Rozšíření Motivy Adobe Color

Služba Adobe Color pomáhá vybrat harmonická a působivé barevné kombinace pro vaše návrhy. Služba Adobe Color je integrovaná přímo v aplikaci Photoshop formou rozšíření, které umožňuje vytvářet a ukládat barevné motivy a získávat k nim přístup. Můžete také prozkoumat množství veřejných barevných motivů dostupných ve službě Adobe Color a několika způsoby je filtrovat: Nejoblíbenější, Nejpoužívanější, Náhodné, motivy, které jste zveřejnili, nebo motivy, které jste ocenili v minulosti. Když vás nějaký motiv zaujme, můžete jej upravit a uložit jako svůj motiv nebo ho můžete přidat do svých vzorníků v aplikaci Photoshop.

Kromě aplikace Photoshop je rozšíření Motivy Adobe Color momentálně dostupné v dalších dvou počítačových aplikací Creative Cloud: Adobe InDesign a Adobe After Effects. Motivy uložené v knihovnách Creative Cloud z těchto počítačových aplikací, mobilních aplikací (například Capture CC) nebo pomocí webu Adobe Color lze jednoduše zpřístupnit v aplikaci Photoshop.

Přístup k panelu Motivy Adobe Color

 • V aplikaci Photoshop vyberte Okno > Rozšíření > Motivy Adobe Color.

Procházení barevných motivů

Photoshop – Přístup k panelu barevných motivů
Procházení motivů

 1. Klikněte na kartu Prozkoumat na panelu Motivy Adobe Color. Ve výchozím nastavení zobrazuje karta Prozkoumat všechny veřejné barevné motivy.
 2. Podle potřeby lze motivy filtrovat podle kategorie a časového rámce. Pokud hledáte konkrétní motiv, použijte panel vyhledávání.

Vytvoření a uložení barevného motivu

 1. Na panelu Motivy Adobe Color klikněte na kartu Vytvořit.
 2. Vyberte barevné pravidlo, na kterém má být motiv založen: Analogové, Monochromatické, Triáda, Doplňkové, Složené, Stupně šedi nebo Vlastní.

Analogové

Využívá barvy, které spolu na barevném kole sousedí. Analogové barvy se spolu navzájem obvykle dobře míchají, působí harmonicky a na pohled příjemně.

Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Příklad: Analogové barevné pravidlo

Monochromatické

Využívá variace sytosti a jasu jedné barvy. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici pět barev ve stejném odstínu (například: H:182), ale s rozdílnými hodnotami sytosti a jasu. Monochromatické barvy se k sobě dobře hodí a působí uklidňujícím dojmem.

Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Příklad: Monochromatické barevné pravidlo

Triáda

Využívá barvy pravidelně rozložené kolem tří bodů ve stejné vzdálenosti na barevném kole. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici dvě barvy ve stejném odstínu, ale s rozdílnými hodnotami sytosti a jasu z prvního bodu na barevném kole (například: HSB: 182, 90, 45 & HSB: 182, 100, 75), dvě z druhého bodu na barevném kole (HSB: 51, 90, 55 & HSB: 51, 95, 45) a jednu barvu ze třetího bodu (HSB: 321, 90, 79). Triadické barvy mají tendenci vytvářet kontrasty – ačkoli ne tak výrazné jako barvy doplňkové – a současně při společném použití stále působit harmonicky.

Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Příklad: Barevné pravidlo triády

Doplňkové

Využívá barvy, které jsou na barevném kole naproti sobě. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici dvě barvy ve stejném odstínu jako základní barva (například: HSB: 182, 100, 45 & HSB: 182, 90, 100), samotnou základní barvu (HSB: 182, 100, 75) a dvě barvy ve stejném odstínu z protějšího bodu na barevném kole (HSB: 23, 100, 45 & HSB: 23, 100, 75). Doplňkové barvy poskytují vysoký kontrast a při společném použití mají tendenci vynikat.

Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Příklad: Doplňkové barevné pravidlo

Složené

Využívá směs doplňkových a analogových barev. Když použijete toto barevné pravidlo, budete mít k dispozici dvě barvy ve stejném odstínu, které sousedí se základní barvou (například: HSB: 214, 90, 95 & HSB: 214, 60, 35), samotnou základní barvu (HSB: 182, 100, 75) a dvě barvy opačné k základní barvě (doplňkové), ale sousedící navzájem (HSB: 15, 75, 78 & HSB: 6, 90, 95). Složené barevné motivy vytvářejí stejný silný vizuální kontrast jako doplňkové barevné motivy, ale působí dojmem menšího tlaku.

Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Příklad: Složené barevné pravidlo

Stupně šedi

Využívá pět barev – z nichž všechny sdílejí stejný odstín (například: H: 182) a sytost (S: 100), ale mají rozdílné hodnoty jasu.

Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Barevné pravidlo stupňů šedi

Vlastní

Umožňuje ručně vybrat barvy na barevném kole na paletě, aniž by se to řídilo nějakými pravidly.

Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Vlastní barevné pravidlo

 1. Nyní si vyberte základní barvu kliknutím na trojúhelníček, který odpovídá barvě v motivu, který upravujete. Na základě vybraného barevného pravidla se kolem základní barvy automaticky vystaví barevný motiv.
Photoshop – Vytvoření a uložení barevného motivu
Výběr základní barvy

Poznámka:

Při výběru barvy můžete barvu upravit buď pomocí barevného kola nebo změnou její hodnoty v jednom z následujících barevných systémů: CMYK, RGB, LAB, HSB nebo HEX.

 1. Zadejte název nového barevného motivu. Klikněte na tlačítko Uložit.
 2. Vyberte knihovnu Creative Cloud, do které chcete motiv uložit.
Adobe Photoshop – barevné motivy
Uložení nového motivu do knihovny

 1. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

Podle toho, jestli jste přihlášeni pomocí Adobe ID nebo podnikových přihlašovacích údajů mohou být k uložení motivů dostupné různé sady knihoven. Vyberte možnost Nápověda > Správa účtu a zkontrolujte přihlašovací údaje, které jste využili. Pokud se po zvolení této možnosti ocitnete na ověřovací obrazovce své organizace, jste přihlášeni pomocí podnikových přihlašovacích údajů.

S Adobe ID a podnikovým ID může být spojeno stejné ID e-mailu.

Přístup k motivům uloženým v knihovnách

Photoshop – Přístup k motivům uloženým v knihovnách
Přístup k motivům

 1. Na panelu Motivy Adobe Color klikněte na kartu Moje motivy.
 2. Vyberte knihovnu Creative Cloud, ze které chcete barevný motiv otevřít.
 3. V případě potřeby vyberte parametr/příkaz pro třídění motivů uvedených na seznamu: Podle data, Podle názvu nebo Podle množství; vzestupně nebo sestupně.

Viz také

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online