Příručka uživatele Zrušit

Správa nastavení nástroje Camera Raw

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Uložení stavů obrázku jako snímků

Stav obrázku lze v libovolném okamžiku zaznamenat vytvořením tzv. snímku (snapshot). Snímky jsou uložená vykreslení obrázku, obsahující úplnou sadu úprav, provedených až po okamžik vytvoření snímku. Budete-li během úprav obrázku pravidelně vytvářet snímky, můžete si pak snadno porovnat účinky jednotlivých úprav. Rovněž se můžete vrátit k předchozímu stavu, pokud ho chcete jindy použít. Další výhodou snímků je to, že můžete pracovat s několika verzemi obrázku, aniž by bylo nutné duplikovat originální obrázek.

Snímky se dají vytvářet a spravovat na kartě Snímky dialogového okna Camera Raw.

 1. Snímek vytvoříte klepnutím na tlačítko Nový snímek u spodního okraje záložky Snímky.
 2. V dialogovém okně Nový snímek zapište název a klikněte na tlačítko OK.

  Snímek se poté objeví v seznamu snímků na záložce Snímky.

Se snímky můžete provést libovolné z následujících úkonů:

 • Chcete-li snímek přejmenovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (macOS) a zvolte příkaz Přejmenovat.

 • Kliknutím na snímek změníte nastavení aktuálního snímku na nastavení daného snímku. Náhled obrázku se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

 • Chcete-li aktualizovat nebo přepsat stávající snímek nastavením aktuálního obrázku, klepněte na něj pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (macOS) a zvolte příkaz Aktualizovat současným nastavením.

 • Chcete-li zrušit změny provedené ve snímku, klikněte na tlačítko Zrušit.

  Poznámka: Při používání tlačítka Zrušit pro anulování provedených změn buďte opatrní. Ztraceny budou rovněž všechny úpravy obrázku, provedené během aktuální relace úprav.

 • Chcete-li odstranit snímek, vyberte ho a klepněte na tlačítko Koš u spodního okraje záložky. Nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (macOS) a zvolte příkaz Odstranit.

Poznámka:

Pokud chcete snímky použít v aplikaci Lightroom Classic, můžete je upravit v dialogovém oknu Camera Raw (a naopak).

Uložení, obnovení a načtení nastavení Camera Raw

Úpravy, které jste v obrázku provedli, můžete použít znovu. Všechna nastavení aktuálního obrázku v Camera Raw nebo jejich část můžete uložit jako přednastavení nebo jako novou sadu výchozích hodnot. Výchozí nastavení platí pro specifický model fotoaparátu, specifické sériové číslo fotoaparátu nebo specifické nastavení ISO, v závislosti na nastavení v sekci Výchozí nastavení obrázku v předvolbách Camera Raw.

Přednastavení se zobrazují podle názvu v záložce Přednastavení, v nabídce Úpravy > Nastavení vyvolání v programu Adobe Bridge, v kontextové nabídce pro obrázky camera raw v aplikaci Adobe Bridge a v podnabídce Aplikovat přednastavení nabídky Nastavení Camera Raw v dialogovém okně Camera Raw. Přednastavení se v těchto místech neobjeví, pokud je neuložíte do složky nastavení Camera Raw. Pomocí příkazu Načíst nastavení ale můžete vyhledat a aplikovat i nastavení uložená kdekoli jinde.

 

 

Poznámka:

Přednastavení můžete uložit nebo odstranit pomocí tlačítek dole v záložce Přednastavení.

 1. Klepněte na tlačítko Nastavení Camera Raw a zvolte příkaz z nabídky:

  Uložit nastavení

  Uloží aktuální nastavení jako přednastavení. Zvolte, která nastavení chcete do přednastavení uložit, pak ho pojmenujte a uložte.

  Uložit nové výchozí nastavení Camera Raw

  Uloží aktuální nastavení jako nové výchozí nastavení pro další obrázky vyfotografované stejným fotoaparátem, se stejným modelem fotoaparátu nebo se stejným nastavením ISO. Vyberte vhodné možnosti v sekci Výchozí nastavení obrázku v přednastavení Camera Raw a určete, zda se má výchozí nastavení svázat se specifickým sériovým číslem fotoaparátu nebo s nastavením ISO.

  Obnovit výchozí nastavení Camera Raw

  Obnoví původní výchozí nastavení pro aktuální fotoaparát, model fotoaparátu nebo nastavení ISO.

  Načíst nastavení

  V dialogovém okně Načíst nastavení převodu Camera Raw, které se otevře, najděte a vyberte soubor nastavení a pak klikněte na možnost Načíst.

Určení místa uložení nastavení Camera Raw

Nastavením předvolby určete, kam se mají nastavení ukládat. Soubory XMP jsou užitečné pokud plánujete přemístění nebo uložení obrazových souborů a chcete při tom zachovat nastavení camera raw. Pomocí příkazu Exportovat nastavení můžete zkopírovat nastavení z databáze modulu Camera Raw do přidružených souborů XMP nebo tato nastavení vložit do souborů ve formátu DNG (digitální negativ).

Při zpracování souboru camera raw v zásuvném modulu Camera Raw se nastavení obrázku ukládá na jedno ze dvou míst: do databázového souboru Camera Raw nebo do přidruženého souboru XMP. Při zpracování souboru DNG v nástroji Camera Raw se nastavení obrázku ukládá přímo do tohoto souboru. Uživatel má však možnost uložit jej do přidruženého souboru XMP. Nastavení souborů TIFF a JPEG se ukládají vždy do daného souboru.

Poznámka:

Když importujete sekvenci souborů aplikace Camera Raw do programu After Effects, nastavení pro první soubor se aplikují na všechny soubory v sekvenci, které nemají své vlastní přidružené soubory XMP. Program After Effects nekontroluje databázi Camera Raw.

Pomocí předvolby můžete určit, kam se mají nastavení ukládat. Při příštím otevření obrázku camera raw se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty použité při posledním otevření souboru. Atributy obrázku (profil cílového barevného prostoru, bitová hloubka, velikost v obrazových bodech a rozlišení) se s těmito nastaveními neukládají.

 1. V programu Photoshop
  klikněte na položky Upravit > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw. (macOS).

  V programu Adobe Bridge
  vyberte položky Upravit > Předvolby Camera Raw (Windows) nebo Bridge > Předvolby Camera Raw (macOS).

  V dialogovém okně Camera Raw:
  klepněte na tlačítko otevřít dialogové okno předvoleb.

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte jednu z následujících možnosti z nabídky Uložit nastavení obrázku do:

  Databáze Camera Raw

  Uloží nastavení do souboru databáze Camera Raw ve složce Document and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) nebo Users/[user name]/Library/Preferences (macOS). Tato databáze je indexovaná podle obsahu souboru, takže obrázek si uchová nastavení camera raw i v případě, že obrazový soubor camera raw přemístíte nebo přejmenujete.

  Přidružené soubory „.XMP“

  Uloží nastavení do samostatného souboru ve stejné složce jako soubor camera raw, se stejným základním názvem a příponou .xmp. Tato možnost je vhodná pro dlouhodobé archivování souborů camera raw i s jejich nastaveními a pro výměnu souborů camera raw i s jejich nastaveními při pracovních postupech, na kterých se podílí více uživatelů. Stejné přidružené soubory XMP můžete použít pro uložení dat IPTC (International Press Telecommunications Council) nebo jiných metadat spojených s obrazovým souborem camera raw. Pokud otevíráte soubory z média určeného pouze pro čtení, jako je například CD nebo DVD, nezapomeňte soubory před jejich otevřením zkopírovat na pevný disk. Zásuvný modul Camera Raw nemůže soubor XMP zapsat na médium určené pouze pro čtení a místo toho zapíše tato nastavení do databázového souboru Camera Raw. V Adobe Bridge můžete soubory XMP zobrazit příkazem Zobrazit > Zobrazit skryté soubory.

  Poznámka:

  Pokud používáte pro správu svých souborů systém řízení revizí a ukládáte nastavení v přidružených souborech XMP, mějte na paměti, že musíte přidružené soubory zpřístupnit a vyhradit, aby bylo možné provádět změny v obrázcích camera raw; podobně musíte provádět správu (například přejmenování, přemístění, odstranění) přidružených souborů XMP společně s jejich soubory aplikace Camera Raw. Programy Adobe Bridge, Photoshop, After Effects a Camera Raw se o tuto synchronizaci souborů postarají, pokud se soubory pracujete lokálně.

  Poznámka:

  Pokud ukládáte nastavení camera raw do databáze Camera Raw a plánujete přemístění souborů do jiného umístění (na CD, DVD, jiný počítač a podobně), můžete příkazem Exportovat nastavení do XMP exportovat nastavení do přidružených souborů XMP.

 3. Pokud chcete ukládat všechna nastavení souborů DNG v samotných souborech DNG, vyberte možnost Ignorovat přidružené soubory „.XMP“ v sekci Zpracování souborů DNG v dialogovém okně Předvolby Camera Raw.

Kopírování a vkládání nastavení Camera Raw

V Adobe Bridge můžete kopírovat a vkládat nastavení Camera Raw z jednoho obrázkového souboru do jiného.

 1. V Adobe Bridge vyberte soubor a zvolte Úpravy > Vývoj nastavení > Kopírovat nastavení Camera Raw.

 2. Vyberte jeden nebo více souborů a zvolte Úpravy > Nastavení vyvolání > Vložit nastavení Camera Raw.

  Poznámka:

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (macOS) na obrázkové soubory a kopírovat a vkládat pomocí kontextové nabídky.

 3. V dialogovém okně Vložit nastavení Camera Raw vyberte, která nastavení chcete použít.

Aplikování uložených nastavení Camera Raw

 1. V Adobe Bridge nebo v dialogovém okně Camera Raw vyberte jeden nebo více souborů.
 2. V aplikaci Adobe Bridge zvolte Upravit > Nastavení vyvolání nebo pravým tlačítkem klikněte na vybraný soubor. Případně v dialogovém okně Camera Raw klepněte na nabídku Nastavení Camera Raw .

 3. Vyberte jednu z následujících možností:

  Nastavení obrázku

  Použije nastavení z vybraného souboru camera raw. Tato možnost je k dispozici pouze z nabídky Nastavení Camera Raw v dialogovém okně Camera Raw.

  Výchozí nastavení Camera Raw

  Použije uložené výchozí nastavení pro určitý fotoaparát, model fotoaparátu nebo nastavení ISO.

  Předcházející převod

  Použije nastavení z předcházejícího obrázku ze stejného fotoaparátu, modelu fotoaparátu nebo se stejným nastavením ISO.

  Název přednastavení

  Použije nastavení (které může být jen částí všech nastavení obrázku) uložené jako přednastavení.

  Aplikování přednastavení

  Poznámka:

  Přednastavení můžete také aplikovat ze záložky Přednastavení.

Export nastavení Camera Raw a náhledů DNG

Pokud ukládáte nastavení souborů do databáze Camera Raw, příkazem Exportovat nastavení do XMP můžete tato nastavení zkopírovat do přidružených souborů XMP nebo je vložit do souborů DNG. To je užitečné pro zachování nastavení obrázků u souborů camera raw, když je přemísťujete.

Můžete také aktualizovat náhledy JPEG vložené v souborech DNG.

 1. Otevřete soubory v dialogovém okně Camera Raw.
 2. Pokud exportujete nastavení nebo náhledy pro více souborů, vyberte jejich miniatury v zobrazení Filmový pás.
 3. V nabídce nastavení Camera Raw vyberte příkaz Exportovat nastavení do XMP nebo Aktualizovat náhledy DNG.

  Ve stejné složce, kde jsou soubory obrázků camera raw, se vytvoří přidružené soubory XMP. Pokud jste soubory obrázků camera raw uložili ve formátu DNG, vloží se nastavení přímo do samotných souborů DNG.

Zadání možností pracovního postupu Camera Raw

Možnoati pracovního postupu určují nastavení pro všechny výstupní soubory ze softwaru Camera Raw, včetně bitové hloubky barev, barevného prostoru, zaostření výstupu a rozměrů v obrazových bodech. Možnosti pracovního postupu určují, jak bude aplikace Photoshop tyto soubory otevírat, ale neovlivňuje, jak bude program After Effects importovat soubor camera raw. Nastavení možností pracovního postupu neovlivňuje samotná data camera raw.

Tato nastavení pracovního postupu můžete zadat po kliknutí na podtržený text dole v dialogovém okně Camera Raw.

Prostor

Určuje cílový profil barev. Pro běžné nastavení použijte možnost Prostor na profil barvy, kterou používáte jako pracovní prostor RGB v aplikaci Photoshop. Zdrojovým profilem pro obrázkové soubory camera raw je obvykle nativní barevný prostor fotoaparátu. Profily uvedené v nabídce Prostor jsou vestavěné do Camera Raw. Chcete-li použít barevný prostor, který není uveden v nabídce Prostor, zvolte ProPhoto RGB a pak proveďte převod do pracovního prostoru podle svého výběru, až soubor otevřete v aplikaci Photoshop.

Hloubka

Určuje, zda se soubor v aplikaci Photoshop otevře jako obrázek s 8 nebo 16 bity na kanál.

Velikost

Určuje rozměry obrázku v obrazových bodech při importu do aplikace Photoshop. Výchozí rozměry v obrazových bodech jsou ty, které byly použity při fotografování obrázku. Chcete-li obrázek převzorkovat, použijte nabídku Velikost oříznutí.

Pro fotoaparáty se čtvercovými obrazovými body je možnost menší než nativní velikosti vhodná ke zrychlení zpracování, pokud stejně plánujete menší výsledný obrázek. Výběr větší velikosti je podobný převzorkování nahoru v aplikaci Photoshop.

Pro fotoaparáty s nečtvercovými obrazovými body je nativní velikost ta, která co nejpřesněji zachová celkový počet obrazových bodů. Pokud vyberete jinou velikost, minimalizuje se tím převzorkování, které aplikace Camera Raw provádí, a proto bude kvalita obrázku poněkud vyšší. Velikost s nejlepší kvalitou je v nabídce Velikost označena hvězdičkou (*).

Poznámka: Velikost obrázku v obrazových bodech můžete změnit kdykoli po otevření obrázku v aplikaci Photoshop.

Rozlišení

Určuje rozlišení, se kterým se bude obrázek tisknout. Toto nastavení neovlivňuje rozměry v obrazových bodech. Například obrázky s rozměry 2 048 x 1 536 obrazových bodů se při rozlišení 72 dpi vytiskne na plochu 28 1/2 x 21 1/4 palce (724 x 540 mm). Při tisku s rozlišením 300 dpi se stejný obrázek vytiskne na plochu 6 3/4 x 5 1/8 palce (171 x 130 mm). K nastavení rozlišení můžete také použít příkaz Velikost obrázku v aplikaci Photoshop.

Zostřit pro

Umožňuje aplikovat zostření výstupu pro obrazovku, matný papír nebo lesklý papír. Jestliže aplikujete zostření výstupu, můžete jeho intenzitu regulovat pomocí rozbalovací nabídky Množství, kde jsou možnosti Nízké nebo Vysoké. Ve většině případů však lze ponechat v této nabídce výchozí možnost Standardní.

Otevírání v aplikaci Photoshop jako Smart Object

Způsobuje, že když kliknete na tlačítko Otevřít, obrázky Camera Raw se otevírají v aplikaci Photoshop jako vrstva Smart Object (inteligentní objekt) namísto vrstvy pozadí. Chcete-li tuto předvolbu pro vybrané obrázky zrušit, stiskněte při klepání na Otevřít klávesu Shift.

Obnovit předvolby Camera Raw

 1. Podržte stisknutou klávesuCommand a vyberte položky Photoshop > Předvolby> Camera Raw (macOS) nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte položky Upravit> Předvolby> Camera Raw (Windows).

 2. V dialogovém okně s otázkou „Přejete si odstranit předvolby Camera Raw?“ klepněte na
  Ano

  Odstranit předvolby Camera Raw

  V jejich původním umístění se vytvoří nové soubory předvoleb (viz tabulky níže).

Umístění předvoleb v operačním systému macOS

Název a popis

Název souboru

Cesta

Předvolby Camera Raw – obsahují všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Předvolby Camera Raw.

Předvolby Adobe Camera Raw [verze]

Uživatelé/[jméno uživatele]/Knihovna/Předvolby

Umístění předvoleb v operačním systému Windows

Název a popis

Název souboru

Cesta

Předvolby Camera Raw – obsahují všechna nastavení nastavená v dialogovém okně Předvolby Camera Raw.

Předvolby Adobe Camera Raw [verze]

Uživatelé/[user name]/AppData/Roaming/CameraRaw/Setting

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[verze]

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.