O písmech

Písmo je kompletní sada znaků – písmen, číslic a symbolů – se stejnou tloušťkou, šířkou a stylem, například Adobe Garamond Bold velikosti 10 bodů.

Typy písem (často označované jako rodiny písem) jsou sady písem se společným celkovým vzhledem navržené pro společné použití, například Adobe Garamond.

Řez písma je verze jednotlivého písma v rodině písem. Latinka nebo Normální (skutečný název se v různých rodinách liší) je obvykle základním písmem rodiny písem, která může obsahovat další řezy písem, například normální, tučné, polotučné, kurzívu a tučnou kurzívu. Pokud není požadovaný řez k dispozici, můžete použít umělé řezy – simulované verze tučného písma, kurzívy, horního a dolního indexu, verzálek a kapitálek.

Písma mohou obsahovat mnoho dalších znaků kromě těch, které vidíte na své klávesnici. V závislosti na písmu mohou tyto znaky zahrnovat ligatury, zlomky, ozdobná písmena, ornamenty, pořadové číslice, titulkové a stylistické alternativy, znaky pro horní a dolní indexy, minuskové (skákající) číslice a neproporcionální číslice. Glyf je specifický tvar znaku. V některých písmech je například velké písmeno A dostupné v několika tvarech, například jako ozdobný tvar a jako kapitálka.

Chcete-li, aby byla písma dostupná v aplikaci Photoshop a dalších aplikacích sady Adobe Creative Suite, nainstalujte je do těchto systémových složek:

Windows

Windows/Písma

Mac OS

Knihovna/Písma

Náhled písem

Můžete si prohlédnout ukázky písem v nabídce rodiny písma a řezu písma v panelu Znaky a v dalších oblastech v aplikaci, kde můžete volit písma. K označení různých druhů písem se používají následující ikony:

 • Písma ze služby Typekit
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • OpenType SVG 
 • Variabilní písma OpenType 

Pokud chcete funkci náhledu vypnout nebo změnit velikost názvů písem, vyberte možnost Text > Velikost náhledu písma a zvolte příslušnou možnost.

Srovnání písem

Aktualizováno v aplikaci Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0) přidáním vyhledávání japonských písem.

Přestaňte se trápit s rozpoznáváním písem od oka a nechejte si od aplikace Photoshop říct, o jaké písmo jde. Díky inteligentní analýze obrazu stačí vybrat obrázek nějakého latinkového nebo japonského písma a Photoshop pak díky strojovému učení pozná, jaké písmo to je. Potom ho porovná s licencovanými soubory písem na vašem počítači nebo ve službě Typekit a navrhne vám podobná písma.

Porovnání japonských písem
Vyhledání japonského písma podobného písmu na obrázku

Postupujte takto:

 1. Vyberte oblast obrazu s textem, jehož písmo chcete analyzovat.
 2. Vyberte Text > Srovnání písem. Photoshop zobrazí seznam písem, včetně písem ze služby Typekit, které se podobají písmu na obrázku.
 3. V případě potřeby zvolte Volba textu - Latinka nebo Japonština.
 4. Chcete-li zobrazit pouze písma, která jsou k dispozici na místním počítači, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit písma, která lze synchronizovat ze služby Typekit.
 5. V seznam výsledků klikněte na písmo, které se nejvíce podobá písmu na obrázku.
 6. Klikněte na tlačítko OK. Photoshop vybere písmo, na které jste kliknuli.

Poznámka:

Srovnání písem a funkce pro klasifikaci a porovnání podobnosti písem jsou aktuálně funkční pouze s latinkovými a japonskými znaky.

Doporučené postupy pro výběr textu za účelem srovnání písem

 • Pole pro výběr nakreslete tak, aby obsahovalo pouze jeden řádek textu.
 • Pole pro výběr těsně zarovnejte s levým a pravým okrajem textu.
 • Funkci Srovnání písem použijte jen na jeden řez a styl písma. V poli pro výběr nekombinujte více řezů a stylů písma.
 • Před kliknutím na Text > Srovnání písem narovnejte nebo opravte perspektivu na obrázku.

Vyhledávání písem

Svá preferovaná písma můžete rychle vyhledávat tak, že si je označíte hvězdičkami jako oblíbená.

Výběr oblíbených písem v aplikaci Photoshop
Označení oblíbených písem hvězdičkami

Výsledky vyhledávání můžete upřesnit filtrováním písem podle klasifikace, jako je patkové nebo bezpatkové, případně podle podobnosti. Dále můžete vyhledávat mezi písmy nainstalovanými ve svém počítači nebo písmy synchronizovanými ze služby Typekit.

Nástroje pro hledání písem

Vyhledávání písem v aplikaci Photoshop
Rychlé vyhledání potřebných písem

A. Filtrování písem podle klasifikace B. Zobrazení synchronizovaných písem ze služby Typekit C. Označení oblíbených písem hvězdičkou D. Zobrazení podobných písem 

Filtr

Seznam písem filtrujte podle klasifikace, jako je patkové, skript a ručně psané.

Zobrazit písma ze služby Typekit

Zobrazuje pouze synchronizovaná písma ze služby Typekit.

Zobrazit oblíbená písma

Zobrazí pouze písma označená dříve hvězdičkou jako oblíbená.

Zobrazit podobná písma

Zobrazuje písma, včetně písem ze služby Typekit, která jsou vizuálně podobná vybranému písmu.

Volba písma a řezu písma

 • Zvolte filtr písem na panelu Znaky nebo v pruhu voleb. Pokud je v počítači nainstalováno více variant rodiny písem, například Normální, Kurzíva, Tučné nebo Tučná kurzíva, jsou různé varianty seskupeny pod stejnou položkou nabídky. Příslušnou položku můžete rozbalit a vybrat si požadovanou variantu.

Poznámka:

K pohybu v seznamu písem použijte šipky nahoru a dolů. Stisknutím kombinace kláves Cmd/Ctrl + šipka dolů nad položkou rodinu písem rozbalíte. Stisknutím kombinace kláves Cmd/Ctrl + šipka nahoru nad položkou nebo variantou písma rodinu písem sbalíte.

Nabídka Rodina písma v aplikaci Photoshop
Varianty písma seskupené pod stejnou položkou nabídky

Poznámky:

 • Pokud zvolená rodina písem neobsahuje tučné písmo nebo kurzívu, kliknutím na tlačítko Umělé tučné  nebo Umělá kurzíva  na panelu Znaky aplikujte simulovaný řez. Umělé tučné nebo Umělá kurzíva můžete také vybrat v nabídce panelu Znaky.
 • Vyzkoušejte dynamické zkratky. Dynamické zkratky jsou klávesové zkratky, které jsou k dispozici (pouze v režimu úprav, z nabídky panelu Znaky) pro umělé tučné, umělou kurzívu, verzálky, kapitálky, dolní index, horní index, podtržení a přeškrtnutí.
 • Umělé tučné formátování nelze použít na pokřivený text.

Poznámka:

Rodinu a řez písma můžete vyhledat tak, že napíšete jeho název do textového pole. Při psaní se zobrazují názvy písem obsahující zadávaný text. Pište dál, dokud se neobjeví požadovaný název písma nebo řezu.

Změna písma ve více vrstvách

 1. Na panelu Vrstvy vyberte textové vrstvy, které chcete změnit.
 2. V panelu Znaky vyberte z rozbalovacích nabídek požadované volby.

O chybějících písmech a ochraně glyfů

Pokud jsou v dokumentu použitá písma, která nejsou v systému nainstalovaná, zobrazí se při jeho otevírání výstražná zpráva. Jestliže se pokusíte upravit textové vrstvy s chybějícím písmem, aplikace Photoshop vás vyzve, abyste chybějící písmo nahradili odpovídajícím dostupným písmem. Pokud písma chybí ve více vrstvách, můžete proces nahrazení zrychlit výběrem volby Text > Nahradit všechna chybějící písma.

Ochrana glyfů chrání proti nesprávným a nečitelným znakům, které se objeví, pokud zadáte nelatinkový text (například japonský nebo v azbuce) poté, co jste vybrali latinkové písmo. Standardně Photoshop poskytuje ochranu glyfů tím, že automaticky vybere příslušné písmo. Chcete‑li vypnout ochranu glyfů, v předvolbách Text odznačte Zapnout ochranu chybějících glyfů.

Písma OpenType

Písma OpenType používají jeden soubor písma pro počítače s Windows i počítače Macintosh, takže je možné přenášet soubory z jedné platformy na druhou bez obav z nahrazení písem a dalších problémů, které mohou způsobit změny zalomení textu. Mohou obsahovat mnoho prvků, jako jsou ozdobné tvary a volitelné ligatury, které nejsou dostupné v současných písmech PostScript a TrueType.

Poznámka:

Písma OpenType se v seznamu písem zobrazují s ikonou .

Při práci s písmy OpenType můžete v textu automaticky nahrazovat alternativní glyfy, jako jsou ligatury, kapitálky, zlomky nebo minuskové číslice.

Písma OpenType používají jeden soubor písma pro počítače s Windows i počítače Macintosh, takže je možné přenášet soubory z jedné platformy na druhou bez obav z nahrazení písem a dalších problémů, které mohou způsobit změny zalomení textu. Mohou obsahovat mnoho prvků, jako jsou ozdobné tvary a volitelné ligatury, které nejsou dostupné v současných písmech PostScript a TrueType.

Poznámka:

Písma OpenType se v seznamu písem zobrazují s ikonou .

Při práci s písmy OpenType můžete v textu automaticky nahrazovat alternativní glyfy, jako jsou ligatury, kapitálky, zlomky nebo minuskové číslice.

Normální písma a písma OpenType
Normální písmo (vlevo) a písmo OpenType (vpravo)

A. Řadové číslovky B. Volitelné ligatury C. Ozdobné tvary 

Písma OpenType mohou obsahovat rozšířenou znakovou sadu a prvky pro sazbu, umožňující bohatší podporu jazyků a lepší typografické nastavení. Písma OpenType od Adobe, která zahrnují podporu pro středoevropské jazyky (CE), obsahují jako součást svého názvu slovo „Pro“, objevující se v nabídkách písem v aplikacích. Písma OpenType bez podpory středoevropských jazyků mají označení „Standard“ a příponu „Std“. Všechna písma OpenType lze instalovat a používat společně s písmy PostScript Type 1 a TrueType.

Další informace o písmech OpenType naleznete na webuOpenType.

Aplikování vlastností OpenType

 1. Zkontrolujte, že máte při používání textového nástroje vybrané písmo Open Type. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Z nabídky panelu Znaky zvolte z podnabídky OpenType jeden z následujících příkazů:

  Standardní ligatury

  Jsou typografickou náhradou pro určité páry písmen, jako jsou fi, fl, ff, ffi a ffl.

  ligature

  Kontextové alternativy

  Jsou to alternativní znaky obsažené v některých psacích písmech, aby se zajistilo lepší spojování písmen. Například když použijete písmo Caflisch Script Pro s aktivovanými kontextovými alternativami, spojí se pár písmen „bl“ ve slově „bláto“ tak, že vypadají více jako napsaná rukou.

  Volitelné ligatury

  Jsou typografickou náhradou pro páry písmen, jako jsou ct, st a ft.

  Poznámka:

  Přestože znaky v ligaturách vypadají jako spojené, jsou plně upravitelné a při kontrole pravopisu nezpůsobí nesprávné označení slova jako chybného.

  Ozdobné tvary

  Nahradí ozdobné glyfy, stylizované tvary znaků s prodlouženými tahy (zvýrazněnými kudrlinkami).

  Minuskové

  Tyto číslice jsou menší než běžné číslice, a některé z nich zasahují pod účaří textu.

  Stylistické alternativy

  Formátuje stylizované znaky, které vytvářejí čistě estetický efekt.

  Titulkové alternativy

  Formátuje znaky (obvykle verzálky) navržené k použití v textech velkých velikostí, jako jsou titulky.

  Ornamenty

  Jsou prostředkem pro přidání osobitosti do rodiny písem, a lze je použít jako dekoraci titulní stránky, označení odstavců, oddělovače bloků textu nebo jako opakující se proužky a ohraničení.

  Řadové číslovky

  Automaticky formátuje anglické řadové číslice (například 1st a 2nd) pomocí znaků v horním indexu. Znaky v horním indexu ve španělských slovech segundasegundo (2a a 2o) se také vysází správně.

  Zlomky

  Automaticky formátuje zlomky. Čísla oddělená lomítkem (například 1/2) se převedou na zlomek (například ).

  Poznámka:

  V aplikaci Photoshop nemůžete zobrazit náhled funkcí OpenType, jako jsou kontextové alternativy, ligatury a glyfy před tím, než je aplikujete. Můžete ale zobrazit náhled funkcí OpenType a aplikovat je pomocí panelu Glyfy v aplikaci Adobe Illustrator. Zkopírujte a vložte text do aplikace Adobe Illustrator a použijte panel Glyfy k zobrazení náhledu a k aplikování funkcí OpenType. Pak můžete text vložit zpět do aplikace Photoshop.

Písma OpenType SVG

Photoshop podporuje písma OpenType SVG a dodává se s koncepcí barev Trajan a písmem EmojiOne. Písma OpenType SVG nabízejí v jediném glyfu více barev a přechodů. Na platformě Mac OS je v omezeném rozsahu podporováno písmo Apple Color Emoji, přestože nejde o písmo OpenType SVG.

v2_SQD
Písma OpenType SVG: barevnost a přechody

Příkladem písem OpenType SVG jsou písma Emoji. Pomocí písma Emoji můžete do dokumentů doplnit barevné a grafické znaky, například smajlíky, vlajky, dopravní značky, zvířata, osoby, potraviny, orientační body atd. Písma OpenType SVG Emoji, například písmo EmojiOne, umožňují vytvářet určité glyfy složené z jednoho nebo více dalších glyfů. Můžete například vytvořit vlajky států nebo změnit barvu pleti u určitých glyfů, které znázorňují lidi.

Podrobnosti najdete v tématu Práce s písmy SVG.

Variabilní písma OpenType

Variabilní písma OpenType podporují vlastní atributy, jako je tloušťka, šířka, sklon, optická velikost atd. Aplikace Photoshop se dodává s několika variabilními písmy, u nichž můžete upravovat tloušťku, šířku a sklon pomocí jednoduchých posuvníků na panelu Vlastnosti. Chcete-li vyhledat variabilní písma, hledejte v seznamu písem na panelu Znaky nebo v pruhu voleb v názvu písma slovo variable. Můžete také vyhledat ikonu vedle názvu písma.

some-variable-fonts
Seznam písem: Některá variabilní písma
font-slider-controls
Panel Vlastnosti: Posuvníky pro variabilní písma

Když provádíte úpravy pomocí posuvníků, aplikace Photoshop automaticky zvolí řez písma nejbližší aktuálnímu nastavení. Pokud například nastavíte větší sklon pro řez písma Normální, Photoshop jej automaticky změní na kurzívu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online