Sdílení dohody s jiným uživatelem


Sdílení dohody (nebo jiného dokumentu) s jiným uživatelem

Jako odesilatel dokumentu můžete dohodu sdílet s jakýmkoli jednotlivcem, pokud má e-mailovou adresu a není dosud k dané dohodě přidružen.

Tato funkce je užitečná pro manažery nebo osoby, které musí dohlížet na jednotlivé odeslané transakce. Celý přehled dohod pro uživatele nebo skupiny najdete v části Sdílení účtů.

Poznámka:

Sdílení jednotlivých dohod umožňuje pouze přístup k zobrazení dokumentu a jeho historie.

  1. Jako odesilatel dohody přejděte na stránku Spravovat a klikněte na smlouvu. Poté na pravé liště stránky klikněte na odkaz Sdílet.

  2. Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete smlouvu sdílet. Přidejte e-mailovou zprávu a klikněte na tlačítko Sdílet dohodu.

    Sdílení dohody

    Poznámka:
    • Možnost Sdílet zůstane k dispozici, i když transakci skryjete ve svém zobrazení stránky Správa.
    • Pokud se pokusíte sdílet dohodu s e-mailovou adresou uživatele, který se již dané dohody účastní, objeví se chybová zpráva sdělující, že jeden nebo více uživatelů, se kterými chcete dokument sdílet, jsou již účastníky a dohodu s nimi sdílet nelze

Uživatel, který sdílený dokument obdrží, uvidí, že je sdílený na stránce Správa.

Světle šedý nápis pod názvem dokumentu uvádí uživatele, který dokument sdílel:

Sdíleno uživatelem na stránce Správa

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.