Pozadí

Vrstva pozadí je nejspodnější vrstvou na paletě Vrstvy. Při importu obrázku ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu bude celý obrázek umístěn na vrstvu pozadí.

Pozadí vs. vrstva pozadí

Pozadí(v kresbě a na fotografii) Prvky obrázku mohou obsahovat popředí (A) a pozadí (B). Pozadí je ta část obrázku, která je nejdále od diváka.

Vrstva pozadí(v aplikaci Photoshop) Nejspodnější vrstva na panelu Vrstvy. Tato vrstva je vždy zamčená (chráněná), což znamená, že nelze změnit její pořadí překrývání, režim prolnutí nebo krytí (pokud ji nepřevedete na normální vrstvu).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online