Informace o předvolbách

V souboru předvoleb aplikace Adobe Photoshop je uloženo mnoho nastavení programů, včetně obecných možností zobrazení, možností pro ukládání souborů, možností výkonu, kurzorů, průhlednosti, textu a možností pro zásuvné moduly a odkládací disky. Většina těchto voleb se nastavuje v dialogovém okně Předvolby. Nastavení předvoleb se ukládají pokaždé, když ukončíte aplikaci.

Neočekávané chování aplikace může být způsobeno poškozenými předvolbami. Pokud máte podezření, že jsou předvolby poškozené, obnovte je na jejich výchozí nastavení.

Chcete-li znovu vytvořit soubory předvoleb pro aplikaci Photoshop, podržte při spuštění aplikace klávesy Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Command+Option+Shift (Mac OS). Ve zprávě „Odstranit soubor nastavení aplikace Adobe Photoshop?“ potom klikněte na tlačítko Ano.

Poznámka: Pokud tento postup nefunguje při používání bezdrátové klávesnice (Bluetooth), připojte drátovou klávesnici a opakujte akci.

Důležité informace: Pokud znovu vytvoříte předvolby odstraněním souboru nastavení aplikace Adobe Photoshop CS6, ujistěte se, zda jste odstranili pouze daný soubor. Pokud odstraníte celou složku nastavení, odstraníte také neuložené akce a přednastavení.

Přeinstalací aplikace Photoshop neodeberete soubor předvoleb. Před novou instalací aplikace Photoshop znovu vytvořte předvolby.

Video: Ve výukovém videu How to Reset Photoshop CS6's Preferences File (Postup obnovení souboru předvoleb aplikace Photoshop CS6) od paní Julieanne Kost získáte informace o dvou způsobech obnovení předvoleb aplikace Photoshop. Nejprve se dozvíte, jak ručně odebrat soubor předvoleb. Způsob s využitím klávesových zkratek je ve videu popsán v časovém rozmezí 5:05 až 8:18.

Systém Mac OS

Důležité informace: Počínaje systémem Mac OS X 10.7 společnosti Apple je ve výchozím nastavení skryta složka uživatelské knihovny. Pokud potřebujete přístup k souborům ve skryté složce knihovny z důvodu řešení potíží s aplikací společnosti Adobe, naleznete další informace v článku Přístup k souborům ve skryté uživatelské knihovně.

Předvolba aplikace Photoshop Název souboru Cesta
Obecné nastavení Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Akce Actions palette.psp Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Předvolby modulu Camera Raw Adobe Camera Raw 7.x Prefs Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences
Nastavení barev (správa barev) Color Settings.csf Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Vlastní nastavení barev (správa barev) Userdefined.csf Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Vlastní nastavení kontrolního náhledu (správa barev) Userdefined.psf Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Nástroje pro úpravy a malování Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/
Cesty Adobe Photoshop CS6 Paths Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences
Funkce Uložit pro web Adobe Save For Web CS6 Prefs

Adobe Save for Web 13 Prefs
Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences
Filtry a efekty Adobe Adaptive Wide Angle CS6, Adobe Dicom CS6, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe VanishingPoint CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[Název efektu nebo filtru]/
Photoshop
Profily objektivu (vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu) Userdefined.lcs Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Pracovní plochy

[Uživatelem definovaný název]

Upravené pracovní plochy

Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces

Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces (upravené)

Nastavení zásuvných modulů třetích stran (například umístění složky zásuvných modulů) (Různé) Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences (složka)
Uložené přednastavení [Uživatelem definovaný název] Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[Název funkce]

Systém Windows 7 a Vista

Předvolba aplikace Photoshop Název souboru Cesta
Obecné nastavení

Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp (32bitová verze)

Adobe Photoshop X64 CS6 Prefs.psp (64bitová verze)

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Akce Actions palette.psp Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Modul Camera Raw

Klíč registru systému Windows

Soubory XMP uložené pomocí dialogu modulu Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/CameraRaw/Settings

Nastavení barev (správa barev) Color Settings.csf Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Vlastní nastavení barev (správa barev) Userdefined.csf Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Vlastní nastavení kontrolního náhledu (správa barev) Userdefined.psf Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Nástroje pro úpravy a malování Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Presets
Cesty Předvolby jsou uloženy jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows.

(Klíč registru systému Windows) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0

Hodnota SettingsFilePath:

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings

Funkce Uložit pro web

Adobe Save for Web 13.0 Prefs

Soubor funkce Uložit pro web

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
Adobe Save For Web CS6/Photoshop

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimized Settings/filename.irs

Filtry a efekty Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe Mondo Filter CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[Název efektu nebo filtru]/Photoshop
Profily objektivu (vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu)

Userdefined.lcs

Adaptivní soubory profilu objektivu: WAC

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimize Settings

Pracovní plochy

[Uživatelem definovaný název]

Upravené pracovní plochy

Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (upravené)
Nastavení zásuvných modulů třetích stran (například umístění složky zásuvných modulů) Nastavení je uloženo jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Uložené přednastavení [Uživatelem definovaný název] Users/[Uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[Název funkce]

Systém Windows XP

Předvolba aplikace Photoshop Název souboru Cesta
Obecné nastavení Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Akce Actions palette.psp Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Modul Camera Raw

Klíč registru systému Windows

Soubory XMP uložené pomocí dialogu zásuvného modulu Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Nastavení barev (správa barev) Color Settings.csf Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Vlastní nastavení barev (správa barev) Userdefined.csf Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Vlastní nastavení kontrolního náhledu (správa barev) Userdefined.psf Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Nástroje pro úpravy a malování Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets
Cesty Předvolby jsou uloženy jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows. KEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
SettingsFilePath:
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Funkce Uložit pro web Adobe Save for Web CS6 Prefs Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Adobe/Plugins/Adobe Save For Web CS6/Photoshop
Filtry a efekty Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs,
Adobe Lens Correction CS6 Prefs,
Adobe Liquify CS6 Prefs,
Adobe Adaptive Wide Angle
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Plugins/[Název efektu nebo filtru]/Photoshop
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Liquify CS6/Photoshop
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Adaptive Wide Angle CS6
Profily objektivu (vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu) Userdefined.lcs Documents and Settings/[Uživatelské jméno]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Pracovní plochy

[Uživatelem definovaný název]

Upravené pracovní plochy

Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (upravené)
Nastavení zásuvných modulů třetích stran (například umístění složky zásuvných modulů) Nastavení je uloženo jako data hodnot názvu hodnoty SettingsFilePath v registru systému Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Uložené přednastavení Uložené přednastavení Documents and Settings/[Uživatelské jméno]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[Název funkce]

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online