Sdílení jednotlivé dohody s jinou stranou

Jako odesilatel dokumentu můžete sdílet svou jednotlivou dohodu s jakoukoli další e-mailovou adresou, dokud není strana, se kterou sdílení probíhá, ve spojení s danou dohodou.

Tato funkce je užitečná ke sdílení dohody v případě, kdy se někdo potřebuje podívat na jednotlivou transakci, ale nepotřebuje trvalé zobrazení celého seznamu dohod uživatele. (Pokud potřebujete vytvořit trvalé zobrazení seznamu dohod uživatele nebo celého přehledu dohod skupiny, podívejte se do části Sdílení účtů.)

Ihned po sdílení dohody je příjemci zaslán e-mail s kopií dohody ve formátu PDF v aktuálním stavu (např. probíhající dohoda bude doručena v souboru PDF s obsahem, jaký dodal předchozí příjemce).

Při sdílení dohody s interními uživateli dojde k jejímu připsání na stránku Správa uživatele, se kterým byla dohoda sdílena. Na této stránce mohou interní uživatelé sledovat její průběh.

Poznámka:
 • Sdílení dohody nelze zrušit.
 • Dohody můžete sdílet pouze v následujících Stavech:
  • Probíhá
  • Čeká na vás
  • Dokončeno
 • Možnost Sdílet zůstane k dispozici, i když transakci skryjete ve svém zobrazení stránky Správa.
 • Pokud se pokusíte sdílet dohodu s e-mailovou adresou uživatele, který se již dané dohody účastní, objeví se chybová zpráva se sdělením, že jeden nebo více uživatelů, se kterými chcete dokument sdílet, jsou již účastníky a dohodu s nimi sdílet nelze.

Sdílení jednotlivé dohody:

 1. Jako odesilatel dohody přejděte na stránku Správa a klikněte na dohodu, kterou chcete sdílet.

  Tím se na pravé straně okna odkryje lišta Akce.

 2. Vyberte akci Sdílet.

  Pokud nevidíte možnost Sdílet, přístup k této funkci mohl být vašemu účtu či skupině zamítnut správcem. Kontaktujte správce účtu či skupiny a zkontrolujte nastavení.

 3. Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dohodu sdílet.

  Připojte volitelnou zprávu pro příjemce do e-mailu s oznámením.

  Klikněte na tlačítko Sdílet.

  Sdílení dohody

  Zpráva o úspěchu bude doručena po ukončení sdílení:

  Zpráva o úspěchu

Ihned po sdílení dohody:

 • Příjemci je zaslán e-mail s dohodou v PDF v aktuálním stavu.
 • Zobrazení dohody na stránce Správa se aktualizuje, aby byl vidět seznam stran, se kterými byla dohoda sdílena.
 • Zpráva o aktivitěZpráva o auditu jsou aktualizovány o záznamy o počtu a povaze sdílení.  
 • Akce Sdílet zobrazí počet sdílení, který odpovídá celkovému počtu sdílení dohody (interně i externě). 
Zprávy o dokončených sdíleních

Poznámka:

U externích příjemců sdíleného dokumentu jsou zaznamenané pouze jejich e-mailové adresy.

U interních příjemců se zobrazuje název profilu i e-mailová adresa.

Sdílení dohody na externí e-mailovou adresu

Externí e-mailová adresa je e-mail, který není propojený s vaším služby účtem Adobe Acrobat Sign. Za externí e-mailovou adresu tak můžete považovat i e-maily od vašich kolegů, jejichž adresy patří k jiným účtům služby Acrobat Sign, nebo kteří nemají žádný účet služby Acrobat Sign.

 • Počet sdílení dohody na externí e-mailové adresy je omezen na základě úrovně služby, ve které se sdílející nachází:
  • Zkušební úrovně: 5
  • Individuální úroveň: 10
  • Úroveň malých společností: 10
  • Firemní úroveň: 20
  • Podniková úroveň: 20
 • Celkový počet sdílení na externí e-mailové adresy připadá na jednu dohodu.
 • Sdílení dohody s interními uživateli je neomezené a nezapočítává se do celkového počtu sdílení na externí adresy.
 • Jakmile byl u dohody dosažen maximální počet sdílení na externí adresy, zobrazí se chybová zpráva:
Chyba: Byl vyčerpán limit sdílení

Sdílení dohody s interním uživatelem

Pokaždé, když sdílíte dohodu s interní e-mailovou adresou (jakákoli e-mailová adresa přidružená k vašemu účtu služby Acrobat Sign), je dohoda připsána na stránku Správa daného uživatele (kromě toho, že je mu zaslána e-mailem kopie dohody ve formátu PDF). Je tak zaručen přístup k transakci v reálném čase za účelem revize.

Světle šedý text pod názvem dohody oznamuje uživateli, že je tato dohoda sdílena za účelem transakce.

Sdíleno uživatelem na stránce Správa

Zobrazení sdílené dohody na stránce Správa umožňuje přístup pouze ke čtení. Pouhé sdílení jednotlivé dohody neumožňuje její úpravy nebo zrušení.

Uživatel, se kterým byla dohoda sdílena, může provádět následující úkony:

 • Otevřít a zrevidovat dohodu v aktuálním stavu.
 • Stáhnout dohodu v aktuálním stavu ve formátu PDF.
 • Stáhnout zprávu o auditu v aktuálním stavu.
 • Skrýt dohodou v zobrazení na stránce Správa.
 • Sdílet dohodu s dalšími stranami.
 • Přidávat vlastní poznámky.
 • Zobrazovat a schvalovat příjemce s ohledem na jejich role a způsob ověření.
 • Přistupovat ke zprávě o aktivitě.

Uživatel, se kterým byla dohoda sdílena, nemůže u transakce měnit stav, dokumenty, příjemce nebo způsoby ověření. Jediné oprávnění, kterým tento uživatel může disponovat, je možnost sdílet dohodu dál.

Sdílení s interním uživatelem nemá vliv na počet možných sdílení na externí adresy.

Stránka Správa uživatelů se sdílenou dohodou

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.