Příručka uživatele Zrušit

Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Naučte se přesouvat, kopírovat a odstraňovat vybrané obrazové body v obrázku

Přemístění výběru

 1. Vyberte nástroj pro přesun .
 2. Přesuňte ukazatel dovnitř hranice výběru a přetáhněte výběr na nové místo. Pokud máte vybráno více oblastí, budou se při tažení pohybovat všechny současně.

  Photoshop: Přemístění výběru
  Původní výběr (vlevo) a ten samý výběr po přemístění pomocí nástroje Přesunout (vpravo)

Kopírování a vkládání výběrů

Ke kopírování výběrů při jejich přetahování v obraze nebo mezi obrazy můžete použít nástroj pro přesun nebo můžete výběry kopírovat a přesouvat pomocí příkazů Kopírovat, Kopírovat sloučené, Vyjmout a Vložit. Přetažení pomocí nástroje Přesun šetří paměť, protože se při něm nepoužívá schránka.

Když výběr nebo vrstvu vložíte mezi obrázky s různým rozlišením, zachovají si vložená data své rozměry v obrazových bodech. Proto se může vložená část objevit v novém obraze v neodpovídající velikosti. Před kopírováním a vkládáním nastavte stejné rozlišení zdrojového a cílového obrazu pomocí příkazu Velikost obrazu nebo změňte velikost vloženého obsahu pomocí příkazu Libovolná transformace.

V závislosti na vašem nastavení správy barev a profilu barev, spojeném se souborem (nebo s importovanými daty), můžete být vyzváni, abyste určili, jak zpracovat barevné informace ze souboru (nebo importovaná data).

Jak fungují příkazy Kopírovat a Vložit

Kopírovat

Zkopíruje vybranou oblast z aktivní vrstvy.

Kopírovat sloučené

Vytvoří sloučenou kopii všech viditelných vrstev ve vybrané oblasti.

Vložit

Vloží zkopírovaný výběr do jiné části obrazu nebo do jiného obrazu jako novou vrstvu. Pokud je vytvořený výběr, umístí příkaz Vložit zkopírovaný výběr nad současný výběr. Když není žádný aktivní výběr, umístí příkaz Vložit zkopírovaný výběr doprostřed zobrazené oblasti.

Vložit v místě

Pokud schránka obsahuje obrazové body z jiného dokumentu aplikace Photoshop, vloží výběr do stejného relativního umístění v cílovém dokumentu, v jakém se nacházel ve zdroji.

Vložit dovnitř nebo Vložit vně

Vloží zkopírovaný výběr dovnitř nebo vně jiného výběru v libovolném obrazu. Zdrojový výběr bude vložen do nové vrstvy a hranice cílového výběru bude převedena na masku vrstvy.

Kopírování výběru

 1. Vyberte oblast, kterou chcete zkopírovat.
 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat nebo Úpravy > Kopírovat sloučené.

Vytvoření kopie výběru při jeho přetažení

 1. Vyberte nástroj pro přesun  nebo podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS), abyste nástroj pro přesun aktivovali.
 2. Podržte stisknutou klávesu Alt a přetáhněte výběr, který chcete zkopírovat a přemístit.

  Když kopírujete mezi obrazy, přetáhněte výběr z okna aktivního obrazu do okna cílového obrazu. Pokud není nic vybrané, zkopíruje se celá aktivní vrstva. Při přetahování výběru přes okno jiného obrazu se zvýrazní hranice okna, pokud do něj můžete výběr pustit.

  Photoshop: Přetažení výběru do jiného obrazu
  Přetažení výběru do jiného obrazu

Vytvoření více kopií z výběru v obraze

 1. Vyberte nástroj Přesun nebo ho aktivujte podržením klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac).

 2. Zkopírujte výběr:
  • Podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac) a výběr přetáhněte.

  • Abyste výběr zkopírovali a kopii posunuli o 1 obrazový bod, podržte Alt nebo Option a stiskněte klávesu se šipkou.

  • Abyste výběr zkopírovali a kopii posunuli o 10 obrazových bodů, podržte Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac) a stiskněte klávesu se šipkou.

   Dokud držíte stisknutou klávesu Alt, každým stisknutím klávesy se šipkou vytvoříte další kopii výběru a přemístíte ji o určenou vzdálenost od poslední kopie. V tomto případě se kopie vytvoří ve stejné vrstvě.

Vložení jednoho výběru dovnitř nebo vně druhého

 1. Vyjměte nebo zkopírujte část obrazu, kterou chcete vložit.
 2. Ve stejném nebo jiném obrazu vyberte oblast, kterou chcete vložit dovnitř nebo vně. Pokud vkládáte vně, vyberte menší oblast, než jakou zabírá kopírovaný výběr.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na položku Úpravy > Vložit – speciální > Vložit dovnitř. Obsah zdrojového výběru se objeví uvnitř cílového výběru.

  • Klepněte na položku Úpravy > Vložit – speciální > Vložit vně. Obsah zdrojového výběru se objeví uvnitř okolo cílového výběru.

  Příkaz Vložit dovnitř nebo Vložit vně přidá do obrazu vrstvu a masku vrstvy. Nová vrstva v panelu Vrstvy obsahuje miniaturu vrstvy vloženého výběru vedle miniatury masky vrstvy. Maska vrstvy je založena na výběru, do kterého jste vkládali: výběr je nezamaskovaný (bílý), zbytek vrstvy je zamaskovaný (černý). Vrstva a maska vrstvy nejsou svázané – to znamená, že s nimi můžete pohybovat nezávisle.

  Photoshop: Používání příkazu Vložit dovnitř
  Použití příkazu Vložit dovnitř

  A. Vybrané okenní tabulky B. Kopírovaný obraz C. Příkaz Vložit dovnitř D. Miniatury vrstvy a masky vrstvy v panelu Vrstvy E. Po úpravě polohy vloženého obrazu 

 4. Vyberte nástroj Přesun nebo ho aktivujte podržením klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac). Pak táhněte zdrojový obsah, dokud se část, kterou chcete, neobjeví skrz masku.

 5. Chcete-li určit, jaká část spodního obrazu se objeví, klikněte na miniaturu masky vrstvy v panelu Vrstvy, vyberte nástroj pro malování a upravte masku:
  • Chcete-li skrýt více z obrazu pod vrstvou, malujte do masky černě.

  • Chcete-li odkrýt větší část podkladového obrazu, nakreslete masku bílou barvou.

  • Chcete-li podkladový obrázek odkrýt částečně, nakreslete masku šedou barvou.

 6. Pokud jste spokojeni se svými výsledky, můžete zvolit Vrstva > Sloučení dolů, aby se sloučila nová vrstva a maska vrstvy s vrstvou pod ní a změny se staly trvalými.

Kopírování a vkládání mezi různými aplikacemi

Pomocí příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit můžete kopírovat výběry z aplikace Photoshop a vkládat je do jiných aplikací nebo naopak vkládat kresby z jiných aplikací do aplikace Photoshop. Vyjmutý nebo zkopírovaný výběr zůstává ve schránce, dokud nevyjmete nebo nezkopírujete jiný výběr. Můžete také zkopírovat kresbu mezi aplikací Photoshop a Illustrator přetažením.

V některých případech se obsah schránky rastruje, převede se na rastrový obraz. Photoshop vás předem na rastrování vektorové grafiky upozorní. Obraz se rastruje v rozlišení souboru, do kterého ho vkládáte. Vektorové inteligentní objekty se nerastrují.

 1. V podporující aplikaci vyberte svou kresbu a zvolte Úpravy > Kopírovat.

 2. V aplikaci Photoshop vyberte obraz, do kterého chcete výběr vložit.

 3. Zvolte Úpravy > Vložit.

 4. V dialogovém okně Vložit vyberte některou z následujících voleb Vložit jako:

  Inteligentní objekt: Vloží kresbu do nové vrstvy jako inteligentní objekt.

  Obrazové body: Při vkládání kresbu rastruje. Rastrováním se převedou matematicky definované vektorové kresby na obrazové body.

  Cesty: Vloží kopii jako cestu do panelu Cesty. Když kopírujete text z aplikace Illustrator, musíte ho nejdříve převést na křivky.

  Vrstvu tvaru: Vytvoří novou vrstvu tvaru, která cestu použije jako vektorovou masku.

  Poznámka: Když kopírujete grafiku z aplikace Adobe Illustrator, mohou výchozí předvolby schránky v aplikaci Illustrator zabránit tomu, aby se v aplikaci Photoshop objevilo dialogové okno Vložit. Pokud chcete, aby se objevily volby vkládání, když vložíte grafiku do aplikace Photoshop, vyberte v dialogovém okně Předvolby v aplikaci Illustrator volbu AICB v části Zpracování souborů a schránka.

 5. Pokud jste v předcházejícím kroku vybrali volbu Vložit jako obrazové body, můžete v pruhu voleb vybrat Vyhlazení, abyste dosáhli hladkého přechodu mezi okraji výběru a okolními obrazovými body.Pokud jste již provedli sloučení dat a nyní se snažíte rastrovaná data znovu oddělit, můžete použít příkazy z nabídky Podklad.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné.

  • (Mac) Zvolte Photoshop > Předvolby > Všeobecné.

 2. Vyberte Exportovat schránku, pokud chcete při ukončení aplikace Photoshop uložit jakýkoli obsah z aplikace Photoshop do schránky.

Pokud chcete kopírovat kresbu z aplikace Illustrator, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Přetáhněte jeden nebo více vektorových objektů aplikace Illustrator do otevřeného obrazu v aplikaci Photoshop. Tím v obrazu vytvoříte vrstvu vektorového inteligentního objektu. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Upravit obsah a znovu tak otevřete obsah v aplikaci Illustrator pro úpravy.

 • Chcete-li vektorový objekt zkopírovat do aplikace Photoshop jako cestu, podržte při přetahování z aplikace Illustrator stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

 • Chcete-li do aplikace Illustrator zkopírovat obsah vrstvy právě vybrané v aplikaci Photoshop, přetáhněte obsah z okna aplikace Photoshop do otevřeného dokumentu aplikace Illustrator pomocí nástroje pro přesun.

Odstranění nebo vyjmutí vybraných obrazových bodů

Zvolte Úpravy > Odstranit nebo stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete (Mac). Pokud chcete výběr vyjmout do schránky, zvolte Úpravy > Vyjmout.

Po odstranění výběru na vrstvě pozadí bude původní barva nahrazena barvou pozadí. Po odstranění výběru na standardní vrstvě bude původní barva nahrazena průhledností vrstvy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.