K úpravě textur obsažených v 3D souboru nebo k vytvoření nových textur můžete použít nástroje pro malování nebo pro přizpůsobení barev aplikace Photoshop. Textury se importují jako 2D soubory spolu s 3D modelem. Objeví se, vnořené pod 3D vrstvou, jako položky panelu Vrstvy a jsou seskupené podle typu mapy (Difúze, Hrbolatý povrch, Lesk a podobně).

Poznámka:

Chcete-li zobrazit miniaturu určitého souboru textury, umístěte ukazatel myši nad název této textury v panelu Vrstvy. Zobrazí se také velikost obrazu a režim barvy.

Panel Vrstvy zobrazující 3D textury seskupené podle typu mapy textury

A. 3D vrstva B. Typy map textur C. Název souboru mapy textury 

Poznámka:

Při výběru materiálu se ve spodní části panelu 3D také objeví mapy textur, které tento materiál používá. Viz část Nastavení 3D materiálů.

Chcete-li 3D textury upravit v aplikaci Photoshop, proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Upravte texturu ve 2D formátu. Textura se otevře v samostatném okně dokumentu jako inteligentní objekt.

 • Upravte texturu přímo na modelu. V případě potřeby můžete povrchy modelu dočasně odstranit, abyste tak získali přístup k oblastem, na které chcete malovat. Viz 3D malování.

Úprava textury ve 2D formátu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvakrát klikněte na texturu v panelu Vrstvy.

  • V panelu Materiály vyberte materiál, který texturu obsahuje. V dolní části panelu klikněte u textury, kterou chcete upravit, na ikonu nabídky textury  a zvolte příkaz Otevřít texturu.

 2. Malujte na texturu nebo ji upravte libovolným nástrojem aplikace Photoshop.

 3. Zobrazte aktualizovanou texturu aplikovanou na model aktivací okna, které 3D model obsahuje.

 4. Zavřete dokument textury a uložte změny.

Zobrazení nebo skrytí textury

Abyste mohli lépe určit oblast modelu, na který se textura aplikuje, můžete texturu zobrazit nebo skrýt.

 1. Klikněte na ikonu oka u vrstvy textury. Chcete-li skrýt nebo zobrazit všechny textury, klepněte na ikonu oka u vrstvy textury nejvyšší úrovně.

Vytvoření překrytí UV

Soubor textury difúze, který je na 3D modelu využívaný pro více materiálů, může seskupit několik oblastí obsahu aplikovaných na modelu na různé povrchy. Tento proces, označovaný jako mapování UV, slaďuje souřadnice v mapě 2D textury se specifickými souřadnicemi na 3D modelu. Mapování UV umožňuje, aby byla 2D textur správně „namalována“ na 3D model.

U 3D obsahů, které nebyly vytvořeny v aplikaci Photoshop, platí, že mapování UV probíhá v programu, ve kterém byl obsah vytvořen. Aplikace Photoshop ale dokáže vytvořit překrytí UV, která slouží jako vodítka pro lepší vizualizaci způsobu slaďování map 2D textur s povrchy 3D modelů. Tato překrytí působí při úpravě textury jako vodítka.

 1. Otevřete texturu pro úpravy dvojím kliknutím na texturu v panelu Vrstvy.

  Poznámka:

  Volba Vytvořit překrytí UV je povolená jen tehdy, když je v aktivním okně otevřená mapa textury.

 2. Zvolte příkaz 3D > Vytvořit překrytí UV a pak vyberte volbu překrytí.

  Drátový model

  Zobrazuje data okrajů mapování UV.

  Stínované

  Zobrazuje oblasti modelu pomocí režimu plného vykreslování.

  Normální mapování

  Zobrazuje geometrické normály převedené na hodnoty RGB, kde R=X, G=Y a B=Z.

Překrytí UV jsou přidána do panelu Vrstvy pro soubor textury jako další vrstvy. Překrytí UV můžete zobrazit, skrýt, přemístit nebo odstranit. Překrytí se objeví na povrchu modelu poté, co zavřete a uložíte soubor textury, nebo když přepnete ze souboru textury na s ním spojenou 3D vrstvu (soubor textury se automaticky uloží).

Poznámka:

Než provedete výsledné vykreslení, překrytí UV odstraňte nebo skryjte.

Změna parametrů mapy textury

Někdy může dojít k tomu, že otevřete 3D model, u kterého jsou textury velice špatně mapovány na základní mřížku modelu. Slabé mapování textury může zapříčinit viditelné deformace vzhledu povrchu modelu, jako jsou například nechtěné spoje nebo oblasti, ve kterých dochází k roztažení nebo stlačení vzorku textury. Špatné mapování textur můžete mít také za následek nepředvídatelné výsledky při malování přímo na model.

Poznámka:

Chcete-li zkontrolovat parametry textury, otevřete texturu pro úpravy a pak na ni aplikujte překrytí UV. Tímto způsobem zobrazíte zarovnání textur podle povrchů modelu. Viz Vytvoření překrytí UV.

Příkaz pro změnu parametrů provádí korekci deformací a vytváří efektivnější pokrytí povrchu tím, že znovu mapuje texturu na model.

 1. Otevřete 3D soubor se špatně namapovanou texturou difúze a vyberte 3D vrstvu, která tento model obsahuje.

 2. Zvolte příkaz 3D > Změnit parametry. Aplikace Photoshop vás upozorní na to, že znovu aplikujete textury na model. Klepněte na OK.

 3. Vyberte volby změny parametrů:

  • Volba Nízká deformace zachovává vzorek textury neporušenější, na druhou stranu zase může na povrchu modelu vytvořit více spojů.

  • Volba Méně spojů minimalizuje počet spojů zobrazených na modelu. Tato volba může v závislosti na modelu zmáčknout nebo roztáhnout texturu.

  Změna parametrů textury pomocí voleb Nízká deformace (vlevo) a Méně spojů (vpravo)

 4. (Volitelně) Pokud vybraná volba změny parametrů nevytvoří optimální pokrytí povrchu, zvolte příkaz Úpravy > Zpět a zkuste druhou volbu.

Příkaz Změnit parametry můžete také použít tehdy, chcete-li vylepšit výchozí mapování textur při vytváření 3D modelů ze 2D vrstev. Viz Vytvoření 3D objektů ze 2D obrazů.

Vytváření dlaždic pro opakující se texturu

Opakující se textura je složená z identických dlaždic, které jsou uspořádány tak, že vytváří vzorek mřížky. Opakující se textury mohou nabídnout realističtější pokrytí povrchu modelu, využívají méně prostoru na disku a vylepšují vykreslovací výkon. Libovolný 2D soubor lze převést na dlaždicové malování. Když zobrazíte náhled a zjistíte, jak na sebe jednotlivé dlaždice v malbě navazují, můžete uložit pouze jednu dlaždici jako opakující se texturu.

Poznámka:

Chcete-li nastavit mřížku pro opakující se texturu, použijte 3D aplikaci, která vytvořila model.

 1. Otevřete 2D soubor.

 2. Vyberte v souboru jednu nebo více vrstev a pak zvolte příkaz 3D > Nové dlaždicové vybarvení.

  2D soubor je převeden do 3D roviny, která obsahuje devět stejných dlaždic původního obsahu. Rozměry obrazu zůstávají stejné.

 3. Dlaždicovou texturu můžete upravit pomocí nástrojů malování, filtrů nebo jiných technik. (Změny provedené v jedné dlaždici se automaticky objeví i v ostatních.)

 4. Uložte jednu dlaždici jako 2D obraz: v sekci Materiály  3D panelu zvolte příkaz Otevřít texturu z nabídky Rozptýlení . Pak vyberte příkaz Soubor > Uložit jako a zadejte název, umístění a formát.

  Poznámka:

  Pokud neplánujete použít originální, devítidlaždicovou malbu samostatně, zavřete ji bez uložení.

 5. Chcete-li načíst dlaždici jako opakující se texturu, otevřete soubor 3D modelu. V panelu 3D vyberte v části Materiály z nabídky Difúze volbu Načíst texturu a vyberte dříve uložený soubor.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online