Poznámka:
Níže uvedený článek obsahuje pokyny pro nové uživatelské rozhraní služby Adobe Sign.
Kliknutím sem zobrazíte stejné pokyny pro klasické uživatelské rozhraní aplikace Adobe Sign.


Sdílení dohody (nebo jiného dokumentu) s jiným uživatelem

Jako odesilatel dokumentu můžete sdílet smlouvu s jakýmkoli jednotlivcem, pokud má e-mailovou adresu. Tato funkce je užitečná pro manažery nebo osoby, které musí dohlížet na odesílání transakcí.

Poznámka:

Sdílení umožňuje pouze přístup k zobrazení dokumentu a jeho historie.

  1. Jako odesilatel dohody přejděte na stránku Spravovat a klikněte na smlouvu. Poté na pravé liště stránky klikněte na odkaz Sdílet.

  2. Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete smlouvu sdílet. Přidejte e-mailovou zprávu a klikněte na tlačítko Sdílet smlouvu.

    Sdílení dohody

    Poznámka:

    Možnost Sdílet zůstane k dispozici, i když transakci skryjete ve svém zobrazení stránky Správa.

Uživatel, který sdílený dokument obdrží, uvidí, že je sdílený na stránce Správa.

Světle šedý nápis pod názvem dokumentu uvádí uživatele, který dokument sdílel:

Sdíleno uživatelem na stránce Správa