Funkce, názvy a umístění souborů předvoleb | Photoshop

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Umístění předvoleb v operačním systému macOS

Poznámka:

Složka uživatelské knihovny je v systému macOS ve výchozím nastavení skryta.

Další informace najdete v článku o získání přístupu ke skrytým souborům uživatelských knihoven.

Když ukončíte aplikaci Photoshop, většina předvoleb se uloží.
* Předvolby, které jsou odstraněny pomocí klávesové zkratky nebo možnosti Resetovat předvolby při ukončení
† Vytvořeno/uloženo při každém spuštění aplikace Photoshop

Název a popis Název souboru Cesta
Předvolby obecných nastavení – Obsahuje všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Předvolby. * Adobe Photoshop [Verze] Prefs.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Akce – Obsahuje seznam všech akcí načtených na panelu Akce. Actions palette.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Stopy štětce – Obsahuje seznam všech stop štětců načtených na panelu Stopy štětce.
Brushes.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby Camera Raw – obsahují všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Předvolby Camera Raw.
Předvolby Adobe Camera Raw [verze]

Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences

Pokyny k obnovení předvoleb Camera Raw najdete v tomto článku o obnovení předvoleb Camera Raw.

Nastavení barev – (Správa barev) Color Settings.csf Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby kontur – Obsahuje seznam všech uživatelem definovaných kontur vytvořených v dialogovém okně Styl vrstvy.
Contours.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Vlastní nastavení barev – (Správa barev) Userdefined.csf Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Vlastní nastavení kontrolního náhledu – (Správa barev) Userdefined.psf Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Vlastní tvary – Obsahuje seznam všech tvarů načtených na panelu Tvary.
CustomShapes.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Výchozí styly textu –  Default Type Styles.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Znovu nezobrazovat – Obsahuje seznam dialogových oken, která jste viděli a u kterých jste zaškrtli možnost „Znovu nezobrazovat“. dnsa.json Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby efektů – Obsahuje nastavení použitá v dialogovém okně Styl vrstvy. Effect Prefs.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Nastavení příkazu Exportovat jako – Obsahuje naposledy použitá nastavení uvedená v dialogovém okně Exportovat jako. export-as-settings.json Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Filtry a efekty – Obsahuje naposledy použitá nastavení v dialogovém okně filtru.

Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp

FaceExpressionPresets.psp

Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby přechodů – Obsahuje seznam všech přechodů načtených na panelu Přechody.
Gradients.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby klávesových zkratek – Obsahuje uživatelem definovaná nastavení v dialogovém okně Klávesové zkratky. (Poznámka: Zaškrtávací políčka pro použití starší verze jsou uložena spolu v předvolbách obecných nastavení.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Koncový příznak spuštění – Ukládá načasování doby spuštění aplikace Photoshop. LaunchEndFlag.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Profily objektivu – Vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu.

[Název souboru].lcs

Adaptivní soubory profilu objektivu: [Název souboru].wac

Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Předvolby počítače – Obsahuje podsadu předvoleb specifických pro hardware, například grafický procesor, velikosti mezipaměti dlaždic atd.
* MachinePrefs.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby přizpůsobení nabídek – Obsahuje uživatelem definovaná nastavení v dialogovém okně Nabídky.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Velikosti naposledy použitých nových dokumentů – Obsahuje seznam velikostí naposledy použitých dokumentů v dialogovém okně Nový dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité stopy štětců – Obsahuje seznam naposledy použitých stop štětců na panelu Stopy štětců. MRUBrushes.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité přechody – Obsahuje seznam naposledy použitých přechodů na panelu Přechody.
MRUGradients.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité vzorky
Načtené vzorky využívají hodně paměti. Naposledy použité vzorky nejsou momentálně mezi jednotlivými relacemi zachovány.  
Naposledy použité styly
Načtené styly využívají hodně paměti. Naposledy použité vzorky nejsou momentálně mezi jednotlivými relacemi zachovány.
 
Naposledy použité vzorky barev – Obsahuje seznam naposledy použitých vzorků barev na panelu Vzorky barev.
MRUSwatches.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Velikosti nového dokumentu – Obsahuje seznam uživatelem načtených přednastavení nového dokumentu. New Doc Sizes.json Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby formátu OpenEXR – Obsahuje seznam naposledy použitých nastavení v dialogovém okně OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Optimalizované barvy – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení tabulky barev ve funkci Uložit pro web.
[Název souboru].act Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings/Optimized Colors
Optimalizovaná nastavení výstupu – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení optimalizovaných nastavení výstupu ve funkci Uložit pro web.
[Název souboru].iros
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings/Optimized Output Settings
Optimalizovaná nastavení – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení optimalizovaného formátu souboru ve funkci Uložit pro web.
[Název souboru].irs
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings/Optimized Settings
Cesty – Obsahuje cestu k aplikaci Photoshop a ke složce zásuvných modulů specifických pro danou verzi. † Adobe Photoshop [Verze] Paths Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences
Vzorky – Obsahuje seznam všech vzorků načtených na panelu Vzorky.
Patterns.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Mezipaměť zásuvných modulů PluginCache.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
PSErrorLog – Obsahuje protokolování v případech, že v aplikaci Photoshop dojde k chybě programu. PSErrorLog.txt Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Koncový příznak ukončení – Ukládá načasování doby ukončení aplikace Photoshop.
QuitEndFlag.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité optimalizace – Obsahuje seznam uživatelem naposledy použitých optimalizovaných nastavení výstupu ve funkci Uložit pro web.
Recently Used Optimizations.irs
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Přednastavení funkce Repousse – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení funkce Repousse.
RepoussePresets.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby funkce Uložit pro web – Obsahuje všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Uložit pro web.
Save For Web Prefs.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Program Sniffer – Obsahuje informace o grafických kartách pro váš systém a také o grafických ovladačích, které jsou nainstalovány. † sniffer-out.txt
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Styly – Obsahuje seznam všech stylů načtených na panelu Styly.
Styles.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Vzorky barev – Obsahuje seznam všech vzorků barev načtených na panelu Vzorky barev.
Swatches.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Nastavení zásuvných modulů třetích stran
(Různé)

(Různé)

Informace o umístěních složek zásuvných modulů najdete v části týkající se vyhledání umístění složek.

Nápovědu k zásuvným modulům třetích stran najdete v článku Zásuvné moduly třetích stran pro aplikaci Adobe Photoshop.

Předvolby přizpůsobení panelu nástrojů – Obsahuje uživatelem definovaná nastavení v dialogovém okně Panel nástrojů.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Přednastavené nástroje – Obsahuje uživatelem definované přednastavené nástroje.
ToolPresets.psp
Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby uživatelského rozhraní – Obsahuje předvolby týkající se rozhraní, nastavení jasu, jednotek atd. * UIPrefs.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Dočasná mezipaměť pro web – Obsahuje nastavení použitá domovskou obrazovkou, hledáním a panelem s informacemi.
* (Složka) Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings/web-cache-temp
Předvolby pracovní plochy – Obsahuje seznam pracovních ploch (soubory PSW), které jsou načteny nebo upraveny. * Workspace Prefs.psp Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings
Pracovní plochy – Obsahuje jakékoli vlastní pracovní plochy, které byly uloženy.
[Název pracovní plochy].psw Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings/WorkSpaces
Pracovní plochy (upravené) – Obsahuje jakékoli změny provedené v jakýchkoli výchozích pracovních plochách nebo vlastních pracovních plochách.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Název pracovní plochy].psw

 

Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [verze] Settings/WorkSpaces (Modified)

Umístění přednastavení v systému macOS

Poznámka:

Nedoporučuje se ukládat přednastavení, která sami vytvoříte, do složky výchozích přednastavení a skriptů ve složce aplikace Photoshop.

Název přednastavení

Název souboru

Cesta

Výchozí přednastavení a skripty – Umístění výchozích přednastavení dodávaných s aplikací Photoshop. Patří sem přednastavení, která aplikace Photoshop načte ve výchozím nastavení, a také další přednastavení, která můžete vybrat k načtení.

3D Printers
3DLUTs
Actions
Black and White
Brushes
Channel Mixer
Color Books
Color Swatches
Contours
Curves
Deco
Duotones
Exposure
Guides
HDR Toning
Hue and Saturation
Image Size
Levels
Lighting Effects
Lights
Materials
Menu Customization
Meshes
Optimized Colors
Optimized Output Settings
Optimized Settings
Patterns
Render Settings
Repousse
Scripts
Styles
Tools
Video
Volumes
WidgetsZoomify

Applications/Adobe Photoshop [verze]/Presets/[název složky přednastavení]

Uživatelem uložená přednastavení – Výchozí umístění pro uložení při výběru možnosti Uložit přednastavení.

3D Printers
3D Sketch Brush
Actions
Black and White
Brushes
Channel Mixer
Color Range
Color Swatches
Contours
Curves
Deco
Duotones
Exposure
Guides
HDR Toning
Hue and Saturation
Image Size
Levels
Lighting Effects
Lights
Materials
Menu Customization
Meshes
Optimized Colors
Optimized Output Settings
Optimized Settings
Patterns
Render Settings
Repousse
Scripts
Styles
Tools
Video
Volumes

Users/[Uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [Verze]/Presets/[Název funkce]

Umístění předvoleb v operačním systému Windows

Poznámka:

Uživatelská složka AppData je ve výchozím nastavení v systému Windows skryta. Pokud chcete získat přístup k souborům ve skryté uživatelské složce AppData, přečtěte si článek o zobrazení skrytých souborů a složek v systému Windows.

Když ukončíte aplikaci Photoshop, většina předvoleb se uloží.
* Předvolby, které jsou odstraněny pomocí klávesové zkratky nebo možnosti Resetovat předvolby při ukončení
† Vytvořeno/uloženo při každém spuštění aplikace Photoshop

Název a popis Název souboru Cesta
Předvolby obecných nastavení – Obsahuje všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Předvolby. * Adobe Photoshop [Verze] Prefs.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Akce – Obsahuje seznam všech akcí načtených na panelu Akce. Actions palette.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Stopy štětce – Obsahuje seznam všech stop štětců načtených na panelu Stopy štětce.
Brushes.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby Camera Raw – obsahují všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Předvolby Camera Raw.
Předvolby Adobe Camera Raw [verze]

Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\CameraRaw\Setting

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[verze]

Pokyny k obnovení předvoleb Camera Raw najdete v tomto článku o obnovení předvoleb Camera Raw.

Nastavení barev – (Správa barev) Color Settings.csf Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby kontur – Obsahuje seznam všech uživatelem definovaných kontur vytvořených v dialogovém okně Styl vrstvy.
Contours.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Vlastní nastavení barev – (Správa barev) Userdefined.csf Users/[uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/
Vlastní nastavení kontrolního náhledu – (Správa barev) Userdefined.psf Users/[uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/
Vlastní tvary – Obsahuje seznam všech tvarů načtených na panelu Tvary.
CustomShapes.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Výchozí styly textu –  Default Type Styles.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Znovu nezobrazovat – Obsahuje seznam dialogových oken, která jste viděli a u kterých jste zaškrtli možnost „Znovu nezobrazovat“. dnsa.json Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby efektů – Obsahuje nastavení použitá v dialogovém okně Styl vrstvy. Effect Prefs.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Nastavení příkazu Exportovat jako – Obsahuje naposledy použitá nastavení uvedená v dialogovém okně Exportovat jako. export-as-settings.json Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Filtry a efekty – Obsahuje naposledy použitá nastavení v dialogovém okně filtru.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby přechodů – Obsahuje seznam všech přechodů načtených na panelu Přechody.
Gradients.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby klávesových zkratek – Obsahuje uživatelem definovaná nastavení v dialogovém okně Klávesové zkratky. (Poznámka: Zaškrtávací políčka pro použití starší verze jsou uložena spolu v předvolbách obecných nastavení.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Koncový příznak spuštění – Ukládá načasování doby spuštění aplikace Photoshop. LaunchEndFlag.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Profily objektivu – Vytvořené pomocí softwaru pro profily objektivu.

[Název souboru].lcs

Adaptivní soubory profilu objektivu: [Název souboru].wac

Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\
LensCorrection\1.0\Settings
Předvolby počítače – Obsahuje podsadu předvoleb specifických pro hardware, například grafický procesor, velikosti mezipaměti dlaždic atd. * MachinePrefs.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby přizpůsobení nabídek – Obsahuje uživatelem definovaná nastavení v dialogovém okně Nabídky.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Velikosti naposledy použitých nových dokumentů – Obsahuje seznam velikostí naposledy použitých dokumentů v dialogovém okně Nový dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité stopy štětců – Obsahuje seznam naposledy použitých stop štětců na panelu Stopy štětců. MRUBrushes.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roamin\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité přechody – Obsahuje seznam naposledy použitých přechodů na panelu Přechody.
MRUGradients.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité vzorky
Načtené vzorky využívají hodně paměti. Naposledy použité vzorky nejsou momentálně mezi jednotlivými relacemi zachovány.  
Naposledy použité styly
Načtené styly využívají hodně paměti. Naposledy použité vzorky nejsou momentálně mezi jednotlivými relacemi zachovány.
 
Naposledy použité vzorky barev – Obsahuje seznam naposledy použitých vzorků barev na panelu Vzorky barev.
MRUSwatches.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Velikosti nového dokumentu – Obsahuje seznam uživatelem načtených přednastavení nového dokumentu. New Doc Sizes.json Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby formátu OpenEXR – Obsahuje seznam naposledy použitých nastavení v dialogovém okně OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Optimalizované barvy – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení tabulky barev ve funkci Uložit pro web.
[Název souboru].act Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings\Optimized Colors
Optimalizovaná nastavení výstupu – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení optimalizovaných nastavení výstupu ve funkci Uložit pro web.
[Název souboru].iros
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings\Optimized Output Settings
Optimalizovaná nastavení – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení optimalizovaného formátu souboru ve funkci Uložit pro web.
[Název souboru].irs
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings\Optimized Settings
Cesty – Obsahuje cestu k aplikaci Photoshop a ke složce zásuvných modulů specifických pro danou verzi. † Adobe Photoshop [Verze] Paths

Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\

(Klíč registru systému Windows) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[verze]

Vzorky – Obsahuje seznam všech vzorků načtených na panelu Vzorky.
Patterns.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Mezipaměť zásuvných modulů PluginCache.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
PSErrorLog – Obsahuje protokolování v případech, že v aplikaci Photoshop dojde k chybě programu. PSErrorLog.txt Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Koncový příznak ukončení – Ukládá načasování doby ukončení aplikace Photoshop.
QuitEndFlag.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Naposledy použité optimalizace – Obsahuje seznam uživatelem naposledy použitých optimalizovaných nastavení výstupu ve funkci Uložit pro web.
Recently Used Optimizations.irs
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Přednastavení funkce Repousse – Obsahuje seznam uživatelem vytvořených přednastavení funkce Repousse.
RepoussePresets.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby funkce Uložit pro web – Obsahuje všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Uložit pro web.
Save For Web Prefs.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Program Sniffer – Obsahuje informace o grafických kartách pro váš systém a také o grafických ovladačích, které jsou nainstalovány. † sniffer-out.txt
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Styly – Obsahuje seznam všech stylů načtených na panelu Styly.
Styles.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Vzorky barev – Obsahuje seznam všech vzorků barev načtených na panelu Vzorky barev.
Swatches.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Nastavení zásuvných modulů třetích stran
(Různé)

(Různé)

Informace o umístěních složek zásuvných modulů najdete v části týkající se vyhledání umístění složek.

Nápovědu k zásuvným modulům třetích stran najdete v článku Zásuvné moduly třetích stran pro aplikaci Adobe Photoshop.

Předvolby přizpůsobení panelu nástrojů – Obsahuje uživatelem definovaná nastavení v dialogovém okně Panel nástrojů.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Přednastavené nástroje – Obsahuje uživatelem definované přednastavené nástroje.
ToolPresets.psp
Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Předvolby uživatelského rozhraní – Obsahuje předvolby týkající se rozhraní, nastavení jasu, jednotek atd.
* UIPrefs.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Dočasná mezipaměť pro web – Obsahuje nastavení použitá domovskou obrazovkou, hledáním a panelem s informacemi. * (Složka) Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings\web-cache-temp
Předvolby pracovní plochy – Obsahuje seznam pracovních ploch (soubory PSW), které jsou načteny nebo upraveny. * Workspace Prefs.psp Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings
Pracovní plochy – Obsahuje jakékoli vlastní pracovní plochy, které byly uloženy.
[Název pracovní plochy].psw Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings\WorkSpaces
Pracovní plochy (upravené) – Obsahuje jakékoli změny provedené v jakýchkoli výchozích pracovních plochách nebo vlastních pracovních plochách.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Název pracovní plochy].psw

 

Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Adobe Photoshop [verze] Settings\WorkSpaces (Modified)

Umístění přednastavení v operačním systému Windows

Poznámka:

Nedoporučuje se ukládat přednastavení, která sami vytvoříte, do složky výchozích přednastavení a skriptů ve složce aplikace Photoshop.

Název přednastavení

Název souboru

Cesta

Výchozí přednastavení a skripty – Umístění výchozích přednastavení dodávaných s aplikací Photoshop. Patří sem přednastavení, která aplikace Photoshop načte ve výchozím nastavení, a také další přednastavení, která můžete vybrat k načtení.

3D Printers
3DLUTs
Actions
Black and White
Brushes
Channel Mixer
Color Books
Color Swatches
Contours
Curves
Deco
Duotones
Exposure
Guides
HDR Toning
Hue and Saturation
Image Size
Levels
Lighting Effects
Lights
Materials
Menu Customization
Meshes
Optimized Colors
Optimized Output Settings
Optimized Settings
Patterns
Render Settings
Repousse
Scripts
Styles
Tools
Video
Volumes
WidgetsZoomify

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Settings

Uživatelem uložená přednastavení – Výchozí umístění pro uložení při výběru možnosti Uložit přednastavení.

3D Printers
3D Sketch Brush
Actions
Black and White
Brushes
Channel Mixer
Color Range
Color Swatches
Contours
Curves
Deco
Duotones
Exposure
Guides
HDR Toning
Hue and Saturation
Image Size
Levels
Lighting Effects
Lights
Materials
Menu Customization
Meshes
Optimized Colors
Optimized Output Settings
Optimized Settings
Patterns
Render Settings
Repousse
Scripts
Styles
Tools
Video
Volumes

Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [verze]\Presets\[název funkce]

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online