instalace mezi hlavními verzemi, požádali jsme vývojáře, aby začali instalovat do sdíleného umístění služby Creative Cloud. Proveďte novou instalaci nebo aktualizaci zásuvných modulů jiných výrobců a zajistěte, aby používaly sdílené umístění služby Creative Cloud a automaticky se tak načítaly mezi hlavními verzemi.

Odstraňování potíží se zásuvnými moduly

Ověření, zda jsou použity nejnovější aktualizace zásuvných modulů

Poznámka:

Identifikace problematických zásuvných modulů

Chcete-li rychle zjistit, zda aplikace Photoshop načítá problematický volitelný zásuvný modul nebo modul jiného výrobce, postupujte takto:

 1. Zavřete aplikaci Photoshop.

 2. Držte stisknutou klávesu Shift a spusťte aplikaci Photoshop. Během spouštění se zobrazí dialogové okno s dotazem Přeskočit načtení doplňkových zásuvných modulů a zásuvných modulů jiných výrobců?

 3. Kliknutím na tlačítko Ano vynecháte načtení volitelných zásuvných modulů a modulů jiných výrobců.

  Poznámka:

  Tím zakážete volitelné moduly a moduly jiných výrobců pouze pro aktuální relaci. Pokud aplikaci Photoshop ukončíte a znovu spustíte bez stisknuté klávesy Shift, budou volitelné zásuvné moduly a moduly jiných výrobců povoleny.

 4. Zkuste znovu vyvolat problém.

Pokud se bude problém opakovat, nainstalovaný volitelný zásuvný modul nebo modul jiného výrobce není jeho příčinou. Zavřete aplikaci Photoshop a restartujte ji bez stisknuté klávesy Shift, aby byly znovu povoleny všechny volitelné zásuvné moduly i moduly jiných výrobců. Ostatní kroky v tomto oddílu přeskočte.

Jestliže se problém neopakuje, je jeho příčinou volitelný zásuvný modul nebo modul jiného výrobce. Postup při určení problematických zásuvných modulů:

 1. Zavřete aplikaci Photoshop.

 2. Přesuňte jeden zásuvný modul ze složky Zásuvné moduly aplikace Photoshop do dočasného umístění (například do nové složky na ploše).

  Poznámka:

  Umístění složek zásuvných modulů aplikace Photoshop najdete v článku Vyhledání složek zásuvných modulů.

 3. Spusťte aplikaci Photoshop a pokuste se daný problém znovu vyvolat.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Dojde-li k problému znovu, zopakujte kroky 1 až 3.
  • Pokud již k problému nedojde, byl poslední odstraněný zásuvný modul právě tím, který daný problém způsoboval. Tento zásuvný modul odstraňte nebo trvale zakažte a potom se obraťte na jeho vydavatele s žádostí o podporu nebo informace týkající se jeho aktualizované verze. Neproblematické volitelné zásuvné moduly nebo moduly jiných výrobců, které jste předtím odstranili nebo zakázali, přeinstalujte nebo znovu povolte.
 5. Spusťte aplikaci Photoshop a pokuste se daný problém znovu vyvolat.

Trvalé zakázání nebo odinstalování problematického zásuvného modulu

Pokud chcete zásuvný modul trvale zakázat, použijte jednu nebo více z následujících metod:

 • Postupujte podle pokynů k odinstalaci/odebrání poskytnutých dodavatelem daného zásuvného modulu.
 • Odstraňte zásuvný modul ze složky Zásuvné moduly aplikace Photoshop do dočasného umístění, které se nachází mimo složky zásuvných modulů aplikace Photoshop (například, do nové složky na ploše).
 • Přejmenujte jednotlivé soubory problematického zásuvného modulu tak, aby název souboru vždy začínal vlnovkou (~). Aplikace Photoshop neumí soubory začínající vlnovkou načíst.

Jestliže momentálně nemůžete najít problematický zásuvný modul (například Adobe Design to Print), ale před nějakou dobou jste jej určitě nainstalovali, vyčistěte zbývající soubory podle následujících kroků:

 1. Pokud je aplikace Adobe Photoshop spuštěna, zavřete ji.
 2. Odstraňte rozšíření jedním z těchto postupů:
  • Přejděte do složky /Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ a odstraňte konkrétní složku zásuvného modulu (například com.adobe.designtoPrint). 
  • Přejděte do složky /Users/<uživatelské jméno/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ a odstraňte konkrétní složku zásuvného modulu (například com.adobe.designtoPrint). 
 3. Odstraňte složky Plug-inGenerator: Přejděte do složky /Applications/Adobe Photoshop CC 2022/Plug-ins/ a odstraňte složky Generator a AdobeDesigntoPrint.plugin.
 4. Odstraňte složku FBS: Přejděte do složky /Users/<uživatelské jméno>/Library/Application Support/Adobe/Adobe Design to Print a odstraňte složku FBS.

Zásuvné moduly nebyly nalezeny nebo je nelze ověřit

Novinkou v systému macOS 10.15 (Catalina) je, že moduly plug-in, které jsou v karanténě, vrací chybu aplikace Photoshop s dialogem, že soubor nebyl nalezen, nebo chybu operačního systému s dialogem, že modul plug-in nelze otevřít, protože jeho integrita nemůže být ověřena.

Dialogy chyb modulů plug-in

Dochází k tomu u modulů plug-in, které nejsou ověřeny, jsou staženy z webu nebo jsou instalovány jinými způsoby, například přetažením.

Řešení

Získejte aktualizované moduly plug-in od vývojářů třetích stran, kteří jsou ověřeni pro systém macOS 10.15. Aplikace Photoshop načte moduly plug-in, které byly ověřeny společností Apple.

 

Další informace

U zákazníků, kteří již mají moduly plug-in nainstalovány, a poté aktualizují na systém macOS 10.15, by se tento problém neměl projevovat.

U zákazníků, kteří provedou upgrade na systém macOS 10.15 a poté se pokusí stáhnout a nainstalovat modul plug-in, se mohou zobrazovat chyby.

Určení, zda je zásuvný modul v karanténě

K určení, zda je zásuvný modul v karanténě, můžete použít aplikaci Terminál.

Příklad, pokud je zásuvný modul ve složce pro zásuvné moduly aplikace Photoshop:

% ls -l@ /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2019/Plug-ins/<název zásuvného modulu>/

Příklad, pokud je zásuvný modul ve sdíleném umístění služby Creative Cloud:

% ls -l@ /Library/Application\ Support/Adobe/Plug-Ins/CC/<název zásuvného modulu>/

 Poznámka: Nahraďte položku <název zásuvného modulu> skutečným názvem zásuvného modelu, který potřebujete opravit.

Což vrátí následující výsledek:

total 0 drwxr-xr-x@ 6 <uživatelské jméno> wheel 192 Sep 26 15:11 Contents com.apple.quarantine 22 

Položka „com.apple.quarantine 22“ znamená, že daný zásuvný modul je v karanténě.

Poznámka: Nápovědu k vyhledání umístění zásuvných modulů naleznete v článku Vyhledání složek zásuvných modulů.

Vyhledání složek zásuvných modulů

Zásuvné moduly jiných výrobců a volitelné zásuvné moduly lze instalovat do jednoho ze dvou umístění:

 • Umístění specifické pro verzi: Načte pouze nainstalovaný zásuvný modul pro konkrétní verzi aplikace Photoshop (například pouze pro aplikaci Photoshop 2020).
 • Sdílené umístění služby Creative Cloud: Načte zásuvný modul pro všechny nainstalované verze aplikace Photoshop, aniž by bylo potřeba zásuvný modul znovu instalovat.

Umístění specifické pro verzi

 • macOS:

Pokud jste provedli instalaci do umístění specifického pro verzi aplikace Photoshop, nachází se složka zásuvných modulů aplikace Photoshop zde:

Pevný disk/Applications/[verze aplikace Photoshop]/Plug-ins

 • Windows:

Pokud jste provedli instalaci do umístění specifického pro verzi aplikace Photoshop, nachází se složka zásuvných modulů aplikace Photoshop zde:

Pevný disk\Program Files\Adobe\[verze aplikace Photoshop]\Plug-ins

Sdílené umístění služby Creative Cloud

 • macOS:

Pokud jste provedli instalaci do sdíleného umístění služby Creative Cloud, nachází se složka zásuvných modulů zde:

Pevný disk/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

Sdílená cesta v systému macOS

Kromě toho je zásuvný modul Camera Raw umístěn ve složce běžných zásuvných modulů, která je sdílená pro aplikace Photoshop, Adobe Bridge a Photoshop Elements:

Pevný disk/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/[číslo verze aplikace Photoshop]/File Formats.

 • Windows:

Pokud jste provedli instalaci do sdíleného umístění služby Creative Cloud, nachází se složka zásuvných modulů zde:

Pevný disk\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

Kromě toho je zásuvný modul Camera Raw umístěn ve složce běžných zásuvných modulů, která je sdílená pro aplikace Photoshop, Adobe Bridge a Photoshop Elements:

Pevný disk\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\[číslo verze aplikace Photoshop]

Nápověda k zásuvnému modulu Camera Raw

Nemůžou zásuvný modul Adobe Camera Raw a aplikace Photoshop rozpoznat váš fotoaparát?

Viz Proč moje verze aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát?

Nejde vám zásuvný modul Camera Raw aktualizovat?

Viz Instalační program zásuvného modulu Camera Raw 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.