Jak identifikovat a řešit problémy se zásuvnými moduly v aplikaci Photoshop.

Poznámka:

Ikona vedle textu v níže uvedeném obsahu naznačuje nové informace pro aplikaci Photoshop CC 2015.5.

Zde najdete přehled problémů způsobených poškozenými nebo nekompatibilními zásuvnými moduly

Pokud u vás dochází k některému z následujících problémů, může být příčinou poškozený nebo nekompatibilní zásuvný modul:

 • Chyba: Nelze načíst modul [název_zásuvného_modulu], protože nespolupracuje s touto verzí aplikace Photoshop
 • Chybějící formáty souborů v dialogových oknech Uložit nebo Uložit jako
 • Nevysvětlitelné zablokování nebo chyby při spouštění nebo používání aplikace Photoshop
 • Problémy s vykreslováním obrazů po spuštění zásuvného modulu
 • Zpomalení výkonu při spouštění nebo používání aplikace Photoshop
 • Nesprávné zobrazování příkazů zásuvného modulu v nabídkách aplikace Photoshop

K potížím se zásuvným modulem může docházet kvůli některému z následujících důvodů:

 • Zásuvný modul byl určen pro jinou verzi aplikace Photoshop a není kompatibilní s aktuální verzí
 • Zásuvný modul byl nainstalován neúplně nebo nesprávně
 • Bylo nainstalováno více verzí stejného zásuvného modulu
 • Zásuvný modul byl poškozen

Nápověda k zásuvnému modulu Camera Raw

Pokud jste zásuvný modul Adobe Camera Raw aktualizovali, ale aplikace Photoshop váš fotoaparát stále nerozpozná, přečtěte si článek Proč používaná verze aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát?

Pokud se vám nedaří zásuvný modul Camera Raw aktualizovat, přečtěte si článek Instalační program zásuvného modulu Camera Raw

Nápověda k instalaci zásuvných modulů jiných výrobců

Zde je několik všeobecných zásad, které je vhodné u zásuvných modulů jiných výrobců dodržovat, aby nedocházelo k potížím:

 • Nikdy ručně nepřetahujte zásuvné moduly z předchozích verzí složky zásuvných modulů aplikace Photoshop do aktuální verze složky zásuvných modulů aplikace Photoshop.
 • Vždy  si najděte na stránkách výrobce zásuvného modulu jeho nejnovější verzi. Stažením aktualizované verze se problémy se zásuvnými moduly často vyřeší.
 • K instalaci (nebo odinstalaci) zásuvných modulů použijte vždy instalační program jejich výrobce.

Poznámka:

V minulosti zásuvné moduly jiných výrobců používající vlastní instalační mechanismus mezi hlavními verzemi aplikace Photoshop (například z verze Photoshop CC 2014 na verzi Photoshop CC 2015) automaticky nepřecházely ani se nesynchronizovaly.

Abychom minimalizovali potřebu opětovné instalace mezi hlavními verzemi, tak jsme vývojáře verze CC 2015.5 a novější požádali, aby začali instalovat do sdíleného umístění služby Creative Cloud. Novou instalací či aktualizací zásuvných modulů jiných výrobců zajistěte, aby používaly sdílené umístění služby Creative Cloud a automaticky se tak načítaly mezi hlavními verzemi.

Poznámka:

Počínaje verzí aplikace Photoshop CC, která byla vydána v říjnu 2018 (verze 20.0), již není 32bitová verze systému Windows podporována. Pokud máte 64bitovou verzi systému Windows a kvůli kompatibilitě se staršími zásuvnými moduly nebo ovladači zařízení potřebujete 32bitovou verzi aplikace Photoshop, můžete si stáhnout 32bitovou verzi aplikace Photoshop 2018.

Poznámka:

V systému Mac OS je aplikace Photoshop k dispozici pouze v 64bitové verzi a 32bitové zásuvné moduly již nejsou podporovány. Chcete-li získat aktualizaci pro 64bitovou podporu zásuvného modulu, obraťte se na prodejce daného modulu. Případně si můžete nechat nainstalovanou předchozí verzi aplikace Photoshop, abyste mohli spouštět starší 32bitové zásuvné moduly.

Postup odstraňování problémů se zásuvnými moduly

Ověření, zda jsou použity nejnovější aktualizace zásuvných modulů

Určení problematického zásuvného modulu

Chcete-li rychle zjistit, zda aplikace Photoshop načítá problematický volitelný zásuvný modul nebo modul jiného výrobce, postupujte takto:

 1. Zavřete aplikaci Photoshop.

 2. Držte stisknutou klávesu Shift a znovu aplikaci Photoshop spusťte. Během načítání se zobrazí dialogové okno s dotazem „Vynechat načítání volitelných modulů a modulů jiných výrobců?“

  Dialogové okno vynechání načítání
 3. Kliknutím na tlačítko Ano vynecháte načtení volitelných modulů a modulů jiných výrobců.

  Poznámka:

  Tím zakážete volitelné moduly a moduly jiných výrobců pouze pro aktuální relaci. Pokud aplikaci Photoshop ukončíte a znovu spustíte bez stisknuté klávesy Shift, budou volitelné zásuvné moduly a moduly jiných výrobců povoleny.

 4. Zkuste znovu vyvolat problém.

Pokud se bude problém opakovat, nainstalovaný volitelný zásuvný modul nebo modul jiného výrobce není jeho příčinou. Zavřete aplikaci Photoshop a restartujte ji bez stisknuté klávesy Shift, aby byly znovu povoleny všechny volitelné zásuvné moduly i moduly jiných výrobců. Ostatní kroky v tomto oddílu přeskočte.

Jestliže se problém neopakuje, je jeho příčinou volitelný zásuvný modul nebo modul jiného výrobce. Postup při určení problematických zásuvných modulů:

 1. Zavřete aplikaci Photoshop.

 2. Přesuňte jeden zásuvný modul ze složky Zásuvné moduly aplikace Photoshop do dočasného umístění (například do nové složky na ploše).

  Poznámka:

  Umístění složek zásuvných modulů aplikace Photoshop najdete v článku Vyhledání složek zásuvných modulů.

 3. Spusťte aplikaci Photoshop a pokuste se daný problém znovu vyvolat.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Dojde-li k problému znovu, zopakujte kroky 1 až 3.
  • Pokud již k problému nedojde, byl poslední odstraněný zásuvný modul právě tím, který daný problém způsoboval. Tento zásuvný modul odstraňte nebo trvale zakažte a potom se obraťte na jeho vydavatele s žádostí o podporu nebo informace týkající se jeho aktualizované verze. Neproblematické volitelné zásuvné moduly nebo moduly jiných výrobců, které jste předtím odstranili nebo zakázali, přeinstalujte nebo znovu povolte.
 5. Spusťte aplikaci Photoshop a pokuste se daný problém znovu vyvolat.

Trvalé zakázání problematického zásuvného modulu

Chcete-li zásuvný modul trvale zakázat, použijte jednu či více z následujících metod:

 • Odstraňte plug-in ze složky Zásuvné moduly aplikace Photoshop do dočasného umístění, které se nachází mimo složky zásuvných modulů aplikace Photoshop (například, do nové složky na ploše).
 • Přejmenujte jednotlivé soubory problematického zásuvného modulu tak, aby název souboru vždy začínal vlnovkou (~). Aplikace Photoshop neumí soubory začínající vlnovkou načíst.
 • Postupujte podle pokynů k odinstalování/odstranění zásuvných modulů poskytované jednotlivými vydavateli.

Vyhledání složek zásuvných modulů

Zásuvné moduly jiných výrobců a volitelné zásuvné moduly lze instalovat do jednoho ze dvou umístění:

 • Umístění specifické pro verzi, které načte pouze nainstalovaný zásuvný modul pro konkrétní verzi aplikace Photoshop (například pouze pro aplikaci Photoshop CC 2014).
 • Sdílené umístění Creative Cloud, které načte zásuvný modul pro všechny nainstalované verze aplikace Photoshop, aniž by bylo potřeba zásuvný modul znovu instalovat.

Windows

Pokud jste nainstalovali aplikaci do umístění specifického pro konkrétní verzi aplikace Photoshop, nachází se složka Zásuvné moduly aplikace Photoshop zde:

 • Pevný disk\Program Files\Adobe\[verze aplikace Photoshop]\Plug-ins
Okno složky zásuvných modulů

Pokud jste nainstalovali aplikaci do sdíleného umístění Creative Cloud, nachází se složka Zásuvné moduly aplikace zde:

 • Pevný disk\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC
WinSharedPluginsFolder

Kromě toho je zásuvný modul Camera Raw umístěn ve složce běžných zásuvných modulů, která je sdílená pro aplikace Photoshop, Bridge a Photoshop Elements:

 • Pevný disk\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\[číslo verze aplikace Photoshop]

Systém macOS

Pokud jste nainstalovali aplikaci do umístění specifického pro konkrétní verzi aplikace Photoshop, nachází se složka Zásuvné moduly aplikace Photoshop zde:

 • Pevný disk/Applications/[verze aplikace Photoshop]/Plug-ins
Složka zásuvných modulů v systému Mac OS

Pokud jste nainstalovali aplikaci do sdíleného umístění Creative Cloud, nachází se složka Zásuvné moduly aplikace zde:

 • Pevný disk/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC
macSharedPath

Kromě toho je zásuvný modul Camera Raw umístěn ve složce běžných zásuvných modulů, která je sdílená pro aplikace Photoshop, Bridge a Photoshop Elements:

 • Pevný disk/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/[číslo verze aplikace Photoshop]/File Formats.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online